Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 15 mars 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan (händelserna i Palestina)
 3.Förberedelser av Europeiska rådets möte: Lissabonstrategin (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Partnerskapsavtal om fiske EG/Mikronesiska federationen (omröstning)
  4.2.Uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser (omröstning)
  4.3.Utvärdering av den europeiska arresteringsordern (omröstning)
  4.4.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Tchad (omröstning)
  4.5.Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (omröstning)
  4.6.Tvångsprostitution i samband med internationella idrottsevenemang (omröstning)
  4.7.Det fjärde världsforumet för vatten i Mexico City (16-22 mars 2006) (omröstning)
  4.8.Omstruktureringar och sysselsättning (omröstning)
  4.9.Socialt skydd och social integration (omröstning)
  4.10.Riktlinjer för budgetförfarandet 2007 (omröstning)
  4.11.Miljövänligare fiskemetoder (omröstning)
  4.12.Förberedelser av Europeiska rådets möte: Lissabonstrategin (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Resultaten av utrikesministrarnas informella rådsmöte den 10–11 mars 2006 (debatt)
 9.Strategidokumentet inför utvidgningen (2005) (debatt)
 10.Ändring av föredragningslistan (debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt demokratiska och rättsstatliga principer): se protokollet
 11.Fusioner på den inre marknaden (debatt)
 12.Den europeiska medelhavspolitiken / Förberedelser inför nästa möte med den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet (debatt)
 13.Rådet för mänskliga rättigheters 62:a sammanträde (MR-rådet, Genève) (debatt)
 14.Garanterade traditionella specialiteter när det gäller jordbruksprodukter och livsmedel – Skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (debatt)
 15.Juridiska yrken och det allmänna intresset av ett fungerande rättssystem (debatt)
 16.Förberedelser inför partsmötet om biologisk mångfald och biosäkerhet (Curitiba, Brasilien) (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (728 kb)
Senaste uppdatering: 29 juni 2006Rättsligt meddelande