Dokumenti parlamentarnih odborov
 
Lambert van Nistelrooij
PE 589.248v01-00
19. september 2016
1028k 137k 
PREDLOGI SPREMEMB 1–249
Osnutek poročila - Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah
Odbor za regionalni razvoj
Pravno obvestilo