Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2146(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0518/2007

Predkladané texty :

A6-0518/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Hlasovanie :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0009

Rozpravy
Utorok, 15. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10.2. (A6-0518/2007, Glenis Willmott) Stratégia spoločenstva v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2007 – 2012 (hlasovanie)
PV
  

***

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, protestujem na základe článkov 152 a 160 rokovacieho poriadku, ktoré sa týkajú postupu pri hlasovaní a hlasovania podľa mien. Očividne došlo k zneužitiu rokovacieho poriadku a použil sa úplne inak ako mal. Mohol by som, prostredníctvom vás, požiadať odborníka, akým je pán Corbett, a ostatných, aby sa veľmi podrobne venovali tomu, čo sa dnes stalo? Rozumiem tomu tak, že predseda má právomoc rozhodnúť o neplatnosti akejkoľvek žiadosti o hlasovanie podľa mien. Táto potreba môže vyvstať pri hlasovaní o závažnejších otázkach v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, v tomto Parlamente máme veľmi liberálny rokovací poriadok, ktorý obzvlášť zohľadňuje menšiny, a to oprávnene. Je naším želaním a našou povinnosťou chrániť ich. Je to však založené na predpoklade, že rôzne skupiny budú riadne uplatňovať svoje menšinové práva a nebudú ich zneužívať. Ak sa to stane, k čomu dnes aj došlo, mali by sme tento postup znovu premyslieť.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). Vážený pán predsedajúci, musím vyjadriť výhradu voči dvom práve predneseným procedurálnym návrhom. Zodpovedajúce články sú úplne jasné. Každá skupina má právo požiadať o hlasovanie podľa mien. Predseda nemá možnosť samostatného rozhodovania. Koniec koncov, vždy sme súhlasili s tým, že v každej demokratickej snemovni má väčšina právo presadiť svoje stanovisko, ale to, čo sme práve počuli, je to najmenej tolerantné stanovisko, ktoré nepripúšťa opozíciu, nepripúšťa nesúhlasný názor. Ak moji kolegovia chcú porozumieť tomu, prečo je Európska únia medzi voličmi taká neobľúbená, stačí ak sa zamyslia nad svojím vlastným netolerantným postojom ku každému, kto má iný názor ako oni.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Pán Hannan, pokiaľ dobre viem, všetky hlasovania konajúce sa dnes ráno boli hlasovania podľa zmien. Rokovací poriadok sa teda starostlivo dodržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM). Vážený pán predsedajúci, rád by som upozornil pánov Beazlyho a Racka, a možno aj vás, pán predseda, že dnes, prvýkrát odkedy som poslancom Európskeho parlamentu, si môžeme byť istí správnosťou výsledkov, pretože spravidla to býva fraška! Preto tu nenariekajte, pomáhame vám dať situáciu do poriadku, aby sa v budúcnosti väčšina tejto práce vykonala vo výbore a aby sme nedostávali stovky, a v niektorých prípadoch dokonca tisícky pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Postupovali sme v úplnom súlade s rokovacím poriadkom a všetci, najmä tí, ktorí dôverujú tomuto Parlamentu, by sa mali z tejto situácie poučiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, v mene skupiny PSE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, podľa článku 171 rokovacieho poriadku vznášam a predkladám tento návrh v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente: s ohľadom na naliehavú potrebu prerokovať rokovací poriadok a jeho výklad navrhujem, aby sa rokovanie teraz prerušilo a aby sa všetky ďalšie rozpravy vrátane vysvetlenia hlasovania odložili až do desiatej hodiny večer.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Štrnásti poslanci EP v Parlamente požiadali o vysvetlenie hlasovania v každej zo siedmich rozpráv, ktoré sa konali včera a dnes ráno. Štrnásti poslanci EP, z ktorých každý požiadal vysvetlenie každej zo siedmich rozpráv: desiati sú poslancami skupiny IND/DEM, dvaja sú zo skupiny PPE-DE a dvaja sú nezávislí.

Ak by sme teraz pristúpili k vysvetleniu hlasovania, pravdepodobne by nám to zabralo dve hodiny.

Preto Parlamentu predkladám túto procedurálnu námietku: buď prejdeme k vysvetľovaniu hlasovania a budeme tu o dve hodiny dlhšie, alebo teraz prerušíme zasadnutie, ako to navrhoval pán Schulz, a vysvetľovanie hlasovania necháme na večer.

(Parlament odsúhlasil tento návrh.)

Dámy a páni, oznámenie o časovom harmonograme vysvetlení hlasovania poskytneme o 15.00 hod.

 
Posledná úprava: 9. októbra 2008Právne oznámenie