Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0242(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0381/2005

Συζήτηση :

PV 17/01/2006 - 15
CRE 17/01/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2006 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0016

Συζητήσεις
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

- Ψήφισμα B6-0049/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen και Inger Segelström (PSE), γραπτώς. – (SV) Επιθυμούμε την επίτευξη νέας διοργανικής συμφωνίας με το Συμβούλιο σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαδικασίας. Σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων θεωρούμε ότι πρέπει να είναι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2005, σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2013. Στηρίζουμε, συνεπώς, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005. Αδυνατούμε, ωστόσο, να στηρίξουμε τη διατύπωση του κειμένου όσον αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ. Προσβλέπουμε στη συνολική αναθεώρηση των εσόδων και δαπανών της ΕΕ το 2008 και ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσει σε εκσυγχρονισμό της διάρθρωσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και σε μείωση των δαπανών για την κοινή γεωργική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Η αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών στηρίζει την έκθεση Böge όσον αφορά την πρόταση να απορριφθεί η κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 στην παρούσα της μορφή. Στηρίζουμε την έκθεση όσον αφορά την πρόταση για μια απαρέγκλιτη δέσμευση για την πραγματοποίηση αναθεώρησης με σαφώς καθορισμένο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ στηρίζουμε επίσης σθεναρά την πρόταση για αποτελεσματικά συνοδευτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και έλεγχο των δαπανών στα κράτη μέλη.

Σημειώνουμε, ωστόσο, με ανησυχία την πρόταση για τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης από την Επιτροπή Προϋπολογισμών βάσει της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2005, η οποία, εφόσον εγκριθεί, θα αυξήσει τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 112 474 δισ. ευρώ για το σύνολο της περιόδου. Ως εκ τούτου, απείχαμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis, Luis Manuel Capoulas Santos και Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Απείχαμε από την τελική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 2007-2013, καθόσον δεν δεχόμαστε την αιτιολογική σκέψη αριθ. 4 του ψηφίσματος.

Θεωρούμε ότι η ελάχιστη συμφωνία ήταν σε τελική ανάλυση θετική για την Ευρώπη, καθόσον απέτρεπε μια σοβαρή πολιτική κρίση στο εσωτερικό της Ένωσης, έστω και προσωρινά.

Η χρησιμοποίηση της λέξης «απορρίπτει» στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 4 δημιουργεί την εντύπωση στους ευρωπαίους πολίτες ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει την επανέναρξη του δημοσιονομικού διαλόγου, κάτι που υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ανέφικτο, αν όχι απαράδεκτο.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η λέξη «απορρίπτει» έχει την έννοια της «διαφωνίας», η οποία προφανώς δεν υπονομεύει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Graham Booth, Derek Roland Clark, Nigel Farage, Roger Knapman, Michael Henry Nattrass, Jeffrey Titford και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Ίσως να εκπλήξει ορισμένους το γεγονός ότι το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου υπερψήφισε, για πρώτη φορά, μια έκθεση η οποία είναι ανοικτά φεντεραλιστική. Το πράξαμε διότι η έγκριση αυτής της έκθεσης καταργεί τη συμφωνία την οποία προώθησε τον Δεκέμβριο ο Τόνι Μπλερ. Η θέση μας είναι ότι η αύξηση σε ποσοστό 63% της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ είναι απαράδεκτη. Η εκχώρηση 7 δισ. βρετανικών λιρών από τη διόρθωση υπέρ της χώρας μας είναι απαράδεκτη. Οι τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές είναι μια κακή συμφωνία για τη Βρετανία.

Εφόσον εγκριθεί αυτή η έκθεση, επανερχόμαστε στο άρθρο 272 της Συνθήκης και στις ετήσιες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Παρότι διαφωνούμε εντόνως με το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται η έκθεση, συμβάλλουμε ευχαρίστως στην επανέναρξη μιας συζήτησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα των βρετανών φορολογουμένων. Όσο περισσότερο εκτίθενται οι πολίτες στον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ, τόσο λιγότερο την συμπαθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), γραπτώς. – (NL) Στέλνοντας στον κάλαθο των αχρήστων την κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 2007-2013, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αμφισβητεί τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν συμφωνούμε με αυτή την ενέργεια.

Καταρχάς, τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν τους πόρους για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο υπερβαίνει τον ρόλο του εάν επιδιώκει να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην ΕΕ.

Δεύτερον, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, υπάρχουν πτυχές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού οι οποίες πρέπει να λάβουν πολύ λιγότερη, έως καμία, χρηματοδότηση: εξωτερική πολιτική, εκπαίδευση, κοινωνικές υποθέσεις, απασχόληση, πολιτισμός και υγειονομική περίθαλψη. Επιπλέον, οι δαπάνες για προπαγάνδα υπέρ της ΕΕ και για στήριξη «φιλοευρωπαϊκών» ομάδων προβληματισμού δεν εξυπηρετεί κανέναν χρήσιμο στόχο.

Τρίτον, η πολιτική για τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής πρέπει να δίνει έμφαση στις μειονεκτούσες περιφέρειες των κρατών μελών στις οποίες το ΑΕγχΠ δεν υπερβαίνει το 80% του κοινοτικού μέσου όρου. Λογικά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του βάρους της πολιτικής διαρθρωτικών ενισχύσεων από τα κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης στα κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης.

Προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών, το Σώμα οφείλει να τηρήσει πιο ευρηματική στάση και να περιορίσει τη λειτουργία της ΕΕ στους κεντρικούς στόχους της, με λίγα λόγια να κάνει περισσότερα με λιγότερα χρήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Δεν μας ικανοποιεί η συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο της 16ης Δεκεμβρίου. Επιθυμούμε τη μείωση των δαπανών για τη γεωργική πολιτική και τα διαρθρωτικά ταμεία και τη διάθεση περισσοτέρων πόρων για την έρευνα και ανάπτυξη και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα συναπόφασης επί των δημοσιονομικών προοπτικών και έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει εντονότατες πιέσεις για την προώθηση της δικής του δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν συμφωνούμε με την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική την οποία υποστηρίζει το Κοινοβούλιο, αλλά στηρίζουμε άλλες προτάσεις, όπως η πρόταση αύξησης των πιστώσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Ενόψει αυτών, δεν απορρίψαμε το κείμενο του ψηφίσματος κατά την τελική ψηφοφορία, αλλά απείχαμε, δεδομένου ότι δεν μπορούσαμε να στηρίξουμε ορισμένα τμήματα της πρότασης του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. – (SV) Σήμερα επέλεξα να απόσχω από την ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Στο ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία του Συμβουλίου. Βεβαίως, η συμφωνία του Συμβουλίου μου προξένησε ιδιαίτερη απογοήτευση, δεδομένου ότι οι τομείς στους οποίους θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα θα λάβουν μειωμένους πόρους σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής. Πρόκειται για τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, τα μέτρα καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος, τα μέτρα υπέρ του περιβάλλοντος και τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία αποβλέπουν στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, το Συμβούλιο καθυστέρησε απαράδεκτα τη διαδικασία, και δεν επιθυμώ τη συνέχιση αυτής της καθυστέρησης. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση των έργων και προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 προκειμένου να μην διακοπεί η υλοποίησή τους ενόψει της αβεβαιότητας και της έλλειψης συγχρηματοδότησης. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τα δέκα νέα κράτη μέλη. Συνεπώς, η επιλογή μου αποσκοπεί στη μη ανατροπή των δημοσιονομικών προοπτικών που έχουν ήδη συμφωνηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. – (EN) Οι βρετανοί βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απόσχουν από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης Böge στις 18.01.2006 για τους εξής λόγους:

1. Μας προβληματίζει η αναφορά, στην παράγραφο 7, σε ενίσχυση της γεωργικής πολιτικής, κάτι στο οποίο αντιτασσόμαστε επί σειρά ετών.

2. Οι βρετανοί βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφωνούν με την πρώτη πρόταση της παραγράφου 4 στην οποία αναφέρεται ότι το ΕΚ «απορρίπτει την κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου». Πρώτον, θεωρούμε ότι η βρετανική Προεδρία επιφορτίστηκε με ένα δύσκολο έργο όταν κλήθηκε να προσπαθήσει να επιτύχει συμφωνία επί του ευαίσθητου και αμφιλεγόμενου αυτού θέματος. Ελάχιστοι πίστευαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να επιτύχει μια συμβιβαστική θέση ενόψει των εκ διαμέτρου αντίθετων θέσεων τις οποίες υποστήριζαν ενίοτε τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ επί του θέματος. Δεύτερον, θεωρούμε ότι ο ρόλος του ΕΚ δεν δικαιολογεί την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου: το μόνο που μπορούμε να πράξουμε είναι να λάβουμε υπόψη τη θέση του και να αποφασίσουμε σχετικά με τη δική μας τοποθέτηση, η οποία ενδεχομένως δεν θα συμφωνεί με τη θέση του Συμβουλίου αλλά δεν θα την απορρίπτει.

3. Οι βρετανοί βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζουν την προσπάθεια του ΕΚ για βελτίωση της λογοδοσίας και της ευελιξίας του προϋπολογισμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν μελλοντικές προκλήσεις ενώπιον των οποίων ενδέχεται να βρεθεί η ΕΕ, ενόψει του ρόλου της ως μείζονος διεθνούς παράγοντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE), γραπτώς. – (PT) Τον Δεκέμβριο, το Συμβούλιο αγνόησε τις αρμοδιότητες/υποχρέωση συναπόφασης του Κοινοβουλίου και παρέλειψε τη χρηματοδότηση των κεντρικών πολιτικών της στρατηγικής της Λισαβόνας και των πολιτικών που αφορούν τη θέση της Ευρώπης στο διεθνές προσκήνιο.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στερείται πόρων για τη χρηματοδότηση πολιτικών στήριξης της ιθαγένειας –όπως η νεολαία, η εκπαίδευση, η έρευνα και ο πολιτισμός– του ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση και των εξωτερικών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως ειρηνευτικές αποστολές και μέτρα καταπολέμησης της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής.

Κατά συνέπεια, ψήφισα υπέρ της απόρριψης της τρέχουσας μορφής της συμφωνίας, ενώ ζητώ την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη συμπλήρωση των ελλείψεων όσον αφορά τη χρηματοδότηση.

Η Προεδρία πρέπει να λάβει εντολή να διαπραγματευθεί με το Κοινοβούλιο το θέμα των αποθεματικών ευελιξίας ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι και να καταλήξει σε συμφωνία για μια ρήτρα αναθεώρησης η οποία θα επιτρέπει την επανεξέταση των δαπανών το 2008 –περιλαμβανομένης της μεταφοράς πόρων από την ΚΓΠ σε πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία– και την αναθεώρηση των δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης.

Δεν τίθεται θέμα εκ νέου διαπραγμάτευσης της συμφωνίας που επετεύχθη τον Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες, αλλά ενίσχυσής της μέσω της διασφάλισης των αναγκαίων μέσων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών και μέτρων που απαιτούνται για μια πιο συνεκτική, ανταγωνιστική και υπεύθυνη Ευρώπη με ενισχυμένη αξιοπιστία στο διεθνές προσκήνιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η συμφωνία επί του κοινοτικού προϋπολογισμού της περιόδου 2007-2013 στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι θλιβερά ανεπαρκής όσον αφορά τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους και ακατάλληλη όσον αφορά τις απαιτούμενες προτεραιότητες και μέσα για την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών και προβλημάτων μιας διευρυμένης Ένωσης 27 κρατών.

Η πολυδιαφημισμένη έννοια της «αλληλεγγύης» έχει υποβαθμιστεί στην ιεραρχία των προτεραιοτήτων, ενώ η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής έχει μειωθεί από το 0,41% στο 0,37% του κοινοτικού ΑΕΕ· και μάλιστα παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μετά τη διεύρυνση έχουν αυξηθεί. Υπήρξαν επίσης περικοπές σε τομείς όπως η κοινωνική, περιβαλλοντική και γεωργική πολιτική, η συνεργασία, η έρευνα και ο πολιτισμός. Συγχρόνως, σε τομείς όπως η «ανταγωνιστικότητα», ο έλεγχος της μετανάστευσης και των συνόρων, η ασφάλεια και η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας αποφασίστηκε αύξηση της χρηματοδότησης, εις βάρος της αναπτυξιακής βοήθειας.

Επισφραγίζεται έτσι η επικράτηση των συμφερόντων των πιο ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών και των μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων τους, εις βάρος των συμφερόντων των λεγομένων χωρών της «συνοχής», όπως η Πορτογαλία, αλλά και των εργαζομένων.

Η όλη διαδικασία «διαπραγμάτευσης» χαρακτηρίστηκε από διαδοχικές προτάσεις η καθεμιά εκ των οποίων ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Στο πλαίσιο αυτό, παρότι στην υπό εξέταση πρόταση ψηφίσματος απορρίπτεται η συμφωνία του Συμβουλίου, επαναβεβαιώνεται η διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου, η οποία είναι εξίσου ανεπαρκής όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τις προτεραιότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE), γραπτώς. – (PT) Στο κείμενο σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές που έχει εγκριθεί υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί διαφορετικά.

Το πρώτο είναι η πρόταση στην οποία «απορρίπτεται» η συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο. Υπήρχαν καταλληλότεροι τρόποι έκφρασης της μη αποδοχής της εν λόγω συμφωνίας. Το δεύτερο είναι η διατύπωση της αναφοράς στη γεωργική πολιτική. Ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα κράτη μέλη έχουν λάβει αυξημένη χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό μέσω της ΚΓΠ δημιούργησε εμπόδια στην πρόοδο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, εμποδίζοντας την εφαρμογή καταλληλότερων κριτηρίων για τη χορήγηση πόρων.

Η συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο είναι θετική για την Πορτογαλία. Το Κοινοβούλιο έχει, ωστόσο, κάθε δικαίωμα να επιθυμεί την έναρξη μιας διαδικασίας προσαρμογής αυτής της συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές ανατροπές ως προς τη μεθοδολογία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καθόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα κριτήρια επιμερισμού των πόρων. Πρέπει να επιδειχθεί διαρκής αλληλεγγύη προς τις χώρες της συνοχής στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν πρέπει να φέρει σε μειονεκτική θέση τις επί του παρόντος λιγότερο ανταγωνιστικές οικονομίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), γραπτώς. – (EN) Για να είμαι απολύτως σαφής: δεν απορρίπτω την κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ένα από τα σκέλη της νομοθετικής και δημοσιονομικής αρχής, οφείλει να μπορεί να επιτελέσει πλήρως τον κοινοβουλευτικό του ρόλο κατά τη χάραξη των πολιτικών, τη μεταρρύθμιση και τον προϋπολογισμό τους. Ως εκ τούτου, στηρίζω την πρόθεση του Κοινοβουλίου να ξεκινήσει εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Παρότι η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ικανοποιημένη από τη μείωση του κοινοτικού προϋπολογισμού, ιδίως ενόψει της βελτίωσης της ολλανδικής θέσης όσον αφορά την εισφορά της στον προϋπολογισμό, εξακολουθούμε να διαφωνούμε με τον τρόπο διαχείρισης των υπολοίπων πόρων. Η έλλειψη ισορροπίας ως προς την κατανομή των γεωργικών ενισχύσεων εξακολουθεί να υφίσταται έως σήμερα, ενώ συνεχίζεται η κατασπατάληση πόρων χωρίς συγκεκριμένους στόχους και η προαγωγή έργων επίδειξης. Η επίτευξη δημοσιονομικής συμφωνίας εις βάρος των πραγματικά φτωχών κρατών μελών είναι απαράδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), γραπτώς. – (SV) Το ψήφισμα αυτό απορρίπτει τη συμφωνία του Συμβουλίου επί των δημοσιονομικών προοπτικών. Φρονώ, ωστόσο, ότι δεν είναι συνετή η απόρριψη της πρότασης από το Κοινοβούλιο και γι’ αυτό επέλεξα να απόσχω από την ψηφοφορία. Οι προσπάθειες που οδήγησαν στη συμφωνία του Συμβουλίου υπήρξαν χρονοβόρες και δύσκολες, ενώ τυχόν αδυναμία του Συμβουλίου να καταλήξει σε συμφωνία επί του θέματος θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα. Βεβαίως, το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα συναπόφασης σε αυτό το θέμα και δικαιούται να απορρίψει την πρόταση του Συμβουλίου· όμως, η μη υλοποίηση του πολυετούς προϋπολογισμού εξαιτίας ενός παιχνιδιού εξουσίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα ήταν ατυχής. Το Κοινοβούλιο οφείλει τώρα να αναλάβει τις ευθύνες του και, σε συνεργασία με το Συμβούλιο, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί συμφωνία επί του πολυετούς προϋπολογισμού.

Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο συμφώνησε επί των δημοσιονομικών προοπτικών και ότι το επίπεδο των δαπανών δεν ήταν υπερβολικά υψηλό, αλλά διαφωνώ επίσης με μεγάλα τμήματα του προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, ο προσανατολισμός του εν λόγω προϋπολογισμού είναι εσφαλμένος, δεδομένου ότι δαπανώνται υπερβολικά ποσά για τη γεωργία και τις περιφερειακές ενισχύσεις.

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί τη διάθεση περισσότερων πόρων σε σημαντικούς τομείς, αλλά υποστηρίζει υπερβολικά υψηλό επίπεδο δαπανών ενώ, όπως και το Συμβούλιο, επιθυμεί τη διάθεση υπερβολικά αυξημένων πόρων για τη γεωργία και τις περιφερειακές ενισχύσεις. Ως εκ τούτου, δεν στηρίζω τη θέση του Κοινοβουλίου. Η θέσπιση αυστηρών προτεραιοτήτων όσον αφορά την κατανομή των κοινοτικών πόρων είναι αποφασιστικής σημασίας για την υλοποίηση των αλλαγών τις οποίες έχει ανάγκη η Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), γραπτώς. – (NL) Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρώπης. Χαιρετίζω τον συμβιβασμό στον οποίο κατέληξε το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2005 και θεωρώ ότι αποτελεί καλή βάση περαιτέρω διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν μειώνει καθόλου τις χρήσιμες προσπάθειες του υπουργικού συμβουλίου των Κάτω Χωρών, το οποίο εκπροσώπησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Zalm. Η απόφαση του Συμβουλίου για μείωση της ολλανδικής συνεισφοράς στην ΕΕ κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και, ως εκ τούτου, δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Καθόσον πιστεύω ότι η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει περισσότερους πόρους στη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, δεν θεωρώ ότι η τρέχουσα συμβιβαστική θέση ανταποκρίνεται επαρκώς σε αυτούς τους στόχους.

Επιπλέον, φρονώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως όλα τα εθνικά κοινοβούλια, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Οι διαπραγματεύσεις τις οποίες θα ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο είναι παρόμοιες με τη συζήτηση που διεξάγει η ολλανδική Κάτω Βουλή με το υπουργικό συμβούλιο μετά την ομιλία της Βασίλισσας.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, μετά από ένα σκληρό παζάρι για το ποιος θα δώσει λιγότερα και ποιος θα πάρει περισσότερα από τα λεφτά των λαών, για να τα καρπωθεί το ευρωμονοπωλιακό κεφάλαιο και να ενισχυθεί η κερδοφορία και τα προνόμια του. Ταυτόχρονα έβαλε τα θεμέλια για νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ και συρρίκνωση των αγροτικών δαπανών, που θα οδηγήσει σε νέο ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών.

Τα λεφτά των λαών μέσα από το δημοσιονομικό πακέτο χρησιμοποιούνται αυξανόμενα κατά 110% για την ενίσχυση των κατασταλτικών πολιτικών και της στρατηγικής της αντιλαϊκής ατζέντας της Λισαβόνας, ενώ σταδιακά μειώνονται οι πόροι για τους αγρότες.

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ απορρίπτουμε τις αποφάσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, γιατί είναι σε βάρος των λαών και των δικαιωμάτων τους. Ωστόσο δεν συμφωνούμε ούτε με την αιτιολόγηση απόρριψης που εκφράζεται στο ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου. Γιατί είναι στη λογική μη αμφισβήτησης ουσιαστικά της αντιλαϊκής πολιτικής και της στρατιωτικοποίησης της ΕΕ, αφού ζητά την ενίσχυση της «ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας» της ΕΕ, όπως και τον έλεγχο των δαπανών στα κράτη μέλη. Λογική που ευνοεί τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, τη σκληρότερη εκμετάλλευση των εργαζομένων και την ενίσχυση των κατασταλτικών και αντιδημοκρατικών μηχανισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Βασικό μέλημα όλων των υπευθύνων για την από κοινού λήψη αποφάσεων είναι η τήρηση υπεύθυνης στάσης. Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η διαδικασία που οδήγησε στην έγκριση των δημοσιονομικών προοπτικών τον Δεκέμβριο ήταν περίπλοκη, και αυτό είναι ενδεικτικό της δυσκολίας αυτών των διαπραγματεύσεων, ιδίως ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες διεξάγονται σήμερα.

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου, παρότι υπολείπεται των προσδοκιών μου και των αναγκών της ΕΕ, είναι σε γενικές γραμμές θετικό και ευνοϊκό για τα συμφέροντα της Ευρώπης και της Πορτογαλίας. Ως εκ τούτου, θεωρώ εύλογη την προσπάθεια βελτίωσης αυτής της συμφωνίας, διασφαλίζοντας όμως συγχρόνως ότι δεν θα προκύψει κίνδυνος ανατροπής της συναινετικής θέσης που επιτεύχθηκε. Αυτά που διακυβεύονται είναι πολύ σημαντικά για να δίνεται προτεραιότητα σε θέματα που άπτονται της διοργανικής ισορροπίας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Καταψήφισα τη συμφωνία του Συμβουλίου επί των δημοσιονομικών προοπτικών, διότι θεωρώ ότι είναι συμπτωματικές της κρίσης την οποία διέρχεται η Ευρώπη: είναι ανεπαρκείς και χαρακτηρίζονται από περιορισμένη φιλοδοξία και φαντασία.

Είναι ανεπαρκείς από οικονομική άποψη σε σύγκριση με άλλα ομόλογα όργανα, για τον πρόσθετο λόγο ότι η πρόταση του Συμβουλίου αποτελεί μάλλον τη σύνοψη των διεκδικήσεων των επιμέρους κρατών μελών παρά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έκφραση πολιτικής βούλησης.

Η έλλειψη φιλοδοξίας είναι εμφανής λόγω της καταφανούς ασυνέπειας με πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στο παρελθόν. Η δυσαρέσκεια των ευρωπαίων πολιτών αυξάνεται όλο και περισσότερο ενόψει της αναποτελεσματικότητας που θεωρούν ότι χαρακτηρίζει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· τη μια ημέρα λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στο κοινό ως σαφείς ενδείξεις προόδου σε ορισμένους τομείς που ενδιαφέρουν τους Ευρωπαίους, ενώ την αμέσως επομένη το ίδιο Συμβούλιο αδυνατεί να εξασφαλίσει στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση αυτών των μέτρων.

Τέλος, αυτή η συμφωνία στερείται τελείως φαντασίας, καθόσον δεν τιμά δεσμεύσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί έναντι υποψηφίων χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Μια τέτοια στάση είναι γνωστή ως υποκρισία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε το Συμβούλιο, στα άγρια μεσάνυχτα, στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο απογοητεύει τη Σκωτία και την ίδια την Ευρώπη. Είναι απαράδεκτο για το Κοινοβούλιο και γι’ αυτό στηρίζω ευχαρίστως την πρόταση απόρριψης της παρούσας μορφής της συμφωνίας και έναρξης διαπραγματεύσεων για τη βελτίωσή της. Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη, με πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο, να λειτουργήσουν με βάση τη λογική, αλλά μπορούμε να επιτύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την τρέχουσα συμφωνία. Φρονώ ότι το Κοινοβούλιο ορθώς υπερασπίζεται μια καλύτερη συμβιβαστική θέση και με χαροποιεί η έγκριση του σημερινού ψηφίσματος, ενώ προσβλέπω πλέον στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων.

 
  
  

- Ψήφισμα B6-0050/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συστήσει Εξεταστική Επιτροπή αποτελούμενη από 22 βουλευτές του ΕΚ με σκοπό τη διερεύνηση της υπόθεσης των πολιτών –μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και περίπου 6 500 Ιρλανδοί– οι οποίοι έχασαν τις αποταμιεύσεις τους εξαιτίας της κρίσης στην ασφαλιστική εταιρεία Equitable Life.

Στηρίζω την αναφορά την οποία υπέβαλαν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι επενδυτές στην Equitable Life. Η διεξοδική διερεύνηση της υπόθεσης που τους αφορά από Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απολύτως εύλογη.

Η ιρλανδική κυβέρνηση οφείλει τώρα να αναθέσει σε ανακριτική αρχή την εκπροσώπηση των συμφερόντων των ιρλανδών πολιτών σε αυτή την υπόθεση και να συνεργαστεί με την Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Πολίτες από ολόκληρη τη Σκωτία έχουν έλθει σε επαφή μαζί μου ζητώντας τη λήψη μέτρων για το θέμα της εταιρείας Equitable Life, και όχι μόνο λόγια. Σήμερα ανταποκρινόμαστε στις εκκλήσεις τους· εκφράζω δε την ικανοποίησή μου διότι το Κοινοβούλιο προέβη σε αυτό το αποφασιστικό βήμα, κάτι που δεν έπραξε η κυβέρνηση του Λονδίνου. Όταν κατέρρευσε η Equitable Life, οι αποταμιεύσεις και οι συντάξεις πολλών ατόμων βρέθηκαν στο κενό και, ως εκ τούτου, ορθώς συνεχίζουν να απαιτούν απαντήσεις. Προσβλέπω στη συνεργασία με την επιτροπή για την πλήρη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης.

 
  
  

- Ψήφισμα KΨ-B6-0051/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Στην Ευρώπη της ελευθερίας και των αξιών, πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα δικαιώματα των πολιτών και η ισχύς του κράτους δικαίου χρήζουν απόλυτης προστασίας.

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας οφείλει να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Συνεπώς, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την κληρονομιά μας και την ευρεία διεθνή στήριξη της οποίας απολαύουμε. Εκείνο που μας διακρίνει από τους τρομοκράτες είναι ο βαθύτατος σεβασμός μας προς τον άνθρωπο και το σύνολο των δικαιωμάτων του.

Αυτή η προσωρινή επιτροπή πρέπει να υλοποιήσει την εντολή της για τη συλλογή και ανάλυση όλων των στοιχείων που ενδέχεται να αποδειχθούν σημαντικά για την αποκάλυψη της αλήθειας των καταγγελιών που εμφανίστηκαν στην εφημερίδα Washington Post και υποστηρίχθηκαν από την οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρέπει να ανακαλύψουμε την αλήθεια, όχι μόνον επειδή η συντήρηση των αμφιβολιών εκτρέφει τις υποψίες και τη φημολογία, αλλά και επειδή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη χρησιμοποίηση του ευρωπαϊκού εδάφους για τη μυστική κράτηση υπόπτων. Κάτι τέτοιο θα ήταν επονείδιστο και τελείως αντίθετο με τους διεθνείς κανόνες που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αξίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. – (EN) Όσον αφορά την απόφαση περί σύστασης εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση των ισχυρισμών σχετικά με ύπαρξη μυστικών φυλακών της CIA και βασανισμό κρατουμένων στην επικράτεια της ΕΕ ή σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες, εφόσον κράτη μέλη της ΕΕ ή υποψήφιες χώρες έχουν μετάσχει, ενεργά ή παθητικά, στη λειτουργία «εξωδικαστικών φυλακών», έχουν σημειωθεί παραβιάσεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Είναι σημαντικό να διαλευκάνουμε πλήρως αυτή την υπόθεση. Η έρευνά μας πρέπει να διεξαχθεί χωρίς προκαταλήψεις αλλά και χωρίς να απορρίπτουμε καμία πιθανότητα. Απαιτούμε την αλήθεια, και τίποτε περισσότερο. Εάν εξακριβώσουμε όντως την αλήθεια, θα έχουμε αγωνιστεί πραγματικά κατά της τρομοκρατίας αλλά και κατά των βασανιστηρίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με δραστηριότητες της CIA όσον αφορά πιθανές απαγωγές, «ασυνήθεις παραδόσεις», «κράτηση σε μυστικές τοποθεσίες», «κράτηση σε συνθήκες απομόνωσης από τον έξω κόσμο», βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση φυλακισμένων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των υπό ένταξη και υποψηφίων για ένταξη χωρών.

Είναι σημαντικό, ενόψει της ευρύτατα διαδεδομένης ανησυχίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των μελών της εκλογικής μου περιφέρειας στο Λονδίνο, να καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια, στο πλαίσιο της έρευνας του ΕΚ, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των εν λόγω καταγγελιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Μπροστά στις αποκαλύψεις και το σάλο που προκάλεσαν για τη δράση της CIA, με απαγωγές πολιτών, μεταφορές υπόπτων, διεξαγωγή ανακρίσεων και ύπαρξη φυλακών σε ευρωπαϊκές χώρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί με τη συγκρότηση Επιτροπής Έρευνας να ρίξει στάχτη στα μάτια των λαών της Ευρώπης.

Επιδεικνύει υποκριτική ευαισθησία για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό έδαφος και προσπαθεί να διασώσει τη «χαμένη τιμή» της ΕΕ. Είναι όμως γεγονός ότι η ίδια η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών έχουν συνάψει μυστικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, έχουν πλήρως συνταχθεί με την ονομαζόμενη αντιτρομοκρατική εκστρατεία και τώρα προσπαθούν να παρουσιασθούν ως έκπληκτοι και αθώες περιστερές.

Είναι πρόκληση και υποτίμηση των λαών οι πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, των οποίων τα κόμματα κυβερνούν και έχουν υπογράψει τις συμφωνίες, να εμφανίζονται διαμαρτυρόμενοι για το αποτελέσματά τους.

ΕΕ και ΗΠΑ είναι συνυπεύθυνες για την ασύδοτη δράση των μυστικών υπηρεσιών που εκτός των άλλων προετοιμάζουν την εφαρμογή των τρομονόμων για το χτύπημα του λαϊκού κινήματος και την εξαπόλυση πολέμων κατά χωρών και λαών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Σε καταστάσεις συγκρούσεων, ιδίως στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην οποία εμπλέκονται επί του παρόντος οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Σύμμαχοι, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να τηρούμε τις θεμελιώδεις αξίες του πολιτισμού μας· σε ακραίες καταστάσεις οφείλουμε να επιδεικνύουμε αυξημένη εγρήγορση. Ως εκ τούτου, συμμερίζομαι την άποψη όλων όσοι, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλουν κάθε παραβίαση ή καταστρατήγηση αυτών των αξιών. Αυτή είναι η κατηγορηματική θέση μου, την οποία έχω εκφράσει επανειλημμένα στο παρελθόν.

Τούτου λεχθέντος, όσον αφορά τις λεγόμενες «πτήσεις της CIA», οφείλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τον τρόπο διεξαγωγής αυτής της συζήτησης. Στηρίχθηκε εν πολλοίς σε εικασίες, υποψίες και καταγγελίες, ενώ ο λόγος των συμμάχων μας και των αξιοσέβαστων πολιτικών ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ φαίνεται να είχε τη λιγότερη βαρύτητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι η Διάσκεψη των Προέδρων κατάφερε να καταλήξει σε μια λύση η οποία ήταν ενδεδειγμένη και, πρωτίστως, ισορροπημένη και κατάλληλη για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σε αυτό το θέμα το Κοινοβούλιο. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Οι καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι φίλοι και συνάδελφοί μας Αμερικανοί έχουν χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά αεροδρόμια ως βάσεις ανεφοδιασμού για πτήσεις οι οποίες θα ήταν παράνομες σύμφωνα με τη νομοθεσία μας είναι άκρως ανησυχητικές. Ορθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να ρίξει φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση, καθόσον το θέμα αυτό είναι σημαντικό για όλους τους πολίτες μας. Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί είναι ένοχοι έστω και για τα μισά από όσα τους καταλογίζονται, αλλά ο μόνος τρόπος για να απαντήσουμε σε αυτές τις καταγγελίες είναι να διαλευκάνουμε πλήρως την υπόθεση και, ως εκ τούτου, προσβλέπω με ενδιαφέρον στη συνεργασία με την επιτροπή, προκειμένου να επιτύχουμε αυτόν ακριβώς τον στόχο.

 
  
  

- Έκθεση Cavada (A6-0003/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η ΕΕ οφείλει να τηρήσει σαφή και συνεπή στάση υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσον αφορά τις επιθυμητές εξελίξεις, κατά την ευρεία έννοια, στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Στην προκειμένη περίπτωση, οι λιβανικές ενέργειες χρήζουν της ουσιαστικής στήριξής μας σε επίπεδο λόγων και έργων. Στην πράξη, οφείλουμε να συνεργαστούμε για τη διερεύνηση κάθε στοιχείου το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Rafiq Hariri. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα τη σχετική έκθεση του ΕΚ. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή στα διαδικαστικά ζητήματα που έθιξε ο εισηγητής, τα οποία φρονώ ότι πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω.

 
  
  

- Έκθεση Sjöstedt (A6-0001/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζουμε την έγκριση αυτής της τελικής έκθεσης σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής και η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πορτογαλία.

Αυτό το νέο νομοθέτημα θα ενισχύσει τους περιβαλλοντικούς κανόνες σε μια σειρά κρατών μελών και θα επιβάλει αυστηρότερες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να αποκαθιστούν τους χώρους εξόρυξης μετά την ολοκλήρωση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων τους και, ως εκ τούτου, να εκπληρώνουν τις ευθύνες τους για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Εξίσου σημαντική είναι η κατάρτιση των καταλόγων με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, προκειμένου να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις αυτές θα υλοποιηθούν πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Αυτή η οδηγία είναι ένα σημαντικό νομοθετικό κείμενο για το περιβάλλον.

Μετά το αξιέπαινο έργο του εισηγητή και της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής, οφείλω να εκφράσω τη στήριξή μου για την προκειμένη έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα τα οποία θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη μείωση των καταστροφικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Συνεπώς, υπερψήφισα το κείμενο της έκθεσης Sjöstedt.

 
  
  

- Έκθεση Maaten (A6-0415/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Στις σχεδόν 20 000 τοποθεσίες κολύμβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ελλοχεύουν βακτηριδιακοί κίνδυνοι που δεν τους φαντάζονται οι άνθρωποι. Καθώς ο κάθε κολυμβητής καταπίνει κατά μέσον όρο περίπου 50 χιλιοστά του λίτρου νερό, ενώ τα παιδιά που παίζουν καταπίνουν κάποτε δεκαπλάσια ποσότητα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος ασθενειών. Οι διάφοροι νοσογόνοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές που φθάνουν από τη ναυτία μέχρι τα εξανθήματα, αλλά και ασθένειες που μπορεί να αποβούν μοιραίες για τη ζωή μας. Γι’ αυτό, είναι ακόμα πιο ευχάριστο ότι η ευρωπαϊκή οδηγία κατόρθωσε να βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης κατά τα τελευταία χρόνια. Όμως η δυνατότητα αυτορρύθμισης ειδικά των σχετικά μικρών λιμνών σαν αυτές που έχουμε στην περιοχή των Άλπεων, στην πατρίδα μου την Αυστρία, επηρεάστηκε δραστικά. Επομένως δεν πρέπει να βασιζόμαστε πλέον μόνο σε νομικές διατάξεις, απαγορεύσεις και επενδύσεις, αλλά να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την ενεργό συνεργασία των πολιτών και τη δημιουργία της ανάλογης περιβαλλοντικής συνείδησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Η ΕΕ δεν χρειάζεται μια κοινή οδηγία η οποία να διέπει την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Υπερψηφίσαμε την έκθεση δεδομένου ότι το Σώμα έλαβε υπόψη τις επικρίσεις μας και μειώνει τους κανονισμούς που ισχύουν επί του παρόντος. Η έκθεση απορρίπτει επίσης ρητώς τις προτάσεις για περαιτέρω ρυθμίσεις που είχαν διατυπωθεί την τελευταία φορά που το Κοινοβούλιο συζήτησε το ίδιο θέμα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η προηγούμενη πρόταση κατέδειξε με σαφήνεια πόσο δύσκολη είναι η εφαρμογή λεπτομερών κανόνων οι οποίοι αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ποικίλων καταστάσεων. Σε χώρες με εκτεταμένες ακτογραμμές, μεγάλες υδάτινες εκτάσεις, σύντομες περιόδους κολύμβησης, χαμηλές θερμοκρασίες και αραιοκατοικημένες περιοχές οι απαιτήσεις πρέπει να είναι διαφορετικές από ό,τι σε χώρες με πυκνοκατοικημένες παράκτιες ζώνες στις οποίες ταξιδεύουν πολλοί άνθρωποι για να κολυμπήσουν σε θερμά ύδατα κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων κολύμβησης. Εμείς οι σουηδοί Συντηρητικοί εκφράζουμε την ικανοποίησή μας διότι οι επικρίσεις μας ελήφθησαν υπόψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Όπως είναι φυσικό, στηρίζω αυτή την πρόταση. Έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα μου, την Πορτογαλία, οι ακτογραμμές της οποίας καλύπτουν το ήμισυ της εθνικής επικράτειας, στην οποία υπάρχουν πολυάριθμοι ποταμοί και άλλες πλωτές οδοί και στην οποία ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός λουόμενων απολαμβάνουν τα θαλάσσια αθλήματα.

Η πρόταση αυτή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέτρο προστασίας της υγείας του πληθυσμού και του περιβάλλοντος, καθώς οι προταθείσες τροπολογίες θα επιφέρουν σαφείς βελτιώσεις όσον αφορά την κατανόηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Το κείμενο που προέκυψε από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής θα καλύψει τα κενά και θα εκσυγχρονίσει τον κανονισμό για τα ύδατα κολύμβησης που ισχύει επί του παρόντος.

Τώρα θα ισχύσουν αυστηρότερες απαιτήσεις, όπως οι νέες ανώτατες τιμές για τα βακτήρια προκειμένου η ποιότητα των υδάτων να θεωρείται «επαρκής», το γεγονός ότι η ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού είναι πλέον υποχρεωτική και η τυποποίηση των σημάτων στο σύνολο της ΕΕ, πράγμα που θα συμβάλει στη μείωση των κινδύνων για την υγεία και στην πρόληψη ασθενειών και μολύνσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. – (SV) Σήμερα επέλεξα να υπερψηφίσω το κοινό κείμενο της Επιτροπής Συνδιαλλαγής σχετικά με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Το έπραξα διότι πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο ισχύει η αρχή της επικουρικότητας, γεγονός που σημαίνει ότι το εν λόγω θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της τοπικής ή περιφερειακής διακυβέρνησης. Το θέμα των υδάτων κολύμβησης αφορά πολλούς δήμους της Σουηδίας στους οποίους υπάρχει τεράστιος αριθμός παραλιών κατάλληλων για κολύμβηση. Συνεπώς, είναι σημαντικό η οδηγία να μην επιβαρύνει με αυξημένη γραφειοκρατία τους εν λόγω δήμους. Υπερψήφισα, παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο σχέδιο διότι αντιπροσωπεύει από πολλές πλευρές βελτίωση της οδηγίας του 1976 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης η οποία ισχύει επί του παρόντος. Πρώτον, είναι απλούστερη και, δεύτερον, περιλαμβάνει βελτιωμένους κανόνες σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον. Μια περιορισμένη αλλά πιο αποτελεσματική ΕΕ οφείλει να εξετάσει τις δυνατότητες επαναφοράς θεμάτων όπως αυτό στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίζονται σε εθνικό ή τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η σημαντικότερη πτυχή της λύσης στην οποία καταλήξαμε είναι το γεγονός ότι η οδηγία του 1976 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, η οποία είναι παρωχημένη ενόψει των επιστημονικών εξελίξεων και των αυξημένων απαιτήσεων στον τομέα της υγείας, έχει εκσυγχρονιστεί από πολλές πλευρές. Σύμφωνα με τον εισηγητή, οι τροπολογίες αυτές θα μειώσουν τους κινδύνους για την υγεία των λουομένων σε ποσοστό από 12% έως 7,5%.

Η διαδικασία συνδιαλλαγής ήταν δύσκολη, λόγω των αποκλινουσών θέσεων που διατυπώθηκαν, ενώ το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό αλλά ανεπαρκές, ιδίως όσον αφορά τις παραμέτρους που έχουν τώρα καταστεί υποχρεωτικές.

Τα μεγαλύτερα οφέλη επιτεύχθηκαν στον τομέα της ενημέρωσης του κοινού. Αναμένουμε ότι το κοινό θα ενημερώνεται βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων, ενώ οι συναφείς πληροφορίες θα είναι εμφανείς στους ίδιους τους χώρους κολύμβησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Το κείμενο στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής και το οποίο τέθηκε σήμερα προς ψήφιση από το Κοινοβούλιο περιλαμβάνει ευπρόσδεκτες τροπολογίες στην πρόταση που κατατέθηκε κατά τη δεύτερη ανάγνωση στις 21 Απριλίου 2005.

Το γεγονός ότι η πρόταση κατάργησης της διάκρισης μεταξύ των παράκτιων και εσωτερικών υδάτων δεν ενσωματώθηκε στο κείμενο, ενώ η κατηγορία της «επαρκούς» ποιότητας δεν αφαιρέθηκε από το τελικό κείμενο, διασφαλίζει τα θεμελιώδη συμφέροντα της Πορτογαλίας επί του θέματος και συνάδει με τις τελευταίες συστάσεις της ΠΟΥ.

Επικροτώ τις προτεινόμενες παραμέτρους μέτρησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, καθώς και την εγκριθείσα μεθοδολογία για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίησή τους. Ως εκ τούτου, τάσσομαι υπέρ της έγκρισης αυτών των παραμέτρων.

Θεωρώ ότι έτσι θα επιτευχθεί όχι μόνο η βελτίωση του περιβάλλοντος αλλά και η προστασία και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που χρησιμοποιούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Αυτή η έκθεση αφορά ένα θέμα το οποίο δεν έπρεπε να εξετάζεται από την ΕΕ. Είναι παράλογο να συγκρίνονται το καθεστώς και οι απαιτήσεις όσον αφορά τα ύδατα κολύμβησης της Μεσογείου με εκείνα των χιλιάδων λιμνών σε χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία. Η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης είναι ένα παράδειγμα της σπάνιας εφαρμογής στην πράξη των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας από την ΕΕ. Αυτό είναι λυπηρό.

Η πρόταση στην οποία κατέληξε η διαδικασία διαβούλευσης παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την ήδη ισχύουσα οδηγία. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη καλούνται να τηρήσουν λιγότερα κριτήρια. Συγχρόνως, έχουν θεσπιστεί παράλογες νέες απαιτήσεις, όπως η χρησιμοποίηση ενιαίων σημάτων στους χώρους κολύμβησης στο σύνολο της ΕΕ.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν ανεξάρτητα τα θέματα που άπτονται της ποιότητας των υδάτων στους χώρους κολύμβησης. Ως εκ τούτου, αντιτασσόμαστε καταρχήν στην οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης και καταψηφίσαμε τη συμβιβαστική θέση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), γραπτώς. – (SV) Επέλεξα να υπερψηφίσω το κοινό κείμενο της Επιτροπής Συνδιαλλαγής σχετικά με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Καταρχήν, δεν θεωρώ ότι το θέμα της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης πρέπει να αντιμετωπίζεται σε κοινοτικό επίπεδο. Πρέπει να το χειρίζονται τα ίδια τα κράτη μέλη σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Υπερψήφισα το σχέδιο διότι η πρόταση αυτή απλουστεύει σημαντικά την προγενέστερη οδηγία του 1976 σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Η υπερψήφιση αυτής της πρότασης εντάσσεται στην προσπάθεια απλούστευσης της κοινοτικής νομοθεσίας. Βεβαίως, επιφέρει επίσης βελτιώσεις στους τομείς της υγείας και του περιβάλλοντος.

Προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική η ΕΕ και να επιδεικνύει μεγαλύτερο δυναμισμό στα σημαντικά διασυνοριακά ζητήματα, η λήψη πολιτικών αποφάσεων σε ορισμένους τομείς πρέπει να ανατεθεί στα κράτη μέλη. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο τομέας τον οποίο εξετάζει αυτή η οδηγία, ο χειρισμός του οποίου έπρεπε να γίνεται πιο κοντά στους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση διότι διατηρεί τη νέα τέταρτη κατηγορία για την ποιότητα των υδάτων την οποία πρότεινε το Συμβούλιο, οπότε οι τέσσερις κατηγορίες συνδυάζονται τώρα με βελτιωμένα στοιχεία όσον αφορά τα τοξικολογικά επίπεδα βάσει των οποίων προσδιορίζονται. Τα νέα αυτά στοιχεία, μέσω της βελτίωσης των επιπέδων της κατηγορίας, αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων για την υγεία των λουομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η συμφωνία στην οποία κατέληξε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής σχετικά με την οδηγία για τη διαχείριση των υδάτων κολύμβησης στηρίζεται σε νέα κριτήρια μέτρησης της ποιότητας των υδάτων και ενημέρωσης του κοινού.

Η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων και η βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού έχουν εξαιρετική σημασία για την Πορτογαλία, ενόψει της εκτεταμένης ακτογραμμής της Πορτογαλίας και της κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής αξίας της εν λόγω ακτογραμμής και των αναρίθμητων υδάτινων οδών της χώρας, όσον αφορά τόσο τις τουριστικές όσο και τις κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες.

Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια πρόληψης και μείωσης των κινδύνων για την υγεία. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η προκειμένη πρόταση είναι ένα άκρως σημαντικό μέτρο προστασίας της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος. Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν θα επιφέρουν σαφείς βελτιώσεις όσον αφορά την κατανόηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, συμβάλλοντας στην επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας όσον αφορά το κόστος εφαρμογής νέων ποιοτικών κριτηρίων.

Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα την έκθεση Maaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE), γραπτώς. – (EN) Το αντικείμενο αυτού του ψηφίσματος, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, είναι σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου, όμως, ενόψει της αρχής της επικουρικότητας, ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Η ρύθμιση αυτού του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία. Για τον λόγο αυτόν, καταψήφισα το κείμενο.

 
  
  

- Έκθεση Korhola (A6-0381/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), εισηγήτρια. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, αναγκάστηκα να διακόψω την ομιλία μου καθώς εξαντλήθηκε ο χρόνος που είχα στη διάθεσή μου, γεγονός το οποίο επιθυμώ να διορθώσω. Θα διαβάσω τη συνέχεια της παρέμβασής μου, προκειμένου οι περιβαλλοντικές οργανώσεις να μην παρεξηγήσουν τα λεγόμενά μου:

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η επιστολή που λάβαμε αυτή την εβδομάδα από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις, στην οποία δίδεται μια παραπλανητική εικόνα του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη που ενδεχομένως θα τους προσφερθεί τώρα ως δυνατότητα. Αναφέρουν ότι οι βιομηχανικές χώρες έχουν τη δυνατότητα να καταφύγουν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τώρα αυτή η νομοθεσία θα τις φέρει απλώς στο ίδιο επίπεδο. Στην επιστολή δεν γίνεται μνεία στο γεγονός ότι επί του παρόντος οι περιβαλλοντικές οργανώσεις σε καμία περίπτωση δεν έχουν ισότιμο καθεστώς με τις επιχειρήσεις, και επ’ αυτού ζητείται η προκειμένη απόφαση να τις επηρεάζει «άμεσα και προσωπικά», με άλλα λόγια, ως ενδιαφερόμενο μέρος. Αντ’ αυτού, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να επιλέγουν, στο σύνολο της Ένωσης και ανεξαρτήτως των κριτηρίων που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους τομείς για τους οποίους ενδιαφέρονται. Η παράλειψη αυτής της ουσιώδους λεπτομέρειας ήταν παραπλανητική.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω θερμά την πρόταση κανονισμού για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης του Århus στα κοινοτικά θεσμικά όργανα και υπηρεσίες. Οι πολίτες έχουν νόμιμο δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της Κοινότητας.

Ειδικότερα, θεωρώ ότι ο ορισμός των «περιβαλλοντικών πληροφοριών» που αναφέρεται στην πρόταση κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το στάδιο προόδου των διαδικασιών επί παραβάσει της κοινοτικής νομοθεσίας οι οποίες αφορούν τα κράτη μέλη. Πολύ συχνά, ο μόνος τρόπος για να διαπιστώσουν οι πολίτες της ΕΕ την αδυναμία των κρατών μελών τους να τηρήσουν δεσμεύσεις τις οποίες τα ίδια αποφάσισαν να αναλάβουν είναι να παρακολουθούν τα δελτία Τύπου της Επιτροπής. Αυτό δεν αρκεί και πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιο αυστηρό πλαίσιο.

Τέλος, εκφράζω τη λύπη μου για την αδυναμία του Συμβουλίου να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την οποία ενέκρινε μέσω τροπολογιών του το ΕΚ στις 31 Μαρτίου 2004, και καλώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους στο θέμα της εν λόγω πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Κατά τη γνώμη μας, οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν σήμερα στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης του Århus στα όργανα και οργανισμούς της Κοινότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές. Στην έκθεση δίνεται προτεραιότητα, πρώτον, στο δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής του στη λήψη αποφάσεων, ειδικότερα όσον αφορά το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις διαδικασίες, δεύτερον, στο δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και, τέλος, στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

Έχουν κατατεθεί τροπολογίες για τον ορισμό, λόγου χάρη, των προτεραιοτήτων σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική και τη συμμετοχή του κοινού στον σχεδιασμό της περιβαλλοντικής πολιτικής. Είναι πλέον υποχρεωτική η σαφής ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις πληροφορίες, όπως οι πληροφορίες που αφορούν το στάδιο προόδου των διαδικασιών επί παραβάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και η πληροφόρηση μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαφόρων διαδικασιών διαβούλευσης.

Σε ορισμένους τομείς, ωστόσο, το κείμενο υπολείπεται των απαιτήσεων της Σύμβασης, ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στον βαθμό που δεν υφίστανται θεσμοθετημένοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί για τη μείωση ή εξάλειψη των συχνών οικονομικών εμποδίων· άλλωστε, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη συχνά περιορίζεται ακριβώς επειδή όσοι επιθυμούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη δεν διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο το οποίο διασφαλίζει, αφενός, την αποτελεσματική συμμετοχή, μέσω διαδικασιών οι οποίες αναπτύσσονται σε εύλογα χρονικά περιθώρια, και, αφετέρου, την πρόσβαση στις πληροφορίες, γεγονός που καθιστά εφικτή την εύλογη δημοκρατική συμμετοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Καταψήφισα ορισμένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τη Σύμβαση του Århus. Είμαι βεβαίως υπέρ μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης ενημέρωσης του κοινού. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτές οι πληροφορίες πρέπει να οδηγήσουν σε επανειλημμένες δικαστικές αγωγές ορισμένων ΜΚΟ, η αντιπροσωπευτικότητα των οποίων μένει να αποδειχτεί. Το γενικό συμφέρον, αν αποδειχθεί, πρέπει να κατισχύσει έναντι συχνά εγωιστικών σκοπιμοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Θεωρούμε ότι η Σύμβαση του Århus αποτελεί ένα αξιόλογο νομικό μέσο για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, οι σκοποί της εν λόγω Σύμβασης είναι εποικοδομητικοί. Καταψηφίσαμε την τροπολογία 25. Καθαρά για λόγους αρχής, θεωρούμε ότι οι προσφυγές στη δικαιοσύνη πρέπει να απευθύνονται στα εθνικά δικαστήρια, τα οποία εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), γραπτώς. – (NL) Σε μια κοινωνία η οποία στηρίζεται σε δημοκρατικές αξίες, θεωρώ ότι όλες οι πλευρές πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Αυτό περιλαμβάνει την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις ευκαιρία πρόσβασης των πολιτών, των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ στη δικαιοσύνη. Η δυνατότητα αυτή κατοχυρώνεται ήδη στο άρθρο 230, παράγραφος 4, της Συνθήκης, το οποίο είναι, συνεπώς, αρκετό. Ως εκ τούτου, θεώρησα ενδεδειγμένο να καταψηφίσω τις τροπολογίες 19, 22, 24 και 25.

 
  
  

- Έκθεση Jarzembowski (A6-0410/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, στην πραγματικότητα, κατέστη ήδη εμφανές από τη χθεσινή συζήτηση σχετικά με την ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι βουλευτές του Σώματος ήταν, και παραμένουν, ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα εύλογα επιχειρήματα που τους εξέθεσαν οι ευρωπαίοι λιμενεργάτες, και αυτό είναι, βεβαίως, θετικό.

Ας ελπίσουμε μόνον ότι η μάλλον αποκομμένη από την πραγματικότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα επιμείνει στην πεισματική της θέση· επ’ αυτού, όμως, δεν πρέπει να τρέφουμε πολλές ελπίδες, καθώς έχω την εντύπωση ότι θα βρεθούμε και πάλι αντιμέτωποι με την οδηγία Bolkestein ήδη τον επόμενο μήνα.

Εν πάση περιπτώσει, με χαροποιεί ιδιαιτέρως η διαπίστωση ότι, απορρίπτοντας σήμερα την έκθεση του κ. Jarzembowski, επιλέγουμε σαφώς την αρχή των «θέσεων εργασίας πρώτα για τους δικούς μας πολίτες». Προστατέψαμε τους λιμενεργάτες των χωρών μας έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες στις οποίες επικρατούν τελείως διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Με χαροποιεί το γεγονός ότι η Αριστερά και η Δεξιά σε αυτό το Κοινοβούλιο έβαλαν για μία ακόμη φορά πάνω από όλα τους πολίτες τους. Επιτέλους επέλεξαν την προάσπιση των στοιχειωδών συμφερόντων των πολιτών μας έναντι των ιδεολογιών. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το παράδειγμα θα ακολουθηθεί και στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν απέρριψα την πρόταση οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να την είχαμε τροποποιήσει και βελτιώσει, δεδομένου ότι μας είχε προταθεί μια ισορροπημένη δέσμη τροπολογιών.

Μπορούσαμε να είχαμε εφαρμόσει το αίτημα των συνδικάτων, αφαιρώντας από την οδηγία τη ρήτρα περί αυτοεξυπηρέτησης. Μπορούσαμε να είχαμε καταρτίσει ένα πλαίσιο για τις άδειες και τις συμβάσεις, για την επιλογή των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών από τις λιμενικές αρχές. Μπορούσαμε να είχαμε καταρτίσει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πλοήγησης. Μπορούσαμε να είχαμε καταρτίσει σαφείς μεταβατικές συμφωνίες για τις υφιστάμενες άδειες.

Η πλειοψηφία των βουλευτών του Σώματος θεώρησε ότι όλα αυτά ήταν περιττά, παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στον λιμενικό τομέα έχει υπάρξει αντικείμενο συζητήσεων επί μία δεκαετία και παρά το γεγονός ότι, όπως είναι φυσικό, γνωρίζουμε ήδη όλα τα επιχειρήματα που έχουν προβληθεί μέχρι στιγμής. Δεν είμαι διατεθειμένος να αναλωθώ σε βραχυπρόθεσμους σχεδιασμούς επιλέγοντας τον στρουθοκαμηλισμό. Ως πολιτικοί, έχουμε καθήκον να επιτελούμε το νομοθετικό έργο μας, κάτι που δεν συνέβη σήμερα. Τώρα αναθέτουμε την αρμοδιότητα λήψης πολιτικών αποφάσεων στους δικαστές του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι θα αποφασίσουν ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στους λιμένες μας. Το Κοινοβούλιό μας σήμερα λειτούργησε κοντόφθαλμα. Η άποψή μου ήταν διαφορετική.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ήμουν εισηγητής του ΕΛΚ στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για το θέμα της οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες, και προφανώς την καταψήφισα – για πολύ διαφορετικούς, όμως, λόγους από το σύνολο σχεδόν των υπολοίπων μελών του Κοινοβουλίου. Η εν λόγω οδηγία αποτελούσε βήμα οπισθοδρόμησης σε σχέση με την προσπάθεια ελευθέρωσης η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ πολλοί από τους βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου επιλέγουν τον στρουθοκαμηλισμό ενόψει του γεγονότος ότι λειτουργούμε πλέον σε μια παγκόσμια οικονομία και οι ανταγωνιστές μας ενεργούν με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα από ό,τι εμείς, με προβλημάτισε το γεγονός ότι αυτή η άθλια πρόταση οδηγίας η οποία προερχόταν από την προηγούμενη Επιτροπή, και την οποία δεν έπρεπε να έχει υποβάλει εκ νέου η σημερινή Επιτροπή, δεν ήταν αρκετά ρηξικέλευθη.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να ανησυχούμε και να προσέχουμε τις ενέργειες των διεθνών ανταγωνιστών μας. Με το να στρουθοκαμηλίζουμε σε τέτοιο βαθμό, λησμονώντας ότι βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια αγορά, δεν αντιμετωπίζουμε την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI), γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα την πρόταση οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες καθότι πιστεύω ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για τον βασικό λιμένα της εκλογικής μου περιφέρειας: το Μπέλφαστ. Επιβάλλοντας, ως συνήθως, μια προκρούστεια λύση για το σύνολο των λιμένων της ΕΕ, η οδηγία θα υπέβαλλε το λιμάνι του Μπέλφαστ, το οποίο διαχειρίζεται το 66% του θαλάσσιου εμπορίου της Βόρειας Ιρλανδίας, σε περιττές και περιοριστικές του εμπορίου πρακτικές οι οποίες θα έβλαπταν την οικονομική του βιωσιμότητα.

Ειδικότερα, τα επενδυτικά προγράμματα που αναπτύσσονται στο Μπέλφαστ, τα οποία είναι κρίσιμα για το μέλλον του λιμένα και βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της υλοποίησης, θα πλήττονταν βαρύτατα εξαιτίας της ανάγκης για διαρκή επανάληψη των διαδικασιών υποβολής προσφορών, η οποία δεν είναι πρακτική για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων υποδομών.

Παρότι είναι απολύτως ορθό το άνοιγμα ορισμένων αγορών στον ανταγωνισμό, θεωρώ ότι πλεονάζει η εφαρμογή τέτοιων απαιτήσεων σε αγορές αυτού του είδους, οι οποίες είναι ήδη αποτέλεσμα ανοικτού ανταγωνισμού μεταξύ αναδόχων, όπως η διαχείριση φορτίου στο λιμάνι του Μπέλφαστ.

Η Βόρεια Ιρλανδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση ανταγωνιστικών και αποδοτικών λιμενικών υποδομών. Το μόνο που θα καταφέρει, κατά τη γνώμη μου, αυτή η περιττή οδηγία είναι να εμποδίσει την ανάπτυξη του Μπέλφαστ και άλλων λιμένων. Συνεπώς, απορρίπτω πλήρως αυτή την πρόταση, η οποία θα προκαλέσει προβλήματα και οπισθοδρόμηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE), γραπτώς. – (FR) Μια και οι ευρωπαϊκοί μας λιμένες συγκαταλέγονται στους πλέον σύγχρονους και ανταγωνιστικούς στον κόσμο, δεν αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα μιας οδηγίας που στοχεύει στην ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Ούτε επίσης αντιλαμβάνομαι την εμμονή της Επιτροπής που επιδιώκει να επιβάλει μια νομοθεσία η οποία δεν ικανοποιεί ούτε τους εφοπλιστές, ούτε τους φορείς διαχείρισης των ευρωπαϊκών λιμένων, πολύ δε περισσότερο τους λιμενεργάτες. Πρόκειται για ξεροκεφαλιά που αγγίζει τα όρια της άρνησης της δημοκρατίας, αφού είναι σαφές ότι η Επιτροπή τολμά να υποβάλλει εκ νέου την ίδια ακριβώς πρόταση που έχουν ήδη απορρίψει οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θεσπίζοντας την αυτοεξυπηρέτηση, αυτό το κείμενο απειλεί όχι μόνο τις θέσεις εργασίας χιλιάδων εργαζομένων στους ευρωπαϊκούς λιμένες, αλλά και την ασφάλεια αγαθών και προσώπων, διότι εξαναγκάζει αυτούς τους εργαζομένους να ανταγωνίζονται πληρώματα που προσλαμβάνονται σε περιστασιακή βάση και που συχνά δεν διαθέτουν καθόλου επαγγελματικά προσόντα.

Καταψηφίζοντας αυτό το κακόηθες κείμενο, θέλησα λοιπόν να διαβεβαιώσω αυτούς που αγωνίζονται για την επιβίωση του επαγγέλματός τους ότι έχουν τη στήριξή μου. Καλώ, τέλος, την Επιτροπή να στρωθεί στη δουλειά προκειμένου να διασφαλίσει υψηλά ποσοστά απασχόλησης και ανάντη κοινωνική εναρμόνιση, αντί να επιδίδεται σε μια συστηματική και ξεδιάντροπη αποδιάρθρωση των κοινωνικών κεκτημένων των συμπολιτών μας, που συνοδεύεται από αχαλίνωτο κοινωνικό ντάμπινγκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς.(FR) Η Επιτροπή θέλει να θέσει σε ισχύ μια οδηγία που έχει ήδη απορριφθεί τρεις φορές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου. Αυτό συνιστά άρνηση της δημοκρατίας.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να εγκριθεί αυτό το κείμενο σήμερα. Πρόκειται για ένα κείμενο που απειλεί σοβαρά την ασφάλεια των ανθρώπων και τις θέσεις εργασίας τους.

Μέσω της αυτοεξυπηρέτησης, η οποία επιτρέπει σε «πρωτάρηδες» να εκτελούν λιμενικές εργασίες και να χειρίζονται φορτία, αυτό το κείμενο επιφέρει κοινωνικό ντάμπινγκ και υπονομεύει τις διευθετήσεις ασφαλείας.

Από όλους τους κλάδους που εργάζονται στα λιμάνια, ούτε ένας δεν είναι ικανοποιημένος με αυτό το κείμενο: ούτε οι εφοπλιστές, ούτε οι πλοηγοί, ούτε οι λεμβούχοι.

Γιατί, λοιπόν, αν όχι εν ονόματι της ελευθερίας της επιχειρηματικότητας, θέλουμε να μετατρέψουμε τα λιμάνια μας σε σουπερμάρκετ ξεπουλώντας τις λιμενικές υποδομές στον ιδιωτικό τομέα;

Τα ευρωπαϊκά λιμάνια είναι ανταγωνιστικά και αν πράγματι θέλουμε να θεσπίσουμε νόμους, πρέπει να αφορούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των στενών, τον χωροταξικό σχεδιασμό και την πολύ υψηλή συγκέντρωση πληρωμάτων στη Βόρεια Θάλασσα σε βάρος της Μεσογείου.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες απαιτήσεις των λιμανιών μας. Πρέπει να απορριφθεί.

Αυτόν τον μήνα έχουμε την οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες και τον άλλο μήνα θα έχουμε την οδηγία ‘Bolkestein’. Πότε επιτέλους θα ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πουν οι Ευρωπαίοι;

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα αυτή την πρόταση οδηγίας και χαιρετίζω την απόρριψή της από το Κοινοβούλιο. Η απόρριψη αυτή καταδεικνύει ότι το σύστημα ελέγχου και εξισορρόπησης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι πραγματικά αποτελεσματικό. Χωρίς το εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και εφόσον δεν υπήρχε κάποιος άλλος μηχανισμός ελέγχου, είναι πολύ πιθανόν ότι η Επιτροπή και οι υπουργοί των κρατών μελών που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είχαν εγκρίνει αυτό το ανεπιθύμητο νομοθέτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa (ALDE), γραπτώς. – (EN) Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θεωρεί ότι οι λιμενικές υπηρεσίες πρέπει να καλύπτονται από ένα κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις επιμέρους ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να επιτρέπει την ισότιμη πρόσβαση των φορέων παροχής υπηρεσιών στις λιμενικές δραστηριότητες και να δημιουργεί ουσιαστικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη των λιμένων. Επίσης, η στιγμή είναι ίσως κατάλληλη για να εξεταστεί ο ρόλος των λιμενικών αρχών ή των μεθόδων λειτουργίας των λιμένων.

Επιπλέον, πρέπει να αποσαφηνιστούν πλήρως οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ο διαφανής και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων.

Χωρίς την ύπαρξη ενός τέτοιου πλαισίου, η Συνθήκη θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση, γεγονός που σημαίνει ότι οι αντιδικίες θα επιλύονται από τα δικαστήρια –μια ντε φάκτο κυβέρνηση δικαστών– ενώ τα δύο νομοθετικά σκέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμεριστούν.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν αρκετά ολοκληρωμένη ή σαφής ώστε να μπορεί να στηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις.

Μετά την απόρριψη της εν λόγω πρότασης, και για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης με...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel António dos Santos (PSE), γραπτώς. – (PT) Η ΕΕ μπορεί να αναπτυχθεί και να εδραιώσει τη θέση της μόνον εάν στηρίζεται σε αξίες όπως η αλληλεγγύη, η μη βία, η τήρηση της έννομης τάξης και η αποφασιστική προώθηση της μη βίας στον δημόσιο βίο.

Η συζήτηση του Κοινοβουλίου για την οδηγία σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών διεξήχθη σε περιβάλλον φορτισμένο εξαιτίας περιττών πιέσεων και βίας, η οποία οδήγησε σε αδικαιολόγητες υλικές ζημιές και τραυματισμούς ανθρώπων.

Οι υπεύθυνοι για την παραβίαση της νομοθεσίας και τη διατάραξη της έννομης τάξης δεν πρέπει να ωφεληθούν από τις ενέργειές τους.

Ως εκ τούτου, παρά την ουσιαστική αξία των θεμάτων που αντιμετωπίζονται μέσω αυτής της οδηγίας και την εξισορρόπηση των κοινωνικών συμφερόντων που επετεύχθη, επέλεξα την αποχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela και Emanuel Jardim Fernandes (PSE) , γραπτώς. – (PT) Ψηφίσαμε υπέρ της απόρριψης της πρότασης οδηγίας διότι θεωρούμε ότι η ανεξέλεγκτη ελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά κοινωφελών υπηρεσιών θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια, ενώ θα εμποδίσει την εγγυημένη παροχή και βιωσιμότητα της υπηρεσίας –καθότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πρόκειται για δημόσια υπηρεσία– με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω υπηρεσίας.

Τρία χρόνια μετά την πρώτη πρόταση της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, η οποία είχε απορριφθεί τότε, καλούμαστε για μία ακόμη φορά να συζητήσουμε μια πρόταση ψηφίσματος η οποία καταψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή, ψηφοφορία η οποία στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Κοινοβούλιο: κανένα κείμενο το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει μια σειρά νομικών συγκρούσεων με το ισχύον διεθνές νομοθετικό πλαίσιο και με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία –όπως, για παράδειγμα, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 σχετικά με τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες με την έννοια της δημοσίας υπηρεσίας– και να οδηγήσει σε πλήρη απορρύθμιση των υπηρεσιών αυτοεξυπηρέτησης δεν μπορεί να θεωρηθεί θετικό.

Αυτό το μήνυμα έχει ευρύτερη εφαρμογή, διότι καταδεικνύει σαφώς ότι μια πρόταση η οποία ισχύει για πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους λιμένες, βάσει της οποίας η υποχρεωτική ελευθέρωση ενδέχεται να οδηγήσει σε οικονομικά επιζήμια μονοπώλια και η οποία, τέλος, έχει φοβερές κοινωνικές επιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή από τους εκπροσώπους των λαών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών δεν είναι τίποτε άλλο από μια οδηγία Bolkestein για τους λιμένες. Επανήλθε εδώ στο Σώμα, μολονότι είχε απορριφθεί στην προηγούμενη –σχεδόν αυτούσια– εκδοχή της πριν λίγους μήνες. Όπως η οδηγία Bolkestein, αυτό το κείμενο προκαλεί κοινωνικό ντάμπινγκ σε αυτή την ίδια την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαπειλεί τις θέσεις εργασίας και δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ενέργεια «ελευθέρωσης» εν ονόματι μιας μορφής ανταγωνισμού που θεωρείται ιερή και απαραβίαστη και διόλου δεν συνεκτιμούνται οι πραγματικές συνέπειες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ευρωπαϊκοί λιμένες δεν είναι τόσο ανταγωνιστικοί όσο θα τους θέλαμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να αποσυμφορηθούν οι οδικοί άξονες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για ορισμένα συνδικαλιστικά μονοπώλια και τις διεφθαρμένες τους πρακτικές. Ωστόσο, δεν θα επιλύσετε αυτά τα προβλήματα προτείνοντας ιδεολογικά κείμενα άνευ μελετών επιπτώσεων ή ανοίγοντας τις οικονομίες μας στον αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό.

Ο βασικός μας στόχος πρέπει να είναι η προάσπιση των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας των ευρωπαίων εργαζομένων και για εμάς, του Εθνικού Μετώπου, βασικός μας στόχος είναι η προάσπιση των γαλλικών θέσεων εργασίας των γάλλων εργαζομένων. Η απόφασή μας για την απόρριψη του κειμένου είναι τελεσίδικη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες αποτελεί παράδειγμα πλεονάζουσας κοινοτικής νομοθεσίας. Καταψηφίσαμε την έκθεση και συνιστούμε την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής. Επιλέξαμε να στηρίξουμε τις τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούσαν στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Ως εκ τούτου, υπερψηφίσαμε προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες οι υπηρεσίες πλοήγησης και αυτοεξυπηρέτησης αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Διαφωνούμε με την οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες για διάφορους λόγους.

– Η οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες δεν λαμβάνει υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας. Οι πολιτικές αποφάσεις για την πλοήγηση, την εκφόρτωση και την αυτοεξυπηρέτηση πρέπει να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

– Βάσει της πρότασης οδηγίας, εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται στον ίδιο τομέα μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικά συνδικάτα. Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για στάσεις εργασίας και ευνοεί τη διατάραξη των ειρηνικών και ομαλών σχέσεων στο εσωτερικό της βιομηχανίας.

– Η οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες ελάχιστα θα προαγάγει τον ανταγωνισμό. Οι λιμένες είναι επιχειρήσεις οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Η οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες είναι μια απόπειρα υποχρέωσής τους να αποδεχτούν μια κατάσταση στην οποία άλλες επιχειρήσεις θα μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο τμημάτων τους παρά τη θέλησή τους. Αυτό είναι παράλογο. Κανείς δεν θα σκεφτόταν να υποχρεώσει τη Volvo να δεχτεί ξένους αναδόχους συμβάσεων παρά τη θέλησή της.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών παροχής λιμενικών υπηρεσιών είναι θετικός και οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές λύσεις. Αν μια μεγάλη επιχείρηση σε έναν άλλο τομέα δεν είναι αποτελεσματική και φιλική προς τους πελάτες, οδηγείται σε χρεοκοπία. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών λιμένων ως επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), γραπτώς. – (MT) Αυτή η οδηγία επιβάλλει κανόνες και ελέγχους οι οποίοι δεν είναι ούτε επιθυμητοί ούτε αναγκαίοι.

Στην παρούσα μορφή της, η οδηγία θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση των λιμενεργατών σε πολλές χώρες, περιλαμβανομένης της Μάλτας. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για εμάς. Στην παρούσα μορφή της, η οδηγία υποβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών, και τα επίπεδα ασφάλειας και αντιπροσωπεύει περισσότερους κινδύνους για τις επενδύσεις που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών σε διάφορους λιμένες.

Αντίθετα με τους ισχυρισμούς των μελών της Επιτροπής, η οδηγία αυτή δεν πρόκειται να δημιουργήσει νέες αγορές ή να καταστήσει πιο δίκαιο τον ανταγωνισμό, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους. Απεναντίας, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο για τους εργαζόμενους στους λιμένες αλλά και για άλλους τομείς της οικονομίας.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι, με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ποικιλομορφία των κρατών μελών έχει αυξηθεί και γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε, όταν νομοθετούμε, να μην τοποθετούμε όλες τις χώρες σε μια προκρούστεια κλίνη υποθέτοντας πως ό,τι ισχύει για μια χώρα ισχύει και για τις υπόλοιπες.

Συνεπώς, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους της Μάλτας και πολλών άλλων χωρών, καταψηφίζω αυτή την οδηγία η οποία φέρνει σε μειονεκτική θέση τους εργαζόμενους και, σε τελική ανάλυση, προκαλεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα κατά της απόρριψης αυτού του κειμένου. Μάλιστα, θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να εκφραστώ με την ψήφο μου επί του τροποποιημένου κειμένου.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες θα μας είχαν δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους ευρωπαϊκούς λιμένες να ανταποκριθούν στις ανάγκες του διεθνούς ανταγωνισμού.

Η συγκίνηση της στιγμής κατίσχυσε έναντι του μέλλοντος των λιμένων μας.

Θέλω να επισημάνω την απαράδεκτη στάση των λιμενεργατών. Ουδέποτε είδαμε να δέχεται επίθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τον τρόπο που συνέβη εχθές. Ρίχνοντας πέτρες από το λιθόστρωτο, σιδερολοστούς και τα συναφή, οι λιμενεργάτες έριξαν το φταίξιμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο στην Ευρώπη που κατεξοχήν προασπίζεται τους εργαζομένους.

Κατά συνέπεια, καταδικάζω τις τακτικές τους. Παρόλο που συμμερίζομαι τις ανησυχίες τους επί ορισμένων σημείων, ουδέποτε θα ενδώσω στη βία που χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης. Εδώ πρόκειται για επίθεση στη δημοκρατία.

Όντως, είναι αδιανόητο να εργάζεται στα λιμάνια μας ανειδίκευτο προσωπικό. Ωστόσο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε περί οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής προόδου αν δεν εφοδιαστούμε με τους αναγκαίους πόρους προκειμένου να αναλάβουμε δράση σε αυτά τα πεδία. Είναι επιτακτική ανάγκη να προσφέρουμε στους λιμένες στο Αμβούργο, στη Μασσαλία, στην Αμβέρσα, υπηρεσίες που να είναι τουλάχιστον το ίδιο ελκυστικές με εκείνες που παρέχονται σε ασιατικούς λιμένες. Η επιβίωσή τους εξαρτάται από το αν θα ενεργήσουμε έτσι.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι η πρότασή μας για απόρριψη της οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες έχει εγκριθεί.

Για δεύτερη φορά, οι προσπάθειες ελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών έπεσαν στο κενό, μετά την ευρεία κινητοποίηση των εργαζομένων του τομέα, οι οποίοι αγωνίστηκαν εξαρχής ενάντια σε αυτή τη νέα επίθεση κατά των θέσεων εργασίας με δικαιώματα. Ήταν επίσης μια απόπειρα ελέγχου αυτού του τομέα –ο οποίος έχει τεράστια σημασία για την εθνική ανάπτυξη– από τους μεγάλους πλοιοκτήτες, γεγονός το οποίο απομάκρυνε ακόμη περισσότερο τις δύο πλευρές.

Πρέπει, ωστόσο, να παραμείνουμε σε εγρήγορση έναντι τυχόν νέων προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ για εκ νέου υποβολή μιας πρότασης η οποία έχει πλέον απορριφθεί δύο φορές. Κάθε απόπειρα ιδιωτικοποίησης των λιμενικών υπηρεσιών, μέσω της ένταξης του τομέα στην απαράδεκτη πρόταση οδηγίας για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών, ή υπογείως μέσω της εκ νέου υποβολής των προτάσεων σχετικά με τις ενδοκοινοτικές ναυτιλιακές δραστηριότητες, πρέπει να αποκρουστεί με αποφασιστικότητα.

Όπως τόνισαν οι εργαζόμενοι, η θέσπιση κοινοτικής οδηγίας σε αυτόν τον τομέα είναι αδικαιολόγητη.

Επί του παρόντος, η νίκη των εργαζομένων στις λιμενικές υπηρεσίες πρέπει να χαιρετιστεί. Είναι μια νίκη η οποία εντάσσεται στον αγώνα των εργαζομένων από διάφορες χώρες κατά των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων, βάλλουν κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων και υπονομεύουν τους εθνικούς δημόσιους τομείς και υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), γραπτώς. – (EN) Οι λιμενικές υπηρεσίες πρέπει να καλύπτονται από ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ένα κοινοτικό πλαίσιο θα επέτρεπε την ισότιμη πρόσβαση στις λιμενικές δραστηριότητες. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών λιμένων απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική. Επίσης, αυτή είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή για να εξεταστεί ο ρόλος των αρχών οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των λιμένων καθώς και οι μέθοδοι λειτουργίας των λιμένων.

Επιπλέον, οι κανόνες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων πρέπει να αποσαφηνιστούν πλήρως προκειμένου να διασφαλιστεί ο διαφανής και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων. Η λήψη αποφάσεων κατά περίπτωση, η οποία θα οδηγούσε σε μια «κυβέρνηση των δικαστών», παραμερίζοντας τα δύο νομοθετικά σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαράδεκτη.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν αρκετά ολοκληρωμένη ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί. Μετά την απόρριψη της εν λόγω πρότασης, και για όλους τους ανωτέρω λόγους, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη –προσφέροντας επίσης βήμα έκφρασης στα μέρη τα οποία έχουν μέχρι στιγμής αγνοηθεί και εκπροσωπούν την πλευρά της ζήτησης– και να προτείνει μια φιλόδοξη λευκή βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των λιμένων συνολικά, και μάλιστα το ταχύτερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα την έκθεση και την οδηγία όπως ακριβώς είχα πράξει την πρώτη φορά που μας υποβλήθηκε αυτή η πρόταση. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των λιμένων είναι αντίθετοι με αυτή την οδηγία, όπως άλλωστε και οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα.

Χαίρομαι διότι οι βουλευτές του ΕΚ καταψήφισαν για μία ακόμη φορά την πρόταση και ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά η Επιτροπή θα ακούσει τη δημοκρατική φωνή μας και δεν θα επιχειρήσει να επανέλθει στα ανεπιθύμητα σχέδιά της.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE), γραπτώς. – (DA) Οι βουλευτές του δανικού Φιλελεύθερου Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσαμε υπέρ της πρώτης τροπολογίας, η οποία προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής, καθόσον είναι αδύνατον να οδηγηθούμε σε θετικά αποτελέσματα βάσει αυτής της πρότασης. Η θέσπιση οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες είναι αναγκαία, αλλά όχι στη μορφή την οποία προτείνει η Επιτροπή. Η διαδικασία θέσπισης νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα πρέπει να ξεκινήσει εξαρχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς.(FR) Περικοπές θέσεων εργασίας, μισθολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ και υποβάθμιση των προδιαγραφών ασφαλείας και των επαγγελματικών προσόντων: αυτά μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την τρίτη εκδοχή της οδηγίας για την ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών.

Οι χιλιάδες λιμενεργάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, που διαδήλωσαν τον Νοέμβριο του 2003 για να καταγγείλουν αυτές τις εσφαλμένες πράξεις δεν ήταν φαίνεται αρκετοί για να λογικευτεί ο κόσμος. Ο αντεθνικός και αντικοινωνικός ακραιφνής φιλελευθερισμός, που καθαγιάζεται από την Επιτροπή, δεν επιδέχεται εξαιρέσεις: κατά το παράδειγμα της προσέγγισης που ακολουθήθηκε σε σχέση με το σχέδιο ευρωπαϊκού συντάγματος, το οποίο απορρίφθηκε από τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες σε δημοψηφίσματα, εξακολουθεί να είναι διάχυτη η επιθυμία στις Βρυξέλλες να επανέλθει αυτή η οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη.

Σαν μια πραγματική «μικρή αδελφή» της οδηγίας Bolkestein, η οδηγία για την ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών έχει ως αποκλειστικό στόχο να στρέψει τους εργαζομένους τον έναν ενάντια στον άλλο μέσω της χρησιμοποίησης ξένου και ανεκπαίδευτου δυναμικού στα πληρώματα των πλοίων, που ολοένα και συχνότερα πλέουν με σημαίες ευκαιρίας, αυτό δε σε βάρος των εθνικών εργατών.

Αφού επιτέθηκαν στις δημόσιες υπηρεσίες μας και στην κλωστοϋφαντουργία μας, αυτοί οι Ταλιμπάν του ελεύθερου εμπορίου επιτίθενται λοιπόν τώρα στους λιμενεργάτες επιδιώκοντας να επιβάλουν την αντεθνική τους φιλοσοφία, που συνίσταται στο να προτιμώνται οι ξένοι εργάτες στην αγορά εργασίας. Όπως πάντα, το Εθνικό Μέτωπο, σε ό,τι το αφορά, τάσσεται υπέρ της προάσπισης των γαλλικών θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), γραπτώς.(FR) Αυτό που μας προτείνει η Επιτροπή με αυτή την οδηγία για την ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών δεν είναι τίποτε άλλο παρά λιμένες ευκαιρίας. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, όπως δεν θέλουμε καμία σχέση με τις σημαίες ευκαιρίας, χάρη στις οποίες ανενδοίαστοι εφοπλιστές προσλαμβάνουν ανεπαρκώς εκπαιδευμένα και κακοπληρωμένα πληρώματα.

Η ελευθέρωση πάση θυσία την οποία επιθυμούν οι Βρυξέλλες σε αυτόν τον τομέα είναι συνώνυμο της ανεργίας και της κοινωνικής έκπτωσης. Εν ονόματι της ακραιφνώς φιλελεύθερης και αντεθνικής ιδεολογίας της, η Επιτροπή μας ενημερώνει για μείωση του κόστους σε βάρος της ασφάλειας, της απασχόλησης και της ποιότητας των υπηρεσιών. Η κατάργηση του μονοπωλίου του οποίου χαίρουν οι λιμενεργάτες όχι μόνο θα οδηγήσει σε ακόμη ένα κοινωνικό νεκροταφείο, αλλά θα επιφέρει ανασφάλεια στα ευρωπαϊκά λιμάνια και εν τέλει θα τα καταστήσει λιγότερο ανταγωνιστικά.

Τον Νοέμβριο του 2003, χάρη στην εκπληκτική κινητοποίηση των λιμενεργατών και των λιμενικών πρακτόρων ολόκληρης της Ευρώπης, εκτροχιάστηκε αυτή η οδηγία «Bolkestein 2», και ένας επαγγελματικός κλάδος που είχε στιγματιστεί αδίκως απέτρεψε το άνοιγμά του προς όφελος ανεπαρκώς εκπαιδευμένων εργαζομένων από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για μία ακόμη φορά, υποστηρίζεται η προτίμηση για την πρόσληψη ξένων και, συνακόλουθα, το τέλος του επαγγελματισμού, των δεξιοτήτων, των παραδόσεων και των κοινωνικών παροχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Αν υπάρχει ένα θέμα το οποίο διεγείρει τα πάθη και προκαλεί αντιδράσεις στα κράτη μέλη, αυτό είναι η ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών. Το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε τον άθλο να βγάλει χιλιάδες γάλλους, βρετανούς, γερμανούς, βέλγους και ολλανδούς, κατά κύριο λόγο, λιμενεργάτες στους δρόμους για να διαδηλώσουν, συχνά με βίαιο τρόπο, κατά ενός σχεδίου οδηγίας το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο το καθεστώς τους και θα προκαλούσε αναπόφευκτα τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας στον τομέα τους.

Μάλιστα, η πιο αμφιλεγόμενη πτυχή ήταν η αυτοεξυπηρέτηση, ήτοι η δυνατότητα των πλοιοκτητών να χρησιμοποιούν τα πληρώματα και τον εξοπλισμό τους, να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ορισμένες λιμενικές υπηρεσίες οι οποίες, μέχρι στιγμής, αποτελούσαν αποκλειστική αρμοδιότητα των λιμενεργατών.

Το έγγραφο που εξετάζουμε σήμερα δεν έχει εγκαταλείψει την αρχή της αυτοεξυπηρέτησης και, ως εκ τούτου, ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε οποιονδήποτε θέλει να δραστηριοποιηθεί στους τομείς των λιμενικών εργασιών, της πλοήγησης, της ρυμούλκησης και του ελλιμενισμού, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα σε αδίστακτους πλοιοκτήτες που χρησιμοποιούν πλοία-φέρετρα να χρησιμοποιούν ανειδίκευτα και φθηνά εργατικά χέρια.

Όποιος και αν είναι ο επιθυμητός στόχος, η Ευρώπη δεν πρέπει να οικοδομηθεί εις βάρος των κανόνων ασφαλείας και των προτύπων που ορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα. Από την άνεση του γυάλινου πύργου τους, οι ευρωπαίοι ηγέτες μας πρέπει να προσπαθήσουν, και πάλι, να υποβάλουν μια καλύτερη πρόταση· διαφορετικά, καλύτερα να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Για μένα είναι εντελώς ακατανόητο πώς μπόρεσε η Επιτροπή, μόνο ένα χρόνο μετά από την αποτυχία της πρώτης πρότασης οδηγίας της για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών, να καταθέσει λίγο πριν από το τέλος της θητείας της, στις 13 Οκτωβρίου 2004, νέα πρόταση οδηγίας που, αφενός, περιλαμβάνει πολύ αυστηρότερες διατάξεις και, αφετέρου, διατηρεί τις κύριες ρυθμίσεις που είχαν οδηγήσει ήδη σε αποτυχία την πρώτη πρόταση οδηγίας. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση οδηγίας απομακρύνεται από το μέχρι τώρα πρότυπο για την ευρωπαϊκή πολιτική του ανταγωνισμού, δηλαδή την εξασφάλιση ενός λειτουργικού ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, οι επεμβάσεις στην αγορά ή σε επιμέρους τομείς της επιτρέπονται μόνον εάν η οικονομική απόδοση επηρεάζεται αρνητικά εξαιτίας διαρθρωτικών δεδομένων που αφορούν την αγορά ή της απόπειρας των παραγόντων της αγοράς να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.

Αισθάνομαι ανακούφιση από την έκβαση αυτής της συζήτησης και από το ότι οι ευρείες διαμαρτυρίες έφεραν αποτέλεσμα (ενώ φυσικά καταδικάζω δριμύτατα τα έκτροπα του Στρασβούργου) γιατί η πρόταση οδηγίας επεμβαίνει στον ανταγωνισμό των λιμενικών υπηρεσιών φόρτωσης, μολονότι δεν υπάρχει ανάγκη δράσης βάσει της δομής της αγοράς, του τρόπου λειτουργίας της και των σχετικών αποτελεσμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα την οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες καθόσον πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ρυθμίζουν την εσωτερική λειτουργία των λιμένων τους, αρκεί να τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στους τομείς του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), γραπτώς.(FR) Το παλιρροιακό κύμα τους ακραιφνούς φιλελευθερισμού και του αχαλίνωτου ελεύθερου εμπορίου παρασύρει επί μία εικοσαετία στην καταστροφή τα ανθρακωρυχεία και τα χαλυβουργεία μας και εκείνους τους κλάδους της οικονομίας μας που παράγουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δερμάτινα είδη, ηλεκτρικά αγαθά και αυτοκίνητα. Ρήμαξε τα αλιευτικά μας λιμάνια, τα αγροκτήματά μας –περιλαμβανομένης της κτηνοτροφίας προβάτων και αγελάδων και των πτηνοτροφείων– τους αμπελώνες μας στην περιφέρεια Languedoc-Roussillon, τις μπανανοφυτείες μας στις Δυτικές Ινδίες και τις φυτείες μας στη Réunion, αφήνοντας γυναίκες και άντρες, περιλαμβανομένων των εργαζομένων και των δύο φύλων των χωρών μας, ξαφνικά χωρίς κοινωνική προστασία. Ο κυματοθραύστης σε αυτό το παλιρροιακό κύμα ήταν τελικά η βούληση του γαλλικού λαού, όπως αυτή εκφράστηκε στο δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου 2005.

Ο κόσμος δεν θέλει να δει την περαιτέρω αποδιάρθρωση των μορφών κοινωνικής μας προστασίας. Ούτε θέλει πλέον να δει να παρέχεται προτίμηση στη στυγνή εκμετάλλευση ξένων «εργατών» από την οδηγία Bolkestein και τη νεότερη αδελφή της, την οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες.

Σήμερα, Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2006, οι ευρωβουλευτές του Εθνικού Μετώπου εξασφάλισαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία ώστε να αποτραπεί για δεύτερη φορά το ενδεχόμενο να θυσιαστούν στο βωμό της Ευρώπης οι ευρωπαίοι λιμενεργάτες, οι πλοηγοί ή το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη φορτοεκφόρτωση και τις λοιπές λιμενικές εργασίες μόνο και μόνο προς όφελος των πολυεθνικών που έχουν υπό τον έλεγχό τους τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. – (EN) Όσον αφορά το προταθέν κείμενο της Επιτροπής, συμμερίζομαι τις ανησυχίες πολλών ιρλανδών ενδιαφερομένων οι οποίοι έχουν διαμαρτυρηθεί στην ιρλανδική κυβέρνηση, και τις οποίες συμμερίζονται επίσης πολλά κράτη μέλη. Η βασική ανησυχία είναι ότι η Επιτροπή προτείνει νομικές απαιτήσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ζωτικές δραστηριότητες εμπορίας και διακίνησης των μεγάλων λιμένων που καλύπτονται από την πρόταση οδηγίας. Συνεπώς, η λειτουργικότητα της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την υποχρεωτική αδειοδότηση για το σύνολο των λιμενικών δραστηριοτήτων είναι αμφισβητήσιμη.

Όσον αφορά τους λιμένες της Ιρλανδίας, κυβερνητικές έρευνες (υψηλού επιπέδου έκθεση σχετικά με τους λιμένες) έχουν καταδείξει ότι υφίσταται έντονος ανταγωνισμός στην αγορά υπηρεσιών εντός των λιμένων. Μάλιστα, το πρότυπο της εκμίσθωσης λειτουργεί εξαιρετικά αποτελεσματικά σε μεγάλους λιμένες στους οποίους αποτελεί κοινή πρακτική η προσφορά υπηρεσιών εντός του λιμένα σε ανταγωνιστική βάση, χωρίς να υπάρχει ένας κυρίαρχος πάροχος. Αυτή η πρακτική διευκόλυνε σημαντικά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης τα υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή της Θάλασσας της Ιρλανδίας. Για μια νησιωτική χώρα, ο ενισχυμένος ανταγωνισμός μεταξύ των λιμένων είναι ζωτικής σημασίας, όμως τυχόν μελλοντικές απόπειρες θέσπισης μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τους λιμένες πρέπει να τύχει της στήριξης του λιμενικού τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση για την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών γιατί, αντί να ενισχύει τη διαφάνεια των επενδύσεων και των κρατικών ενισχύσεων, εστιάζεται στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμανιών. Μέσω ενός συστήματος προκηρύξεων διαγωνισμών, οι ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους πληρώματα στα λιμάνια ενώ, οι μόνιμοι λιμενεργάτες θα χάσουν τις δουλείες τους. Η πρόταση για «αυτοεξυπηρέτηση» είναι εντελώς απαράδεκτη!!!

Υπάρχει ήδη αρκετός ανταγωνισμός στα λιμάνια μας τα οποία, σημειωτέον, είναι και από τα φθηνότερα στον κόσμο. Περαιτέρω πτώση των τιμών και αύξηση του ανταγωνισμού θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στα μέτρα ασφαλείας όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα την έκθεση διότι περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες επηρεάζουν τις εμπορικές δραστηριότητες των λιμένων κατά τρόπο καταστροφικό, ενώ επηρεάζουν επίσης ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους λιμένες.

Δεν με ικανοποιεί ο τρόπος χειρισμού αυτών των θεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Αυτή η δέσμη μέτρων απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τους λιμένες, τα συνδικάτα και άλλες οργανώσεις στο σύνολο της Σκωτίας. Ως ναυτικός λαός, διαθέτουμε ήδη επαρκείς λιμενικές υπηρεσίες ενώ το ανταγωνιστικό πρότυπο που επιδιώκει να δημιουργήσει η Επιτροπή με την εν λόγω δέσμη μέτρων δεν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της Σκωτίας και, κατά τη γνώμη μου, ούτε της Ευρώπης συνολικά. Οι διαμαρτυρίες που εκδηλώθηκαν στις αρχές αυτής της εβδομάδας κηλιδώθηκαν από την απαράδεκτη βίαιη συμπεριφορά μιας μειονότητας, όμως η ειρωνεία είναι ότι διαμαρτύρονταν ενώπιον του μόνου θεσμικού οργάνου της ΕΕ που υποστηρίζει τα αιτήματά τους. Χαίρομαι διότι με τη σημερινή απόφαση στείλαμε την Επιτροπή να ξανασκεφτεί την πρότασή της, ενώ ευελπιστώ ότι τώρα θα δεχτεί τις απόψεις μας επί του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της αναπομπής του εγγράφου στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα επέτρεπε να μελετηθεί ενδελεχέστερα το έγγραφο, να προστεθούν νέες τροπολογίες, να διεξαχθούν νέες διαβουλεύσεις με πλειάδα επαγγελματιών του χώρου (εφοπλιστές, πλοηγούς, λεμβούχους, εργαζομένους στη ρυμούλκηση και λιμενεργάτες) και θα επέτρεπε να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απόσυρση του κειμένου, όλα αυτά δε σε ένα ήρεμο κλίμα.

Καταψήφισα την απόρριψη της πρότασης οδηγίας, πρώτον διότι η πρόταση με τις προτεινόμενες τροπολογίες της μπορούσε να αποτελέσει μια σταθερή βάση για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφού αυτή είναι απλώς η πρώτη ανάγνωση. Πολλοί επαγγελματίες επιδιώκουν να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς κανόνες προκειμένου να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις στα λιμάνια και να θεσπίσουμε ασφάλεια δικαίου σε αυτόν τον τομέα.

Ούτε ήθελα να απηχήσω τη θέση της Αριστεράς η οποία, απορρίπτοντας το κείμενο, οδήγησε στην απόρριψη τροπολογιών που θα παρείχαν εγγυήσεις όσον αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές προδιαγραφές.

Τέλος, αρνούμαι να ενδώσω στην πίεση που ασκούν οι λιμενεργάτες, των οποίων η διαδήλωση της Δευτέρας ήταν απαράδεκτη, καθώς προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 12 ατόμων και ζημιές της τάξης των 300 000 ευρώ στο Στρασβούργο. Πραγματικά λυπούμαι που σήμερα μπορεί κάποιος να λέει ότι οι ευρωβουλευτές ενέδωσαν όταν ήλθαν αντιμέτωποι με τους λιμενεργάτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) , γραπτώς. – (NL) Ψήφισα υπέρ της απόρριψης της οδηγίας διότι η μόνη επιλογή που μας δόθηκε ήταν να ψηφίσουμε είτε υπέρ είτε κατά της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Αυτή η πρόταση για μια νέα οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε πολλούς τομείς. Παρότι ο κ. Jarzembowski πρότεινε μια ουσιαστική και χρήσιμη δέσμη τροπολογιών, οι τροπολογίες αυτές δεν έτυχαν επαρκούς στήριξης. Δεδομένου ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε τη συζήτηση για μια ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τους λιμένες με την ευρεία έννοια, κάλεσα τον κ. Επίτροπο να εκπονήσει ένα έγγραφο διαλόγου το οποίο –ας ελπίσουμε– θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα.

 
  
  

- Ψήφισμα ΚΨ-B6-0026/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, τον Σεπτέμβριο παρακολούθησα μαζί με την αντιπροσωπεία τις εκλογές στο Αφγανιστάν και είχαμε πει ήδη από τότε ότι εξαιτίας των μεγάλων ποσών που επενδύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναπτυξιακή συνεργασία στο Αφγανιστάν, θα είναι αναγκαίο να έχουμε εκεί μία ειδική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με το σημερινό μας ψήφισμα εγκρίναμε τη σύσταση μιας τέτοιας κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας. Πιστεύω ότι ένα από τα καθήκοντα αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι να παρακολουθεί και τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν και πρωτίστως την εξέλιξη της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Στηρίζουμε την πρόοδο του Αφγανιστάν στην οδό της ειρήνης, της σταθερότητας και της δημοκρατίας μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Εντούτοις, μας ανησυχεί η διαρκής ενίσχυση του στρατιωτικού ρόλου της ΕΕ στη χώρα.

Το Αφγανιστάν δεν είναι απευθείας γείτονας της ΕΕ. Συνεπώς, η ΕΕ δεν έχει λόγο να σταθμεύει στρατεύματα στην περιοχή. Αυτό είναι καθήκον επιμέρους χωρών ή αμυντικών οργανισμών κατόπιν εντολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον οποίο πρέπει να δοθούν ενισχυμένες δυνατότητες ανάληψης στρατιωτικής δράσης σε συγκρούσεις ανά τον κόσμο.

Ενόψει των ανωτέρω, απέχουμε από την τελική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος, αλλά στηρίζουμε τις προτάσεις που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Το πιο συγκλονιστικό στο κοινό ψήφισμα του ΕΚ για το Αφγανιστάν είναι ότι δεν περιλαμβάνει καμία κριτική αναφορικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Δύσης. Αντί γι’ αυτό, υποστηρίζει την επέμβαση του ΝΑΤΟ “International Security Assistance Force” (ISAF) και τον επονομαζόμενο «πόλεμο κατά της βίας» με τη μορφή της “Operation Enduring Freedom” (OEF). Το αίτημα των Πρασίνων να ζητήσουμε απλά τον διαχωρισμό των διοικητικών δομών της ISAF και της OEF είναι εντελώς ανεπαρκές. Η επί τόπου δράση της ISAF και της OEF είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Η επέκταση της αποστολής της ISAF στα νότια του Αφγανιστάν, που είναι προφανέστατα μία ζώνη πολέμου, με τη συνακόλουθη βαθύτερη εμπλοκή στον πόλεμο, θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Η ισχυρή παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων στο Αφγανιστάν θα ελαφρύνει την πίεση στις δυνάμεις των ΗΠΑ και συνεπώς στις δυνάμεις κατοχής στο Ιράκ.

Επίσης, είναι απαραίτητο να κλείσουν οι στρατιωτικές βάσεις που καθιστούν καταρχήν δυνατή την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Πρέπει να κλείσει κυρίως η βάση Termez των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο Ουζμπεκιστάν, από την οποία περνούν όλες οι δυνάμεις που αποστέλλονται στο Αφγανιστάν. Η συνεργασία με το Ουζμπεκιστάν είναι σκάνδαλο, διότι τη χώρα αυτήν την κυβερνά ένα αυταρχικό καθεστώς που είναι ειδικότερα υπεύθυνο για τη σφαγή του Andijan. Η διάλυση των βάσεων του Αφγανιστάν είναι πλέον αναγκαία και εξαιτίας της πρόσφατης βομβιστικής επίθεσης εναντίον ενός πακιστανικού χωριού εκ μέρους μονάδων της CIA, η οποία είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Προβαίνω σε αυτή την αιτιολόγηση ψήφου για να δηλώσω ότι συμμερίζομαι την ικανοποίηση, σε γενικές γραμμές, του Κοινοβουλίου για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διαδικασία εκδημοκρατισμού τα τελευταία χρόνια. Η εποχή του καθεστώτος των Ταλιμπάν, με τις φοβερές παραβιάσεις και καταστρατηγήσεις των θεμελιωδέστερων κανόνων και αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Μένουν ακόμη να γίνουν πολλά, όμως το σημερινό Αφγανιστάν είναι οπωσδήποτε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες.

Αυτή η έκφραση ικανοποίησης δεν πρέπει να αποσιωπήσει δύο άλλα ζητήματα. Αφενός, όπως επεσήμαναν προηγούμενοι ομιλητές, μένουν ακόμη να γίνουν πολλά σε διάφορα επίπεδα στο Αφγανιστάν. Αφετέρου, η διεθνής κοινότητα, και πολύ περισσότερο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, πρέπει να συνεχίσει να παρέχει πρακτική στήριξη, τόσο σε υλικά όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, καθότι γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι μεν χρονοβόρα, αλλά, όπως διαπιστώσαμε, ενθαρρυντική.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen και Jonas Sjöstedt (GUE/NGL), γραπτώς. – (EN) Απείχαμε από την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος για το Αφγανιστάν.

Ταχθήκαμε κατά της εισβολής της συμμαχίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν και απαιτούμε την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων της εν λόγω συμμαχίας.

Θεωρούμε ότι η διεθνής δύναμη για την προαγωγή της ασφάλειας (ISAF) πρέπει να συγκροτείται από χώρες οι οποίες δεν μετείχαν στις δυνάμεις της συμμαχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και κυρίως από μουσουλμανικές χώρες, προκειμένου να διευκολυνθούν η επικοινωνία και η κατανόηση του αφγανικού λαού.

Η ειρηνευτική δύναμη της ISAF πρέπει να τεθεί υπό τον άμεσο έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών και να μην εξαρτάται από το ΝΑΤΟ.

Εντούτοις, διαπιστώνουμε ότι στο κείμενο του ψηφίσματος περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης της δημοκρατίας και της ισότητας των φύλων, βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού και ενίσχυσης του καθεστώτος παροχής αναπτυξιακής βοήθειας στο Αφγανιστάν.

Συνεπώς, καταλήξαμε να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
  

- Ψήφισμα ΚΨ-B6-0025/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, αντιτίθεμαι κατηγορηματικά σε κάθε διάκριση εις βάρος των ομοφυλοφίλων. Εντούτοις, λυπούμαι διότι ο τίτλος της προκειμένης έκθεσης ήταν τόσο απαράδεκτος, ενώ ήμουν υποχρεωμένη να απόσχω από την ψηφοφορία επί ορισμένων πτυχών της έκθεσης.

Εάν επιθυμούμε εν προκειμένω να αναφερθούμε σε ένα πραγματικό πρόβλημα, αυτό των διακρίσεων, για ποιον λόγο χρησιμοποιούμε μια λέξη όπως η «ομοφοβία», η οποία είναι μια εντελώς ακατάλληλη λέξη η οποία χρησιμοποιείται από την ψυχολογία; Οι φοβίες είναι μορφές διαταραχών άγχους. Είναι φόβοι οι οποίοι θεωρείται ότι συνιστούν νευρώσεις για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται ψυχοθεραπεία: δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω πολιτικού ελέγχου, όπως ακριβώς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολιτικά μέσα η κλειστοφοβία ή η αραχνοφοβία. Οι πραγματικές φοβίες αναπτύσσονται συνήθως εξαιτίας γεγονότων της παιδικής ηλικίας και μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν δικαιολογημένες. Φοβούμαι ότι, αν αρχίσουμε εδώ να δικάζουμε ανθρώπους για τα αισθήματα ή τις φοβίες τους, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να οδηγηθούμε σε μια νέα μορφή διάκρισης και χειραγώγησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταδικάζω τη μέθοδο με την οποία καταλήξαμε στην εκπόνηση ενός κοινού ψηφίσματος. Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν κατ’ ιδίαν, χωρίς τη συμμετοχή της Ομάδας την οποία εκπροσωπώ. Γνωρίζω βεβαίως καλά ότι όλες οι πολιτικές ομάδες είναι ίσες, αλλά είναι προφανές ότι ορισμένες είναι πιο «ίσες» από τις άλλες.

Η Ομάδα μου πιστεύει ανεπιφύλακτα ότι στη δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για καταχρήσεις ή διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή και τη θρησκεία. Θεώρησα, ωστόσο, υποχρέωσή μου να απορρίψω ένα ψήφισμα που δεν με εκφράζει και προπαντός περιέχει παραγράφους, οι οποίες, κατά την κρίση μου, δεν συνάδουν με τους σκοπούς του εγγράφου.

Διαβάζω ότι οι ομοφυλόφιλοι θα πρέπει να αναγνωρίζονται πλήρως ως θύματα του ναζιστικού καθεστώτος: δεν διαφωνούμε, βεβαίως! Αυτό όμως σημαίνει ότι άλλες διώξεις ήταν ίσως λιγότερο σκληρές; Λησμονούμε τις ωμότητες που υπέστησαν από τα κομμουνιστικά καθεστώτα και όχι μόνο; Αν και εξυπακούεται πως η ελευθερία έκφρασης και εκδήλωσης της σεξουαλικότητας πρέπει να διασφαλίζεται, θεωρώ πως πρέπει να εκδηλώνεται πάντοτε με σεβασμό προς τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες μας.

Η οικογένεια αποτελείτο ανέκαθεν από έναν πατέρα και μία μητέρα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, και δεν πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προώθηση εκστρατειών κατά υποτιθέμενων διακρίσεων, έχει το δικαίωμα να παρακάμψει τις εθνικές κυβερνήσεις, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες ορισμένων λόμπι που δεν διακρίνονται για το ήθος τους. Στα θέματα των αξιών, του πολιτισμού και της οικογένειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δρα όπως με την ενιαία αγορά, καλώντας τα κράτη μέλη να νομιμοποιήσουν τους γάμους ομοφυλοφίλων με στόχο την ομοιομορφία και τις ψευδεπίγραφες εγγυήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο το σύστημα αξιών που βρίσκεται στη βάση της χιλιετούς μας κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα κατά της απόφασης και στο ζήτημα αυτό πρέπει να αναγνωρίσω ότι έχει δίκιο ο Υπουργός Tremaglia, ο οποίος δήλωσε κάποτε πως στην Ευρώπη η πλειοψηφία ελέγχεται από τους «ανώμαλους» ή τουλάχιστον από αυτούς που τους υποστηρίζουν.

Ωστόσο, όλοι οι εραστές της πολιτικής ορθότητας, στους οποίους δεν έχω την τιμή να ανήκω, θα πρέπει να αναλογισθούν ότι, γλωσσολογικά, η «ομοφοβία» αποτελεί το αντίθετο της «ξενοφοβίας». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποδέχεται ούτε την ξενοφοβία ούτε την ομοφοβία: τι θα πρέπει να κάνει λοιπόν ο πολίτης;

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος για την ομοφοβία στην Ευρώπη, διότι θεωρώ υπεραπλουστευτική προσέγγιση να αντιμετωπίζουμε την καταπολέμηση της ομοφοβίας ως, κατά κύριο λόγο, καταπολέμηση των διαφόρων μορφών διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτή η σύγχυση μεταξύ ομοφοβίας, ο ορισμός της οποίας είναι «ο φόβος για ό,τι είναι ίδιο» και μιας αποστροφής προς την ομοφυλοφιλία αποτελεί πηγή παρανοήσεων. Αφήνοντας στην άκρη θέματα που άπτονται του γάμου και των παιδιών, σε σχέση με τα οποία ο πολιτικός στοχασμός και τα αιτήματα της κοινωνίας απαιτούν παράλληλες περιόδους για να ευοδωθούν, φυσικά υποστηρίζω την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, θεωρώ όμως ότι, αφενός, το θέμα των ατόμων που δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα και, αφετέρου, ο φόβος έναντι εκείνων που μας μοιάζουν απαιτούν ένα καλύτερο ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), γραπτώς. – (NL) Ενώ η ολλανδική αντιπροσωπεία της Ομάδας Ανεξαρτησία και Δημοκρατία θα στηρίξει το ψήφισμα για την ομοφοβία που κατατέθηκε από την Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, δεν θα στηρίξει τα ψηφίσματα που κατέθεσαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και, βεβαίως, ούτε το κοινό σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ολλανδική αντιπροσωπεία μπορεί να συνυπογράψει το ψήφισμα της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, διότι μόνο σε αυτό το ψήφισμα δηλώνεται ρητώς ότι τα μέτρα πολιτικής στον τομέα των διακρίσεων εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών. Σε αυτόν τον τομέα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της επικουρικότητας.

Επιπλέον, δηλώνουμε ότι καταδικάζουμε την υποκίνηση μίσους κατά των ομοφυλοφίλων, καθώς και βίας εις βάρος ανθρώπων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Θεωρούμε ότι οι πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση τη θρησκεία, τη φυλή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα ψηφίσματα των διαφόρων πολιτικών ομάδων αντιπαρέρχονται αυτή την αρχή στρέφοντας την προσοχή τους στην πολιτική κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς.(FR) Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να είναι θύματα μιας μεταδοτικής ομοφοβίας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

Η ομοφοβία καθίσταται ακόμη πιο οδυνηρή διότι ο κόσμος φαίνεται πλέον να μην έχει σχετικούς ενδοιασμούς και διότι είναι διάχυτη παντού, εκφραζόμενη μέσω λεκτικής ή σωματικής βίας, της επιμονής επιβολής διακρίσεων και της θέσπισης νέας νομοθεσίας (για παράδειγμα, το κοινοβούλιο της Λετονίας υπέβαλε τροπολογία στο λετονικό σύνταγμα με στόχο την απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου).

Είτε συγκεκαλυμμένη είτε απροκάλυπτη, η ομοφοβία δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αρχή της μη διάκρισης διασφαλίζεται στα κείμενα (στις Συνθήκες, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων).

Πρέπει να ισχύει αυτό και στην πράξη.

Επιπλέον, είναι πράγματι προς τιμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το γεγονός ότι ανέκαθεν πρωτοστατούσε σε αυτόν τον αγώνα. Έχει δεσμευτεί να προαγάγει τα δικαιώματα των ανθρώπων και να αμβλύνει τις διακρίσεις (Φεβρουάριος 1994, Σεπτέμβριος 1996, Ιούλιος 2001 και Ιούνιος 2005).

Το ίδιο πρέπει να πράξει και τώρα.

Αυτή είναι η επιδίωξη αυτού του ψηφίσματος, το οποίο καταδικάζει απερίφραστα τις διακρίσεις σε όλες τους τις εκφάνσεις. Βασίζεται στη βούληση να φέρουμε την αλλαγή, ζητώντας την παροχή ενός οπλοστασίου μέτρων κατά των διακρίσεων δυνάμει του άρθρου 13 της Συνθήκης και να εκδοθεί μια ανακοίνωση για τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, των οποίων η σχέση είναι νομικά αναγνωρισμένη στην ΕΕ.

Πρόκειται για ένα σαφές και αναγκαίο μήνυμα. Θα ψηφίσω υπέρ με αποφασιστικότητα και πεποίθηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας επί του θέματος αυτού, και ιδίως τη σοβαρή δέσμευση του Κοινοβουλίου υπέρ της ισότιμης αντιμετώπισης των συντρόφων του ιδίου φύλου.

Λυπούμαι πολύ για την απροθυμία του Κοινοβουλίου να παραδεχτεί όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό των κρατών μελών μας. Γνωρίζουμε ότι οι δηλώσεις και οι ενέργειες του Κοινοβουλίου έχουν αντίκτυπο στις αντιλήψεις του κοινού.

Κατά τη γνώμη μου, τα πρόσφατα γεγονότα και δηλώσεις στην Πολωνία καθώς και οι συζητήσεις στα κοινοβούλια της Λετονίας και της Λιθουανίας υπήρξαν επαίσχυντες. Ορισμένες από τις συζητήσεις συνιστούσαν εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας. Οι συμπεριφορές αυτού του είδους έρχονται σε αντίθεση με τις Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις Συνθήκες της ΕΕ· γι’ αυτό το Κοινοβούλιο όφειλε να έχει το θάρρος να εκφραστεί ανοικτά και να αντιπαρατεθεί σε αυτές τις συμπεριφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράζονται σε αυτή την πρόταση ψηφίσματος, όπως και άλλοι συνάδελφοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως σε αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά μια σειρά αρχών με τις οποίες συμφωνώ και τις οποίες υποστηρίζω. Κάθε έκφραση μίσους είναι απορριπτέα· κάθε μορφή διάκρισης έναντι του νόμου πρέπει να καταπολεμηθεί.

Αυτό το ψήφισμα περιλαμβάνει, ωστόσο, μια σειρά προτάσεων οι οποίες θεωρώ ότι υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και, κατά τη γνώμη μου, υπεισέρχονται στο πεδίο αρμοδιότητας των επιμέρους κρατών μελών. Ορισμένες πολιτικές ομάδες επιδεικνύουν την τάση, η οποία με δυσαρεστεί ιδιαιτέρως, να επιδιώκουν την έγκριση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μέτρων τα οποία έχουν απορριφθεί στα κράτη μέλη τους. Διαφωνώ με αυτή την πρακτική.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι οι φοβίες, ως εκδηλώσεις διαταραχών της συμπεριφοράς, δεν μπορούν να καταπολεμηθούν με νομοθετικά μέτρα ή σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Είμαστε όλοι αντίθετοι με κάθε μορφή διακρίσεων και βίας. Αναντίρρητα, δεν μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις στον σεβασμό που οφείλουμε να επιδεικνύουμε.

Τούτου λεχθέντος, ο ελεύθερος και δημοκρατικός διάλογος που διεξάγεται στα κράτη μέλη σχετικά με την αστική νομοθεσία τους, σχετικά με τους νόμους που αφορούν την οικογένεια ή το προσωπικό καθεστώς των ατόμων, δεν πρέπει να συγχέεται με την «ομοφοβία». Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με προσπάθεια δημιουργίας κλίματος απαράδεκτων ιδεολογικών καταναγκασμών και περιορισμών, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με μια ανοικτή δημοκρατική κοινωνία. Οι αντιτιθέμενες απόψεις δεν πρέπει να συγχέονται με την «ομοφοβία». Είναι λάθος να τρέφουμε ή να επινοούμε αισθήματα μίσους και έλλειψης ανεκτικότητας. Η καταγγελία των διαφορών ως «φοβιών» είναι από μόνη της παράδειγμα ακραίας συμπεριφοράς.

Μεγάλο μέρος αυτού του ψηφίσματος δεν συνάδει άλλωστε με τον ορισμό της «ομοφοβίας» όπως εμφανίζεται στην αιτιολογική σκέψη Α, γεγονός που σημαίνει ότι χάνει κάθε έννοια και αξία.

Επιπλέον, αρκετά τμήματα του κειμένου έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία είναι κατευθυντήρια αρχή και θεμέλιος λίθος της Ένωσης, και ως εκ τούτου υπονομεύουν το όλο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Για τους λόγους αυτούς, ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Ομοφοβία σημαίνει «φόβος έναντι αυτών που μας μοιάζουν». Η λέξη δεν έχει καμία αρνητική ή κακόβουλη συμπαραδήλωση. Η φοβία είναι μια νεύρωση που χαρακτηρίζεται από ακραίο άγχος λόγω της παρουσίας μιας πηγής ακραίου άγχους και απαιτεί τη δέουσα θεραπεία υπό τη μορφή απεξάρτησης, ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας. Καταψήφισα αυτό το ψήφισμα, το οποίο δεν αντιμετωπίζει την ομοφοβία.

Κάθε μορφή βίας εναντίον οποιουδήποτε είναι καταδικαστέα. Δεν υπάρχουν πολίτες διαφόρων κατηγοριών. Το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια, μαζί με τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα δικαιώματα κατοχυρώνονται από τον νόμο.

Το δικαίωμα του σεβασμού του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου και το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας είναι θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες. Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται το δικαίωμα του γάμου, που ορίζει ότι, από την ηλικία που ορίζει ο νόμος ως επιτρεπτή, ένας άντρας και μια γυναίκα δικαιούνται να έλθουν εις γάμου κοινωνία και να ιδρύσουν οικογένεια σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους που διέπουν την άσκηση αυτού του δικαιώματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα σε αυτά τα πεδία και δεν μπορεί να κρίνει τα συντάγματα και τα εθνικά δίκαια των κρατών μελών της που, όντας όλα τους συμβαλλόμενα μέρη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι υπόλογα για αυτά τα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

 
  
  

- Ψήφισμα B6-0027/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, συμμετείχα στη σύνταξη του ψηφίσματος για το κλίμα, καθώς και στη διάσκεψη κορυφής του Μόντρεαλ. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι το αποτέλεσμα που επετεύχθη στη διάσκεψη του Μόντρεαλ είναι έστω και κατ’ ελάχιστο όσο ευνοϊκό, στο όνομα της πολιτικής ορθότητας, θεωρούμε τώρα ότι θα έπρεπε να ήταν. Μόλις το ένα τέταρτο του συνόλου των εκπομπών θα καλύπτεται από την υποχρέωση μείωσής τους και, ως εκ τούτου, πιστεύω ότι είναι μάλλον ανέντιμο να μιλούμε για επιτεύγματα. Αργά ή γρήγορα η ΕΕ θα υποχρεωθεί να σταματήσει αυτή την ωραιοποίηση και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Αν τα τρία τέταρτα των παραγωγών αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνουν τις εκπομπές τους, είναι καιρός να παραδεχτούμε ότι αυτή η λύση έχει αποτύχει και να αρχίσουμε να λαμβάνουμε άλλα πολιτικά μέτρα για το κλίμα. Είναι, όμως, ζήτημα πολιτικής υπερηφάνειας η αδυναμία μας να παραδεχτούμε κάτι τέτοιο;

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζουμε σε γενικές γραμμές το ψήφισμα που κατατέθηκε σχετικά με την 11η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Μόντρεαλ, καθότι υπογραμμίζει την επιθυμία των συμβαλλομένων μερών να τηρήσουν το Πρωτόκολλο του Κυότο και αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη απροθυμία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μετάσχει σε σημαντικές συνεργασίες για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

Διαφωνούμε με ορισμένα σημεία του τελικού κειμένου και λυπούμαστε για την απόρριψη των προτάσεών μας. Μας απογοήτευσε ιδιαιτέρως η απόρριψη της πρότασης την οποία συνυπογράψαμε και η οποία αποσκοπούσε στη διεξαγωγή επείγουσας αναθεώρησης των συναφών ευέλικτων μηχανισμών πριν από την επέκταση του κοινοτικού συστήματος εμπορίας των εκπομπών σε άλλους τομείς, όπως η αεροπλοΐα. Θεωρούμε ότι η επέκταση αυτή πρέπει να υποβληθεί σε ανάλυση η οποία θα αποδεικνύει ότι θα συμβάλει στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και δεν θα δημιουργηθούν πλεονεκτήματα υπέρ των πλουσιότερων χωρών και περιφερειών εις βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών και βιομηχανιών.

Διαφωνούμε επίσης με την έμφαση που δίνεται στην εμπορία των δικαιωμάτων ρύπανσης, έστω και στο πλαίσιο μιας αξιολόγησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η αλλαγή του κλίματος του πλανήτη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα η αντιμετώπιση του οποίου σε διεθνές επίπεδο είναι εύλογη. Εντούτοις, η Λίστα του Ιουνίου επαναλαμβάνει τη θέση που έχει εκφράσει και προηγουμένως, ότι δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να αναλαμβάνει τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής των κρατών μελών καλώντας τρίτες χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμη κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο να το πράξουν. Οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να απευθύνουν ανεξάρτητα παρόμοιες εκκλήσεις. Πιστεύουμε επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν τα ίδια για τη στάση που επιθυμούν να τηρήσουν στις διαπραγματεύσεις για διεθνή θέματα που αφορούν το κλίμα. Θεωρούμε, ωστόσο, δεδομένη την τήρηση, από όλες τις πλευρές, των συμφωνιών τις οποίες έχουν συνάψει.

Διαφωνούμε με την πρόταση κατάρτισης μιας επικοινωνιακής στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα. Η συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ στηρίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα επιμέρους κράτη μέλη μπορούν να λάβουν με επιτυχία τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε κατάλληλες πληροφορίες για τα θέματα που άπτονται του κλίματος. Η θέση την οποία διατυπώνουμε μέσω αυτής της αιτιολόγησης ψήφου αντικατοπτρίζει την καταρχήν στάση μας σε αυτό το θέμα. Συνεπώς, η παρούσα αιτιολόγηση ψήφου ισχύει και για μελλοντικά θέματα παρόμοιας υφής.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Μόνο αφού θα έχει κοπεί το τελευταίο δέντρο, θα έχει δηλητηριαστεί ο τελευταίος ποταμός και θα έχει πιαστεί το τελευταίο ψάρι θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι τα χρήματα δεν τρώγονται. Αυτή η ρήση των Ινδιάνων Cree θα μπορούσε σύντομα να γίνει πραγματικότητα.

Για πάρα πολύ καιρό προξενούσαμε απερίσκεπτα βλάβες στον ευαίσθητο σκελετό της φύσης. Τώρα φθάσαμε σε σημείο να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος και να δρομολογούμε κάποιες πρώτες κοινές δράσεις για τη σωτηρία του. Όμως θα πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας.

Σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, κλείνουμε τη φυσική μας πηγή θέρμανσης – το ρεύμα του Κόλπου. Ταυτόχρονα χάνουμε καθημερινά, εξαιτίας της μεταβολής ρευμάτων του ωκεανού που οφείλεται στην θέρμανση του πλανήτη, περίπου 86 εκατομμύρια τόνους γόνιμου εδάφους, ενώ την ίδια ώρα ο πληθυσμός αυξάνεται κατά περίπου 225 000 ανθρώπους και ο ρυθμός της απερήμωσης επιταχύνεται όλο και πιο πολύ. Η Ευρώπη απειλείται από την χειρότερη κλιματική μεταβολή των τελευταίων 5 χιλιετιών. Σε εύθετο χρόνο, η ζωή μας θα γίνει αρκετά δύσκολη, καθώς λιώνουν οι πάγοι στον Βορρά και επεκτείνονται οι έρημοι στα νότια της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα στην τούντρα και στους πάγους συσσωρεύονται τεράστια αποθέματα διοξειδίου του άνθρακα.

Στα συρτάρια διαφόρων εμπειρογνωμόνων μαραζώνουν πάρα πολλές προτάσεις για τη λύση του προβλήματος. Είναι καιρός να ασχοληθούμε περισσότερο με τις προτάσεις αυτές και την εφαρμογή τους και να εργαστούμε επιτέλους για έναν κοινό σκοπό.

 
  
  

- Έκθεση Ferreira (A6-0383/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), γραπτώς. – (DA) Το Κίνημα του Ιουνίου υπερψήφισε την παράγραφο 45 της έκθεσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά επιθυμεί τη χρησιμοποίηση ελάχιστων οδηγιών για τη θέσπιση οικολογικών φόρων σε κοινοτικό επίπεδο έτσι ώστε να μπορούν να θεσπιστούν αυστηρότερα μέτρα στα επιμέρους κράτη μέλη.

Παράγραφος 45:

«στηρίζει την επιβολή οικολογικών φόρων σε κοινοτικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι αποτελούν, όπως και τα λοιπά μέσα της αγοράς, ένα μηχανισμό απαραίτητο για μια αποτελεσματική πολιτική για τη μείωση των διαφόρων μορφών ρύπανσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τον πρώτο οικολογικό φόρο έως το 2009 το αργότερο·»

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίσαμε την προκειμένη έκθεση, η οποία αποσκοπεί στη μελέτη των περιβαλλοντικών πτυχών της βιώσιμης ανάπτυξης και στην οποία διατυπώνονται επικρίσεις έναντι της θέσης της Επιτροπής, όσον αφορά την ανεπάρκεια ορισμένων οδηγιών και την έλλειψη οικονομικών πόρων.

Παρότι δεν αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα οι πολιτικές οι οποίες ευθύνονται ουσιαστικά για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η έμφαση στην ανταγωνιστικότητα εις βάρος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, με το κίνητρο του κέρδους πάντα στο προσκήνιο, υπάρχουν θετικές πτυχές, όπως η προαγωγή μορφών μεταφορών οι οποίες προκαλούν λιγότερη ρύπανση, ο ρόλος της διαχείρισης του εδάφους και των δασικών πόρων και η ανάγκη διασφάλισης του εφοδιασμού σε τρόφιμα.

Χαιρετίζουμε επίσης τη σύνδεση μεταξύ της φτώχειας και του περιβάλλοντος, παρά τη φρίκη που προκαλεί η απόρριψη στην Ολομέλεια των σημαντικότερων πτυχών σε αυτόν τον τομέα, όπως το γεγονός ότι η ελευθέρωση δεν αποτελεί τη λύση των προβλημάτων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι επικρίσεις για την ανεπάρκεια των προτάσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των αυξανόμενων ανισοτήτων απορρίφθηκαν ομοίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η έκθεση αυτή αντιμετωπίζει μια σειρά σημαντικών θεμάτων στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί εύλογη τη συνεργασία εντός της ΕΕ για διασυνοριακά περιβαλλοντικά θέματα. Εντούτοις, η έκθεση αυτή θίγει μια σειρά κρίσιμων πολιτικών τομέων οι οποίοι δεν έπρεπε να εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα:

– η πραγματοποίηση επενδύσεων σε δημόσια μέσα μεταφοράς ή, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη οδικών δικτύων στα κράτη μέλη·

– η ακύρωση του χρέους αναπτυσσόμενων χωρών·

– η επιβολή οικολογικών φόρων σε κοινοτικό επίπεδο·

– η συμπερίληψη ή όχι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως μαθήματος στα προγράμματα σπουδών των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη·

– η φορολόγηση της εργασίας στα κράτη μέλη·

– η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη.

Καταγγέλλουμε την ακόρεστη επιθυμία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να επεκτείνουν την επιρροή τους. Επιλέξαμε, συνεπώς, να καταψηφίσουμε την έκθεση στο σύνολό της, αν και αντιμετωπίζουμε θετικά ορισμένες παραγράφους, κυρίως όσες αφορούν όντως διασυνοριακά περιβαλλοντικά προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναμφίβολα ένας από τους κεντρικούς στόχους της ΕΕ και αποτελεί παγκόσμια πρόκληση. Συνεπώς, οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης προϋποθέτουν μακρόπνοο πολιτικό όραμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημοκρατικές προκλήσεις με υπευθυνότητα, όχι μόνο στο επίπεδο των δημοσίων αρχών, αλλά και στο επίπεδο των πολιτών. Διασφαλίζουμε, πάντως, ότι όλα τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν συνάδουν με τους στόχους μας για κοινωνική και οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, οι οποίοι έχουν καίρια σημασία για το μέλλον των κοινωνιών μας.

Στην έκθεση αυτή εξετάζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μετά το 2001 και ορίζονται νέα μέτρα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, πρέπει να επαναλάβουμε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για το μέλλον της Ευρώπης και να επιμείνουμε στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Συνεπώς, υπερψήφισα την έκθεση Ferreira.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Ο ρόλος της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να καταστεί πιο κυρίαρχος στο σύνολο των τομέων πολιτικής μας, και διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η έκθεση αυτή προσφέρει ένα σημείο εκκίνησης όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου, οπότε τη στήριξα ευχαρίστως. Στη χώρα μου, τη Σκωτία, μπορούμε να προσφέρουμε μια μοναδική συνεισφορά στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν οι φυσικοί της πόροι της επιτρέπουν να μετατραπεί στο εργοστάσιο παραγωγής πράσινης ενέργειας της Ευρώπης. Οι δυνατότητες, όμως, αυτές δεν μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς την έντονη ενθάρρυνση της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα· πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να χρησιμοποιήσουμε τις ιδέες που περιλαμβάνονται στην έκθεση ως βάση για περαιτέρω εξελίξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  María Sornosa Martínez (PSE), γραπτώς. (ES) Η ισπανική σοσιαλιστική αντιπροσωπεία είναι ικανοποιημένη από την έγκριση αυτής της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των προοπτικών για την επίτευξη πραγματικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι, στο δεύτερο μέρος της τροπολογίας 2 (παράγραφος 15), έχουμε αποφασίσει να ψηφίσουμε κατά, διότι πιστεύουμε ότι η πολιτική προστασίας και διαχείρισης των υδάτων πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια λογικής, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και όχι αποκλειστικά στην υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση της απώλειας υδάτων, καθώς αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις διαφορετικής φύσεως.

 
Τελευταία ενημέρωση: 28 Οκτωβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου