Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 19 czerwiec 2007 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 4.Sytuacja w Palestynie (debata)
 5.Kryzys towarzystwa ubezpieczeniowego „Equitable Life” – wyniki dochodzenia komisji śledczej (debata)
 6.Środki służące pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet (debata)
 7.Termin składania poprawek: Patrz protokól
 8.Głosowanie
  8.1.Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.2.Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.3.Identyfikacja urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.4.Ochrona interesów konsumentów: nakaz zaprzestania szkodliwych praktyk (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.5.Układ kierowniczy kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wesja ujednolicona) (głosowanie)
  8.6.Maksymalna prędkość i skrzynie ładunkowe kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.7.Ciągniki rolnicze lub leśne (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
  8.8.Pole widzenia i wycieraczki szyb przednich w ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
  8.9.Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
  8.10.Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
  8.11.Ochrona pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu (głosowanie)
  8.12.Gwarancja wspólnotowa dla EBI (projekty realizowane poza Wspólnotą) (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
  8.13.Minimalne normy ochrony świń (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.14.Bydło hodowlane czystorasowe (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.15.Wspólnotowy znak towarowy (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.16.Produkcja i obrót jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.17.Kontrola finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.18.Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności (wersja ujednolicona) (głosowanie)
  8.19.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE - Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (głosowanie)
  8.20.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Kiribati (głosowanie)
  8.21.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Maria Borghezia (głosowanie)
  8.22.Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych (głosowanie)
  8.23.Futra z psów i kotów (głosowanie)
  8.24.Opracowanie europejskiej polityki w zakresie szerokiego pasma (głosowanie)
  8.25.Stosunki gospodarcze i handlowe UE z Rosją (głosowanie)
  8.26.Polityka konkurencji 2005 (głosowanie)
  8.27.Wyniki dochodzenia komisji śledczej (głosowanie)
  8.28.Środki służące pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Skład Parlamentu
 12.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Konkluzje ze szczytu G-8 - W połowie drogi do milenijnych celów rozwoju (debata)
 14.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (2006) (debata)
 15.Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (debata)
 16.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 17.Transpozycja i stosowanie prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych (debata)
 18.Zwolnienia od przepisów rynku wewnętrznego w zakresie zamówień w dziedzinie obronności na podstawie art. 296 TWE (debata)
 19.Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej (debata)
 20.Pomoc dla rolników których uprawy ucierpiały z powodu mrozów (debata)
 21.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (724 kb)
Ostatnia aktualizacja: 6 lipiec 2007Informacja prawna