Documente ale comisiilor parlamentare
 
Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė
PE 607.922v01-00
2 august 2017
440k 57k 
PROIECT DE RAPORT
referitor la o recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017
Comisia pentru afaceri externe
Notă juridică