Dokumenty parlamentních výborů
 
Jean-Marie Cavada
PE 597.753v01-00
2. únor 2017
448k 57k 
STANOVISKO
Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))
Výbor pro právní záležitosti
Právní upozornění