Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2138(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0042/2008

Rozpravy :

PV 22/04/2008 - 17
CRE 22/04/2008 - 17

Hlasování :

PV 23/04/2008 - 4.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0171

Rozpravy
Středa 23. dubna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

6. Vysvětlení hlasování
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Etelka Barsi-Pataky (A6-0144/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Pane předsedo, dovolte mi ještě doplnit včerejší vystoupení v diskuzi ke zprávě o spuštění jednoho z největších společných evropských projektů, navigačního systému Galileo. Velice si vážím práce zpravodajů, kteří našli kompromisní řešení jak uvnitř našeho Parlamentu a také s Radou a Komisí, a proto jsme dnes mohli ukončit vlekoucí se jednání. Budeme nyní také stát před rozhodnutím o sídle tohoto úřadu a já chci znovu zdůraznit, že Česká republika je připraveným a navíc ideálním adeptem na toto sídlo. Věřím, že se také konečně naplní slib, že nové unijní instituce budou umísťovány do nových členských.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, hlasoval jsem proti této zprávě. Poslouchal jsem včera stejnou diskusi jako moje předřečnice a byl jsem naprosto zhrozen tím, co jsem slyšel: bizarní bitva mezi nabídkami na sídlo agentury, jejíž existence není vůbec nutná. Vymýšlíme nový satelitní systém, protože Evropská unie potřebuje nějaký moderní klenot – celý projekt Galileo je pro Evropskou unii něco jako módní šperk. Je drahý, nijak zvlášť potřebný a v rozporu se zásadami hospodářské soutěže – měli jsme smlouvu s Číňany, a kromě toho existuje také ruský systém a systém GPS. Evropa tento systém nepotřebuje, přesto však za něj budeme platit.

Včera jsme se mohli přesvědčit, že nebudeme mít možnost dozoru nad použitím finančních prostředků na tento systém, což znamená, že promrháme miliony a miliony eur a liber evropských daňových poplatníků. Tak se zdá, že jsme se pro tento podivný systém rozhodli jen proto, že je to pro nás otázka prestiže.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, když jsem včera poslouchal tuto diskusi, vzpomněl jsem si na písničku Bohemian Rhapsody od skupiny Queen a její nesmrtelná slova „Galileo, Galileo“. Přemýšlel jsem i nad textem této písně. „Is this the real life? Is it just fantasy? Caught in a landslide, With no escape from reality, Open your eyes, Look up to the sky and see“ (Je to skutečnost? Je to jen fantazie? Jsem uvězněn v lavině a nemohu utéci před skutečností. Otevři oči, zvedni zrak k obloze a uvidíš.). Přišli Číňané, uviděli, odešli a nyní budují svůj vlastní systém. Rusové modernizují svůj vlastní systém Glonas. Aby toho nebylo málo, probíhá také modernizace amerického systému GPS, který můžeme už v současnosti bezplatně využívat a který bude po dokončení této modernizace ještě přesnější a uživatelsky přístupnější.

Neměli bychom plýtvat těžce vydělanými penězi našich daňových poplatníků na čtvrtý satelitní systém, který v porovnání s ostatními neposkytuje žádné výhody. Pokud bych měl zkombinovat dvě metafory do jedné: sestřelme tento drahý nesmysl z oblohy. Hlasoval jsem proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Vážený pane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě paní Barsi-Patakyové. Tento projekt je projektem politické rozmařilosti, podobně jako euro, a přesně jako v případě eura, ani v případě tohoto projektu neexistuje žádné hospodářské ani technické zdůvodnění. Tento projekt je nepotřebný, zbytečný a už nyní se stává zastaralým.

Přesně jak uvedl i můj předřečník, soukromý sektor si tento projekt prostudoval a rozhodl se, že s ním nechce mít nic společného, protože jednoduše nedává smysl. Zabývali se jím i Číňané, převzali z něj nejlepší myšlenky a rozhodli se, že lepších výsledků dosáhnou, pokud jej vybudují sami. Vzhledem k možnému vojenskému využití globálního určování polohy by v nás měl fakt, že se Číňané rozhodli tento systém vybudovat, vyvolat značné obavy a způsobit, abychom se na chvíli zastavili.

Už bychom na toto nesmyslné politické gesto neměli vynakládat žádné peníze našich daňových poplatníků.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pane předsedající, při zrodu projektu Galileo jej prezident Chirac popsal jako nezbytný k boji proti technickému imperialismu USA. To je, popravdě, jediný argument, který je možno v souvislosti s tímto projektem vyslovit. Nemám v úmyslu opakovat argumenty, které jsme právě slyšeli z úst tří z mých vážených přátel: že z technického pohledu jde o nesmyslný projekt a že můžeme bezplatně využívat americký systém GPS.

Argument, který chci uvést já osobně – přičemž se nyní obracím na své prointegračně naladěné kolegy v tomto Parlamentu, protože si skutečně myslím, že na to, abyste byli v souvislosti s tímto projektem znepokojeni, nemusíte být euroskeptiky – zní následovně: podívejte se, co se přihodilo během včerejší diskuse, když se můj vážený přítel, pan Heaton-Harris, zeptal, o čem to vlastně hlasujeme, a nikdo z přítomných v zasedacím sále nedokázal pojmenovat agenturu, jíž jsme právě vyslovili svou podporu.

Tím, že jste souhlasili s použitím peněz vašich daňových poplatníků na tyto projekty s nálepkou „Evropa za každou cenu, ať je to správné, nebo ne“, aniž byste se pozastavili a zamysleli nad tím, zda se tyto peníze použijí efektivně nebo se jen někde ztratí, případně ukradnou, neděláte nic dobrého, dokonce ani jako zastánci evropského projektu. Vyzývám všechny své kolegy, aby se pokusili poskytnout svým daňovým poplatníkům za jejich peníze protihodnotu, která by byla z jejich vlastního pohledu přínosem.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající . Děkuji. V souvislosti s touto zprávou už nejsou žádné další žádosti o slovo. Než přejdeme k další zprávě, rád bych využil této příležitosti, abych se rozloučil s panem Lombardem a popřál mu mnoho úspěchů v jeho nové funkci.

 
  
  

– Zpráva: Erik Meijer (A6-0059/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – (HU) Děkuji vám, pane předsedající. Hlasoval jsem pro zprávu o Bývalé jugoslávské republice Makedonii, protože jejím prostřednictvím vysíláme významné poselství obyvatelům Makedonie. Od zveřejnění zprávy pro rok 2007 dosáhla tato země pozoruhodného rozvoje. Daří se jí dosahovat dobrých hospodářských výsledků a úspěchu v oblasti právních předpisů. Ve vnitrostátní politice se vytváří konsenzus, v němž dokáží společně existovat různá národnostní a etnická společenství. Vytrvalou podporou Ohridské rámcové dohody a Badinterovy zásady se do politických otázek dostává nový duch – duch, v němž vládne podpora poměrného zastoupení a zachování identity menšin. Hospodářský a sociální rozvoj bývalé jugoslávské republiky je komplexní. V roce 2005 podala tato země žádost o členství v Evropské unii. Nešťastným bylo v této souvislosti negativní poselství z bukurešťské schůzky NATO na nejvyšší úrovni, v němž hlavní úlohu hrálo Řecko se svým malicherným a nelogickým postojem. Jsem přesvědčen, že nomenklatura nebude pro Evropskou unii znamenat překážku pro členství a jsem velice rád, že Parlament se v této otázce dokázal dohodnout. Naše rozhodnutí vyšle pozitivní signál, protože tato země je zklamána odmítáním a oddalováním ze strany Evropské unie. Nyní nastal ten správný čas na zahájení skutečných a pravých přístupových jednání s touto zemí. Děkuji za vaši pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – (HU) Pro zprávu o Makedonii jsem hlasoval s jistými obavami. Je skutečně pravdou, že jsme Bývalé jugoslávské republice Makedonii kladli stále více a více požadavků. Děláme to vše ale skutečně v zájmu euroatlantické integrace? V kosovském směřování k nezávislosti a ve vetování členství Makedonie v NATO se mohou ukrývat potenciální nebezpečí. Separatistická menšina a nacionalistická většina by mohly velmi snadno narušit křehkou rovnováhu v Makedonii. Evropská unie a Spojené státy se často vměšují do makedonské politiky. Od makedonských vedoucích představitelů očekáváme a požadujeme mnoho nepopulárních opatření. To však znamená odpovědnost, my sami neseme odpovědnost za stabilitu této malé země a euroatlantickou integraci. Bylo by správné, kdyby každý z nás vzal tuto odpovědnost vážně.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Vážený pane předsedající, dnešní hlasování představuje průlom v otázce včasného přistoupení Makedonie do Evropské unie. Tento úspěch je výsledkem úsilí bývalého prezidenta Borise Trajkovského, mého osobního přítele a přítele celé Evropy, který je tvůrcem tohoto směru. Je však také významným úspěchem současné makedonské vlády pod vedením předsedy vlády pana Gruevského a ministra zahraničních věcí Milosoského, kteří dokázali vybudovat přátelství s touto evropskou zemí – zemí, která má vynikající politiku pro oblast menšin, která dosahuje vynikajícího rozvoje a jíž chceme poskytnout naši výraznou podporu – po celé Evropě.

Dovolte mi, abych vyslal jasný signál: vyzývám řecké poslance tohoto Parlamentu, aby konečně ustoupili v otázce názvu. Tento Parlament dnes velmi jasně prohlásil, že odmítá jakoukoliv blokádu z důvodu názvu a že dvoustranné problémy by neměly být překážkou pro přistoupení. Právě toto poselství dnes Evropský parlament vysílá svou převážnou většinou, a to je vážný varovný výstřel pro ty vlády, které se snaží zablokovat další pokrok v tomto směru. Vyzývám všechny, aby v zájmu Evropy tuto blokádu ukončili.

Makedonie je evropskou zemí. Doufáme, že se nám do konce letošního roku podaří stanovit termín pro zahájení přístupových jednání.

 
  
  

– Zpráva: Ana Maria Gomes (A6-0080/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Pane předsedo, chci reagovat na včerejší diskuzi. Většina z nás jsme varovali, že čínský hlad po africké ropě a výměna za zbraně podporuje korupci, diktátorské režimy a prohlubuje chudobu, navíc že miliardy čínských výrobků zaplavují Afriku a konkurují tak beznadějně africké výrobě. Tato politika tzv. bez podmínek je proto stále větší překážkou pro dosažení cílů milénia na vymýcení hladu a chudoby v rozvojových zemích. Překvapilo mě, když nás komisař Michel trochu emotivně upozornil, že kdyby Komise měla politickou moc, že by táhla za jeden provaz s Čínou a že hájil právo Číny na její svébytnou zahraniční politiku bez podmínek, a to i přesto, že Čína je členem Rady bezpečnosti OSN a má proto odpovědnost jako Unie za vývoj ve světě. Ohrazuji se proto zde proti takovému postoji člena Komise Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). Vážený pane předsedající, Čína hraje nesmírně důležitou úlohu ve vývoji světového hospodářství. Je také symbolem úspěchu pro obyvatele Afriky.

Během posledních 25 let dokázala Čína vytvořit pracovní příležitosti pro 400 milionů svých občanů, čímž jim pomohla dostat se z extrémní chudoby. Kromě toho se již více než 200 milionů Číňanů připojilo ke střední třídě. Čína má tedy při vytváření hospodářského růstu skutečně bohaté zkušenosti. Očekává se, že tato skutečnost bude mít pozitivní vliv i na africké země. Odhaduje se, že objem vzájemného obchodu mezi Afrikou a Čínou vzrostl z původních 4 milionů USD v roce 1995 až na 55 milionů USD v roce 2006. Pro Čínu je Afrika důležitým zdrojem surovin. Čínské hospodářství potřebuje stále vyšší dodávky energie a surovin. Z tohoto důvodu dělá Čína vše, co je v jejích silách, aby v Africe dosáhla trvalé přítomnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, tato zpráva mne zvlášť zajímá, neboť jsem se ve svém předchozím pracovním životě jakožto ademik zabýval čínskými přímými zahraničními investicemi směřujícími do země i mimo ni, africkými investicemi a rozvojem.

Při pohledu na tuto zprávu, která, jak musím říci, je poměrně objektivní, se domnívám, že Evropská unie a členské státy Evropské unie by měly uvítat investice Číny v Africe, především investice do infrastruktury, protože investice do infrastruktury umožňují místním podnikatelům a obyvatelům vytvářet bohatství a využívat obchodu ke zmírnění a odstranění své chudoby.

Zároveň bychom si však měli uvědomovat žízeň a hlad Číny po přírodních zdrojích – to jest pohnutky vedoucí k získání přístupu k surovinám. Měli bychom se snažit spolupracovat s Čínou na řešení těchto otázek, především při jednání s bezcharakterními vládami.

Jednou z obav, které mám v souvislosti s politikou Číny, je skutečnost, že tato politika kazí záměry Evropské unie a jiných dárců, týkající se poskytování pomoci nebo podmiňování této pomoci splněním určitých podmínek. S cílem dosáhnout lepší správy věcí veřejných můžeme naši pomoc podmínit splněním jakýchkoliv podmínek, potom však přijdou Číňané a celé naše úsilí zmaří.

Celkově jde však o objektivní zprávu a hlasoval jsem pro její přijetí.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Geringer de Oedenberg (A6-0089/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně.(FR) Hlasoval jsem pro zprávu paní Geringer de Oedenbergové, která navrhuje, aby byl návrh kodifikovaného znění nařízení Rady o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) přijat v prvním čtení postupem spolurozhodování.

Vzhledem k tomu, že jde o kodifikační postup, tento návrh nemusel být a ani nebyl „formálně“ změněn a doplněn parlamentním výborem. V každém případě bych rád využil tohoto vysvětlení hlasování, abych vyjádřil své překvapení nad zpožděním Evropské unie při kodifikaci textů, které byly několikrát změněny a doplněny a postupem času se stále hůře čtou a používají. Proces kodifikace byl uzákoněn meziinstitucionální dohodou ze dne 20. prosince 1994, jež byla výsledkem politického záměru vyjádřeného Evropskou radou v prosinci 1992, pro účely vytvoření zrychlených postupů pro přijímání kodifikovaných nástrojů.

Jsem pevným zastáncem potřeby kodifikace pravidel. Je to nevyhnutelná podmínka demokracie, právního státu, odborného vzdělávání studentů, správného uplatňování právních předpisů občany a právními zástupci atd.

 
  
  

– Zpráva: Arlene McCarthy (A6-0150/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně.(FR) Uvítal jsem přijetí společného postoje k vyřešení dlouhodobého problému týkajícího se zprostředkování v občanských a obchodních věcech, přestože tato směrnice bude omezena pouze na přeshraniční případy, na základě omezeného výkladu článku 65 Smlouvy o ES, ale se širším vymezením sporů.

V každém případě však lituji toho, že společný postoj neumožňuje provádět tuto směrnici formou dobrovolných dohod mezi smluvními stranami, i když je pravdou, že dohodami mezi smluvními stranami není pokaždé možno změnit a doplnit předpisy členských států pro oblast soudních řízení. Obecně je však tento společný postoj vítán. Zůstává věrný původnímu záměru, kterým bylo umožnit přístup k řízením v oblasti řešení sporů a podporovat mimosoudní vyrovnání sporů propagací zprostředkování a zabezpečováním vyhovujícího propojení mezi zprostředkováním a soudním řízením.

 
  
  

– Zpráva: Etelka Barsi-Pataky (A6-0144/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně.(FR) Hlasoval jsem pro zprávu paní Barsi-Patakyové, která navrhuje schválení změněného a doplněného návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dalším využívání evropských programů radionavigace přes satelit (EGNOS a Galileo), který může být předmětem dalších změn a doplnění.

Blahopřeji panu Jacquesu Barrotovi, místopředsedovi Komise odpovědnému za oblast dopravy, k jeho neústupnosti, srozumitelnému přístupu, bystrosti a politickému přesvědčení v souvislosti s touto složitou otázkou. Veřejný sektor zachránil výrobce, kteří se při hledání vhodné strategie ocitli ve slepé uličce, především pokud jde o finanční rizika. Díky odhodlání všech zúčastněných strán, zejména Evropského parlamentu, se nám podařilo zabezpečit 100% veřejné financování ve výši 3,4 miliardy EUR. Právě zástupci občanů mají proto největší podíl na vyřešení této krize. Díky tomu, že bylo nalezeno řešení, bude možno uvést tento systém do provozu již v roce 2014 a ukončit rozmisťování satelitů do roku 2013. Tento případ svědčí o nezbytnosti rychlého zabezpečení evropských zdrojů pro financování veřejných investic všude tam, kde soukromý sektor chybí nebo je nedostatečně zastoupen.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld a Gunnar Hökmark (PPE-DE), písemně. (SV) Přijali jsme návrh dohodnutý mezi Radou a Parlamentem, týkající se programů radionavigace přes satelit EGNOS a Galileo, v němž Parlament, v rozporu s naším stanoviskem, již rozhodl o otázce rozpočtu. Zdůrazňujeme, že jsme byli proti tomu, aby byly na tyto projekty použity finanční prostředky z rozpočtu na výzkum. Kromě toho jsme se snažili získat od Komise vysvětlení, jakým způsobem zamýšlí zajistit komerční financování těchto projektů.

Vítáme však skutečnost, že dohodnutý návrh umožňuje Evropskému parlamentu tyto projekty vyhodnocovat a ovlivňovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. (PT) Vzhledem k vesmírné a technologické povaze evropského globálního systému radionavigace přes satelit (GNSS), který je prvním projektem Společenství v oblasti infrastruktury, je možno tento projekt uskutečnit pouze společným úsilím. Evropský GNSS mají tvořit dva programy: EGNOS a Galileo.

Význam GNSS spočívá především v tom, že představuje alternativní a doplňkový systém k americkým a ruským systémům. Tento cíl vyžaduje strategický, hospodářský, průmyslový a bezpečnostní prostor a mnoho dalších skutečností, které nedokáže samostatně zajistit žádný z členských států.

Vzhledem k tomu, že jde o první program, na který budou použity finanční prostředky a infrastruktury Společenství, Evropský parlament spolu s Radou budou mít zvýšený podíl odpovědnosti za regulaci rozmisťování a provozu těchto programů.

Vzhledem k uvedeným důvodům a vzhledem k tomu, že dokončení tohoto projektu bude znamenat historický a strategický mezník v technologickém pokroku a nezávislosti Evropské unie, globální systém radionavigace přes satelit si stejně jako tato zpráva zaslouží mou plnou podporu, přinášejí totiž řešení pro budoucnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Galileo je příkladem rozsáhlého technického projektu, který by nedokázal samostatně dokončit ani jeden členský stát. Již od počátku jsem byl zastáncem toho, aby byl tento projekt financován z rozpočtu Unie. Bohužel se však ukázalo, že Evropská unie nedokázala tuto nesmírně náročnou úlohu uspokojivě zvládnout. Paní zpravodajka označuje za důvod tohoto neúspěchu „vnitřní neshody“. Podle mne je to nesmírně politováníhodné a dokáži pochopit, že Rada nemohla souhlasit s tak obrovským navýšením rozpočtu. Nyní je věcí Komise, aby předložila přijatelnější řešení pro financování tohoto významného projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Přivítal jsem vyhlídku spuštění programu Galileo. Zpráva paní Barsi-Patakyové o dalším používání evropských programů radionavigace přes satelit je signálem vývoje, jehož přínos budeme pociťovat v mnoha oblastech – od oblasti evropské vesmírné politiky, výzkumu a vývoje až po oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky a evropskou bezpečnostní a obrannou politiku. Hlasoval jsem pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Je pravda, že systém GPS již v současnosti poskytuje mnohé služby, které by poskytoval i evropský program radionavigace přes satelit Galileo. Neměli bychom však přistoupit na to, abychom byli v oblasti radionavigace přes satelit závislí na monopolu, který kontrolují Spojené státy a který byl vytvořen armádou Spojených států. Dokonce i oběžné trasy GPS satelitů jsou vytyčeny tak, aby v prvé řadě zajistily dobré pokrytí v oblastech, v nichž Spojené státy uskutečňují vojenské operace. Náš vlastní systém nám umožní určit nejlepší možné schéma letových tras pro Evropu.

Vzhledem ke strategickému významu tohoto projektu jsem hlasoval pro přijetí zprávy, a to i přesto, že otázka financování nebyla zatím plně vyřešena.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), písemně. (ES) Vzhledem k tomu, že jsem nemohla dokončit svůj projev, protože pan předsedající byl vůči mně v souvislosti s přiděleným řečnickým časem mnohem přísnější než ke kolegům přede mnou, chtěla bych ještě doplnit několik poznámek. Měla by nás těšit rozhodnutí orgánů při překonávání různých výkyvů v souvislosti s tímto projektem. Konečně se nacházíme v postavení, v němž lze zahájit plánování fáze spuštění projektu Galileo. Také nás nesmírně těší kvalita práce, která byla vynaložena pro zajištění co nejširší účasti v tomto programu.

Vzhledem k tomu bych ráda upozornila na jedno nesmírně důležité kritérium: na občanskou povahu tohoto projektu, která je klíčovým předpokladem pro zajištění transparentnosti vykonávaných aktivit. Nezávislost evropského systému nám umožní vydávat certifikaci na služby dodávané zákazníkům a zabezpečí garantovanou kvalitu. Tyto podmínky jsou nesmírně důležité pro vývoj nových komerčních uplatnění, která přinesou našim malým a středním podnikům nové, fantastické příležitosti s obrovským environmentálním a společenským potenciálem. Navigace pro nevidomé osoby, plánování nejschůdnějších tras pro zdravotně postižené osoby, pomoc pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo rychlá lokalizace osob v nouzových situacích – to všechno jsou příklady uplatnění tohoto systému, která mohou zlepšit kvalitu lidského života.

Evropský parlament projevoval programu Galileo vždy svou plnou podporu prostřednictvím legislativních a rozpočtových opatření a jednoznačně mu připisoval význam strategického projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), písemně. – (FR) Uplynulo celých jedenáct let bolestné nerozhodnosti a politických a správních sporů, než se nám konečně podařilo dosáhnout řešení v otázce vytvoření evropského systému radionavigace přes satelit. Opoždění zaviněné zvolenou metodou – jejíž součástí byly: partnerství veřejného a soukromého sektoru, mezinárodní spolupráce se zeměmi vně Evropské unie, nevyhnutelná účast všech členských států, předem vymezená úloha Evropské komise – se odhaduje na pět let. Kdybychom v minulosti uplatnili tyto zásady a metody i v souvislosti s technologickými a průmyslovými podniky, jakými jsou například Airbus nebo Ariane, pak by Evropa v současnosti již s nejvyšší pravděpodobností neměla svého výrobce letadel nebo odpalovací rampu.

Přestože není konečný výsledek zcela uspokojivý, můžeme se z něj mnohému přiučit. V nových oblastech, v nichž soukromý sektor nedokáže nebo není ochoten podstoupit hrozící rizika, mohou být spuštěny velké strategické projekty jedině tehdy, pokud jsou veřejné orgány jediným rozhodovacím a financujícím subjektem – jedná se totiž o projekty, které se neřídí pouze ekonomickou logikou, ale i politickou vizí. Zadruhé, požadavek, aby projekty tohoto druhu musely procházet schvalovacími řízeními v orgánech Společenství, se projevil jako překážka a negativní prvek, který pouze zvyšoval ideologické zábrany tam, kde byla mezivládní spolupráce produktivní. Doufejme, že si tato ponaučení dokážeme vzít k srdci.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. − (RO) Hlasovala jsem pro zprávu o změně a doplnění nařízení Rady o dalším uplatňování evropských programů radionavigace přes satelit. Projekt Galileo, který tvoří jednu ze složek těchto programů, bude mít mnohonásobné uplatnění a bude ho možno použít také při řízení dopravy, dopravní logistice, předcházení přírodním pohromám a reakcím na ně nebo při komerčních a vládních službách.

Již od první diskuse o rozpočtu Společenství na rok 2008 pokládal Evropský parlament tento projekt za svou prioritu a s cílem zajistit jeho realizaci žádal o přidělení potřebných finančních prostředků a o revizi meziinstitucionální dohody. V březnu 2009 vstoupí program EGNOS do fáze provozu. Projekt Galileo musí být uveden do provozu do konce roku 2013.

Rozpočtové zdroje, které jsou nutné k úspěšnému uskutečnění projektu Galileo, se na období let 2007–2013 odhadují na 3,105 miliard EUR. Evropský parlament a Rada Evropské unie uznávají strategický význam tohoto projektu a podporují jeho realizaci. Vzhledem k tomu musí Evropská komise pravidelně informovat Parlament a Radu o pokroku, jehož bylo při uskutečňování tohoto projektu dosaženo.

Blahopřeji paní zpravodajce Barsi-Patakyové k vynikající spolupráci s kolegy ze všech politických skupin při přípravě tohoto nařízení.

 
  
  

– Zpráva: Martine Roure (A6-0148/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. (PT) Cílem této směrnice je vytvořit jednotné právní postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří legálně pobývají na území Evropské unie, po uplynutí pěti let legálního a nepřetržitého pobytu v některém z členských států EU.

Záměrem současné iniciativy je rozšířit oblast působnosti směrnice na osoby požívající mezinárodní ochrany a zabezpečit tak těmto osobám právní jistotu v místě jejich bydliště a práva, která by byla srovnatelná s právy občanů Evropské unie.

Stále zde však existuje určitá mezera, neboť tato směrnice neupravuje vzájemné uznávání a převod odpovědnosti pro oblast mezinárodní ochrany na jiný členský stát. Znamená to, že státním příslušníkům třetích zemí nebude možno okamžitě po přiznání jejich právního postavení udělit právo na svobodu pohybu a svobodu usazování v rámci Evropské unie. Žádosti o převod odpovědnosti za ochranu se budou proto i nadále řídit Ženevskou úmluvou z roku 1951, případně evropskou dohodou o převodu odpovědnosti za uprchlíky, která byla uzavřena v rámci Rady Evropy.

Vzhledem k dané situaci je také nesmírně důležité zajistit, aby druhý členský stát dodržoval zásadu nevracení, aby dotyčná osoba nebyla poslána zpět do země, kde jí hrozí nebezpečí. V nejkrajnějším případě by měla být tato osoba vrácena zpět do členského státu, který jí původně udělil danou ochranu.

Pokud jde o všechny ostatní aspekty, domnívám se, že by měly tyto osoby splňovat stejné požadavky a dodržovat stejné podmínky, jaké jsou v dané směrnici vyžadovány.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Zpráva paní Roureové je, stejně jako směrnice, o jejíž změnu a doplnění tato zpráva usiluje, nepřípustná. Umožnit dotyčným osobám, aby požívaly mezinárodní ochrany a právního postavení osoby s dlouhodobým pobytem, byť pouze dočasně, aniž by tyto osoby musely splnit jakékoliv požadavky týkající se jejich finanční situace nebo minimální integrace – a to i navzdory tomu, že je možno toto právní postavení udělit až po uplynutí pěti let – je čiré bláznovství.

Kromě toho, pokud dotyčné osoby nespáchaly žádný závažný trestný čin, tato navrhovaná ustanovení jim zabezpečují ochranu před deportací včetně deportace do jiného členského státu. To znamená, že by nebylo možno odepřít těmto osobám právo na pobyt v členském státě, který si vybraly, bez ohledu na jejich finanční situaci nebo společenský postoj. Tato výsada by dostala přednost před svrchovaným právem každého státu rozhodovat o tom, kdo může žít na jeho území, s jakým právním postavením, a jaké podmínky musí tato osoba splnit, aby byl zajištěn veřejný pořádek a bezpečnost.

Všichni přece velmi dobře víme, že uplatňování mezinárodní ochrany se používá pro účely obcházení již tak nedostatečných kontrol a omezení pro oblast přistěhovalectví, jehož důvody jsou ve skutečnosti čistě ekonomické. Určitě víte, že za těchto okolností se subsidiární ochrana často upřednostňuje před právním postavením uprchlíka, protože se dá získat rychleji a je flexibilnější. Pokud umožníme, aby se poživatelé této ochrany mohli stát osobami s dlouhodobým pobytem, podpoříme tím ještě více přistěhovalectví.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Zpráva obsahuje mnoho návrhů na integraci osob, jimž byla udělena mezinárodní ochrana. Pokud by se hlasování o těchto návrzích konalo na půdě švédského parlamentu, byli bychom je podpořili.

V tomto kontextu však tvoří tyto návrhy součást vytvářejícího se evropského azylového systému. Samotná zpráva si v souvislosti s azylovou politikou zvolila velkorysý směr. Zároveň se podílí na budování pevnosti jménem Evropa. Tím, že se Evropská unie rozhodla převzít na sebe odpovědnost při rozhodování o tom, komu bude udělena ochrana a jaká bude její podoba, se podkopává ochrana, kterou poskytuje Ženevská úmluva.

Nevidíme žádnou jinou možnost než říci „ne“ všem formám společné politiky vůči uprchlíkům na úrovni Evropské unie, protože v opačném případě by členské státy ztratily kontrolu nad směrem, kterým se tato politika ubírá. Úmluvy OSN by měly zůstat i nadále zůstat právními nástroji, kterými se bude řídit přiznávání práv uchazečům o azyl v mezinárodní společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Dnes jsme se zdrželi hlasování o zprávě paní Roureové, přestože v podstatě podporujeme základní myšlenku této zprávy: zabezpečit, aby uprchlíci a osoby, které mají povolení k pobytu v zemi na základě dočasné nebo subsidiární formy ochrany, mohli požívat stejných práv jako osoby s dlouhodobým pobytem v dané zemi, v rozsahu působnosti směrnice 2003/109/ES. Domníváme se však, že v této otázce by měly rozhodovat jednotlivé členské státy a nikoliv Evropská unie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Podporuji zprávu paní Roureové o rozšíření působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany. Tato směrnice usiluje o to, aby měly osoby požívající mezinárodní ochrany – po pěti letech legálního pobytu v EU – nárok na stejná práva, jakých požíváme my, státní příslušníci Evropské unie. Považuji to za logický pozměňovací návrh k předchozí směrnici, a z tohoto důvodu jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
  

– Zpráva: Giusto Catania (A6-0073/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Díky své protidrogové strategii na období let 2005 až 2012 položila Evropská unie základy boje proti znepokojujícímu jevu – šíření drog v Evropě –, který neustále narůstá zejména mezi nejzranitelnějšími skupinami obyvatelstva, jimiž jsou například mládež a ženy.

Deklarované cíle však musejí být dosažitelné a na to Evropská unie potřebuje závazek ze strany občanské společnosti, která sehrává klíčovou roli v prevenci šíření drogové závislosti.

Psychologická stabilita, provádění následných činností s pacientem po detoxikační léčbě, vytvoření alternativního životního stylu z pohledu společnosti i zaměstnání – to je jen několik výhod, které přináší práce center léčby drogové závislosti, neziskových a nevládních organizací, působících v této oblasti.

Z tohoto důvodu stejně jako pan zpravodaj doufám, že přímá finanční pomoc společenstvím, která se věnují této problematice, bude více než štědrá. Zároveň veřím, že bude vypracována vhodná daňová politika pro organizace, které provádějí takzvanou „ergoterapii“, tedy léčbu prací. Mám tím především na mysli, že členské státy umožní konkrétní daňové úlevy nebo odstranění nadměrné byrokracie.

Musíme předejít situaci, v níž by vnitrostátní rozpočtová omezení nebo byrokratické síly zapříčinily ukončení činnosti těchto organizací, které mají nezastupitelné místo při pomáhání drogově závislým osobám v jejich návratu do normálního života.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. − (BG) Hlasoval jsem pro zprávu pana Catania, přičemž bych chtěl dodat, že v souvislosti s drogovou problematikou neexistuje žádné jednoduché řešení. Drogová závislost a obchod s drogami se svými průvodními znaky v podobě kriminality a korupce způsobují destrukci společnosti. Přenosné nemoci spojované s drogami (AIDS, žloutenka) zároveň představují závažnou hrozbu pro veřejné zdraví.

Proto se domnívám, že účinná reakce na tento problém by neměla zahrnovat pouze instituce, občanskou společnost a média, ale také komplexní program, jehož prostřednictvím by i vzdělání, náboženství a sporty mohly svou měrou přispět k řešení tohoto problému a mohly by sloužit jako bariéra, která by chránila naše děti před hříchem. Podporou sportovních a náboženských předmětů vyučovaných na školách i mimo školu můžeme výraznou měrou zvýšit informovanost dětí o smrtelném vlivu drog. Spojením úsilí institucí na prosazování práva a občanské společnosti, především na úrovni místní komunity, je možné dosáhnout lepších výsledků v provádění protidrogové strategie Evropské unie a jejím dalším rozvoji.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Pan zpravodaj požaduje, aby organizace pro představitele občanské společnosti na evropské úrovni poskytovala jasnou přidanou hodnotu ve srovnání s vnitrostátními, regionálními a místními organizacemi občanské společnosti. Podle našeho názoru je tento požadavek absolutně nepřijatelný, protože protidrogová politika je v jednotlivých zemích přímo provázaná s trestním právem a postojem ke kriminalitě a trestu. Kromě toho, pokud chceme, aby protidrogová politika skutečně účinně pomáhala sociálně zanedbaným lidem, kteří potřebují pro svůj návrat do normálního života pomoc společnosti, potom musí být tato politika navržena v souladu s kulturními a společenskými aspekty každé jednotlivé země.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli hlasovat proti této zprávě jakožto celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně.(FR) I když je pravda, že v oblasti boje proti užívání drog jsou vědomosti, prevence a informovanost nezbytnými podmínkami pro zabránění rizikům, jimž je vystaveno tělesné a duševní zdraví osob závislých na drogách, tyto skutečnosti, bohužel, samy o sobě nestačí.

Podle informací Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost více než 70 milionů Evropanů kouřilo marihuanu a 60 % lidí, kteří navštěvují diskotéky ve Francii, Itálii a Spojeném království, už vyzkoušelo kokain. Závěr, který je možné z těchto statistiky vyvodit, je jasný – evropské informační a komunikační strategie jsou absolutně neúčinné, protože nabídka a poptávka po drogách narůstá v celé Francii a celé Evropě.

V případě užívání a prodeje drog nesmí být přípustný žádný kompromis. Jedině nulová tolerance dokáže přinést výsledky.

Škody, které experimentální politiky liberalizace drog způsobily tisícům obětí, toto tvrzení jednoznačně potvrzují.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písemně. – (FR) Coby stínová zpravodajka socialistické skupiny jsem tomuto tématu věnovala velké množství času a úsilí. Mým záměrem bylo vysvětlit (pokud jde o podstatu tohoto problému) potřebu intenzivnějšího dialogu s občanskou společností o boji proti drogám, a (pokud jde o formu) navrhnout text, který by každý dokázal přečíst, a jemuž by každý dokázal porozumět.

Domnívám se, že představitelé občanské společnosti dokáží díky svým zkušenostem z první ruky a inovačním schopnostem skutečně výrazně přispět k národním a evropským politikám v oblasti prevence a osvěty, a taktéž dokáží pomoci drogově závislým jedincům vyléčit se z jejich závislosti a začlenit se zpět do společnosti.

Potřebujeme provádět velký počet aktivit na různých úrovních: na školách, v ulicích i ve věznicích.

Proto vítám přijetí této zprávy, v níž je oceněno vytvoření fóra občanské společnosti pro otázky drog a zdůrazňuje význam intenzivnější spolupráce mezi občanskou společností a všemi institucemi a agenturami Evropské unie.

Boj proti drogám se týká nás všech, přičemž ty, kteří se nacházejí v první linii tohoto boje, kteří každý den pomáhají drogově závislým osobám a pomáhají též předcházet tomu, aby další lidé upadli do drogové závislosti, musíme pokládat za zvlášť důležité partnery.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Užívání drog představuje významný problém ve všech evropských společnostech. Skotsko není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Doporučení pana Catania týkající se role občanské společnosti v protidrogové politice Evropské unie správně vyzývají ke sladěnějšímu evropskému přístupu k tomuto problému, který nezná žádné hranice. Občanská společnost sehrává klíčovou roli v řešení všech aspektů tohoto problému a její iniciativy si zaslouží podporu Unie. Pokud chceme vypracovat účinnou politiku, která bude s problémem užívání drog bojovat na všech frontách, pak musíme vzít doporučení pana zpravodaje na vědomí. Hlasoval jsem pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Je otázkou, zda se nelegální pěstování makovic může změnit na průmyslovou výrobu zdravotnických produktů, určitě to však stojí za pokus. S jistotou však můžeme říci, že politika Spojených států vůči Afganistánu a nedostatečná opatření ze strany Evropské unie v souvislosti se zvýšenou produkcí opia tento problém ještě zhoršily.

Protidrogová politika s výhledem do budoucnosti musí být založena na účinném rozbíjení drogových kartelů, okamžitém vyhoštění zahraničních obchodníků s drogami, přijetí cílených prioritních opatření a poskytování kvalitnějších léčebných služeb pro drogově závislé. Hlasy dožadující se legalizace nebo liberalizace drog zaznívají stále silněji. Dokonce i ve Švýcarsku se však po 15 letech rozdávání heroinu nakonec rozplynuly všechny naděje, že taková strategie pomůže drogově závislým lidem překonat jejich závislost. Tato zpráva se přiklání velmi výrazně na stranu liberalizace, a proto jsem hlasoval proti jejímu přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písemně. (PL) Vítám tuto diskusi o drogách. Drogy představují závažný problém. Byrokratickým snahám se však nepodařilo omezit aktivity obchodníků prodávajících drogy na školách, v institucích vyššího vzdělávání, na sídlištích a jiných veřejných místech, a je velmi pravděpodobné, že se jim to ani nikdy nepodaří.

V roce 1998 byl na mimořádném zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů vyhlášen cíl dosáhnout v průběhu deseti let svět bez drog. V následujících letech jsme mohli být svědky zveřejnění mnohých doporučení, nařízení, rozhodnutí, zpráv a zelené knihy. Dnes jsme hlasovali o dalším návrhu usnesení. Bylo by vhodné, kdybychom se zamysleli a uvědomili si, čeho jsme tím dosud dosáhli. Je mi velice líto, že musím říci, že ještě nikdy v celé historii lidstva nebylo možné získat drogy tak jednoduchým způsobem, jako je tomu dnes. Už nám opravdu chybí jedině možnost objednat si drogy přes internet.

Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože podporuji jakákoli opatření boje proti drogám. V každém případě bych však chtěl upozornit, že dokud se nám nepodaří oddělit výrobce od distributorů a zavést radikální změny do trestního zákoníku, které budou mít dostatečný odstrašující účinek na lidi, kteří si vydělávají na živobytí prodejem drog, se tento problém nepodaří zmírnit. Právě naopak, jeho rozměry budou narůstat.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − Domnívám se, že je nezbytné podporovat dialog s různými občanskými společnostmi, a stejně tak i dialog mezi nimi navzájem, s cílem vyhnout se hroznému nebezpečí ukrytému v drogách – a to nejen na evropské, ale i vnitrostátní a místní úrovni.

Občanskou společnost musíme považovat za klíčového spojence Evropské unie a členských států při dosahování cílů protidrogové strategie Evropské unie.

Díky bohaté zkušenosti v této oblasti mohou terapeutické komunity podporovat kampaně na zvýšení informovanosti tím, že budou poskytovat širší a kvalitnější informace o rizicích spojených s užíváním drog a o možných programech prevence.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Nikdo nepochybuje o důležitosti obrovské a často úspěšné práce prováděné občanskými organizacemi na pomoc lidem, kteří se stali závislí na drogách. Potřebujeme natrvalo spojit všechny své síly v boji proti škodlivým a návykovým látkám. Z tohoto důvodu mě velmi potěšila zpráva, v níž jsou popisovány iniciativy, které jsou v této oblasti v Evropě prováděny.

Důvod, pro který jsem se dnes zdržel hlasování, nemá proto nic společného s předmětem zprávy. Tento důvod je místo toho uveden pod názvem Občanská společnost – vnější rozměr. Před nějakou dobou – musím přiznat, že to bylo nesmírně bolestivé rozhodnutí – jsem hlasoval pro zprávu, která podporovala provedení změn, které by umožnily legální pěstování makovic v Afghanistánu, přičemž tyto rostliny měly být použity na výrobu léků na zmírnění bolesti. Jedním z důvodů, které mě vedly k tomuto kroku, byl velký počet zpráv o negativních důsledcích posypávání existujících plodin letadly i zoufalá situace afghánských obyvatel. Dnešní zpráva podporuje obojí: oddělené pěstování plodin i jejich posypávání, což je vzájemně neslučitelné. Zpráva taktéž podporuje evropské organizace vyrábějící produkty z listů koky, například na terapeutické nebo jiné „legální“ použití. Zásadně s tím nesouhlasím. Protože je však hlavní záměr této zprávy pozitivní, nakonec jsem se rozhodl zdržet se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písemně. (SK) Návrh usnesení o dárcovství orgánů a transplantacích zapadá do celosvětové diskuse o bezpečnosti dětí. Právě z důvodu jejich účinné ochrany organizuji evropskou kampaň se sloganem Víte, kde je teď vaše dítě?. Kapitola tohoto usnesení, věnovaná obchodu s orgány, s ní přímo souvisí. Požadavek na členské státy, jakož i na Radu Evropy, aby přijaly účinná opatření, kterými by bylo přerušeno propojení mezi nedostatkem orgánů a nezákonným obchodem s nimi, je právě proto více než oprávněný.

Boj proti nezákonnému obchodováním s orgány musí být doprovázen takovou dlouhodobou strategií, která by ukončila sociální nerovnosti, protože právě ony jsou základem pro takové praktiky. Musíme bojovat proti obchodování s orgány a tkáněmi, které musí být všeobecně zakázáno, zejména pokud se týká transplantace orgánů a tkání mladistvých. Vyjadřuji hluboké zklamání nad tím, že Europol nevypracoval žádnou studii o prodeji orgánů a obchodování s nimi, protože údajně neexistují žádné doložené případy.

Jenže zprávy Rady Evropy a Světové zdravotnické organizace jasně dokazují, že obchodování s orgány je také problémem členských států Unie. Proto vyzýváme Evropskou komisi a Europol, aby zlepšily monitorování případů obchodování s orgány a vyvodily z toho potřebné závěry. Budu šťastná, pokud Slovensko bude moci využít svého předsednictví v Radě ministrů Rady Evropy, aby tuto velmi důležitou agendu urychlilo.

 
  
  

– Zpráva: Reimer Böge (A6-0157/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně.(FR) Hlasoval jsem pro návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, na základě zprávy pana Bögeho, kterým se mění a doplňuje meziinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové disciplíně a řádném finančním hospodaření, pokud jde o úpravu víceletého finančního rámce.

Tato úprava byla nezbytná, protože v důsledku zpožděného přijetí některých operačních programů v rámci okruhů 1b a 2 nebylo možné sumu ve výši 2 034 milionů EUR v běžných cenách, přidělenou v rámci rozpočtových prostředků pro strukturální fondy, Fond soudržnosti, rozvoj venkova a Evropský rybářský fond, využít v roce 2007 ani převést do roku 2008. Podle článku 48 interinstitucionální dohody o rozpočtové disciplíně a řádném finančním hospodaření musí být tato suma přesunuta do nasledujúcích rozpočtových let zvýšením odpovídajících výdajových stropů pro vázané rozpočtové prostředky.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. − (RO) Hlasovala jsem pro zprávu o úpravě víceletého finančního rámce, kterou předložil náš kolega pan Böge. Finanční prostředky, které nebylo možné v rámci vázaných rozpočtových prostředků přidělených na strukturální fondy, Fond soudržnosti, Fond pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond, využít v roce 2007, by se měly přesunout do nasledujících rozpočtových let. To znamená, že suma ve výši 2,034 miliardy EUR se v souladu s bodem 48 Meziinstitucionální dohody přesune do období let 2008 až 2013. Větší část této sumy bude použita v roce 2008 (přibližně 56 %), přičemž vliv, který bude mít tento přesun na období let 2000 až 2013, bude prakticky zanedbatelný.

Musíme provést analýzu důvodů, které zapríčinily nedostatečné využívání těchto fondů. Až 45 operačních programů bylo predloženo Evropské komisi na schválení se zpožděním. Až 72 % potřebných změn v plánování je způsobeno zpožděním programů na rozvoj venkova. Některé z těchto programů byly Komisi zaslány v prosinci, což umožnilo jejich schválení ještě v roce 2007. Národní institucionální omezení a nedostatek předchozích zkušeností s programováním jsou taktéž jedněmi z důvodů tohoto zpoždění. Většina ze zmíněných 45 zpožděných operačních programů pochází z nových členských států. Vyzývám Komisi, aby poskytovala větší pomoc těmto státům při seznamování se s novými postupy a odborné přípravě personálu určeného k využívání těchto fondů.

 
  
  

– Zpráva: Marie-Arlette Carlotti (A6-0042/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně – (FR). Hlasoval jsem pro iniciativní zprávu paní Carlottiové o provádění programu 10. Evropského rozvojového fondu. Je mi líto, že tento fond, vzhledem k informacím uvedeným ve zprávě, nebyl začleněn do rozpočtu Unie, protože by to umožňovalo jeho demokratickou kontrolu.

Doufejme, že otázka začlenění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu se opět ocitne na stole v rámci střednědobého prozkoumání finančních výhledů na rok 2009. Pokud jde o roli, kterou Evropský rozvojový fond sehrává při odstraňování chudoby a dosahování rozvojových cílů tisíciletí, je třeba naléhavě provést plánování tohoto fondu, aby mohly být dokončeny politické dohody, které jsou potřebné pro jeho provádění. Za priority je třeba si stanovit zlepšení zdravotní péče a základního vzdělání, a já ještě dodávám, že je třeba dotované zemědělství.

V době, kdy se rozvojový program z Dohá Světové obchodní organizace (WTO) nachází v podstatě ve slepé uličce, je využívání rozvojových nástrojů na účast na ambiciózních a chvályhodných plánech na odstranění světové chudoby stává pro Evropskou unii stále naléhavější.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písemně. − (ES) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože se domnívám, že je nesmírně důležité zdůrazňovat potřebu evropských rozvojových fondů v zemích AKT. Je velmi důležité, aby dokumenty, jakým je například Pařížská deklarace z března 2005, byly brány vážně a byly pravidelně revidovány s cílem získat výši čisté pomoci. V každém případě je pravda, že absolutní nepřítomnost koordinace mezi členskými státy vedla ke snížení jejich oficiální rozvojové pomoci: z původních 0,4 % HDP v roce 2006 na méně než 0,38 % v roce 2007. Tyto dvě malé setinky procenta jsou rovny ztrátě ve výši 1 700 milionů EUR. Nejhorší ze všeho však je, že se tyto partnerské země neustále nacházejí v nejisté situaci, která jim neumožňuje vypracovávat dlouhodobé plány, protože zkrátka nedokáží vůbec odhadnout, jestli na realizaci těchto plánů budou mít k dispozici dostatek finančních prostředků – a to i navzdory tomu, že jim to členské státy přislíbily. Nejsmutnejším aspektem toho všeho však je, že my od těchto zemí požadujeme, aby dodržely svou část dohody, ačkoli my jaksi zapomínáme plnit tu svoji. Tímto způsobem není možné budovat spolupráci.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Vítám zprávu paní Carlottiové o provádění programu 10. Evropského rozvojového fondu (ERF). K tomu, abychom zajistili splnění cílů Evropského rozvojového fondu pro odstranění chudoby v partnerských zemích a regionech a dosáhli splnění rozvojových cílů tisíciletí, potřebujeme silnější parlamentní kontrolu jeho nástrojů. Souhlasím též s myšlenkou, aby se při programování tohoto fondu zvlášť věnovala pozornost oblastem, které souvisejí s rozvojovými cíli tisíciletí, například zdravotnictví, vzdělávání, ochraně životního prostředí a podpoře dobré správy věcí veřejných. Pokud chceme dosáhnout urychlené provádění tohoto fondu, je třeba vyřešit současné problémy související s ratifikací 10. Evropského rozvojového fondu. Hlasoval jsem pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), písemně.(FR) Hlasoval jsem pro zprávu paní Carlottiové o provádění programování 10. Evropského rozvojového fondu (ERF).

Evropský rozvojový fond je hlavním nástrojem Společenství v oblasti rozvojové spolupráce se zeměmi AKT (Afriky, Karibiku a Tichomoří). Jeho prioritním cílem je dosažení rozvojových cílů tisíciletí, které byly v roce 2000 vyhlášeny OSN.

V současnosti se však 10. Evropský rozvojový fond (2008–2013) nachází ve slepé uličce. Vzhledem k tomu, že revidovaná Dohoda z Cotonou nebyla ratifikována některými zeměmi AKT, rozpočtové prostředky ve výši 22,7 milionu EUR, jež jsou k dispozici od 1. ledna 2008, dosud nebyly použity.

Z tohto důvodu se v textu, který Parlament přijal, vyzývá k urychlenému vyřešení této patové situace a je v něm kladen důraz na některé otázky: věnování prioritní pozornosti odstranění chudoby (a též zdravotnictví a vzdělávání), genderovému rozměru a strategii trvale udržitelného rozvoje v příslušných zemích.

Nakonec by Parlament potěšilo, kdyby byl Evropský rozvojový fond začleněn do všeobecného rozpočtu Unie. Tento krok by umožnil dosažení větší soudržnosti evropských politik a zlepšení parlamentní kontroly nad správou tohoto fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Plnění rozpočtu 10. Evropského rozvojového fondu nesmí být hodnoceno výlučně jen z účetního hlediska. To není úkolem tohoto Parlamentu a v příslušné zprávě se na to velmi správně upozorňuje. Namísto diskusí o začlenění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu Komise nebo o pravidlech pro používání rozpočtových zůstatků z každého finančního roku, se nejvíce bojíme právě o soudržnost mezi používáním těchto fondů a politickými cíly Evropské unie v souvislosti se zeměmi AKT.

V této souvislosti je pozoruhodné, že současná situace se přímo v místě zásadně odlišuje od situace, která existovala v době vytvoření těchto nástrojů a jejich rámce. Kromě čínského faktoru, jenž je v mnoha těchto zemích třeba vzít v úvahu, je taktéž třeba zohlednit vliv uvedených změn na zemědělské a potravinářské trhy, změnu klimatu a nový přístup Spojených států k Africe. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem vzniká dojem, že cesta, jíž jsme se dosud ubírali, už není úplně vhodná, a já zdůrazňuji, že přesně toto je naší hlavní obavou.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Když Evropská unie, největší světový poskytovatel pomoci, uskutečňuje své aktivity v rozvojovém světě, potřebuje mít zároveň ujasněny své hodnoty. Naším heslem musejí být lidská práva – nejen v teorii, ale i v praxi. Z tohoto důvodu je tvrzení, že Evropská unie by neměla používat Evropský rozvojový fond na podporu demokracie a lidských práv takovým způsobem, že bude od přijímajících zemí požadovat rozvoj v těchto oblastech, v protikladu s naší touhou dosáhnout reálných výsledků. Poskytovat pomoc má smysl jedině tehdy, pokud to prináší prospěch obyvatelstvu, a proto musíme coby poskytovatelé této pomoci stanovit kritéria na podporu rozvoje demokracie, lidských práv a fungující občanské společnosti. Podpora rozvoje někdy vyžaduje i přímou pomoc prostřednictvím mírových operací. Tyto operace by měly být taktéž financovány Evropským investičním fondem, protože skutečně pomáhají zmírňovat lidské utrpení a zabraňovat katastrofám.

My, kteří žijeme v bohatém světě, bychom přirozeně neměli vnucovat určitý konkrétní způsob života jiným lidem. Máme však zodpovědnost poskytnout možnost volby tam, kde v současnosti žádná neexistuje. Z tohoto důvodu mě zklamalo, že tato jinak kvalitní a důležitá zpráva zpochybňuje z mého pohledu základní zásadu, že budeme za naši pomoc požadovat na oplátku realizaci určitých opatření v oblasti svobody a lidských práv a možnost vykonávat mírové operace v rámci Evropského investičního fondu.

 
  
  

– Zpráva: Erik Meijer (A6-0059/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Beer (Verts/ALE), písemně. Skupina zelených nebude hlasovat pro zprávu pana Meijera o Makedonii. I když zpráva obsahuje mnoho částí, v nichž se jasně hovoří o pokroku, který Makedonie dosáhla, způsob, jakým řečtí politici na poslední možnou chvíli lobbovali proti odstavci, který se týkal otázky názvu, je absolutně nepřijatelný. Nejviditelnějším projevem takového chování bylo přání vymazat z dočasné dohody z roku 1995 část, v níž se Řecko zavázalo, že otázka názvu nebude překážkou pro členství Makedonie v mezinárodních institucích. Řecko nejenže zpochybňuje tento svůj závazek vůči mezinárodnímu právu, ale zároveň se neslýchaným způsobem plete do svrchovaných záležitostí jiného státu. Takové chování je ze strany členského státu Evropské unie zkrátka nepřípustné.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), v písemné formě. − Jedním z mála států světa, které nemají oficiálně všemi ostatními státy uznané jméno, je FYROM. Tato republika sice zavedla různé etnické a náboženské svátky, ale stále zde trvá nenormální bilaterální smlouva o postavení občanů USA. Úspěchem jsou kroky proti organizovanému zločinu a korupci, kterých vláda dosáhla přes neschopnost okupační moci v Kosovu s touto problematikou cokoliv udělat. Pro mne je nepochopitelné, že se dosud nepodařilo sjednotit stanovisko k možnosti účasti na volbách pro občany v zahraničí. V případě referenda v Černé Hoře byli tito občané diskriminováni, u voleb v Makedonii EU váhá.

Článek 31 zprávy vítá zásah státních orgánů proti velkému skladu zbraní. Zprávy o špatném zacházení se zatýkanými teroristy ve druhé části odstavce musím považovat za špatný vtip. Neznám případ, kdy policie zdvořile požádala teroristy, aby se vzdali. Zvláštností jednání s FYROM je vedle nestandardní situace s názvem země a smlouvy s USA odporující všem pravidlům mezinárodních ujednání také otázka urovnání sporů se sousedy. Zde si myslím, je třeba trvat na dořešení těchto sporů před vstupem země do Evropské unie. Protože některé pozměňovací návrhy mohou smysl zprávy změnit, bude naše hlasování o celku záviset na přijetí těchto návrhů

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Zpráva pana Meijera o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie směrem ke člensví v Unii je vyváženou zprávou o rozporuplné otázce. Pokud chce FYROM zajistit, aby byla přístupová jednání zahájena co nejdříve, musí i nadále pokračovat v plnění svého programu reforem. Abychom zachovali vyjednávací pozici o otázce názvu, musíme se vyvarovat jakýchkoli pohnutek používat název FYROM jakožto překážku pro členství této země v mezinárodních institucích. Z tohoto důvodu vítám tuto zprávu, stejně jako úsilí pana zpravodaje, aby otázka názvu netvořila její dominantní část.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písemně. − Britští labourističtí poslanci v Evropském parlamentu jsou potěšeni, že mohli hlasovat pro toto usnesení, které představuje skutečné úsilí o přiblížení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie směrem ke členství v Evropské unii. V usnesení je zdůrazňován pozitivní pokrok, jehož země dosáhla v boji proti korupci a ochraně svobody slova, a zároveň je v něm vyzýváno k přijetí dalších opatření, která jsou třeba pro zahájení přístupových jednání. Všimli jsme si významného pokroku, jehož FYROM dosáhla, a těšíme se na možné zahájení přístupových jednání s touto zemí.

Pokud jde o pozměňovací návrh č. 13 týkající se jednání o otázce názvu, hlasovali jsme proti tomuto návrhu. Ačkoliv plně podporujeme veškeré snahy o nalezení řešení v otázce názvu, domníváme se, že by tato otázka neměla být v žádném ohledu spojována s členstvím FYROM v mezinárodních institucích. O každé z těchto otázek by se mělo rozhodovat zvlášť.

Za druhé jsme se zdrželi hlasování o pozměňovacím návrhu č. 7, který sa týká otázky liberalizace vízového styku. Vzhledem k tomu, že Spojené království není signatářem Schengenské dohody, nebylo by z naší strany vhodné, abychom tento pozměňovací návrh podpořili.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně.(EL) Dnešní úspěch je výsledkem koordinovaného a produktivního úsilí, které jsme vyvinuli společně s mnoha dalšími poslanci z celého spektra Evropského parlamentu.

Tohto úspěchu se podařilo dosáhnout také díky změně v oficiální řecké linii, jejíž kurz se ve večerních hodinách posunul směrem k dosažení skutečného řešení v podobě kompromisního názvu, který by byl přijatelný pro všechny.

Musíme skutečně tvrdě pracovat, abychom tento pokrok zúročili, a dosáhli řešení, které by bylo spravedlivým kompromisem. Musíme tak učinit pod toutéž záštitou OSN ještě před koncem roku 2008.

Zachování míru a stability v daném regionue je v zájmu Řecka i celého místního obyvatelstva, proto musíme zabránit vzniku další dlouholeté patové situace. Veřejný život musí být zbaven syndromu Skopje.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně. Poslanci Evropského parlamentu za Komunistickou stranu Řecka (KKE) hlasovali proti této zprávě. Jsme proti kapitalistické a válku vyvolávající Evropské unii, stejně tak proti jakémukoli jejímu šíření. Hlavní příčinou problémů na Balkáně jsou imperialistické intriky, intervence ze strany EU, Spojených států a NATO, a změny hranic.

Vstupem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM) a dalších balkánských zemí do EU a NATO by se jejich obyvatelé zapojili do imperialistického boje mezi USA, EU a Ruskem o získání kontroly nad energetickými zdroji a dopravními tepnami. Obyvatelé širšího regionu by se tak ocitli ve vážném ohrožení.

Komunistickou stranu Řecka neznepokojuje otázka názvu. Podporuje v této souvislosti vzájemně přijatelné řešení, které musí mít výhradně geografickou výpovědní schopnost očištěnou od rozdělujícího nacionalismu a zotročení.

Ti, jenž se před řeckým národem omlouvali za to, že v poslední chvíli úplně změnili svůj postoj k otázce názvu Makedonie, a kteří jsou členy EU, strany Nové demokracie, PASOK, Levicová koalice (SYN) a Lidového pravoslavného poplachu (LAOS), si teď škodolibě mnou ruce. Hlasovali pro schválení pravděpodobně pozitivních pozměňujících a doplňujících návrhů o názvu ve snaze odvrátit pozornost od hlavní otázky, kterou je imperialistická intervence a záměry týkající se Balkánu. Cílem tohoto odvrácení pozornosti je skrytí podřízenosti vůči imperialistickým cílům EU, Spojených států a NATO a vůči jejich ustanovení se za arbitry. Všechny tyto skutečnosti vystavují naši zemi hrozbám a nátlaku, jejichž cílem je vypáčit z nás peníze výměnou za plnou účast na imperialistických záměrech, které se od bukurešťského summittu NATO neustále stupňují.

 
  
  

– Zpráva: Ana Maria Gomes (A6-0080/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro vynikající iniciativní zprávu paní Gomesové o politice Číny a jejích účincích na Afriku. I když je třeba uvítat fakt, že Čína je ochotná spolupracovat s africkými zeměmi konkrétním a pragmatickým způsobem, existuje tu i několik oblastí, které vyvolávají znepokojení, například spolupráce Číny s represivními režimy v Africe, nedodržování společenských a environmentálních pravidel a dodávání zbraní represivním a nedemokratickým režimům. Podporuji návrh, aby Africká unie, Čína a Evropská unie zřídily stálý konzultační orgán na zlepšení soudržnosti a účinnosti jejich aktivit spolupráce a na vytvoření globálního rámce pro konkrétní operační projekty zaměřené na řešení společných výzev, jimiž jsou například přizpůsobení se změně klimatu, obnovitelné energie, zemědělství, voda a zdravotnictví.

Podporuji i myšlenku dialogu mezi čínským Národním lidovým shromážděním, panafrickým parlamentem, africkými národními parlamenty a naším Evropským parlamentem, s cílem podpořit trvale udržitelný rozvoj a rozšířit jejich možnosti kontroly výkonné moci v podmínkách míru a demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), písemně. − (NL) Zpráva paní Gomesové správně upozorňuje na různé nepřijatelné čínské praktiky v Africe a v některých případech se zabývá i konkrétními podrobnostmi. V současnosti je větší část pozornosti zaměřena na etnické čistky v Tibetu, čínská politika v Africe nám však minimálně stejně vykresluje režim, ktorému absolutně nezáleží na lidských právech a dalších pravidlech hry.

Číňané jsou ochotni obchodovat s každým, za předpokladu, že to zažene jejich žízeň po ropě. Čínské podniky a čínští podnikatelé vytvářejí čínské ostrovy mimo území Číny, které jsou chráněny zkorumpovanými vládci, jež Číňané zase naopak chrání svým vetováním v Radě bezpečnosti. Evropa se Číňanům nedokáže vyrovnat, a proto je pomalu ale jistě vytlačována z Afriky. Evropa si v konečném důsledku musí uvědomit, že jak postupem času roste moc a vliv Číny v Africe, stává se náš neustále opakovaný odkaz demokracie, svobodě, dobré správě věcí veřejných a v neposlední řadě i odkaz trvale udržitelného rozvoje úplně bezvýznamný. Nastal čas pro jinou strategii.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. − (PT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Gomesové o politice Číny a jejích dopadech na Afriku, protože se domnívám, že vzhedem k rostoucí čínské přítomnosti v Africe se Evropská unie musí prostřednictvím přijetí společné pozice pro dialog pokusit přesvědčit Čínu, aby zakládala své politické a hospodářské aktivity v Africe na kritériích, která nebudou překážkou pro podporu míru, lidské bezpečnosti, právního státu nebo trvale udržitelného rozvoje.

Podporuji též výzvu, aby Evropská unie vytrvala ve své podpoře dodržování zásad, jimiž se řídí, bez ohledu na úspěch její iniciativy v podobě dialogu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − Zpráva paní Any Marie Gomesové se zabývá mnoha důležitými aspekty, v neposlední řadě také skutečností, že angažovanost ze strany EU a Číny by měla být v zájmu afrických zemí a afrického obyvatelstva, a že zahraniční investoři působící v Africe by měli dodržovat společenské a environmentální pravidla. Právě proto jsme se rozhodli tuto zprávu podpořit. Nepodporujeme však formulaci prvního odstavce, v němž je zdůrazňován význam Lisabonské smlouvy při zvyšování účinnosti a soudržnosti vnějších vztahů Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. – (FR) Výboru pro rozvoj se podařilo vypracovat velmi vyváženou zprávu o politice Číny a jejích účincích na Afriku.

Vzhledem k tomu, že jsem na Společném parlamentním shromáždění AKT – EU měla velmi nešťastnou zkušenost, hlasovala jsem pro tuto zprávu s o to větším uspokojením. Ve své zprávě o vlivu přímých zahraničních investic jsem uvedla několik kritických poznámek v souvislosti s čínskými investicemi v Africe. Delegátům AKT se s němým souhlasem socialistů, komunistů a zelených úspešně podařilo všechny tyto poznámky ze zprávy odstranit.

Proč nebyli ochotni potvrdit, že čínské přímé zahraniční investice se zaměřují na těžební průmysl a často podporují vlády AKT v politickém směřování, které není v zájmu demokracie, právního státu a odstranění chudoby v těchto zemích?

Proč odstranili ze zprávy zjištění, že čínské přímé zahraniční investice směřují do určitých nadnárodních společností, které zaplavují africké trhy výrobky nízké kvality, především textilním zbožím?

Vítám odkaz uvedený v důvodové zprávě upozorňující na skutečnost, že čínské aktivity v Africe sklízejí africké národní surovinové bohatství ve prospěch Číny a podkopávají trvale udržitelný růst. Existují také obavy, že by Čína mohla do Afriky exportovat některé ze svých nejhorších domácích praktik...

(Vysvětlení hlasování bylo přerušeno podle článku 163 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE), písemně. (DE) Chtěla bych využít příležitosti, která se mi naskytla díky tomuto vysvětlení hlasování, ze srdce poděkovat paní zpravodajce Aně Marii Gomesové. Zpráva, o níž hlasujeme, je velmi úspěšná. Chtěla bych též poděkovat za to, že byly do zprávy zakomponovány mnohé aspekty ze stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod.

Podle mého názoru je velmi důležité hodnotit politiku Číny v Africe objektivně, bez všeobecně zaužívaného odsuzování jejích aktivit na tomto kontinentu. Namísto toho je třeba zvýšit angažovanost ze strany samotné Evropské unie prostřednictvím přístupu, který vychází ze sloganu „více Evropy v Africe“. Tento přístup by mohl zlepšit viditelnost Evropy a dosáhnout silnější evropské přítomnosti, která by vedla k posilnění vztahů mezi Evropskou unií a Afrikou. Těsnější hospodářské vazby mezi těmito dvěma kontinenty by mohly přinést oběma stranám řadu výhod.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Zpráva paní Gomesové o politice Číny a jejích účincích na Afriku se zabývá jednak pozitivními kroky, které Peking udělal v rámci své angažovanosti v Africe, zároveň ale upozorňuje na fakt, že čínská politika potřebuje určité zlepšení. Na jedné straně musí Evropská unie přivítat rozvojovou roli Číny v Africe, na straně druhé je však znepokojivé, že Čína vyváží do Afriky společně se svou pomocí i své nejhorší domácí praktiky, včetně korupce a nedodržování pracovních práv a environmentálních norem. Diskuse s Čínou o těchto otázkách a o jejím vztahu k represivním vládním režimů, například Súdánu nebo Zimbabwe, skutečně vyžadují společný přístup ze strany EU. Přesně tyto skutečnosti jsem měl na mysli, kkdyž jsem hlasoval pro doporučení uvedené ve zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. Zpráva paní Any Marie Gomesové se zabývá mnoha důležitými aspekty. V neposlední řadě také skutečností, že angažovanost ze strany EU a Číny by měla být v zájmu afrických zemí a afrického obyvatelstva, a že zahraniční investoři působící v Africe by měli dodržovat společenská a environmentální pravidla. Právě proto jsme se rozhodli tuto zprávu podpořit.

Nepodporujeme však formulaci prvního odstavce, v němž je zdůrazňován význam Lisabonské smlouvy při zvyšování účinnosti a soudržnosti ve vnějších vztazích Evropské unie.

Pokud jde o jakoukoli reformu společné zemědělské politiky, Sinn Féin je pro skutečnou reformu, která by umožnila trvalou udržitelnost zemědělství a života na venkově v Irsku, Evropě a širším světě.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro zprávu paní Gomesové, protože nabízí velmi podrobnou analýzu příčin a následků čínské nadvlády v Africe z hospodářského i politického hlediska.

Působivý hospodářský vzestup Číny během posledních 20 let vedl ke zvýšené poptávce po ropě a dalších surovinách. Čína v současnosti dováží 30 % své ropy z Afriky. Do roku 2010 to bude až 45 %.

Zároveň uskutečňuje rozsáhlé investice do africké infrastruktury.

Čína tyto aktivity provádí bez jakýchkoliv požadavků na plnění kritérií v oblasti lidských práv nebo společenských a environmentálních podmínek.

Evropa si musí tuto situaci uvědomit a pokusit se vymezit své strategické partnerství s Afrikou i Čínou s cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj afrického kontinentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Tato zpráva velmi přesně popisuje současný stav čínské politiky v Africe a jsou v ní podrobně rozebírány investice, financování a politické důsledky. Její doporučení, v nichž se opakovaně navrhuje, aby Evropská unie vyzývala Čínu k zachování vzorného chování v oblasti lidských práv, práv pracujících a ochrany životního prostředí, a aby ve své zahraniční politice nedělala to, co nedělá ani ve své vnitrostátní politice, jsou však, bohužel, nereálné. V kapitole, která se zabývá tím, co je potřeba udělat v souvislosti se (správným) vykreslením čínské politiky a jejích důsledků v Africe, nejsou uvedena žádná usměrnění, pokud jde o to, jaká by měla být strategie Evropské unie ve spolupráci se zeměmi, jakými je například Indie, Brazílie a (země, již nikdy není možné vynechat) Spojené státy.

Současná globální situace vůbec nepřipomíná modely, které ovlivňovaly geostrategické myšlení v posledních desetiletích. Vznik nových ekonomik, které se od sebe významně odlišují, všeobecný a globální nárůst spotřeby, hospodářská soutěž v oblasti základního spotřebního zboží a nerostných surovin, hrozba sociálních nepokojů, riziko upřednostňování silných politických režimů – všechny tyto nové skutečnosti vyžadují analýzu a především strategičtější návrhy s odlišným pohledem na budoucnost. Z těchto důvodů jsem se rozhodl zdržet se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Zpráva od paní Any Marie Gomesové o politice Číny a jejích účincích na Afriku zdůrazňuje základní roli, kterou Peking v současnosti sehrává v africké diplomatické, hospodářské a politické rovnováze.

I když je dobré, že se Čína zaměřila pozornost na tento dosud zapomenutý kontinent, podle mého názoru je nesmírně důležité, aby své aktivity v Africe prováděla v rámci určitých hranic, které by zabránily vzniku nové formy kolonialismu, který je koneckonců smutnou součástí i naší vlastní historie.

V této souvislosti doufám, že Evropská unie vypracuje kompaktní strategii, která zajistí, aby Čína dodržovala pravidla v oblasti správy věcí veřejných, boje proti korupci, ochraně lidských práv, zaměstnanosti a životního prostředí a zároveň vytvoří záruky pro jasné a transparentní dohody mezi těmito dvěma zeměmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Africký kontinent potřebuje pomoc, pevnější obchodní vazby a vyšší míru účasti na globalizaci, která vytváří vyšší blahobyt pro všechny. Z Číny se stal v krátké době důležitý partner na africkém kontinentu s obrovským hladem po nerostných surovinách, v neposlední řadě po ropě, která sa nachází v některých afrických zemích. Skutečnost, že stále více a více zemí projevuje svůj zájem o Afriku pomáhá v rozvoji tohoto kontinentu. Musíme však uvést, že nekritický přístup Číny, pokud jde o získání přístupu k těmto nerostným surovinám, který nebere žádný nebo jen minimální ohled na dodržování lidkých práv, korupci a nedemokratické režimy, představuje vážný problém pro Evropskou unii, která už delší dobu naléhá, aby obchod a pomoc šly ruku v ruce s požadavky na demokratický rozvoj, který respektuje svobodná a lidská práva. Dokument, v němž Evropský parlament jasně vyzývá Čínu, aby respektovala lidská práva a brala v úvahu rozvoj, který přináší prospěch africkému obyvatelstvu, je důležitým signálem. Rozvoj je široký pojem, který v sobě zahrnuje víc než jen samotný hospodářský pokrok. Proto z celého srdce podporuji názor, že lidská práva a demokracie musejí tvořit důležité prvky v mezinárodních vztazích s Afrikou.

 
Poslední aktualizace: 21. října 2008Právní upozornění