Parlamenta komiteju dokumenti
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
2017. gada 8. novembra
771k 85k 
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Juridisks paziņojums