Documente ale comisiilor parlamentare
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8 noiembrie 2017
671k 90k 
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Notă juridică