Parlamento komitetų dokumentai
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
2017 m. lapkričio 8 d.
743k 83k 
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Teisinis pranešimas