Dokument från parlamentsutskotten
 
Lambert van Nistelrooij
PE 589.248v01-00
19 september 2016
884k 124k 
ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 249
Förslag till betänkande - Investeringar i sysselsättning och tillväxt - en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser
Utskottet för regional utveckling
Rättsligt meddelande