Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0127(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0073/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0073/2007

Συζήτηση :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0145

Συζητήσεις
Δευτέρα 23 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

18. Ποινικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α6-0073/2007) του κ. Zingaretti, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας βρίσκονται σε μία διαρκώς αυξητική τροχιά και συνιστούν πλέον μια πραγματικά σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ευρωπαϊκή κοινωνία.

Οι διαφορετικές κυρώσεις που εφαρμόζονται από χώρα σε χώρα δεν επηρεάζουν μόνον την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά δυσχεραίνουν επίσης την πάταξη προϊόντων παραποίησης και πειρατείας. Είναι σημαντικό οι δικαιούχοι να απολαμβάνουν την ίδια προστασία σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Επίσης παρουσιάζονται προβλήματα προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Το Διαδίκτυο βοηθά τους πλαστογράφους, οι οποίοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να διακινούν στην αγορά προϊόντα παραχάραξης ή παραποίησης σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς χάσιμο χρόνου· είναι προφανές ότι οι απάτες τους σχετίζονται στενά, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, με το οργανωμένο έγκλημα και πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι ο αριθμός των προϊόντων που πρέπει να αποσυρθούν από την εσωτερική αγορά αυξήθηκε προσφάτως σε ανησυχητικό βαθμό, καθώς κατά κανόνα πρόκειται για απομιμήσεις άλλων προϊόντων. Επομένως, η ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των παραποιημένων προϊόντων είναι εξαιρετικής σημασίας για την Κοινότητα και η ψηφοφορία εδώ στο Σώμα σας θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στο να δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία.

Η Επιτροπή είναι χαρούμενη που το Σώμα σας αποδέχεται και εγκρίνει τη γενική αρχή που διέπει αυτήν την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας. Θα ήθελα λοιπόν να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον εισηγητή κ. Zingaretti.

Ήδη από το 2006, όταν –στις 7 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους– εγκρίθηκε ένα ψήφισμα για την ανάγκη να υπάρξει άμεση ανάληψη δράσης κατά των παραποιημένων ιατρικών προϊόντων, το Σώμα σας υποστήριξε την άποψη της Επιτροπής ότι οι κυρώσεις που ήταν εφικτές σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο έπρεπε να τυποποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι η έκθεση της επιτροπής προβλέπει το ίδιο επίπεδο κυρώσεων με αυτές που ισχύουν για σοβαρά εγκλήματα.

Η Επιτροπή, ωστόσο, δεν είναι ευχαριστημένη με ορισμένα σημεία που προέκυψαν από τη συζήτηση, πρώτον σε σχέση με την επιθυμία του Κοινοβουλίου να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αποκλειστικά στον τομέα των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας. Πρέπει λοιπόν να πω ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες δυσκολίες, όταν οι διατάξεις της οδηγίας μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ο ορισμός της έννοιας «δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας» δεν φαίνεται να είναι ο ενδεδειγμένος, διότι μια ολόκληρη σειρά από πτυχές εξακολουθούν να είναι ασαφείς. Οι ορισμοί των εννοιών «προσβολή σε εμπορική κλίμακα» και «εκ προθέσεως προσβολή ενός δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας» δεν επιφέρουν τελικά κανένα πρόσθετο όφελος· ενδέχεται μάλιστα να παρερμηνευθούν και να υπονομεύσουν την ασφάλεια δικαίου.

Για χάρη της ασφάλειας των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, σας απευθύνω θερμή έκκληση να υπερψηφίσετε την πρόταση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Zingaretti (PSE), εισηγητής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Επίτροπο για τα καλά λόγια που χρησιμοποίησε για αυτήν την έκθεση.

Φτάνει επιτέλους στο τέλος της η διαδικασία αυτής της σημαντικής οδηγίας και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν αυτούς τους μήνες σε μια ενδιαφέρουσα και, πιστεύω, πολύ χρήσιμη συζήτηση, αρχής γενομένης από τους σκιώδεις εισηγητές και από όλους τους υπαλλήλους, χωρίς τους οποίους θα ήταν αδύνατον να αντιμετωπίσουμε τόσο περίπλοκα ζητήματα.

Για την οδηγία αυτή έχουν ειπωθεί πολλά, άλλες φορές έχοντας γνώση του αντικειμένου και άλλες φορές με επιπολαιότητα και χωρίς γνώση της ουσίας του ζητήματος, καθώς αφορά πολύ περίπλοκα θέματα. Πιστεύω λοιπόν πως είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε για το τι συζητάμε. Η οδηγία αυτή έχει ως στόχο την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και προπαντός του οργανωμένου εγκλήματος με την παραδοσιακή του μορφή αλλά και με τις πλέον πρόσφατες εκφάνσεις του, πρόκειται δηλαδή για μία οδηγία για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλεί το έγκλημα στην Ευρώπη με την παραποίηση των αγαθών και την παραβίαση της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Πολλοί συνάδελφοι με ρωτούσαν τους τελευταίους μήνες γιατί πρέπει να εναρμονίσουμε τις νομοθεσίες. Τους απαντώ ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει μετατραπεί εδώ και καιρό σε μια παράνομη δραστηριότητα που δρα σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν γνωρίζει σύνορα και μπορεί να στηριχθεί σε πολύ ισχυρές βάσεις. Αντιθέτως, το δίκαιο υποστηρίζεται από διαφορετικά και, πολλές φορές, αντιφατικά νομικά συστήματα με συνέπεια να είναι πιο αδύναμο. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία δέκα χρόνια ο όγκος των παραποιημένων εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 1 600%, και εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη οφείλει να αντιδράσει με κάποιον τρόπο, καθώς μιλάμε για μια τεράστια αγορά και για πολύ συγκεκριμένα και υλικά αγαθά, όπως παιχνίδια, είδη ενδυμασίας, υποδήματα, τρόφιμα, καλλυντικά, χημικές ουσίες, προϊόντα γαστρονομίας με ψευδείς ονομασίες, γυαλιά, σύμπυκνους δίσκους, DVD και άλλα, προϊόντα δηλαδή που οι ευρωπαίοι πολίτες αγοράζουν καθημερινά.

Όπως είπα, η εν λόγω δραστηριότητα έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες. Ζημιώνει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, διότι η παραποίηση στρεβλώνει ασφαλώς όλους τους βασικούς κανόνες της αγοράς και του ανταγωνισμού και ζημιώνει τους εργαζόμενους, καθώς όσοι παράγουν παραποιημένα εμπορεύματα καταπατούν ασφαλώς απροκάλυπτα τους νόμους προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ παράλληλα οι αγορές παραποίησης που προκύπτουν από αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες προκαλούν οικονομική ύφεση και ανεργία.

Αναφέρθηκε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια το φαινόμενο αυτό δημιούργησε στην Ευρώπη 125 000 νέους ανέργους. Η ζημία λοιπόν αφορά την οικονομία λόγω της φοροδιαφυγής, αλλά και τους καταναλωτές, καθώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αφιερώνουμε πολλές ώρες για την εκπόνηση κανονισμών προστασίας των ευρωπαίων πολιτών, αλλά δεν είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της παραποίησης και δεν διαθέτουμε κανένα μέσο για την επιβολή της τήρησης αυτών των κανονισμών.

Θεωρώ ως ιδιαίτερα σοβαρή μορφή παραποίησης την παραποίηση των σημάτων φαρμάκων γενικής χρήσεως, τα οποία συχνά διοχετεύονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο εκτελεστικός γραμματέας της ομάδας δράσης κατά της παραποίησης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας εκφράσθηκε θετικά για την έκθεση, καθώς αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα στους κινδύνους για την υγεία και αποδίδει πολύ υψηλό βαθμό σοβαρότητας στην παραποίηση των φαρμάκων.

Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Φρονώ πως το κείμενο της οδηγίας θεσπίζει σημαντικές καινοτομίες και ως προς το κείμενο της Επιτροπής και ότι έχουμε καταλήξει σε έναν θετικό συμβιβασμό. Πιστεύω πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι διευκρινίσαμε καλύτερα και περιορίσαμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, εξαιρώντας για παράδειγμα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, για τα οποία ο αστικός κώδικας παραμένει το καταλληλότερο όργανο για την επίλυση των διαφορών.

Μολονότι πρόκειται για ένα κείμενο που έχει εγείρει πολλές αντιδράσεις, θεωρώ ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε τώρα ούτε να παραβλέψουμε την ουσία αυτών των επιχειρημάτων. Με την εναρμόνιση κατά του εγκλήματος συντελείται ένα άλμα προόδου στην οικοδόμηση μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία ασφαλώς ευνοείται από κανόνες αλλά και από μέτρα που θα αποτρέπουν την καταστρατήγηση αυτών των κανόνων. Η δράση σε αυτό το επίπεδο βοηθά, συνεπώς, και ενισχύει την ταυτότητα μιας πολιτικής Ευρώπης, αλλά προπαντός ενισχύει μια Ευρώπη που είναι χρήσιμη στους ευρωπαίους πολίτες.

Η οδηγία φτάνει στην ψηφοφορία του Κοινοβουλίου ενισχυμένη από την ευρύτατη πλειοψηφία υποστήριξης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Για τον λόγο αυτό, ελπίζω ότι μια εξίσου ευρεία πλειοψηφία θα υποστηρίξει αυτόν τον συμβιβασμό, καθώς τις τελευταίες ώρες ισχυρά συμφέροντα και ομάδες πίεσης απεύχονται οποιαδήποτε πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, αλλά πιστεύω πως η εικόνα και το πολιτικό κύρος του Κοινοβουλίου θα δεχθούν ένα πολύ σοβαρό πλήγμα εάν σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και παραδεχθούμε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να πατάξει ένα τόσο καταστροφικό έγκλημα, όπως η παραποίηση. Το Κοινοβούλιο στάθηκε στο παρελθόν πρωτοπόρος στην οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς και της πολιτικής Ευρώπης και είμαι πεπεισμένος ότι το ίδιο θα πράξει και τώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz (Verts/ALE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. – (ES) Το κείμενο που πρόκειται να ψηφίσουμε, το κείμενο της Επιτροπής, δεν έχει καμία σχέση με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και δεν έχει καμία σχέση με τον θεμιτό αγώνα κατά της απάτης και της πειρατείας που επηρεάζει την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Ωστόσο, αυτή η τροποποιημένη πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποσκοπεί να ποινικοποιήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και κουλτούρας. Ψηφίζοντας υπέρ της τροποποιημένης πρότασης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, το Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίζει τις μαφίες όπως ακριβώς τους συνηθισμένους πολίτες. Ούτε το θέμα του σκοπού οικονομικού κέρδους ούτε ο βαθμός εγκληματικότητας διευκρινίζονται. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας δεν κάνει διακρίσεις και συγκεντρώνει τα πάντα στο ποινικό πεδίο, αν και το αστικό πεδίο λειτουργεί σε γενικές γραμμές καλά.

Επιπλέον, δημιουργείται μεγάλη ανασφάλεια δικαίου, η οποία οδηγεί σε ένα υστερικό κυνήγι μαγισσών που στοχεύει προς όλες τις κατευθύνσεις, τρομάζει τους πολίτες και παραλύει την καινοτομία χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν πρέπει να τρέμουν τη φυλακή, και έχουμε ήδη δει μια μαζική αρνητική αντίδραση σε αυτήν την οδηγία σχετικά με το Διαδίκτυο.

Δεν μπορούμε να ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενάντια στη ροή πληροφοριών και πολιτισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Rainer Wieland (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η αρμόδια επιτροπή για αυτήν την έκθεση είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς, στην οποία ουσιαστικά ανήκω και η οποία ασχολείται κυρίως με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο σήμερα, είμαι ο συντάκτης της γνωμοδότησης για αυτό το θέμα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και σκοπεύω να περιοριστώ στην εξέταση αυτού του θέματος από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία.

Ο Επίτροπος Verheugen ανέφερε ότι χρειαζόμαστε το συγκεκριμένο νομοθέτημα, κάτι που είναι όντως αληθές, ωστόσο θα έπρεπε να πράξουμε πολύ περισσότερα από το να ασχολούμαστε μόνον με την ελάχιστη κύρωση. Σε τελική ανάλυση, ουδείς εξυπηρετείται από την προσθήκη ή την αφαίρεση ενός ολόκληρου έτους ή ενός εξαμήνου από την ελάχιστη ή μέγιστη κύρωση. Είμαι απολύτως πεπεισμένος –μια άποψη που παρακάμφθηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων– ότι πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε επί της αρχής της ακρίβειας. Ταχθήκαμε τελικά υπέρ του να συμπεριληφθεί σε αυτήν την οδηγία –ανεξάρτητα από το εάν περιλαμβάνονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή όχι, κάτι που καταρχήν είναι άσχετο– ένας θετικός κατάλογος του πεδίου εφαρμογής της, ούτως ώστε οι πολίτες –στους οποίους απευθύνεται η νομοθεσία– να μην χρειάζεται να διαβάσουν κάποιον ασαφή ορισμό αλλά να μπορούν να ανατρέξουν σε έναν κατάλογο που θα παρουσιάζει πού και με ποιους τρόπους θα μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις.

Έτσι καταλήγουμε –όπως επεσήμανε ο Επίτροπος– στο βασίλειο των ορισμών. Εάν αρχίσουμε τώρα, στο αστικό δίκαιο, να δημιουργούμε αυτό που αποκαλείται «εργαλειοθήκη», τότε θα βρεθούμε επίσης μπροστά στην ανάγκη να καθορίσουμε παρόμοιους ορισμούς στον τομέα του ποινικού δικαίου. Δεν ωφελεί σε τίποτα να χάνουμε τον καιρό μας με τις νομικές επιπτώσεις, εκτός εάν εργαστούμε επίσης επί των ορισμών· αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, αυτός είναι ο λόγος που η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί ένα πρώτο βήμα και, ως εκ τούτου, δεν αντιλαμβάνομαι απόλυτα την ουσία της ασκούμενης κριτικής. Μια αφετηρία είναι η προσπάθεια να οριστεί τι σημαίνει ο όρος «εμπορική κλίμακα». Προσπαθούμε να ορίσουμε την έννοια «πρόθεση», αλλά μπορούμε σας παρακαλώ να το κάνουμε αυτό όχι μόνον σε σχέση με αυτό το πεδίο εφαρμογής, αλλά ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως σκιώδης εισηγητής και εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Zingaretti για την επιτυχημένη του έκθεση και κυρίως για την εξαιρετική του συνεργασία.

Θα ήθελα να τονίσω με έμφαση ότι ο σκοπός μας με την εν λόγω έκθεση δεν θα πρέπει να είναι να κατηγορήσουμε τους πολίτες της ΕΕ ως εγκληματίες, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να τιμωρήσουμε τις εγκληματικές συμμορίες, το οργανωμένο έγκλημα και τους επαγγελματίες παραχαράκτες. Προσωπικά θεωρώ υψίστης σημασίας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια παρέκκλιση για ιδιώτες χρήστες που έχουν προσωπικά κίνητρα και δεν διέπονται από ιδιοτελείς σκοπούς.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αναφορικά με τους ορισμούς αποτελεί απλά μια πρακτική λύση. Όπως λοιπόν ο συνάδελφός μου κ. Wieland, χαιρετίζω και εγώ τον ορισμό της «προσβολής σε εμπορική κλίμακα» ή της «εσκεμμένης προσβολής ενός δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας», καθώς επίσης τον θετικό κατάλογο από τον οποίο εξαιρούνται οι ευρεσιτεχνίες.

Κατέστη επίσης δυνατόν να επιτευχθεί μια ικανοποιητική λύση όσον αφορά την περιγραφή των χαρακτηριστικών του άρθρου 3 ως αδικημάτων ούτως ώστε, πρώτον, κάθε εκ προθέσεως προσβολή σε εμπορική κλίμακα, δεύτερον, οποιαδήποτε απόπειρα μιας τέτοιας προσβολής του νόμου και, τρίτον, η συνέργια και η ηθική αυτουργία σε τυχόν αξιόποινες πράξεις να θεωρούνται αδικήματα. Επειδή η προφορική τροπολογία για την ηθική αυτουργία προήλθε από εμένα, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να καταστήσω σαφές ότι οι μεταφράσεις είναι προβληματικές και ότι ορισμένες από αυτές είναι εντελώς λάθος.

Σκοπός είναι οι χρηματικές ποινές να μην επηρεάσουν την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων ποινικού δικαίου σε όργανα με νομική προσωπικότητα, ενώ έγκειται στα ίδια τα κράτη μέλη να αποφασίσουν, εάν θέλουν να επιβάλουν κυρώσεις ποινικού δικαίου κατά αυτών των οργάνων ή μόνον χρηματικές ποινές.

Αυτοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες και κάθε κράτος μέλος μπορεί να τους καταστήσει αυστηρότερους, κάτι που πράττουν ήδη κάποια, και την ευθύνη γι’ αυτό θέλουμε να την αναθέσουμε στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Zingaretti σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι μια πολύ ισορροπημένη πρόταση που έχει εξασφαλίσει ευρεία υποστήριξη στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και επίσης, έως έναν βαθμό, στις άλλες επιτροπές που έχουν εξετάσει το θέμα.

Όπως επεσήμανε ο κ. Zingaretti, η διανοητική ιδιοκτησία αξίζει προστασίας, και πιστεύω ότι αυτό που έκανε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων μέσω των διαφόρων τροπολογιών που κατέθεσε ήταν ίσως να μετριάσει μερικούς από τους όρους που χρησιμοποιεί ο κ. Mayer, ο οποίος μόλις μίλησε εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.

Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να επεκταθεί η ποινική προστασία στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας –στη διανοητική ιδιοκτησία– που στην πραγματικότητα προστατεύονται στο αστικό πεδίο, δεδομένων των επιπλοκών που αυτό ενδέχεται να προκαλέσει.

Δεν έχει νόημα επίσης να ποινικοποιηθεί μία σειρά δραστηριοτήτων –όπως κριτικών, δημοσιογράφων, διανοούμενων ή καθηγητών, οι οποίοι, εξαιτίας μια απλής συνάντησης, μπορεί να καταλήξουν «πίσω από τα σίδερα»– ή η δραστηριότητα ενός αθώου χρήστη των μέσων μετάδοσης που μας παρέχει σήμερα η τεχνολογία του Διαδικτύου, χάρη στην οποία, πατώντας ένα πλήκτρο μία συγκεκριμένη στιγμή, μπορεί κανείς να βρεθεί κατηγορούμενος για ποινική παράβαση.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την ποινική προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με ορισμένες αρχές ούτως, ώστε η ποινική προστασία να μην προχωρήσει περισσότερο απ’ όσο είναι αυστηρά αναγκαίο. Η ποινική προστασία είναι πάντα μια προστασία εξαιρετικής φύσεως, καθώς υπάρχουν και άλλα νομοθετικά μέσα για την επίτευξη αυτής της προστασίας.

Πιστεύω ότι οι προτάσεις του κ. Zingaretti –η πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και οι τροπολογίες που παρουσιάστηκαν τελικά από κοινού με τον κ. Mayer– μας επιτρέπουν να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής αυτής της ποινικής προστασίας και η Ολομέλεια πρέπει, επομένως, να εγκρίνει αυτήν την έκθεση και να στηρίξει τις κατάλληλες τροπολογίες στην αντίστοιχη ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Zingaretti για τη συνεργασία του. Αναλώσαμε πολλές ώρες συζητώντας αυτό το θέμα, το οποίο είναι, τελικά, ένα ευαίσθητο θέμα.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα προϊόντα απομίμησης αντιπροσωπεύουν έναν ετήσιο τζίρο παγκοσμίως ύψους περίπου 600 δισ. ευρώ, και είναι κυρίως εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα για τον σκοπό αυτό. Η απομίμηση αντιπροσωπεύει σημαντική αφαίμαξη των φορολογικών εσόδων των κρατικών φορολογικών υπηρεσιών, επειδή οι νόμιμες επιχειρήσεις καταβάλλουν τελικά, μεταξύ άλλων, φόρους και απασχολούν προσωπικό, και οι κυβερνήσεις κάνουν καλή χρήση αυτών των φόρων. Τα επίπεδα απασχόλησης είναι καλά, και φαίνεται ότι δεν έχουμε το θάρρος να παρέμβουμε επαρκώς για να επιβάλουμε πραγματικές ποινικές κυρώσεις και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα κατά μέτωπο. Αυτές οι ποινικές κυρώσεις, ωστόσο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από την ενίσχυση της συνειδητοποίησης του κόσμου. Τα τελωνεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο μέλλον, να εφαρμόζουν καλύτερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους, εμποδίζοντας θαλάσσια σκάφη, όπως αυτό στο Αμβούργο που ήταν φορτωμένο με τρία εκατομμύρια ζεύγη υποδημάτων –όλα απομιμήσεις από την Κίνα– να διαφεύγουν από τον τελωνειακό έλεγχο χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανείς. Εκτιμώ ότι πρέπει να λάβουμε τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πάταξη του φαινομένου αυτού.

Με το ίδιο σκεπτικό, ο καταναλωτής πρέπει να αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατέθεσα τροπολογία για την εισαγωγή της έννοιας της εσκεμμένης διακίνησης προϊόντων απομίμησης, που σημαίνει ότι αν ένας καταναλωτής εσκεμμένα αγοράζει προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά, θα πρέπει να γνωρίζει ότι αγοράζει προϊόντα απομίμησης και πράττοντας αυτό, εμποδίζει την κοινωνία μας να εργάζεται με τον αρμόζοντα τρόπο, καθώς και ότι θέτει εμπόδια στην οικονομία μας.

Είναι κρίμα που επιθυμούμε να είμαστε πάρα πολύ επιεικείς με τους καταναλωτές, διότι το αστείο είναι ότι στη Γαλλία και την Ιταλία, η διακίνηση και η αγορά προϊόντων απομίμησης είναι αδίκημα που τιμωρείται και προβάλλονται προειδοποιήσεις γι’ αυτό με χρήση μεγάλων πανό. Δυστυχώς, εμείς δεν τολμήσαμε να προχωρήσουμε τόσο μακριά. Είναι επίσης λυπηρό, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι η διανοητική ιδιοκτησία στην Ευρώπη εξακολουθεί να προστατεύεται ανεπαρκώς, ότι υπάρχει ανεπαρκής συνειδητοποίηση, διότι με αυτόν τον ρυθμό ουδέποτε θα κατορθώσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της Λισαβόνας ώστε να καταστούμε η ανταγωνιστικότερη στον κόσμο οικονομία της γνώσης· ελπίζω ότι θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε τα τελωνεία και να βελτιώνουμε τη νομοθεσία. Από αυτήν την άποψη, θα ήθελα να επιχειρηματολογήσω υπέρ της ύπαρξης παρόμοιων ορισμών παγκοσμίως.

Αν επιτευχθεί αυτό, θα νιώσω ικανοποίηση· αν όχι, εμείς στην Ευρώπη θα απομονωθούμε, εις βάρος της οικονομίας μας και της απασχόλησης του πληθυσμού μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι η μαζική εισαγωγή παραποιημένων προϊόντων προκαλεί μεγάλες ζημίες στην ευρωπαϊκή οικονομία, κυρίως στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Τάσσομαι λοιπόν υπέρ του να επιχειρηθεί κάτι ενάντια σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι να δοθεί η δυνατότητα, ώστε οι μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, στις οποίες έγινε αναφορά προηγουμένως, να τιμωρούνται καλύτερα ή να προσάγονται στη δικαιοσύνη μέσω του ευρωπαϊκού δικαίου. Ως προς αυτό συμφωνούμε άπαντες· για το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό, διατηρούμε τις διαφωνίες μας.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον κ. Zingaretti, ο οποίος εργάστηκε πολύ σκληρά προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία, ωστόσο όλοι μας πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό με ιδιαίτερη ακρίβεια, κυρίως επειδή στεκόμαστε, νομοθετικά μιλώντας, επάνω σε ένα πραγματικά λεπτό στρώμα πάγου. Προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στο συγκεκριμένο θέμα υιοθετήθηκε μια διάταξη για την προστασία του περιβάλλοντος στο ποινικό δίκαιο, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε την ευθύνη να προσεγγίσουμε το εν λόγω ζήτημα με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια. Η ιδέα πίσω από το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ότι μέσω αυτού πρέπει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν από μόνα τους, κυρίως σε σχέση με το ποινικό δίκαιο, γεγονός που στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει τον χειρισμό των μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων. Για τον σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε έναν ακριβή ορισμό για το ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού.

Εάν το αφήσουμε ανοικτό –κάτι που θέλουν ορισμένοι εξ ημών– ή εάν συμπεριλάβουμε τους καταναλωτές σε αυτόν, θα καταλήξουμε να σπάμε καρύδια με βαριοπούλα, χωρίς δηλαδή να είμαστε ουσιαστικά σε θέση να καταφέρουμε πραγματικά κάποιο πλήγμα στις μεγάλες οργανώσεις που προκαλούν τόσο μεγάλη ζημιά στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· διότι είναι γεγονός ότι λόγω της έλλειψης ενός ακριβούς ορισμού, οι μικροί επιχειρηματίες –οι οποίοι συχνά δεν γνωρίζουν σε ποιον ανήκουν τα προϊόντα που πωλούν ούτε από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα– μπορεί τελικά να καταστραφούν από τις ποινικές κυρώσεις.

Αυτό πλήττει κυρίως τους νέους. Οι περισσότεροι νέοι στην Ευρώπη δεν μπορούν να εντοπίσουν τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που μπορεί να ληφθεί από το Διαδίκτυο και σε αυτό που δεν επιτρέπεται να ληφθεί. Δεν σκοπεύουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση να ποινικοποιήσουμε τους τελικούς χρήστες. Σκοπός μας είναι να επικεντρωθούμε σε πράγματα που υποτίθεται ότι θεραπεύει το ευρωπαϊκό δίκαιο, με όλα τα υπόλοιπα να εναπόκεινται στο εθνικό δίκαιο.

Στον κ. Manders, ο οποίος θέλει να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές, θα ήθελα να επισημάνω ότι, εάν πάρετε στα χέρια σας μια τσάντα Gucci των δέκα ευρώ, οποιοσδήποτε καταναλωτής θα αντιλαμβανόταν τι συμβαίνει, αλλά αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση πολλών άλλων προϊόντων. Δεν θέλω το ευρωπαϊκό δίκαιο να εφαρμόζεται με υπερβολικό ζήλο εκεί όπου δεν έχει κανένα νόημα να εφαρμοστεί· κυρίως όσον αφορά την εμπορική κλίμακα, τα πεδία εφαρμογής ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Zingaretti για τη συνεργασία του και γιατί επιχείρησε κατά κάποιον τρόπο μια διαμεσολάβηση για αυτήν την οδηγία που επιβάλλει το ποινικό δίκαιο σε θέματα παραποίησης, χωρίς ένα πλαίσιο αναφοράς των κανόνων που θα ορίζουν την παραποίηση και συνενώνοντας μάλιστα παραβιάσεις σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας και διανοητικών δικαιωμάτων.

Συγχέοντας την καταπολέμηση και την παραποίηση με τις παραβιάσεις σε ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας, διατρέχουμε τον κίνδυνο να καταστήσουμε λιγότερο αποτελεσματική την καταπολέμηση της εγκληματικής παραποίησης. Αντιθέτως, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να περιορίσουμε την εφαρμογή της οδηγίας μόνον στις παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν την εμπορική εφαρμογή παραποιημένων πολυμεσικών προϊόντων, πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται το οργανωμένο έγκλημα.

Αντιθέτως, η αδικαιολόγητη διεύρυνση στα πνευματικά δικαιώματα εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους για την ιδιωτική ζωή των καταναλωτών πολυμεσικών προϊόντων. Επίσης, όσον αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού, η οδηγία εγκαταλείπει την έννοια της εμπορικής κλίμακας, με κίνδυνο να διώκεται ποινικά η ιδιωτική και μη κερδοσκοπική χρήση όσων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τη μεταφορά σε ομότιμη βάση, τη μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής, κλπ.

Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη να παρεμβαίνουν ποινικά ακόμη και χωρίς καταγγελία του ενδιαφερόμενου και μάλιστα αναθέτει σε ιδιωτικούς φορείς έναν άμεσο ρόλο στις έρευνες, ο οποίος υπερβαίνει τα όρια της τεχνικής βοήθειας προς τις αρχές και μπορεί να μετατραπεί σε ρόλο ώθησης και κατεύθυνσης. Τέλος, από την οδηγία απουσιάζει η οικονομική και κοινωνική ανάλυση. Οι αυστηρότερες κυρώσεις δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα στην Ιταλία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ομάδα μας προτείνει την απόρριψη της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο για να επισημάνω την αντίθεσή μου στην ανάμειξη της ΕΕ στο ποινικό δίκαιο των κρατών μελών, στον τερατώδη βαθμό να ζητεί νέα παραπτώματα και να υπαγορεύει το επίπεδο των ποινών που πρέπει να επιβάλλονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα κράτη μέλη. Η θλιβερή απόφαση του Δικαστηρίου του Σεπτεμβρίου του 2005 αποτέλεσε την αφορμή γι’ αυτήν την απαράδεκτη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Παρατηρούμε τώρα ένα πρόγραμμα αχαλίνωτου επεκτατισμού των εξουσιών της Επιτροπής.

Η παρούσα οδηγία είναι ακόμη πιο αποδοκιμαστέα από την άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή, για πρώτη φορά, θα καταστήσει την παραβίαση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας ποινικό αδίκημα κολάσιμο με τετραετή φυλάκιση ή περισσότερο· όχι επειδή η εκλεγμένη Βουλή των Κοινοτήτων το θεωρεί απαραίτητο ή συνετό, αλλά επειδή το επιτάσσει η μη εκλεγμένη Επιτροπή. Διαφωνώ, απορρίπτω αυτήν την απαράδεκτη παρέμβαση της ΕΕ και, συνεπώς, απορρίπτω αυτήν την οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, όλοι θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος και να παταχθεί η παραποίηση/απομίμηση, η οποία οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά είναι απαράδεκτη, και ο κ. Zingaretti έχει εργαστεί σκληρά, προκειμένου να καταλήξει σε αυτήν τη συμβιβαστική πρόταση.

Ωστόσο, εντύπωση μου έχει κάνει στη συζήτηση αυτή η μεγάλη σύγχυση μεταξύ αυτών οι οποίοι, υπερασπιζόμενοι τους καταναλωτές, περιφρονούν τα δικαιώματα των δημιουργών και των ερμηνευτών και αυτών οι οποίοι, ταυτόχρονα, υπερασπίζονται την κοινοτική αρμοδιότητα και θέλουν τα εθνικά δικαστήρια να παραμένουν κυρίαρχες οντότητες. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν ορισμένα πραγματικά προβλήματα τα οποία αξίζουν να μελετηθούν περισσότερο.

Σε κάθε περίπτωση, έχω σαφείς ιδέες σχετικά με ένα θέμα, και αυτό είναι ο πολιτιστικός αντίκτυπος αυτού του κειμένου. Αναφέρομαι στις τροπολογίες στα άρθρα 2 και 3 που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Αυτές προτείνουν ορισμούς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Προτείνουν μια περιοριστική διατύπωση της σκόπιμης παραβίασης και της εμπορικής κλίμακας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη διακριτική ευχέρεια των εθνικών δικαστηρίων και, προπαντός, στην πραγματικότητα, υπολείπεται από το να καθιστά εγκληματική πράξη τη διομότιμη ανταλλαγή αρχείων μεταξύ χρηστών.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι διατάξεις, αφενός, αντιβαίνουν στο κοινοτικό κεκτημένο, ιδιαίτερα στην οδηγία του 2001 σχετικά με τα συγγραφικά δικαιώματα, και αφετέρου, παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για τη δημιουργία και την πολιτισμική ποικιλομορφία, υπονομεύοντας τις εθνικές νομοθεσίες που περιορίζουν μια τέτοια συμπεριφορά και βλάπτοντας έτσι τα δικαιώματα συγγραφέων και ερμηνευτών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην προκειμένη περίπτωση, υποστηρίζω τη διατύπωση της αρχικής πρότασης από την Επιτροπή, και, σε κάθε περίπτωση, στη συζήτησή μας, την τροπολογία 30 που κατέθεσε η κ. Bowles. Τα θέματα της πολιτισμικής ποικιλομορφίας είναι ιδιαίτερα σοβαρά.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί αλλαγή στην έως τώρα στάση της Επιτροπής σχετικά με το ποινικό δίκαιο.

Το προτεινόμενο κείμενο αντανακλά την ερμηνεία της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2005 που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιτρέπει τη χρήση ποινικών μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο, αν αυτά είναι απαραίτητα για την επιτυχή εφαρμογή των διατάξεων της Ένωσης. Ενόψει του εντεινόμενου προβλήματος της παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρο τον κόσμο, η προτεινόμενη προσέγγιση της Επιτροπής φαίνεται ότι είναι όχι μόνον ενδεδειγμένη αλλά και αναγκαία. Ετησίως, οι ζημίες του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται περίπου στα 8 δισ. ευρώ λόγω των προϊόντων απομίμησης. Οι μεμονωμένες εταιρείες χάνουν περίπου 45 έως 65 δισ. ευρώ ετησίως για τον ίδιο λόγο. Η κλίμακα του προβλήματος είναι τόσο μεγάλη, ώστε εκτιμάται ότι το 40% του λογισμικού υπολογιστών στον κόσμο προέρχεται από παράνομες πηγές, μαζί με το 36% της μουσικής σε σύμπυκνους δίσκους και κασέτες.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι η μέγιστη ποινή για σοβαρά αδικήματα που διαπράττονται ως τμήμα εγκληματικών οργανώσεων θα μπορεί να ανέρχεται έως τις 300 000 ευρώ ή/και ποινή 4ετούς φυλάκισης. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την πρόταση του Κοινοβουλίου τα ποινικά μέτρα θα επιβάλλονται μόνον σε άτομα ή νομικά πρόσωπα τα οποία εν γνώσει τους παραβιάζουν τη νομοθεσία για εμπορικούς σκοπούς. Η εξαίρεση με την οποία η οδηγία δεν ισχύει για παράβαση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από ιδιώτες χρήστες οι οποίοι δεν υποκινούνται από εμπορικό κέρδος είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον, φαίνεται δικαιολογημένη η εξαίρεση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας, καθώς αυτή θα καταστήσει δυνατή από την άποψη αυτή την αποφυγή προσδιορισμού του περιεχομένου μελλοντικών διατάξεων και θα περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας μόνον στη διανοητική ιδιοκτησία.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Zingaretti, τον εισηγητή, για την πληρότητα προετοιμασίας αυτού του εγγράφου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι τον σκοπό αυτής της οδηγίας και το μήνυμα που επιθυμείτε να απευθύνετε στις άλλες χώρες. Εντούτοις, η επέκταση της εγκληματικότητας πέραν της προβλεπόμενης στις TRIPS, που εκτείνεται πολύ πέραν της απομίμησης και της πειρατείας, αποτελεί πολύ προχωρημένο βήμα, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, το οποίο δεν έχει υπερασπιστεί κανένας ομιλητής.

Πολλοί συνάδελφοι εκτιμούν ότι η παραβίαση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχει κηρυχθεί άκυρο αποτελεί συνήθη εμπορική δραστηριότητα. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει αποκλειστικά στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας: εφαρμόζεται επίσης στα σχέδια και τα εμπορικά σήματα. Το λέω αυτό, διότι είχα διατελέσει επί 25 συναπτά έτη δικηγόρος σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων, προτού εκλεγώ βουλευτής του ΕΚ.

Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Και η δική μου τροπολογία 31 περιορίζει το πεδίο εφαρμογής στα κριτήρια TRIPS –απομίμηση και πειρατεία– ή στις περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος ή κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια. Στην τροπολογία 33, λαμβάνεται υπόψη η κήρυξη της ακυρότητας. Μπορώ να πω στον κ. Toubon ότι θα υπάρξουν χωριστές ψηφοφορίες για τα επιμέρους τμήματα της τροπολογίας 30, ο λόγος ύπαρξης της οποίας μοιάζει να διαφέρει από τον προβαλλόμενο ως λόγο ύπαρξής της.

Στην Επιτροπή, δηλώνω ότι πρόκειται για ένα θέμα πολύ σοβαρό, στο οποίο, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να γίνουν λάθη. Φοβάμαι ότι είναι πολύ σοβαρό να συμβιβάζεται κανείς με «σχεδόν» συμβιβαστικές λύσεις. Συνεπώς, δεν μπορώ να ψηφίσω την πρόταση χωρίς τους περιορισμούς που ανέφερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια παράλληλη πρόταση που αφορά σοβαρά περιβαλλοντικά αδικήματα – σαφώς οριζόμενα αδικήματα που βλάπτουν τον άνθρωπο και προκαλούν τον θάνατο. Παρά τον σαφή στόχο, η πρόταση είναι αμφιλεγόμενη, διότι η ΕΕ εισέρχεται στον τομέα του ποινικού δικαίου. Αυτό που έχουμε εδώ είναι μια νομοθετική πρόταση που αποσκοπεί στην προστασία των εμπορικών συμφερόντων χωρίς κίνδυνο για τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Παρά ταύτα, αυτός ο ορισμός είναι πολύ ευρύτερος και δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Στην παρούσα μορφή της, η πρόταση δεν αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το αντίθετο, ο νόμος αυτός είναι από μόνος του οργανωμένο έγκλημα. Είναι έγκλημα κατά των ανθρωπίνων ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίθεση στη συνήθη επικοινωνία μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Δείτε το παράδειγμα του Betamax. Οι συσκευές αναπαραγωγής MP3 μπορούν τώρα να χρησιμοποιούνται για αντιγραφή. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να αποδεικνύεται, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, ότι οι συσκευές αναπαραγωγής MP3 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να παραβιάζουν τον νόμο; Μετά την πώληση των συσκευών στους καταναλωτές θα επιβάλλονται περιορισμοί και τεχνικά εμπόδια όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα, τη μουσική και τις ταινίες που έχουν αγοράσει; Η πρόταση αποτελεί παράλογη επίθεση στα δικαιώματα των καταναλωτών και πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι μεταξύ εκείνων των βουλευτών του ΕΚ που διαφωνούν θεμελιωδώς με την έκθεση που αφορά την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Έχω τρεις θεμελιώδεις ενστάσεις. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι η νομική βάση αυτής της οδηγίας δεν έχει καθοριστεί με σαφήνεια. Όπως ο καθένας γνωρίζει, ακόμη δεν έχουμε την από μακρού αναμενόμενη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου, η οποία θα διευκρίνιζε τη δικαστική απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2005.

Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα αφορά το γεγονός ότι στον ορισμό της διανοητικής ιδιοκτησίας για τους σκοπούς της οδηγίας, η έκθεση δεν περιλαμβάνει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τους τύπους, οι οποίοι αποτελούν ουσιαστικό συστατικό μέρος ενός νόμου για τη διανοητική ιδιοκτησία, και χωρίς τα οποία η οδηγία δεν θα ενσωμάτωνε τη συστημική προσέγγιση που απαιτείται γι’ αυτό το θέμα.

Ο τρίτος λόγος συνδέεται στενά με τον προηγούμενο. Οι πτυχές της ποινικής δικαιοσύνης της οδηγίας θα έπρεπε να συμπληρώνουν την υφιστάμενη οδηγία 2004/48/ΕΚ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία καλύπτει θέματα διοικητικά και αστικής ευθύνης και η οποία ισχύει για ολόκληρο το σώμα της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των τύπων. Μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τους παράγοντες που οδήγησαν στο να αποκλειστούν οι τεχνικές λύσεις από την ποινική προστασία. Φοβάμαι, ωστόσο, ότι η πίεση που ασκήθηκε από σημαντικές ομάδες συμφερόντων συνέβαλε δυστυχώς σε αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, παρά τα όσα ειπώθηκαν από άλλα μέλη του Σώματος, η προτεινόμενη οδηγία ήλθε ως απάντηση στη διαδιδόμενη με αυξανόμενους ρυθμούς κλοπή της διανοητικής ιδιοκτησίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης δεν εξασφαλίζει μια κοινοτική πολιτική σχετικά με τις κυρώσεις για την καταπολέμηση της πειρατείας και της απομίμησης προϊόντων. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των συστημάτων που εφαρμόζονται από τα διάφορα κράτη μέλη, όπως σωστά επισήμανε η Επιτροπή. Αυτή η πραγματικότητα δυσχεραίνει προφανώς την αποτελεσματική προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία με τη σειρά της έχει αρνητική συνέπεια στην αξία των επενδύσεων στην καινοτομία.

Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ουσιώδες να αντιταχθούμε σε αυτές τις πρακτικές σε κοινοτικό επίπεδο. Αν λάβουμε επίσης υπόψη ότι η απομίμηση εντελώς νέων προϊόντων όπως τα φάρμακα ή τα παιχνίδια μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή ή για την υγεία, το πρόβλημα καθίσταται ακόμη σοβαρότερο. Σαφώς, τα προϊόντα απομίμησης παντός είδους αφορούν επίσης την παραγωγή συσκευασίας και την απασχόληση σειράς ατόμων, όπως για παράδειγμα καλλιτέχνες γραφικών τεχνών και διανομείς. Οι επιμέρους εργασίες είναι πάρα πολλές για να μπορεί να τις χειρίζεται ένα μόνον άτομο. Στο έργο αυτό συμμετέχουν καλά οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις, και η οδηγία έχει ως στόχο να πατάξει σκληρά αυτήν ακριβώς τη δραστηριότητά τους.

Τα μέτρα που προτείνονται στην πρόταση οδηγίας θα πρέπει να θεωρούνται επωφελή. Η προσβολή των δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι αδίκημα και πρέπει να τιμωρείται. Υπάρχει, ωστόσο, πεδίο συζήτησης σχετικά με τα όρια ευθύνης, και ειδικά σχετικά με το ποιος καθίσταται υπεύθυνος. Αυτοί οι οποίοι παράγουν προϊόντα απομίμησης και τα διαθέτουν στην αγορά πρέπει βεβαίως να τιμωρούνται. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν απαράδεκτο να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι αγόρασαν ή χρησιμοποίησαν προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς να γνωρίζουν την παράνομη προέλευσή τους. Η πρόταση της Επιτροπής δεν καθορίζει εσκεμμένη ενέργεια στο πλαίσιο προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με επαρκή σαφήνεια, και αυτό πρέπει να διορθωθεί.

Για να συνοψίσω, η έγκριση του κειμένου αυτής της οδηγίας είναι ουσιώδης, και για το μόνο που πρέπει να λυπόμαστε είναι για το γεγονός ότι δεν είμαστε σε θέση σήμερα να κάνουμε το επόμενο ζωτικής σημασίας βήμα προς τα εμπρός. Τελικά, είναι δυνατόν να εντοπίσουμε ομάδες αδικημάτων που είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταπολεμήσουμε στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, με βάση τις δεκάδες διαφορετικών νομικών συστημάτων. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη εναρμόνιση του ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε μακρύ δρόμο να διανύσει προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, και η σημερινή συζήτηση το επιβεβαιώνει..

 
  
MPphoto
 
 

  Edith Mastenbroek (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαστε στο 2007, οπότε μπορείτε να με προσφωνείτε ως «δεσποινίς»!

Θέλω επίσης να συγχαρώ τον συνάδελφό μου κ. Zingaretti, παρόλο που γνωρίζει ότι συμφωνούμε πως διαφωνούμε σε αυτό το θέμα. Η νομική βάση της πρότασης απορρέει από το Δικαστήριο. Η ερμηνεία που δίνει η Επιτροπή σε αυτήν την απόφαση είναι ότι είναι εφαρμοστέα πέραν της υπόθεσης, ενώ θεωρεί ότι η απόφαση αποτελεί νομική βάση για την εναρμόνιση ορισμένων ποινικών κυρώσεων σε μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της εσωτερικής αγοράς.

Ο λόγος για τον οποίο εξετάζω το ενδεχόμενο απόρριψης της οδηγίας στο σύνολό της δεν είναι επειδή δεν πιστεύω στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει τις ποινικές κυρώσεις. Πιστεύω όντως σε αυτό. Εντούτοις, διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη διαδικασία που οδηγεί σε αυτήν τη διεύρυνση αρμοδιοτήτων, επειδή μια νομική βάση δεν είναι ίδια με μια πολιτική εντολή. Θεμελιώδη βήματα, όπως αυτά, απαιτούν διεξοδικό πολιτικό διάλογο και σαφή επιλογή για το εν λόγω θέμα. Αντίθετα, πρόκειται να πραγματοποιήσουμε ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός ως παραπροϊόν ενός μέτρου ενιαίας πολιτικής σε έναν άκρως εξειδικευμένο και περιορισμένο τομέα. Δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της ολοκλήρωσης. Ενισχύει άλλωστε τη δημοφιλή άποψη που συμμερίζονται πολλοί που θεωρούν την ΕΕ έναν οργανισμό που εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων, κάτι το οποίο δεν ισχύει.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Κύριε Επίτροπε, δεν πρέπει να παίζουμε με το ποινικό δίκαιο. Η Ένωση μπορεί να ασκήσει τώρα –και είναι σωστό να την ασκήσει– μια νέα εξουσία που έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο: την ανάληψη της ποινικής διάστασης των αρμοδιοτήτων που έχει το δικαίωμα να ασκεί. Πιστεύω ότι αυτό είναι απολύτως λογικό και πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι.

Αλλά πρέπει να γίνει συνετά, σοφά και με νομική ποιότητα. Και το κείμενο που συζητάμε εδώ δεν έχει κανένα από αυτά τα τρία προσόντα. Στερείται σύνεσης, στερείται σοφίας και στερείται νομικής ποιότητας. Το λέω αυτό με κάθε σεβασμό προς όλους όσοι συμμετείχαν άμεσα στην εκπόνησή του.

Υπάρχουν πολύ λίγα από αυτά στην έκθεση. Το πεδίο εφαρμογής είναι υπερβολικό. Σε έναν τομέα τόσο κρίσιμο όσο το ποινικό δίκαιο, το πεδίο εφαρμογής είναι εντελώς μπερδεμένο. Χρησιμοποιούνται έννοιες πεδίων που δεν είναι εναρμονισμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταπολέμηση της πειρατείας, ναι, ασφαλώς, και στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου. Από αυτήν την άποψη, μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Καταπολέμηση της πειρατείας στο ποινικό πεδίο. Ωστόσο, η επέκτασή της σε θέματα που δεν ήταν ποτέ εκτός του αστικού πεδίου στα κράτη μέλη, δεν έχει νόημα, ιδιαίτερα όταν οι έννοιες δεν είναι εναρμονισμένες και οι λέξεις δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα, ούτε καν στον τομέα της πειρατείας. Δεν είναι λογικό να στείλουμε το μήνυμα ότι ο πολίτης είναι εγκληματίας ακόμη και όταν δεν ενεργεί για εμπορικούς σκοπούς και οι δραστηριότητές του δεν είναι σημαντικής κλίμακας.

Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, διαφορετικά θα είμαστε ένοχοι για ωραία λόγια αλλά χωρίς δράσεις, κύριε Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Badia i Cutchet (PSE). – (ES) Μετά από μία μακρά διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει επιτέλους τη θέση του σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μέτρα που πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητα.

Θέλω να κάνω μερικά σχόλια από πολιτιστική άποψη.

Προκειμένου να προωθήσουμε την ανάπτυξη της γνώσης γενικά και του πολιτισμού ειδικά, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη διπλή οικονομική και πολιτιστική αξία της δημιουργικότητας ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη των τεχνών, της επιστήμης, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της έρευνας.

Επιπλέον, σε αυτήν την εποχή της αυξανόμενης ψηφιακής τεχνολογίας και της εμπορικής ελευθέρωσης –των πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών επίσης– είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια σωστή και δίκαιη ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των δημιουργών και των δικαιωμάτων των χρηστών ή των καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτήν την πρόοδο στον τομέα του πολιτισμού και της γνώσης, καταπολεμώντας ταυτόχρονα την πειρατεία και την παραποίηση στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης κοινοτικής εναρμόνισης.

Από αυτήν την άποψη, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του, ιδιαίτερα για τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε σχετικά με την εξαίρεση παραβιάσεων για προσωπικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, καθώς δεν αξίζει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως η εσκεμμένη παραβίαση ενός δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται σε εμπορική κλίμακα, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να τιμωρείται με τις κατάλληλες κυρώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ θερμά για τα πολλά αξιόλογα και σημαντικά σχόλια και προτάσεις που έγιναν σε αυτήν τη συζήτηση. Θα ήθελα μάλιστα να αναφέρω κάτι σε σχέση με κάποια από αυτά.

Η άποψη της Επιτροπής για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας αποκλειστικά σε ζητήματα στα οποία η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα είναι ότι αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, εφόσον οι περιπτώσεις καλυφθούν τόσο από το κοινοτικό δίκαιο όσο και από το δίκαιο των κρατών μελών. Διότι, εάν αυτό δεν συμβεί, η μεταφορά της οδηγίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με σημαντικές όμως δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα, στον οποίο το κοινοτικό και το εσωτερικό δίκαιο είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, ενώ θα ελλόχευε ο κίνδυνος να μην γνωρίζουν καν οι πολίτες ποιο δίκαιο τελικά ισχύει, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά το κράτος δικαίου.

Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι κάθε είδους δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας αξίζει την προστασία του ποινικού δικαίου και, για τον λόγο αυτό, τάσσεται υπέρ της συμπερίληψης των ευρεσιτεχνιών, χωρίς ωστόσο να έχει την πρόθεση να αποτελέσει αυτό οποιασδήποτε μορφής πολιτικό εμπόδιο στη μεταφορά της οδηγίας. Μολονότι η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την εξαίρεση των ευρεσιτεχνιών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, απορρίπτει κάθε τροπολογία, όπως και την κατατεθείσα τροπολογία 1, η οποία θα μπορούσε να επαναφέρει τη συζήτηση σχετικά με τις αρμοδιότητες της Κοινότητας επί των μέτρων του ποινικού δικαίου που σχετίζονται με τις ευρεσιτεχνίες.

Με εξαίρεση τον ορισμό της νομικής προσωπικότητας, η Επιτροπή παραμέρισε τους ορισμούς, διότι ήταν περιττοί ή θα μπορούσαν να διαταράξουν την ασφάλεια δικαίου· ως εκ τούτου, προτιμά να δώσει στα κράτη μέλη την ελευθερία που θα τους επιτρέψει να αποφασίζουν σύμφωνα με το εκάστοτε δίκαιό τους και με βάση τα μέτρα που έχουν ήδη λάβει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Αντιμέτωποι με την αύξηση της πειρατείας και της παραποίησης/απομίμησης, είναι ουσιώδες να εργαστούμε αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση ως προς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Μια τέτοια προστασία πρέπει να συνοδεύεται από κυρώσεις, διότι η παραποίηση/απομίμηση είναι απαράδεκτη τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική ή πολιτισμική άποψη.

Έτσι, με την επιβολή ποινικών κυρώσεων για όλες τις εκ προθέσεως παραβιάσεις δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές συστάσεις που ψηφίστηκαν το 2005 για το μέλλον του τομέα υφαντουργίας και ένδυσης μετά το 2005.

Μπορούμε μόνον να αποτίσουμε τιμή στην επιθυμία που επιδεικνύεται για την εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία εγγυώνται την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και την ανάπτυξη της βιομηχανίας και τα οποία αποτελούν κινητήρια δύναμη για τον δημιουργικό κόσμο.

Ωστόσο, προτείνοντας ορισμούς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εισάγοντας έναν περιοριστικό ορισμό της «εμπορικής κλίμακας» και της «εσκεμμένης προσβολής», η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπονομεύει την αρχή της επικουρικότητας σε ποινικά θέματα και αμφισβητεί το κοινοτικό κεκτημένο στο θέμα αυτό. Η πράξη ενίσχυσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαφυλάσσει την ελευθερία των εθνικών δικαστηρίων να ερμηνεύουν τα δύο προαναφερθέντα στοιχεία.

Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να υποστηρίξουμε τη διατύπωση που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE). – (HU) Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι πρωτεύων στόχος, ειδικά δε αν ληφθεί υπόψη ότι ο τομέας αυτός συμβάλλει κατά 5-7% στο ΑΕγχΠ της Ευρώπης.

Η απομίμηση, η πειρατεία και οι προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας γενικά είναι μέρος ενός εντεινόμενου φαινομένου σήμερα, ένα φαινόμενο το οποίο έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις και αποτελεί σοβαρή απειλή για τα κράτη και για τις εθνικές οικονομίες. Οι διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ποινικών συστημάτων των διαφόρων κρατών καθιστούν τον αγώνα κατά της απομίμησης και της πειρατείας δυσχερέστερο. Πέραν των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών για τα κράτη και τις εθνικές οικονομίες, η απομίμηση και η πειρατεία προκαλούν επίσης προβλήματα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, ειδικά όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια.

Η ανάπτυξη της χρήσης του Διαδικτύου καθιστά δυνατή την άμεση και παγκόσμια διάδοση των προϊόντων απομίμησης και πειρατείας. Τέλος, αυτό το φαινόμενο συνδέεται ολοένα και περισσότερο με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο αγώνας κατά αυτών των παραβιάσεων είναι, κατά συνέπεια, κρίσιμης σημασίας για την Κοινότητα. Φαίνεται ότι όντως υπάρχει, συνεπώς, έδαφος για κοινή απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του ποινικού δικαίου ούτως, ώστε οι αυτουργοί να μην είναι σε θέση να επωφελούνται από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών εθνικών νομικών συστημάτων.

Γενικώς και θεμελιωδώς, συμφωνώ ότι για την καταπολέμηση των συνεχώς αυξανόμενων και συνεχώς σοβαρότερων πράξεων προσβολής της διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να υπάρχει προσφυγή στα μέσα που παρέχει το ποινικό δίκαιο.

Συμφωνώ επίσης ότι μια πιθανή προσέγγιση αυτών των μέσων ποινικού δικαίου, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως έσχατη ανάγκη, θα αποτελέσει μια ειδικά σημαντική εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας.

Θεωρώ, ωστόσο, ότι είναι απολύτως ουσιώδες η προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο των ποινικών μέτρων, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως έσχατη ανάγκη, να υποστηρίζεται από ενδελεχείς μελέτες αντικτύπου που θα διεξαγάγει η Επιτροπή.

 
Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουλίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου