Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2131(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0301/2007

Debatai :

PV 25/10/2007 - 2
CRE 25/10/2007 - 2

Balsavimas :

PV 25/10/2007 - 7.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0487

Diskusijos
Ketvirtadienis, 2007 m. spalio 25 d. - Strasbūras Tekstas OL

8. Paaiškinimai dėl balsavimo
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas klausimas yra paaiškinimai dėl balsavimo.

 
  
  

- 2008 finansiniai metai

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard ir Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), raštu. − Mes prieštaraujame nuolatiniam ES biudžeto didinimui. Šiandien jis yra pernelyg išplėstas, o didelė lėšų dalis yra skiriama neteisingiems tikslams. Panašu, kad šiandien vyksta mainai tarp naujų Sąjungos tikslų ir ES finansavimo poreikių.

Tai reiškia, kad yra ne tik nauji valstybių narių išmokų poreikiai, bet ir tai, kad naujos lėšos yra pervedamos į biurokratinę, neveiksmingą ir sudėtingą sistemą. Šiandien taip pat per daug pabrėžiamas pramoninis žemės ūkis ir užsienio politika bei karinių projektai, ir nepakankamai dėmesio skiriama aplinkos ir socialiniams projektams. Tačiau yra daug pageidaujamų iniciatyvų, finansuojamų iš biudžeto, ir mes palaikome protingus egzistuojančių priemonių pakeitimus. Mes nusprendėme pritarti specialiam 945 pakeitimui, kadangi, be kitų dalykų, jis apima pagalbą Palestinai, nors buvo kitų pakeitimo aspektų, kuriems mes nepritariame.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), raštu. Aš visiškai prieštarauju tam, kad Europos lėšos būtų naudojamos tabako auginimui Europos Sąjungoje. Dėl priklausomybės nuo tabako kasmet bereikalingai miršta pusė milijono ES gyventojų. Mes negalime tęsti tabako auginimo ES subsidijavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), raštu. (SV) Aš nusprendžiau intensyviau balsuoti už Tarybos 2008 m. biudžeto projektą ir prieš didesnes Europos Parlamento pasiūlytas išlaidas. Labai negerai, kad Parlamentas nori finansuoti programą Galileo iš Bendrijos biudžeto. Jei paaiškėja, kad privatūs operatoriai traukiasi dėl pelningumo problemų, Europos Sąjunga turi prisiimti pasekmes ir nutraukti projektą ar leisti sudomintoms valstybėms narėms prisijungti, kaip kad atsitiko su Boingu. Aš taip pat dalyvavau svarstyme dėl subsidijų tabako gamintojams ir palaikymo vyno gamintojams panaikinimo, ir galiu tiktai apgailestauti, kad Parlamentas nėra pasiruošęs palaikyti tokius pasiūlymus.

 
  
  

– T. Virrankoski pranešimas (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (SV) Labai jums ačiū, gerb. pirmininke. Žinoma, nėra tobulo biudžeto, tačiau mes vis tiek privalome stengtis bendras lėšas išleisti teisingai ir galvodami apie ateitį. Deja, didžioji dalis Europos Sąjungos biudžeto ir toliau yra išleidžiama praeities sąlygoms išlaikyti. Todėl svarbu užtikrinti, kad dalis pinigų būtų skiriama ateičiai, moksliniams tyrimams, vystymuisi ir mokslui. Vis dar reikia išspręsti Europos technologijų instituto finansavimo klausimą, kadangi Komisija pasiūlė tarpinę išeitį – maksimalią 308 mln. EUR sumą. Dėl puikių mokslinių tyrimų rezultatų ir mokslinės patirties, įgytos kovojant su klimato kaita, Budapeštas būtų ideali vieta Europos technologijų institutui. Tai dar viena priežastis, kodėl aš labai noriu matyti rezoliuciją finansavimo klausimu. Vengrai gali suteikti tinkamą vietą nedideliam, ekonomiškam, bet labai gerą intelektualinę bazę turinčiam institutui.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (LT) Šiandien mes baigėme pirmąjį 2008 m. Europos Sąjungos biudžeto skaitymą ir balsavome už projektą, pagal kurį 2008 m. numatoma daugiau nei 129 mlrd. EUR įsipareigojimams ir daugiau nei 124 mlrd. EUR mokėjimams.

Palyginti su Europos Komisijos pasiūlymu, mes norime padidinti kitų metų mokėjimų asignavimus nuo 0,97 iki 0,99 proc. Europos Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų.

Noriu pažymėti, kad šis padidinimas yra pagrįstas ir jis susijęs su svarbiais projektais, kaip Galileo palydovinės navigacijos sistemos įgyvendinimas ir Europos technologijų instituto projektas.

Manau, kad labai svarbu buvo skirti papildomas lėšas ir mūsų įsipareigojimams Kosove ir Palestinoje vykdyti, t. y. ketvirtajai kategorijai – „Europos Sąjunga kaip globali partnerė.“

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), raštu. − (NL) Abu pranešėjai dėl ES biudžeto K. T. Virrankoski V. Itälä teisingai sukritikavo 2008 m. biudžete išaugusias sumas. Aš norėčiau išsakyti savo požiūrį šia tema.

Deja, Europos Parlamentas šiandien daugeliu atvejų nusprendžia išleisti daugiau pinigų. Todėl mes turime problemų dėl 2 ir 4 K. T. Virrankoski pranešimo straipsnio dalių. Tai nėra priimtina Europos Sąjungoje, kuri nori susikoncentruoti ties sritimis, kuriose pelnas yra pagrindinis uždavinys.

Galiausiai papildoma problema, dėl kurios tampa dar sunkiau pritarti K. T. Virrankoski pranešimui, yra Socialistų frakcijos pateiktas 2 pakeitimas. Šiuo pakeitimu siūloma į Parlamento poziciją įtraukti seksualines ir reprodukcines teises. Tačiau joje nepašalinama abortus provocatus. Todėl sąvoka „seksualinės ir reprodukcinės teisės“ nėra tinkama.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm ir Inger Segelström (PSE), raštu. (SV) Šiandien Švedijos socialdemokratai balsavo dėl 2008 m. ES biudžeto.

Manau, kad priimtas pasiūlymas buvo geras kompromisas, ir, nors praradome keletą aspektų, mes visiškai pritariame pasiūlymui.

Mes balsavome už žemės ūkio eksporto subsidijų mažinimą, tačiau aš manau, kad būtų neprotinga balsuoti už visišką ir greitą paramos panaikinimą.

Mes taip pat balsavome prieš tolesnį tabako gamintojų subsidijavimą ir už Parlamento sesijų Strasbūre skaičiaus mažinimą.

Dėl Dafnės (vaikų, moterų ir jaunimo apsaugos nuo smurto) programos, mes balsavome už tai, kad asignavimai būtų padidinti iki Komisijos siūlomo lygmens. Tačiau, mes buvome pasiruošę balsuoti už tolesnį finansavimą, bet neturėjome tam galimybės, kadangi pakeitimas taip ir nebuvo apteiktas balsavimui.

K. T. Virrankoski rezoliucijoje (A6-0397/2007) mes, Švedijos socialdemokratai, balsavome prieš pakeitimą, kuriuo, be kitų dalykų, Komisija yra raginama užtikrinti, kad jokie ūkininkai iš ES per metus negautų daugiau nei 50 000 EUR tiesioginės pagalbos. Šia tema vyksta diskusija, todėl mes sutinkame su pasiūlymo dvasia, tačiau nemanome, kad dabar pat reiktų nustatyti tikslią sumą ar numatyti specialias sąlygas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) kaip jau sakėme, nors 2008 m. bendrame biudžeto projekte, kuris buvo EP patvirtintas per pirmąjį svarstymą, yra aspektų, kurie pagerina Tarybos ir Komisijos pasiūlymą, tačiau galiausiai jis prieštarauja tam, dėl ko buvo sutarta dėl 2008 m. 2007–2013 m. daugiametėje finansinėje struktūroje.

Tuo pačiu metu, kai Europos Sąjungos biudžetui yra taikomi apribojimai, jo prioritetai yra apibrėžiami kaip konkurencijos politika (kurios pavyzdys yra laipsniškas struktūrinės politikos iškraipymas, priskiriantis jį prie Lisabonos strategijos paslaugų) ir „vidaus saugumo ir imigracijos kontrolės“ suvisuomeninimas, skatinantis kišimąsi ir tarptautinių ryšių sukarinimą.

Taigi, mes balsuojame prieš.

Tačiau pritarimas mūsų pateiktiems pasiūlymams, turi būti pažymėtas:

- struktūriniams fondams POSEI (Azorai ir Madeira) ir PROGRESS (vyrų ir moterų lygybė) skiriamų sumų didinimas;

- parama ūkininkų asociacijų bendradarbiavimui ir kitai kaimo veiklai bei smulkiam ir šeimyniniam ūkininkavimui;

- Papildomų 2 mln. EUR skyrimas programai, siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, patirtas prekiaujant tam tikrais žvejybos produktais iš labiausiai nutolusių regionų, jog autonominėms Maderos ir Azorų salų sritims bus skirta 570 000 EUR daugiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), raštu. (RO) Aš pritariu tokiam Europos Sąjungos biudžetui, koks jis yra dabar, dėl keleto priežasčių. Tarybos atliktas žemės ūkiui skiriamų lėšų sumažinimas 553 mln. EUR buvo iš esmės atkurtas, o sudarytą Komisijos administracinių lėšų rezervą pateisinta užlaikymai, užfiksuoti tvirtinant Sektorines veiklos programas bei Kaimo plėtros programas. Antrojo Europos biudžeto svarstymo metu Ministrų Taryba neturėtų atlikti papildomų žemės ūkio lėšų ar struktūrinių lėšų mažinimų.

Plenume pateiktas pakeitimas dėl ūkininkų pajamų ribojimo iki daugiausiai 50 000 EUR per metus, yra nepagrįstas. Tokia dirbtinė kliūtis užkirs kelią geriausiems ūkininkams pelningai plėtoti savo darbą. Be to, apribojimai prisidės prie darbo vietų žemės ūkyje panaikinimo ir Europos žemės ūkio konkurencingumo smukimo. Todėl aš atmečiau šią priemonę numatantį pakeitimą.

Toks 2008 m. biudžetas, kokį mes šiandieną priimame, Europos Sąjungos institucijas daro atskaitingas. Aš pritariu pasiūlymui perkelti 49 mln. EUR iš Komisijai skiriamų lėšų į rezervą, iki tol, kol ji pateiks aiškų pranešimą dėl žmogiškųjų išteklių politikos, ypač dėl naujų darbuotojų iš į Europos Sąjungą neseniai įstojusių šalių – Rumunijos ir Bulgarijos, įdarbinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. Aš balsavau už šią biudžeto dalį, palaikydamas Jungtinės Karalystės vyriausybės poziciją dėl klausimų kategorijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), raštu. (FR) Aš balsavau už Parlamento pasiūlymą dėl 2008 m. biudžeto, kadangi jame yra siūlomi aiškūs Tarybos pateikto biudžeto patobulinimai. 2008 m. buvo rasta pusiausvyra tarp, viena vertus, užsienio politikos, tokios kaip parama Kosovui ir Palestinai ir, kita vertus, projekto Galileo, kuris suartina valstybes nares. Pirmojo svarstymo metu priimtoje Parlamento pozicijoje dėl 2008 m. ES biudžeto puikiai atsispindi Europos socialistų prioritetai.

Tačiau norėčiau pažymėti, kad tai yra kuklus biudžetas: šiuo metu jis sudaro ne daugiau kaip 0,99 proc. Sąjungos BVP. Tai yra pirmas kartas, kai biudžetas nesiekia 1 proc. BVP. Sąjunga negali veikti savo gyventojų interesų labui, jei trūksta tam lėšų. Atėjo laikas, kai valstybės narės prisiėmė sau atsakomybę.

 
  
  

– V. Itälä pranešimas (A6-0394/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Gerb. pirmininke, aš tik norėjau pasakyti, kad labai apgailestauju, jog mes ir vėl nusprendėme negauti išlaidų kelionėms. Norėčiau pasiūlyti Parlamentui, jei jie skiria bilietų kainas pagal atstumą, ateityje galbūt galėtų būti daugiau palaikymo. Manau, kad piliečiai, žiūrintys šį balsavimą, vėl bus nepatenkinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), raštu.(FR) Europos Parlamentas gynė savo prioritetus per šį pirmojo svarstymo dėl 2008 m. biudžeto etapą ir aš pritariu dviejų pranešėjų pasiekimams, ypač kai tai susiję su sanglauda ir darniu augimu. Tačiau, nepamirškime, kad kadangi 2007–2013 m. perspektyva buvo nustatyta per žemame lygmenyje, tai bus skurdus metinis biudžetas, sudarantis tik 0,99 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų. Kaip ir mano politinė frakcija, aš apgailestauju dėl tokios situacijos, kuri mums neleis įgyvendinti visų Parlamento komitetų vilčių ir skirti atitinkamą finansavimą didžiausiems į priekį žvelgiantiems projektams, kaip kad Galileo projektas.

Tačiau mes sutikome palaikyti informacijos ir komunikacijos politikos esmę: todėl galėsime susikoncentruoti ties vietine žiniasklaida, kuri atlieka labai svarbų vaidmenį perteikiant informaciją visiems Europos gyventojams. Tai yra ypač svarbu laukiant sprendimo dėl Lisabonos sutarties ratifikavimo ir ruošiantis 2009 m. Europos rinkimams. Kaip nuolatinis Biudžeto komiteto pranešėjas dėl informacijos politikos, aš sveikinu galimybes, kurias naujas biudžetas suteikia šiuo atžvilgiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Iš daugelio šio 2008 m. biudžeto projekto aspektų, kurie gali būti pabrėžti, mes norėtume išskirti du:

- Pirma, kaip mes apgailestaujame dėl prieštaravimų Parlamente, kuris tvirtina, kad pripažįsta ir saugo Europos Parlamento narių kalbinę įvairovę, bet tuo pačiu metu atsisako priimti aiškios užuominos įtraukimą, kad jo posėdžių metu turi būti prieinamos visos oficialiosios ES kalbos, kaip mes tai pasiūlėme prieš kelerius metus. Taigi Biudžeto komitetas dėl nesuvokiamų ir nepriimtinų priežasčių atmetė mūsų pasiūlymą, kuriuo buvo siekiama užtikrinti, pavyzdžiui, kad portugalų kalba turi būti viena iš darbo kalbų ES ir AKR Parlamentinės asamblėjos posėdžiuose, ypač atsižvelgiant Parlamento narius iš įvairių komitete atstovaujamų šalių, kurių valstybinė kalba yra portugalų.

- Antra – tai nerimą kelianti didėjanti tendencija stiprinti asignavimus „stipriai informacijos politikai“ „reformų“ Sutarties „pradėjimo“ iš naujo ir kitų 2009 m. vyksiančių EP rinkimų kontekste. Kad suprastume, kas iš tikrųjų vyksta, pakanka sekti diskusiją Konstitucinių reikalų komitete dėl Europos politinių partijų reglamento apžvalgos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), raštu. (RO) Dabartinė plenarinių sesijų Strasbūro Parlamento valdymo centruose ir Briuselio komitetų ar frakcijų sesijose yra neveiksminga ir neekonomiška. Manoma, kad kasmet galima būtų sutaupyti daugiau nei 200 mln. EUR Europos mokesčių mokėtojų pinigų, jeigu būtų nuspręsta Parlamento valdymo centrus įsteigti Briuselyje. Tai būtų ne tik sumažintos išlaidos, bet ir supaprastintas institucijų darbas. Taip pat pilietinės visuomenės grupės atkreipė dėmesį į rimtas, dažnų Europos Parlamento narių ir valstybės institucijų tarnautojų važinėjimo iš miesto į miestą vykdyti Europos teisėkūros veiklos procesus, pasekmes aplinkai.

Todėl aš manau, kad mintis ir toliau turėti dvi plenarines sesijas per metus Strasbūro būstinėje, yra nepagrįsta. Tai tik apsunkins administracinių išlaidų situaciją, kadangi, siekiant pasiruošti tokioms sesijoms, visus metus bus skiriamos išmokos tiek patalpų, tiek ir personalo išlaidoms.

Daug pilietinių iniciatyvų, iš kurių bent vieną yra pasirašę daugiau nei milijonas žmonių iš daugumos valstybių narių, prašo panaikinti Europos Parlamento buveinių dualumą. Atėjo laikas šią situaciją aptarti Parlamento ir Tarybos valdyboje, siekiant įsteigti vieną buveinių vietą mūsų institucijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE) ir Dan Jørgensen (PSE), raštu. − (DA) Mes, Danijos Liberalų partijos (Venstre) Europos Parlamente nariai, balsavome už tai, kad būtų atmestas C. Schlyterio ir Jens-Peterio Bonde‘o iš Nepriklausomybės ir demokratijos frakcijos pateiktas 8 pakeitimas. Venstre partija pritaria kelionių išlaidų grąžinimo reformai, kad būtų grąžinamos visos pagrįstos ir būtinos kelionių išlaidos. Tačiau tai jau buvo nuspręsta naujuose narių įstatuose, kurie bus taikomi nuo 2009 m.

J. P. Bonde‘o pasiūlymas nebuvo svarstomas, o tai prieštarauja šiuo metu galiojantiems įstatams.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. Aš balsavau už šiuos 2008 m. biudžeto skyrius.

 
  
  

– V. Itälä pranešimas (A6-0394/2007) ir T. Virrankoski pranešimas (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), raštu. Aš balsavau už pranešimus dėl 2008 m. biudžeto projekto, tačiau dariau tai skaudančia širdimi, kadangi panašu, jog brangus cirkas, tai yra, mūsų reguliarūs vizitai į Strasbūrą, tęsis ir toliau.

Ypač skaudu tai, kad mes balsuojame už posėdžio vykdymą tą pačią dieną, kai dėl kai kurių bendrovės Air France darbuotojų streiko dalis mūsų vietų atsidūrė nepalankioje padėtyje.

Martin Luther King kartą pasakė „Aš turiu svajonę“. Aš taip pat turiu svajonę, ir ta svajonė yra apie tai, kad vieną dieną Parlamentas turėtų vieną vietą, kurioje dirbtų, o Strasbūro cirkas pasibaigtų.

 
  
  

– M. da A. Esteves pranešimas (A6-0356/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), raštu. (PT) Kartu turime stengtis pagerinti standartų kokybę ir teisingumo efektyvumą.

Tai yra labai opi ir įvairi sritis, tačiau tai tik patvirtina, kad mes turime stiprinti pasitikėjimą, siekdami, kad teisminiai sprendimai būtų bendrai pripažįstami, tokiu būdu prisidedant prie laipsniško Europos teisminės kultūros vystymosi.

Aš pritariu puikiam M. da A. Esteves pranešimui, kurio tikslas yra, stiprinant bendrą sprendimų pripažinimo principą, didinti nuteisto asmens galimybes vėl integruotis į visuomenę, siekiant gerinti aukų apsaugą ir užkirsti kelią recidyvizmui.

Šiuo pagrindų sprendimu siekiama pateikti taisykles, pagal kurias valstybė narė savo kompetencijos ribose turi kontroliuoti ir prižiūrėti bausmės be įkalinimo priemones (sprendimai, susiję su lygtinių nuosprendžių vykdymu, alternatyvios sankcijos ir papildomi nuosprendžiai), pritaikytas kitose valstybėse narėse priimtu nuosprendžiu.

Tikiuosi, kad Tarybai pirmininkaujanti Portugalija pajėgs išspręsti neišspręstus klausimus ir kad iki metų pabaigos bus pasiekta bendro susitarimo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. Aš balsavau už šį pranešimą, kuriame nurodomi būdai, kaip padėti neteistam žmogui vėl integruotis į visuomenę, numatoma geresnė aukų apsauga ir kuris padeda stiprinti atitinkamas bausmes tais atvejais, kai nusikaltėliai yra ne nuolatiniai valstybės gyventojai.

 
  
  

– I. Varvitsiotis pranešimas (A6-0362/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), raštu. – (FR) Jei kada ir buvo opi tema, tai, žinoma, yra baudžiamosiose bylose priimtų nuosprendžių pripažinimas. Žinoma, iki to dar toli, kadangi šiandieninė Europos baudžiamoji teisė yra labai įvairi. Skirtingos šalys turi ne tik skirtingas teisės tradicijas ir bertybes, bet ir skirtingus baudžiamuosius įstatymus. Valstybių narių baudžiamosios teisės sistemos atspindi jų tapatybę.

Yra daug ir įvairių baudžiamosios teisės neatitikimų nacionaliniu lygmeniu pavyzdžių. Pavyzdžiui, įvairiose šalyse smarkiai skiriasi žodžio laisvės apsauga ir apibrėžimas to, kas yra žodžio laisvės pažeidimas. Todėl būtų labai pavojinga reikalauti, kad vienoje šalyje paskirta bausmė būtų automatiškai perkeliama į kitą šalį. Tai būtų pavojinga ne tik tiems, kurie yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn, bet ir visai teisinei valstybei apskritai.

Taigi čia mes iš tikrųjų turime būti labai apdairūs, nes šiuo metu neįmanoma užtikrinti tam tikrų bendrų pagrindinių standartų taikymo baudžiamojo proceso teisėje. Aš ypač galvoju apie dvigubo pavojaus principo laikymąsi, teisę į tikrą, o ne paprasčiausiai oficialią gynybą ir, žinoma, apie aukų teises.

Yra du pagrindiniai principai, kurių turi būti nuolat laikomasi, kitaip įstatymų valdžia liausis egzistavusi. Tai yra teisėtumo ir teisinio tikrumo principai.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Kaip teigiama pranešime, 1999 m. Europos Vadovų Tarybos susitikime Tamperėje buvo patvirtinta, kad abipusio pripažinimo principas yra „teismų bendradarbiavimo Sąjungos civilinėse ir baudžiamosiose bylose kertinis akmuo“.

Po metų Taryba patvirtino šiuo principu paremtų priemonių programą, siekiant taikyti galutinių nuosprendžių abipusio pripažinimo mechanizmus ir praplėsti nuteistų asmenų perkėlimo principą, kad jis būtų taikomas valstybėse narėse gyvenantiems asmenims.

Paskui Hagos programa nustatė naujus tikslus, ypač susijusius su „kova su terorizmu“, siekiant pasistūmėti suvisuomeninant šią sritį, kuri yra valstybių narių suverenumo pagrindas.

Atsižvelgiant į šį pasiūlymą, ir kaip pabrėžė mūsų parlamentinė frakcija, nerimą kelia tai, kad pranešimas nustato, kad „nepaisant būtinybės nuteistam asmeniui suteikti tinkamą apsaugą, jo dalyvavimas byloje neturi būti dominuojantis, visais atvejais reikalaujant jo sutikimo dėl nuosprendžio perdavimo kitai valstybei narei, kad ši pripažintų ir sustiprintų priimtą nuosprendį“, ypač kadangi mes nepajėgiame pamatyti, kaip šio principo nesilaikymas yra suderintas su Pagrindų sprendimo tikslu padėti perauklėti nuteistą asmenį.

 
  
  

– M. Sudre pranešimas (A6-0405/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm ir Inger Segelström (PSE), raštu. (SV) Mes, Švedijos socialdemokratai, Europos Parlamente balsavome už šį pranešimą. Šis susitarimas yra žingsnis teisinga kryptimi. Aukštesni reikalavimai yra nustatyti dėl susitarimo dėl žuvų išteklių ir vietinių gyventojų gyvenimo sąlygų pasekmių kontroliavimo. Dabar yra svarbu tinkamai kontroliuoti susitarimo poveikį.

Tačiau mes balsavome prieš 7 pakeitimą. Mes visiškai pritariame ketinimui prisidėti prie darnaus žuvininkystės vystymosi, kuris taip pat yra naujojo susitarimo dėl žuvininkystės tikslas. Šis susitarimas neturi sukelti neigiamų pasekmių žuvininkystei ir Madagaskaro gyventojams. Kita vertus, mes negalime pritarti tam, kad susitarimas būtų nedelsiant panaikintas, jei jis sukels neigiamų pasekmių. Mes manome, kad jungtinis komitetas, kuris bus suformuotas peržiūrėti šį susitarimą, yra geriausia išeitis, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi susitarimo, ir kad jis būtų naudingas abiem šalims ir aplinkai. Jei paaiškės, kad šis susitarimas sukelia neigiamas pasekmes, jis bus persvarstytas.

Mes pasisakome už tai, kad didžiąją išlaidų dalį padengtų Europos laivai, kuriuos palaiko sutartis. Tačiau mes manome, kad viso susitarimo tikslas turėtų būti savifinansavimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Ši partnerystės sutartis buvo pasirašyta naujam šešerių metų laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. Portugalija gavo septynias žvejybos galimybes ilgosiomis dreifinėmis ūdomis. Lyginant su ankstesniu susitarimu, ji gavo vieną papildomą žvejybos licenciją.

Tarp kitų dalykų sutartyje nurodoma, kad bent jau 20 proc. kiekvieno laivo komandos turi būti AKR piliečiai (iš Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno). Taip pat numatomas Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaracijos dėl pagrindinių darbo principų ir teisių taisyklių taikymas, kuris numato privalomą laisvę į asociacijas ir efektyvų teisės į profsąjungos derybas su darbdaviu pripažinimą bei diskriminacijos dėl užimtumo ir profesinės veiklos panaikinimą. Sutartis taip pat numato, kad jūreivių darbo užmokestis turi būti nustatomas derybomis tarp laivo savininkų ir žvejų ar jų atstovų, ir pritaria „kilmės šalies principui“, kuris suteikia gilios ir nesąžiningos nelygybės aspektą. Šis protokolas 40 proc. padidina laivų savininkų indėlį nuo 25 EUR už toną žuvies iki 35 EUR, taip sumažindamas Bendrijos finansinį indėlį, kuris, mūsų nuomone, yra nepriimtinas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. Aš balsavau už šį pranešimą, kuris patvirtino Susitarimą dėl partnerystės Madagaskaro žuvininkystės sektoriuje. Tunų žvejybą reglamentuojantis susitarimas suteikia žvejybines galimybes, atsižvelgiant į tris laivų kategorijas Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Jame numatomi žvejybos ištekliai ES laivams, suteikiant galimybę Madagaskarui gauti daugiau pajamų už išteklius, kuriems eksploatuoti šalis nebūtų turėjusi galimybės.

 
  
  

– E. J. Fernandes (A6-0404/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca ir Manuel António dos Santos (PSE), raštu. (PT) Mes balsavome prieš pranešimą, taip išreikšdami protestą tam, kaip, šiuo susitarimu Komisija siūlo padalyti žvejybos galimybes valstybėms narėms.

Priešingai tam, kas visada būdavo su tokio pobūdžio sutartimis, Komisija siūlo pažeisti pagrindinį principą, kuris buvo pagrindinė priemonė, siekiant užtikrinti teisingumą ir lygybę tarp valstybių narių ir, praktiškai, tai buvo nebylus jų susitarimas.

Mes manome, kad šio principo netaikymas šiuo atveju yra nesuprantamas ir nepriimtinas.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm ir Inger Segelström (PSE), raštu. (SV) Mes, Švedijos socialdemokratai, Europos Parlamente balsavome už šį pranešimą. Šis susitarimas yra žingsnis teisinga kryptimi. Aukštesni reikalavimai yra nustatyti dėl susitarimo dėl žuvų išteklių ir vietinių gyventojų gyvenimo sąlygų pasekmių kontroliavimo. Dabar yra svarbu tinkamai kontroliuoti susitarimo poveikį.

Tačiau mes balsavome prieš 8 pakeitimą. Mes visiškai pritariame ketinimui prisidėti prie darnaus žuvininkystės vystymosi, kuris taip pat yra naujojo susitarimo dėl žuvininkystės tikslas. Šis susitarimas neturi sukelti neigiamų pasekmių žuvininkystei ir Mozambiko gyventojams. Kita vertus, mes negalime pritarti tam, kad susitarimas būtų nedelsiant panaikintas, jei jis sukels neigiamų pasekmių. Mes manome, kad jungtinis komitetas, kuris bus suformuotas peržiūrėti šį susitarimą, yra geriausia išeitis, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi susitarimo, ir kad jis būtų naudingas abiem šalims ir aplinkai. Jei paaiškės, kad šis susitarimas sukelia neigiamas pasekmes, jis bus persvarstytas.

Mes pasisakome už tai, kad didžiąją išlaidų dalį padengtų Europos laivai, kuriuos palaiko sutartis. Tačiau mes manome, kad viso susitarimo tikslas turėtų būti savifinansavimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), raštu. (PT) Aš susilaikiau nuo balsavimo už savo pranešimą, nes nors ir pripažįstu būtinybę sudaryti šią sutartį ir manau, kad šis pasiūlymas yra teigiamas iš dalies dėl žvejybos licencijų dalijimo, ir kadangi nėra įmanoma jį pakeisti tai yra Tarybos ir Komisijos atsakomybė, man labai nepatinka tai, kad nėra laikomasi reliatyvaus stabilumo principo, kuris visada dominuodavo ankstesnėse sutartyse.

Aš taip pat apgailestauju, kad dėl galimų teisinių svarstymų neįmanoma pateikti įvairų teisėkūros pakeitimų projektų, viena vertus, siekiant sustiprinti pilietinę visuomenę Mozambike, žvejams aktyviai dalyvaujant rengiant būsimas sutartis, o kita vertus, optimizuoti tarptautines taisykles dėl atitinkamų profesinių kategorijų, būtent dėl taisyklių dėl minimalaus darbo užmokesčio AKR jūreiviams nustatymo.

Aš jaučiau, kad Europos Parlamento politinis įgaliojimas šiame rajone buvo apribotas, ir todėl buvo pateikti kiti pasiūlymai dėl pakeitimų, kurie yra laikomi teisiškai priimtini, siekiant pagerinti Parlamentui teikiamą informaciją ir reikalaujant, kad Parlamentas ir Taryba pateiktų pranešimą dėl sutarties taikymo per paskutinius protokolo galiojimo metus ir iki tol, kol bus sudaryta kita sutartis dėl jos atnaujinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Mes negalime balsuoti už šią žvejybos sutartį, nes manome, jog žvejybinių galimybių pasidalijimas, kuris sutartis nustato tarp įvairių valstybių narių, yra neproporcingas ir neadekvatus, kadangi tai prieštarauja teisėtiems Portugalijos interesams.

Ši Partnerystės sutartis tarp EB ir Mozambiko įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d. penkių metų laikotarpiui ir lyginant su ankstesnėmis sutartimis, pastaroji 2 000 tonų padidina Bendrijos žvejybos kvotas tunams ir tuninių rūšių žuvims.

Ankstesnėje sutartyje Portugalijos žvejybinių galimybių (penkios) panaudojimo mastas buvo gana didelis, todėl Portugalija paprašė devynių licencijų ilgosioms dreifinėms ūdroms ir galimybės dugniniams šaldymo traleriams žvejoti giliavandenes krevetes. Tačiau ji gavo tik septynias licencijas tunų žvejybai.

Turint galvoje ankstesnį licencijų paskirstymą ir reliatyvaus stabilumo principo nesilaikymą didinant žvejybos galimybes, šioje naujoje sutartyje jaučiamas ryškus pusiausvyros trūkumas: Portugalija gauna tik dvi papildomas licencijas, o kitos valstybės narės gauna 16 (Prancūzija) ir 13 (Ispanija).

Jei Tarybos sprendimai reikalautų vieningumo, to nebūtų atsitikę.

Taigi mes balsuojame prieš.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. Aš balsavau už šį neprieštaringą pranešimą, kuris patvirtina pasiūlymą dėl reglamento dėl naujos žuvininkystės partnerystės sutarties tarp Europos bendrijos ir Mozambiko sudarymo. Ši sutartis buvo pasirašyta penkerių metų laikotarpiui (atnaujinta) nuo jos įsigaliojimo ir suteikia žvejybos galimybes Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės laivams.

 
  
  

– Hans-Peter Martin pranešimas (A6-0353/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. Reglamentu, kuriuo nustatoma bendra verslo registrų sistema (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2186/93), statistiniais tikslais renkant duomenis apie Europos Sąjungoje veikiančias įmones, pavyzdžiui, apie jų skaičių, rūšį, dydžio struktūrą ir kitas charakteristikas, buvo siekiama teikti patikimus statistinius duomenis ES politikos kūrėjams.

2006 m. birželio 1 d. pirmajame svarstyme Europos Parlamentas iš esmės pritarė Komisijos pasiūlymui su 22 pakeitimais, daugiausia dėmesio skirdamas administravimo išlaidų klausimui, sąlygų, kuriomis perduodami slapti duomenys, tikslinimui ir tam tikriems techninio ir redakcinio pobūdžio pakeitimams. 2007 m. gegužės 21 d. Taryba savo bendrojoje pozicijoje pritarė visiems 22 Parlamento pakeitimams.

Tačiau paskui naujas biurokratizmas sukėlė papildomų sunkumų procese, kuris dėl to užsitęsė iki šio laiko, pareikalaudamas didelių išlaidų, kurias pranešėjas teisingai pasmerkė.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. Aš balsavau už šį pranešimą, kuris padeda patobulinti tas ES statistikos sistemos dalis, kurios yra susijusios su informacijos apie Sąjungoje veikiantį verslą registrais.

 
  
  

– Pasiūlymai dėl rezoliucijų: (B6-0400/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose ir Britta Thomsen (PSE), raštu. − (DA) Danijos socialistų frakcijos nariai Europos Parlamente balsavo už Parlamento rezoliuciją dėl pašarų ir maisto kainų kilimo.

Delegacija mano, kad būtina susikoncentruoti ties kylančiomis pašarų ir maisto kainomis. Tačiau delegacija nepritaria nuomonei, kad yra gerai, jog ES žemės ūkio ministrai neseniai nusprendė sustabdyti obligacijų perkėlimą į 2008 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm ir Inger Segelström (PSE), raštu. (SV) Mes, Švedijos socialdemokratai, nusprendėme susilaikyti balsuojant dėl Rezoliucijos RC B6-400/2007 ir dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu B6-0321/2007 dėl didėjančių pašarų ir maisto kainų, kadangi manome, kad rezoliucija kelia abejonių dėl ekonominės ūkininkų situacijos ES.

Didesnės grūdinių produktų kainos yra naudingos ūkininkams ir gali suteikti geresnę galimybę restruktūrizuoti ES žemės ūkio sektorių.

Be to, žemės ūkyje, kaip ir kituose sektoriuose, turi būti atlikti tam tikri reikiami pokyčiai.

Kita vertus, mes pritariame rezoliucijoje išsakytai nuomonei dėl biokuro. Didelio maisto kainų padidėjimo skirstymo sektoriuje ir maisto situacijos nesaugumo pasaulyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. (PT) pastarojo meto maisto kainų kilimą didžia dalimi lėmė viena po kitos sekusios BŽŪP reformos, tokiu būdu skatintas gamybos atsisakymas ir dėl to sekęs daugelio mažų ir vidutinio dydžio ūkių išnykimas. Specifinės valstybių narių tikrovės ignoravimas labiau atsižvelgiant į didelių agropramoninių įmonių, tarptautinių maisto platintojų interesus ir derybas, siekiant liberalizuoti prekybą PPO viduje, padėjo pakeisti žemės ūkio veiklos pagrindus, privesdamas prie produkcijos sumažėjimo.

O žemės ūkio produktų naudojimas ne maisto tikslais, ypač biokuro gamybai, kuriai jie siekia suteikti prioritetą, nepadės išvystyti žemės ūkio veiklos ir gali priešingai pakeisti maisto produktų gamybą, tai darant neigiamą poveikį maisto suverenumo apsaugai.

Todėl mes manome, kad būtina iš naujo įvertinti bendrosios žemės ūkio politikos tikslus, siekiant padidinti maisto produkto produkciją, palaikyti mažus ir vidutinio dydžio žemės ūkio ir gyvulininkystės ūkius ir saikingas vartotojų kainas, stiprinant intervencijos mechanizmus ir užtikrinant atitinkamas intervencijos kainas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), raštu. Aš pritariau bendram rezoliucijos projektui dėl didėjančių pašarų ir maisto kainų, kuris atkreipia dėmesį į didelį pagrindinių prekių kainų pokytį Europos Sąjungoje ir pasauliniu mastu.

Aš taip pat balsavau už 1, 2, 3, 4 ir 5 pakeitimus, kuriuose sprendžiamas GM pašarų sudėtinėse dalyse klausimas. Šitie pakeitimai pabrėžia rinkos realybę ir paprasčiausiai parodo faktą, kad dideli kukurūzų ir sojos kiekiai, kurie jau yra naudojami gaminant gyvulių pašarus ES, yra GM kilmės.

Šiuose pakeitimuose taip pat atkreipiamas dėmesys į sunkumus, susijusius su leidimu naudoti GM gyvulių pašarų sudėtinėse dalyse. Ši situacija turi poveikį Europos Sąjungos gyvulininkyste užsiimančių ūkininkų konkurenciškumui ir priveda prie paradoksalios situacijos, kur Europos Sąjungos vartotojai perka mėsą ir gyvulininkystės produktus iš trečiųjų šalių, kurios naudoja GM pašarus.

Šie pakeitimai yra būtini, siekiant pabrėžti ES požiūrio į GM nenuoseklumą ir atviresnės diskusijos šia tema poreikį.

 
  
  

– J. Kacin pranešimas (A6-0325/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), raštu. − (RO) Aš balsavau už šį pranešimą, tikėdamasi, kad jis turės esminį poveikį Serbijos sprendimui tęsti demokratinę reformą ir prisijungimą prie Europos standartų, visų pirma mažumų teisių gerbimo srityje.

Nors pranešime palaikomas reliatyvus situacijos pagerinimas, vis dar nėra sudarytos tikram tarpetniniam gyvenimui kartu ir abipusei pagarbai būtinos sąlygos, ir vis dar yra daug ir rimtų skandalingų mažumų teisių pažeidimo atvejų. Čia aš kalbu apie konkretų pavyzdį – ignoruojamas rumuniškos bendruomenės ir rumuniškai kalbančių žmonių teises Serbijoje, ypač Valia Timokulujuje ir Voivodinoje. Šiandien su apgailestavimu galiu pasakyti, kad jų kalbinės teisės yra pažeidžiamos ir ignoruojamos, kai kalbama apie švietimo ir religinę praktiką rumunų kalba.

Šiuo klausimu Serbijai turėtų būti nusiųsta aiški žinia: tik iš tiesų daugiaetninė Serbija, užtikrinanti bendruomenių sutarimą ir savitarpio toleranciją, gali būti laikoma iš tiesų europietiška.

 
  
  

– M. Martens pranešimas (A6-0375/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (ITS).(NL) Gerb. pirmininke, aš balsavau prieš M. Martens pranešimą. Aš turiu sutikti, kad pranešime yra daug protingų punktų, tačiau, mano nuomone, jame nėra paminėta svarbiausia Afrikos problemų priežastis, kaip ir nėra teisingų nuorodų dėl ateities, tai yra imigrantų antplūdžio.

Kodėl Europos Parlamento pranešime negalima paminėti pagrindinės skurdo, alkio, saugumo trūkumo, socialinių ir ekonominių problemų Afrikoje priežasties? Pagrindinė priežastis yra blogos šio žemyno vyriausybės. Jį valdo korumpuoti asmenys, kuriems nerūpi geras valdymas, demokratija ar žmogaus teisės ir kurie savo pačių šalyse, vogdami pinigus iš savo gyventojų, kasmet ginklams išleidžia daugiau pinigų nei gauna pagalbos vystymuisi. Tai skandalas.

Imigracijai duodamas ženklas taip pat yra visiškai neadekvatus. Visų pirma Europa negali prisiimti dar daugiau imigrantų, ir antra, apsišvietusių žmonių imigravimas į Europą yra tragedija pačioms jų kilmės šalims.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm ir Inger Segelström (PSE), raštu. (SV) Mes, Švedijos socialdemokratai, pritarėme pranešimui, kuris yra geras. Siekiant atremti ateityje laukiančius iššūkius, reikalinga ES ir Afrikos partnerystė. Mes balsavome už 61 straipsnio dalį, kadangi pritariame laisvai prekybai. Tačiau norime pažymėti, kad negalime sukurti augimo per laisvą prekybą, jei tuo pat metu neinvestuosime į švietimą, sveikatą ir kitas ilgalaikes investicijas, kurios taip pat minimos kitose pranešimo dalyse.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ir Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. (SV) Akivaizdu, kad seksualinė ir reprodukcinė sveikata yra svarbus klausimas. Todėl Europos Parlamentas, siekdamas išplėsti savo valdžią, kaip kad 77 šio pranešimo straipsnio dalyje, neturi naudotis moterų ir vaikų gerove. Be to, kompetentinga, teisėta JT institucija jau dirba ties šiais klausimais.

Kadangi šiuose Rūmuose yra jaučiamos nemalonios tendencijos, kai daug narių aktyviai prieštarauja seksualinei ir reprodukcinei sveikatai, būtų didelė tragedija, tiek Sąjungos viduje, tiek ir kitur, jei Europos Parlamentui būtų suteikta daugiau galių šiuo klausimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Nors šiame pranešime yra, mūsų nuomone, teigiamų aspektų, jame nėra išnagrinėta tikra ES ir Afrikos santykių esmė, praleidžiant ar vengiant kalbėti apie pagrindinę atsakomybę ir strateginius tikslus.

Aiškiausias to pavyzdys yra NATO / JAV / Europos Sąjungos iniciatyvų dėl Afrikos, tokių kaip specifinių karinių komandų (USA/AFRICOM) sukūrimas, karinių manevrų (NATO) vykdymas ar augantis didžiųjų Europos Sąjungos galių karinis dalyvavimas („taikos palaikymo mechanizmai“, karinės misijos), nutylėjimas.

Pranešime taip pat yra aspektų, kurie atveria duris intervencijai, besislepiančiai po tokiomis sąvokomis kaip „humanitarinis“, „konflikto valdymas“ ar „geras valdymas“ ir neprieštarauja didėjančiam plėtros politikos priklausomumui nuo „saugumo“ strategijų, pritariant kareivių teikiamai „pagalbai vystymuisi“ arba lėšų naudojimui tikslais, kurie neturi nieko bendro su tokia pagalba, skiriama remiantis pagrindinių galių strateginiais tikslais, kurių pagrindinis yra didžiulių Afrikos didžiulių gamtos išteklių, įskaitant naftą, kontrolė.

Pagaliau šiame pranešime priskiriant vertybę prie apribojimų yra pritariama „Ekonominėms Partnerystės sutartims“ ir dar kartą patvirtinama prekybos liberalizacijos „dogma“ kaip vystymosi pagrindas.

Palaikydami ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimą, mes atmetame tokią politiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), raštu. (PL) M. Martens yra teisi pastebėdama, kad Afrikos ir Europos bendradarbiavimo vystymo pagrindas turėtų būti besivystanti demokratija ir abipuse pagarba paremta partnerystė. Taip pat buvo teisingai pastebėta, kad partneriai yra lygūs jų teisių ir atsakomybių atžvilgiu, tačiau ne jų integracijos lygmens ar finansinių, techninių ar žmogiškųjų išteklių prieigos ir išsivystymo lygmens atžvilgiu.

Aš sutikčiau, kad mūsų bendra atsakomybė ir Europos Sąjungos ir Afrikos bendradarbiavimo pirminis tikslas turi būti skurdo pašalinimas ir kad taika yra pats svarbiausias pirmas žingsnis į išsivystymą.

Manau, kad pranešimo dvasioje svarbu atsižvelgti į tikrą Afrikos gyventojų poreikį: užtikrinti deramą apmokėjimą smulkiems ūkininkams, padidinti vietinę gamybą, garantuoti maisto saugą ir pragyvenimo šaltinio saugumą, taip pat sukurti vietines ir regionines rinkas.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), raštu. (DE) Be svarbios diskusijos dėl nesąžiningos prekybos politikos, pranešime apie ryšių tarp Europos Sąjungos ir Afrikos būklę taip pat yra kalbama apie prevenciją ir konfliktų sprendimą. Šiame kontekste norėčiau paminėti paskutinę koloniją pasaulyje, paskutinę koloniją Afrikoje, būtent Vakarų Sacharą, kuri daugiau kaip 30 metų buvo užimta Maroko. Tokia okupacija pažeidžia tarptautinę teisę ir yra lydima baisių žmogaus teisių pažeidimų. Kai mes pasisakome už Vakarų Sacharos gyventojų (angl. Saharawi) žmogaus teises ir jų teisę į apsisprendimą, dažnai girdime, kad laikomės Vakarų Sacharai palankios pozicijos. Tai yra pasibaisėtinas požiūris, kadangi mūsų vienintelis tikslas yra palaikyti žmogaus teises ir tarptautinę teisę. Visos Europos institucijos turėtų pasišvęsti šiam tikslui, o ne vien siekti ekonominių valstybių narių interesų. Europa turi užimti patikimą poziciją prieš diktatūras. Grūmojimas pirštu naujai išrinktoms diktatūroms gadina Sąjungos, kaip taikos nešėjos, patikimumą ir kenkia tiems, kurie kenčia nuo priespaudos ir kurių žmogaus teisės kasdien yra šiurkščiai pažeidžiamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), raštu. (PL) Aš norėčiau balsuoti už M. Martens pranešimą dėl ES ir Afrikos santykių.

Turi būti išvystyta jungtinė strategija bendradarbiavimui tarp Europos Sąjungos ir Afrikos šalių, kuri turi būti pagrįsta abipuse pagarba ir bendrais, aiškiai apibrėžtais principais ir vertybėmis. Mes turime atsižvelgti į Afrikos poziciją ir ypač susikoncentruoti ties vystymosi klausimu bei ties Tūkstantmečio vystymosi tikslų, tokių kaip stabilus augimas ir vystymasis, skurdo panaikinimas ir pagalba teikiant prieigą prie išsimokslinimo ir sveikatos apsaugos priemonių, įgyvendinimu.

 
  
  

– Pasiūlymas dėl rezoliucijos: (B6-0429/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm ir Inger Segelström (PSE), raštu. (SV) Mes, Švedijos socialdemokratai, pritarėme pranešimui, kuris yra geras. Tačiau mes balsavome prieš 1 pakeitimą, kuriame kalbama apie kasetinės amunicijos naudojimą dviejuose specifiniuose konfliktuose. Mes nusprendėme balsuoti prieš, kadangi smerkiame kasetinės amunicijos naudojimą bet kokiuose konfliktuose, net ir specifiniais atvejais.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ir Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. (SV) Akivaizdu, kad kasetinė amunicija yra labai žiauri ginklų sistema, sukelianti dideles kančias civiliams. Todėl labai apmaudu, kad Europos Parlamentas naudoja tokią svarbią svarstomą problemą, stengdamasis paskubinti Europos Jungtinių Valstijų sukūrimą.

Tokio pobūdžio ginklų draudimas turi būti įvestas visame pasaulyje, JT ir valstybių iniciatyva, tačiau tai ne Europos Parlamento darbas.

Todėl šiandien mes balsavome prieš rezoliuciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Rugsėjo 17 d. Jungtinės Tautos paragino savo valstybes nares imtis neatidėliotinų priemonių, sprendžiant bauginančius kasetinės amunicijos naudojimo padarinius, reikalaudamos užbaigti teisiškai privalomą tarptautinį humanitarinį įstatymą, kuris draudžia tokios amunicijos naudojimą, vystymą, gamybą, kaupimą ir perkėlimą.

Jungtinės Tautos reikalauja sunaikinti esamą tokios amunicijos rezervą, prašo imtis pavojaus sušvelninimo ir pagalbos aukoms veiksmų ir, kol bus priimta tokia priemonė, prašo valstybių narių užšaldyti tokių ginklų naudojimą ir perkėlimą.

Kaip teigiama šioje rezoliucijoje, buvo pateikti dokumentai, kad 98 proc. šitų bombų aukų yra civiliai ir kad jos lėmė labai daug brutalių mirčių ir sužalojimų, ypač tarp vaikų.

Tačiau EP dauguma balsavo prieš, nurodydama, kad kasetinę amuniciją naudojo vadinamosios koalicijos pajėgos Afganistane ir Irake ir izraeliečių pajėgos Libane.

Būtina kuo skubiau nutraukti ginklavimosi lenktynes. Masinio naikinimo ginklai, kasetinė amunicija, išsodrinto urano ginklai ir fosforo sviediniai turi būti kuo skubiau uždrausti.

Todėl mes pasisakome už rezoliuciją.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. Aš balsavau už šią rezoliuciją, kuri dar kartą patvirtina, jog reikia sustiprinti tarptautinę humanitarinę teisę (THT), taikomą kasetinei amunicijai, ir greitai tarptautiniu lygmeniu visapusiškai uždrausti naudoti, gaminti, perkelti ir kaupti kasetinę amuniciją. Rūmai taip pat pažymėjo, kad labai stipriai palaiko 2007 m. pradėtą Oslo procesą.

 
  
  

– M. Cappato pranešimas (A6-0341/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Gerb. pirmininke, aš norėčiau paaiškinti savo balsavimą dėl M. Cappato pranešimo ir kodėl Sąjungos už tautų Europa frakcija susilaikė nuo balsavimo. Aš balsavau prieš, kadangi manau, jog tai yra labai prieštaringa mintis. Narkotikai yra pagrindinis verslas Afganistane ir mėginimas kontroliuoti kad ir mažą jų gamybos dalį medicininiais tikslais yra daugiau nei abejotinas. Todėl aš balsavau prieš šį pasiūlymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Gerb. pirmininke, ponai ir ponios, tuo, ką M. Cappato pasiūlė šiuo pranešimu, buvo pasiekta, kad būtų žinoma, jog Europos Parlamentas pasisako už bandymus, opiumo Afganistane gamybą nusikalstamam naudojimui paversti opiumo gamyba medicininiam naudojimui, gydant ligonius

Turiu pasakyti, kad aš balsavau prieš, nes darbininkas, lauke auginantis aguonas, yra tikras pradinis taškas, nuo kurio prasideda mirtys ir nusikaltimai tų, kas sąmoningai ar nesąmoningai yra patekę į šios baisios žmonijos rykštės tinklą.

Mano nuomone, tie, kas balsavo už šį pranešimą, apgaudinėja save, kad kažkas, kas šiuo metu yra vykdoma neteisėtai, tai yra opijaus aguonų auginimas Afganistane, gali būti panaikinta tiesiog leidžiant jį naudoti naudingais tikslais.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), raštu. Europos Parlamento darbo partija negali pritarti šiai rezoliucijai, kadangi iš esmės šis pasiūlymas skatina opiumo auginimą Afganistane. Tai prieštarauja Afganistano vyriausybės pastangoms, kurias remia tarptautinė bendruomenė, ir 80 proc. Afganistano gyventojų norams – opiumo pramonė maitina Talibano sukilėlius. Mes pastebime, kad šiais metais Afganistane daugiau nei dvigubai išaugo provincijų be opiumo skaičius.

Mes balsavome prieš originalų 1 straipsnio a ir b dalių tekstą, kadangi jaučiame, jog Europos Parlamento vaidmuo nėra skatinti bet kokius projektus, skatinančius opiumu produkciją Afganistane.

Mes balsavome prieš dėl minėtos priežasties ir dėl to, kad šis pasiūlymas yra paremtas faktiškai klaidinga nuomone, jog pasaulyje trūksta opiatų, skirtų naudoti medicininiais tikslais. Tarptautinė narkotikų kontrolės valdyba (angl. INCB) pareiškė, kad dėl teisėtų opiatų produkcijos pertekliaus nuo 2000 m. šalyse gamintojose susikaupė tiek produkcijos atsargų, kad „jų pakaktų patenkinti dviejų metų poreikius“.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. Aš balsavau prieš šį pranešimą. Pasaulyje netrūksta medicininiams tikslams skirto opiumo, o saugumo situacija Afganistane neatrodo tokia, kad suteiktų galimybę saugiai gamybai ir opiumo kaupimui medicininiais tikslais.

 
  
  

– K. Lechner pranešimas (A6-0371/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. Aš balsavau už šį pranešimą. Prisirišimas yra procesas, kuriuo kreditorius gali kreiptis į teismą, kad užšaldytų banko sąskaitą, siekdamas kažkam sutrukdyti pasinaudoti išmokomis pinigų sumomis. Juo siekiama pusiausvyros tarp kreditorių teisių padengti sąskaitas ir atitinkamos apsaugos teikimo atsakovui. Tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams ir bendra standartų procedūra turėtų tapti prieinama visoje Europoje.

 
  
  

– L. Sbarbati pranešimas (A6-0301/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. (PT) Veiklos registro duomenys rodo, kad 2006 m. ombudsmenas gavo 3830 nusiskundimų. Tačiau ombudsmenas jautė, kad tik 21,5 proc. šių atvejų yra jo kompetencijos sritis, iš kurių 258 buvo tiriami. 2006 m. ombudsmenas iš viso atliko 582 tyrimus, iš kurių 315 jau buvo vykdomi 2005 m. ir nė vienas nebuvo pradėtas paties ombudsmeno iniciatyva.

Kiekvienais metais vis daugiau tyrimų buvo vykdoma Komisijos atžvilgiu (66 proc. iš visų tyrimų, tai yra 387). Europos personalo atrankos tarnybai (EPSO) teko 13 proc., o Europos Parlamentui – 8 proc.

Dažniausiai pasitaikantis skundas buvo dėl skaidrumo trūkumo, įskaitant atsisakymą teikti informaciją (25 proc.), paskui sekė neskaidrumas arba piktnaudžiavimas galiomis ir įvairūs kiti prastos administracijos atvejai. Tačiau, kaip sakė pats ombudsmenas, yra daug atvejų, kai jo kritinės pastabos neturi jokio poveikio, tačiau jos, be abejonės, įspėja apie tai, kad problemos egzistuoja, todėl Parlamentas turi į jas tinkamai atkreipti dėmesį.

 
Atnaujinta: 2008 m. spalio 16 d.Teisinis pranešimas