Dokumenty komisji parlamentarnych
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8 listopada 2017
753k 84k 
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Informacja prawna