Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2146(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0518/2007

Ingivna texter :

A6-0518/2007

Debatter :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Omröstningar :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0009

Debatter
Tisdagen den 15 januari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

10.2. (A6-0518/2007, Glenis Willmott) Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 (omröstning)
PV
  

***

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE).(EN) Herr talman! Jag begär ordet i enlighet med artiklarna 152 och 160 i arbetsordningen om omröstningar och omröstning med namnupprop. Det är tydligt att arbetsordningen har utnyttjats och använts på ett sätt som går helt mot dess föresatser. Skulle jag, genom er, få be att specialister som Richard Corbett med flera mycket noggrant granskar det som hände i dag? Som jag förstår det har talmannen rätt att besluta om en begäran om omröstning med namnupprop ska ogiltigförklaras. Detta kan bli nödvändigt när vi har mer omfattande omröstningar i framtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Herr talman! Vi har en mycket liberal, och framför allt minoritetsvänlig, arbetsordning i parlamentet, och det med rätta. Det är vår önskan och plikt att bevara den på det sättet. Detta förutsätter dock att de olika grupperna utövar minoriteternas rättigheter korrekt, och inte missbrukar dem. Om detta sker – vilket det har gjort i dag – bör vi omvärdera detta förfarande.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE).(EN) Herr talman! Jag måste ta avstånd från två ordningsfrågor som just tagits upp. Reglerna är fullständigt tydliga i detta fall. Varje grupp har rätt att begära omröstning med namnupprop. Ordföranden ges ingen skönsmässig befogenhet. Vi har alltid i sista hand godtagit att majoriteten har rätt att få sin vilja fram i alla demokratiska parlament, men det som vi just har hört är en ståndpunkt av det allra mest intoleranta slaget som inte tillåter motstånd, som inte tillåter några avvikande meningar, och om mina kolleger vill förstå varför Europeiska unionen är så impopulär hos väljarna där ute räcker det att ni beaktar era egna intoleranta attityder mot alla som uttrycker en åsikt som avviker från er egen.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Herr Hannan! Enligt min kännedom har alla omröstningar under förmiddagen skett med namnupprop. Följaktligen har arbetsordningen efterlevts minutiöst.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM).(EN) Herr talman! Jag vill påpeka för Christopher Beazley och Reinhard Rack, och kanske för er också, herr talman, att i dag är det första gången sedan jag kom till Europaparlamentet som vi faktiskt kan vara säkra på att resultaten stämmer, eftersom det i vanliga fall är en fars! Klaga därför inte på oss; vi hjälper er att städa upp här så att mer av detta arbete utförs i utskotten i framtiden, och vi får inte hundratals och, i vissa fall, tusentals ändringsförslag. Det som vi har gjort är helt i enlighet med arbetsordningen, och alla ni – i synnerhet de som har förtroende för denna institution – bör dra lärdom av det.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, för PSE-gruppen. – (DE) Herr talman! Jag begär ordet i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen och lägger fram följande förslag för socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet: Med tanke på det akuta behovet att diskutera arbetsordningen och tolkningen av denna föreslår jag att sammanträdet avbryts nu och att alla vidare debatter, inklusive röstförklaringarna, skjuts upp till kl. 22.00 i kväll.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Fjorton parlamentsledamöter i kammaren har krävt att röstförklaringar ska hållas för alla de sju debatter som förts i går och under förmiddagen. Fjorton parlamentsledamöter, varav var och en har krävt en röstförklaring för var och en av de sju debatterna: Tio stycken är medlemmar i IND/DEM-gruppen, två i PPE-DE-gruppen och två är oberoende.

Om dessa röstförklaringar ska hållas nu så kommer de förmodligen att ta ungefär två timmar.

Därför lägger jag fram följande ordningsfråga för kammaren: Endera tar vi röstförklaringarna nu, och stannar i ytterligare två timmar, eller så avbryter vi sammanträdet nu, som Martin Schulz föreslog, och håller röstförklaringarna i kväll.

(Parlamentet samtyckte till detta förslag.)

Mina damer och herrar! Meddelande om tidsschema för röstförklaringarna kommer att tillhandahållas kl. 15.00.

 
Senaste uppdatering: 8 oktober 2008Rättsligt meddelande