Documenten van de parlementaire commissies
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8 november 2017
431k 83k 
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Juridische mededeling