Dokumenty parlamentných výborov
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8. november 2017
684k 91k 
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Právne oznámenie