EP-udvalgenes dokumenter
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8. november 2017
428k 83k 
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Juridisk meddelelse