Dokumenti parlamentarnih odborov
 
Jean-Marie Cavada
PE 597.753v01-00
2. februar 2017
430k 56k 
MNENJE
Mnenje o pravni podlagi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))
Odbor za pravne zadeve
Pravno obvestilo