Documente ale comisiilor parlamentare
 
Jean-Marie Cavada
PE 597.753v01-00
2 februarie 2017
445k 60k 
AVIZ
Aviz privind temeiul juridic al propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))
Comisia pentru afaceri juridice
Notă juridică