Parlamendikomisjonide dokumendid
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8. november 2017
504k 89k 
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Õigusalane teave