Dokumenty parlamentních výborů
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8. listopadu 2017
769k 86k 
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Právní upozornění