Dokumenti odbora
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8. studeni 2017.
755k 84k 
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Pravna napomena