Ευρετήριο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (συζήτηση)
 5. Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 6. Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1. Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009 (ψηφοφορία)
  6.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) (A6-0398/2008 , Jutta Haug) (ψηφοφορία)
  6.3. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A6-0397/2008 , Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
 7. Υποδοχή
 8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  8.1. Αερολιμενικά τέλη (A6-0375/2008 , Ulrich Stockmann) (ψηφοφορία)
  8.2. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (A6-0378/2008 , Doris Pack) (ψηφοφορία)
  8.3. Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (B6-0537/2008 ) (ψηφοφορία)
  8.4. Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων (B6-0544/2008 ) (ψηφοφορία)
  8.5. Αντίκτυπος των μέτρων για την ασφάλεια των αερομεταφορών και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ατομική αξιοπρέπεια (B6-0562/2008 ) (ψηφοφορία)
  8.6. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (B6-0541/2008 ) (ψηφοφορία)
  8.7. Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού «Holodomor» (RC-B6-0571/2008 ) (1932-1933) (ψηφοφορία)
  8.8. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (A6-0358/2008 , Dushana Zdravkova) (ψηφοφορία)
 9. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Αιτιολογήσεις ψήφου
 11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  13.1. Βενεζουέλα
  13.2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές
  13.3. Βιρμανία/Μυανμάρ
 14. Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1. Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  14.2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές (ψηφοφορία)
  14.3. Βιρμανία/Μυανμάρ (ψηφοφορία)
 15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Διακοπή της συνόδου


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ της κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

( Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10 π.μ.)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος – Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση (A6-0358/2008 ) της κ. Zdravkova, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007 (2008/2158(INI) ).

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova, εισηγήτρια (BG) . − Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την υπενθύμιση αυτή. Στη μακροχρόνια δικαστική καριέρα μου, επιδίωξα πάντοτε την τάξη στο δικαστήριο. Επομένως, κυρία Πρόεδρε και κύριε Διαμαντούρο, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι η εισηγήτρια σχετικά με την ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα πρόσωπο στο ευρωπαϊκό θεσμικό σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών και η αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κ. Διαμαντούρο, για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του, επειδή αυτό που κάνει είναι πολύ σημαντικό για τους απλούς πολίτες. Όπως είπε ο Jean Monnet, οικοδομούμε μια Ένωση μεταξύ ανθρώπων, όχι μια συνεργασία μεταξύ κρατών.

Ομοίως, είχα τη χαρά να εργασθώ σε μια έκθεση η οποία ενώνει μάλλον, παρά διχάζει, τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθώς είναι σαφές ότι εκλεγήκαμε στο παρόν Σώμα από τους πολίτες της Ευρώπης για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους, με την πεποίθηση αυτή επιτυγχάνουμε επίσης συμβιβασμούς για την προσαρμογή ορισμένων τροπολογιών που καταθέτουν άλλες πολιτικές ομάδες. Οι προτάσεις αυτές και η σημερινή συζήτηση αποδεικνύουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τον σημαντικό αυτό μηχανισμό για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα επίσης να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, τη Γραμματεία και όλους εκείνους που συνέβαλαν στην πληρότητα της παρούσας έκθεσης.

Είμαι βαθιά πεπεισμένη ότι, μέσω του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, οι πολίτες θα μπορέσουν να ασκήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης, διότι, ακόμη και αν οι κανόνες είναι ορθοί, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται κατάλληλα για την παροχή μέγιστης προστασίας. Πιστεύω ότι, όπως η Επιτροπή ονομάζεται θεματοφύλακας των συνθηκών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ο προασπιστής της ορθής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, παρότι δεν είναι μόνος στον ρόλο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μοναδικό δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο, καλείται επίσης να υποστηρίζει τα δικαιώματα των πολιτών, πράγμα που αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία της συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Διαμεσολαβητή.

Η έκθεση είναι επίσης σημαντική, επειδή η ανάλυση της κατάστασης στην πορεία του έτους θα μας βοηθήσει κυρίως να αντλήσουμε διδάγματα και να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις για το μέλλον. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πίσω από κάθε καταγγελία, πίσω από κάθε αριθμό στα στατιστικά στοιχεία, βρίσκεται ένας άνθρωπος, ο οποίος προσδοκά κατάλληλη βοήθεια και λύση στο πρόβλημά του. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης, συνειδητοποίησα ότι η πληροφόρηση είναι μια σημαντική πτυχή. Η έκθεση δείχνει ότι πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν ακόμη πώς να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με κρούσματα κακοδιοίκησης. Παράδειγμα αυτού είναι το ποσοστό των μη παραδεκτών καταγγελιών – 84%. Αυτό δείχνει σαφώς ότι ο Διαμεσολαβητής και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή από κοινού, και να ενημερώνουν τους ευρωπαίους πολίτες, ώστε αυτοί να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Για τον λόγο αυτό, η έκθεση προτείνει επίσης μια κοινή ιστοθέση για την υποβολή καταγγελιών για όλα τα θεσμικά όργανα, στα πρότυπα του διαδραστικού οδηγού που εκπόνησε ο Διαμεσολαβητής, στην οποία οι πολίτες που καταχώρισαν τα απαιτούμενα δεδομένα θα κατευθύνονται στο αρμόδιο θεσμικό όργανο, όπου θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας την καταγγελία τους. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των μη παραδεκτών καταγγελιών.

Πέραν τούτου, επικεντρώθηκα επίσης στις εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ γνωρίζουν και κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους, και στο κατά πόσον η βοήθεια που τους παρέχεται είναι εύκολα προσπελάσιμη, δίκαιη, αμερόληπτη και αποτελεσματική. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, σε περισσότερο από το 30% των υποθέσεων, ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να αναλάβει καμία δράση. Κατά την άποψή μου, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να εξηγεί πάντοτε για ποιον λόγο δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί καμία δράση σε μια συγκεκριμένη καταγγελία, καθιστώντας έτσι την απάντησή του πιο χρήσιμη για τους πολίτες.

Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι οι διαμεσολαβητές, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, και οι δραστηριότητές τους πρέπει να αναπτυχθούν.

Καταλήγοντας, σας καλώ να υπερψηφίσετε την παρούσα έκθεση, επειδή υποστηρίζει την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιβεβαιώνει τον ρόλο του Διαμεσολαβητή ως μηχανισμού εξωτερικού ελέγχου και ως πηγής διαρκούς βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης.

Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Νικηφόρος Διαμαντούρος, Διαμεσολαβητής . − Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο επ’ ευκαιρία της ετήσιας έκθεσης για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007. Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Zdravkova, και την Επιτροπή Αναφορών για την εξαιρετική και εποικοδομητική έκθεση που εκπόνησαν.

Η έκθεσή μου καταγράφει πρόοδο στη διεκπεραίωση των καταγγελιών, στην προώθηση της χρηστής διοίκησης και στην ενημέρωση σχετικά με τον ρόλο του Διαμεσολαβητή. Ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών αυξήθηκε, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους, από 449 (12% του συνόλου) το 2006 σε 518 (16% του συνόλου) το 2007. Επομένως, επιτύχαμε αμφότερους τους στόχους τους οποίους υπογράμμισε πάντοτε το Κοινοβούλιο: την αύξηση του αριθμού των παραδεκτών καταγγελιών και τη μείωση του αριθμού των μη παραδεκτών καταγγελιών.

Οι κύριοι τύποι κακοδιοίκησης που προβάλλονται στις παραδεκτές καταγγελίες είναι οι εξής: αδιαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής πληροφοριών· άδικη μεταχείριση ή κατάχρηση εξουσίας· μη ικανοποιητικές διαδικασίες· καθυστέρηση που μπορούσε να αποφευχθεί· αθέμιτες διακρίσεις, αμέλεια· νομικό σφάλμα· και μη διασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Ελήφθησαν 348 αποφάσεις περάτωσης ερευνών, οι οποίες αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 40% σε σύγκριση με το 2006. Σε 95 υποθέσεις η έρευνα δεν στοιχειοθέτησε κακοδιοίκηση, αποτέλεσμα που δεν είναι απαραιτήτως αρνητικό για τον καταγγέλλοντα, ο οποίος έχει τουλάχιστον το όφελος μιας πλήρους εξήγησης από το αρμόδιο θεσμικό όργανο. Ακόμη και εάν δεν διαπιστωθεί κακοδιοίκηση, ενδέχεται να εντοπίσω πιθανή βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών υπηρεσιών που παρέχει ένα θεσμικό όργανο. Σε μια τέτοια περίπτωση, τις επισημαίνω σε περαιτέρω παρατήρηση.

Πολλές από τις έρευνές μου έχουν συνολικό θετικό αποτέλεσμα, το οποίο ικανοποιεί τόσο τον καταγγέλλοντα όσο και το θεσμικό όργανα που αφορά η καταγγελία. Εκατόν είκοσι εννέα υποθέσεις διευθετήθηκαν από το ίδιο το θεσμικό όργανο κατόπιν καταγγελίας κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον καταγγέλλοντα. Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των υποθέσεων που διευθετήθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο το 2006, και αποτυπώνει την αυξανόμενη προθυμία των θεσμικών οργάνων και οργανισμών να αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή ως ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να επανορθώσουν σφάλματα που συνέβησαν.

Όταν εντοπίσω κρούσμα κακοδιοίκησης, προσπαθώ να επιτύχω φιλικό διακανονισμό. Σε ορισμένες υποθέσεις, μπορεί να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός εάν το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο προσφερθεί να αποζημιώσει τον καταγγέλλοντα. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά γίνεται χαριστικώς, δηλαδή χωρίς να συνεπάγεται αποδοχή ευθύνης και χωρίς να δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Όταν δεν είναι εφικτός ο φιλικός διακανονισμός, περατώνω την εξέταση της υπόθεσης με διατύπωση επικριτικής παρατήρησης. Η επικριτική παρατήρηση αρμόζει επίσης εάν δεν είναι πλέον εφικτή η εξάλειψη του κρούσματος κακοδιοίκησης. Επιβεβαιώνει στον καταγγέλλοντα ότι η καταγγελία του είναι δικαιολογημένη και επισημαίνει στο οικείο θεσμικό όργανο ή οργανισμό το κρούσμα, ώστε να μεριμνήσει για την αποφυγή τέτοιων κρουσμάτων στο μέλλον. Σκοπός της κριτικής αυτής είναι να είναι εποικοδομητική, ώστε να συμβάλει στην αποφυγή παρόμοιων κρουσμάτων κακοδιοίκησης στο μέλλον.

Είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί να δίνουν συνέχεια στις επικριτικές παρατηρήσεις και να λαμβάνουν μέτρα για την επίλυση προβλημάτων που εκκρεμούν. Για την καλύτερη παρακολούθηση του αντικτύπου των επικρίσεών μου, δρομολόγησα μελέτη σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε σε όλες τις επικριτικές παρατηρήσεις, και στις υποθέσεις που περιλάμβαναν περαιτέρω παρατήρηση, που διατυπώθηκαν το 2006. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, τα οποία δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο του Διαμεσολαβητή και αποστάληκαν σε όλους τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, αναμένεται να ενθαρρύνουν όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες να βελτιώσουν τα πρακτικές τους και να αναπτύξουν περαιτέρω ένα πνεύμα εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σε υποθέσεις όπου το θεσμικό όργανο μπορεί ακόμη να εξαλείψει το κρούσμα κακοδιοίκησης, συντάσσω συνήθως σχέδιο σύστασης προς το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό. Εάν αυτό δεν απαντήσει ικανοποιητικά, μπορεί να υποβάλω ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας υπέβαλα μια τέτοια έκθεση, στην οποία επέκρινα την Επιτροπή διότι δεν επιλήφθηκε καταγγελίας σχετικά με την κοινοτική οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Η στήριξη του Κοινοβουλίου, όπως εκφράσθηκε στο ψήφισμά σας της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, βάσει της έκθεσης του κ. De Rossa είναι ευπρόσδεκτη.

Φέτος, συμπεριέλαβα εκ νέου την έννοια των «πρότυπων υποθέσεων» στην ετήσια έκθεσή μου. Πρόκειται για υποθέσεις στις οποίες θεωρώ ότι τα οικεία θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί ανταποκρίθηκαν στις έρευνές μου με υποδειγματικό τρόπο. Αναδεικνύονται επτά τέτοιες «πρότυπες υποθέσεις». Τέσσερις από αυτές αφορούν την Επιτροπή, μία το Συμβούλιο, μία την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μία τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας. Συνέχισα να καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσω ότι τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ υιοθετούν σε όλες τους τις δραστηριότητες μια προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη, αναζητώντας κάθε ευκαιρία επίτευξης φιλικών διακανονισμών των καταγγελιών και κινώντας περισσότερες αυτεπάγγελτες έρευνες για τον εντοπισμό προβλημάτων και την ενθάρρυνση της χρήσης βέλτιστων πρακτικών.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ορισμένες άλλες δραστηριότητες που αναλήφθηκαν με σκοπό να διασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Συνέχισα τις προσπάθειές μου για τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με τα δικαιώματα στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου, ιδιαίτερα δε μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών. Το Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχει η Επιτροπή Αναφορών, συνεργάζεται για τη διεκπεραίωση υποθέσεων και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Μεταξύ των στόχων του Δικτύου είναι η διευκόλυνση της ταχείας διαβίβασης καταγγελιών που είναι παραδεκτές για μένα στον αρμόδιο διαμεσολαβητή ή παρεμφερή φορέα. Όπου είναι δυνατό, διαβιβάζω απευθείας τις υποθέσεις ή παρέχω τις κατάλληλες συμβουλές στον καταγγέλλοντα. Το 2007 μπόρεσα να βοηθήσω 867 καταγγέλλοντες με τον τρόπο αυτό.

Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου τριμήνου, είναι ο διαδραστικός οδηγός που αναπτύσσεται από το γραφείο μου, ο οποίος θα βοηθά τους πολίτες να εντοπίσουν το καταλληλότερο μέσο προσφυγής για τα παράπονά τους. Ο οδηγός θα δώσει τη δυνατότητα σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό καταγγελλόντων να απευθυνθούν άμεσα στον φορέα που είναι καταλληλότερος να ασχοληθεί με την καταγγελία τους. Επομένως, οι καταγγελίες οι οποίες είναι μη παραδεκτές για μένα θα επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Έτσι, ο θεσμός του Διαμεσολαβητή θα μπορεί να εκπληρώσει καλύτερα τον βασικό ρόλο του – δηλαδή, να βοηθά τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο μεταχείρισής τους από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να δουλέψει μόνος. Η διασφάλιση διοίκησης κορυφαίου επιπέδου είναι ένα καθήκον το οποίο πρέπει να επιτελεσθεί προορατικά σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Ο αυξημένος αριθμός διευθετήσεων υποθέσεων και φιλικών διακανονισμών αποτελεί πηγή ενθάρρυνσης και ένδειξη των αμοιβαίων προσπαθειών μας ώστε να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην Ένωση, σε μια εποχή κατά την οποία είναι ιδιαίτερα απαραίτητη. Εκφράζω επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για τη στήριξη και την καθοδήγηση του Κοινοβουλίου, όσον αφορά τους δημοσιονομικούς πόρους που παρέχετε στον θεσμό του Διαμεσολαβητή, αλλά και τη θετική σχέση που υπάρχει με την Επιτροπή Αναφορών. Με τη συνεχιζόμενη στήριξή σας, θα προσπαθήσω να βελτιώσω τα επιτεύγματα του περασμένου έτους.

Τέλος, καθώς αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία παρουσίασης της ετήσιας έκθεσής μου στο παρόν Σώμα στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, θα ήθελα να καταγραφεί η βαθιά εκτίμησή μου για τη στενή συνεργασία και τις χρήσιμες συμβουλές που έλαβα από το Κοινοβούλιο και τους επιμέρους βουλευτές του κατά τη διάρκεια των τεσσεράμισι χρόνων που πέρασαν.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχετε απόλυτο δίκιο. Το παρόν Σώμα έδειξε εμπιστοσύνη στον Διαμεσολαβητή.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής . − Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της Επιτροπής και της συναδέλφου μου, της αντιπροέδρου κ. Wallström, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Zdravkova, για το εξαιρετικό έργο της. Χαιρετίζουμε την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007.

Όπως γνωρίζετε, η παρούσα Επιτροπή ανέλαβε την ισχυρή δέσμευση να βελτιώσει τη διοίκησή της, και βελτιωνόμαστε. Αυτό είναι φανερό, τόσο από την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή όσο και από την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών.

Το 2007 ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες ένα θεσμικό όργανο ή ένας οργανισμός έθεσε πραγματικά τέλος σε μια πρακτική κακοδιοίκησης, ως αποτέλεσμα υποβολής καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή, διπλασιάσθηκε. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την προθυμία των θεσμικών οργάνων –συμπεριλαμβανομένης, οπωσδήποτε, της Επιτροπής– και των οργανισμών να αντιληφθούν τις καταγγελίες ως ευκαιρία επανόρθωσης λαθών και συνεργασίας με τον Διαμεσολαβητή χάριν του δημόσιου συμφέροντος.

Επίσης, αυξήθηκε ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες δεν διαπιστώθηκε πρακτική κακοδιοίκησης. Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη για το γεγονός αυτό, καθώς είναι το θεσμικό όργανο που λαμβάνει τις περισσότερες από τις εν λόγω καταγγελίες.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής προτείνει ολοένα και περισσότερους φιλικούς διακανονισμούς για την επίλυση διαφορών και ότι, συνολικά, η Επιτροπή συνεργάζεται και εκτιμά το συγκεκριμένο είδος πρότασης, όπου αυτό είναι εφικτό. Το 2007, υποβλήθηκε από τον Διαμεσολαβητή στο Κοινοβούλιο μόνον μία ειδική έκθεση που αφορούσε την Επιτροπή, στοιχείο το οποίο ανέφερε ο Διαμεσολαβητής.

Όμως, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η εν λόγω ειδική έκθεση αφορά την οδηγία για τον χρόνο εργασίας, και μόλις τον περασμένο μήνα είχατε μια συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό με τον συνάδελφό μου Vladimir Špidla.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω κάνοντας αναφορά σε τρία συγκεκριμένα σημεία, τα οποία θίγονται στην έκθεσή σας καθώς και στην ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή. Πρώτον, όσον αφορά τις παραβάσεις. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή αναδιοργάνωσε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις παραβάσεις, με στόχο τη διευκόλυνση της προόδου των υποθέσεων. Το στοιχείο αυτό παρουσιάσθηκε στην ανακοίνωση του 2007 με τίτλο «Μια Ευρώπη αποτελεσμάτων – Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου». Δίνουμε πιο ενεργά συνέχεια στις υποθέσεις και οργανώνουμε τις εργασίες πιο αποτελεσματικά για τους πολίτες. Επίσης, δρομολογήθηκε ένα πιλοτικό σχέδιο της ΕΕ. Η εξεύρεση περισσότερων λύσεων στα προβλήματα αναμένεται να επιταχυνθεί.

Δεύτερον, όσον αφορά την έκκληση των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης σχετικά με έναν ευρωπαϊκό κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η Επιτροπή διαθέτει τον δικό της κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, ο οποίος θεσπίσθηκε το 2000. Ο εν λόγω κώδικας εξακολουθεί να αποτελεί ένα σύγχρονο και πολύ αποτελεσματικό εργαλείο. Η εφαρμογή του είναι καλά καθιερωμένη. Δεν θέλω να προδικάσω το μέλλον, αλλά προς το παρόν θέλουμε να διατηρήσουμε τα πράγματα ως έχουν.

Τρίτον, όσον αφορά την πολιτική επικοινωνίας. Η ιδέα της δρομολόγησης μιας ενημερωτικής εκστρατείας για τους ευρωπαίους πολίτες, ώστε να τους βοηθήσουμε να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, είναι οπωσδήποτε ευπρόσδεκτη από την Επιτροπή.

Κάθε θεσμικό όργανο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέτει επίσης τον δικό του δικτυακό τόπο, στον οποίο μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες και αναφορές. Ο δικτυακός τόπος Europa είναι κοινός για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και διαθέτει συνδέσμους προς όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του δικτυακού τόπου του Διαμεσολαβητή. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες κατευθύνονται εύκολα και με ομαλό τρόπο προς τα όργανα που μπορούν να διευθετήσουν τα παράπονα και τις καταγγελίες τους. Η ιδέα ενός διαδραστικού οδηγού σχεδιασμένου ώστε να βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν το καταλληλότερο φόρουμ για την επίλυση των προβλημάτων τους αξίζει να μελετηθεί πολύ πιο προσεκτικά.

Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ποιος έχει προτεραιότητα και για ποιον γίνονται όλα αυτά: για τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE . – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κ. Διαμαντούρο, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κ. Zdravkova, για την έκθεσή της, η οποία νομίζω ότι είναι η πρώτη της έκθεση. Παρέχει μια εξαιρετική βάση για τον διάλογο και τη συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου σας το περασμένο έτος, κ. Διαμαντούρο.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί, σε κάποιο βαθμό, συνέχεια της έκθεσης που εκπόνησα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ίδιο θέμα πριν από δύο χρόνια. Την εποχή εκείνη, μόλις είχατε δρομολογήσει το δίκτυο των εθνικών διαμεσολαβητών και επιτροπών αναφορών και φαίνεται από την έκθεση ότι το εν λόγω δίκτυο έτυχε εξαιρετικής υποδοχής από τους πολίτες της Ευρώπης, στους οποίους επικεντρώνεται κυρίως το έργο σας. Επιπλέον, η ενημερωτική εκστρατεία σας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παραλαβή περισσότερων παραδεκτών καταγγελιών, αποδεικνύει περίτρανα ότι οι προσπάθειες εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες εξασφάλισης βοήθειας που διαθέτουν είναι σκόπιμες.

Χαιρετίζω επίσης ιδιαίτερα το γεγονός ότι η έκθεση υπογραμμίζει, με τρόπο παρόμοιο όπως και η έκθεση που εκπόνησε ο κ. Μαυρομμάτης πριν από μερικά χρόνια, την επιτυχία των άτυπων διαδικασιών, στις οποίες θέλετε να επικεντρωθείτε προσεκτικότερα. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρόνος που αφιερώνεται σε τυπικές διαδικασίες μπορεί να μειωθεί. Είναι σκόπιμο να δώσετε συνέχεια σε αυτήν την επικεντρωμένη στους πολίτες προσέγγιση.

Ορισμένα παραδείγματα από το έργο σας το περασμένο έτος αποδεικνύουν την ικανότητά σας να ενεργείτε, αλλά και την ευαισθησία σας απέναντι στο ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη, σε σχέση τόσο με την ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας όσο και με την εσωτερική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φυσικά, δεν είναι πάντοτε εύκολο να βρείτε τις κατάλληλες διατυπώσεις. Ωστόσο, οι αδυναμίες πρέπει να παρουσιάζονται από τον Διαμεσολαβητή με κάποια προειδοποίηση και με την κατάλληλη αυτοσυγκράτηση. Εν τέλει, πρόκειται για την κοινή συνεργασία μας για την εξυπηρέτηση των πολιτών της Ευρώπης. Η συμβολή σας στον σκοπό αυτό το περασμένο έτος υπήρξε πολύ θετική, κ. Διαμαντούρο.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE . – (GA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγήτρια, την κ. Zdravkova, για το έργο της στην παρούσα έκθεση. Το γραφείο του Διαμεσολαβητή βελτιώνεται εμφανώς. Παραπονούμαστε εδώ και καιρό ότι ο αριθμός των καταγγελιών που υποβάλλονται στο συγκεκριμένο γραφείο και δεν σχετίζονται με τα καθήκοντά του είναι υπερβολικά μεγάλος. Πέρσι, για πρώτη φορά, ο αριθμός αυτός μειώθηκε και τον συγχαίρω για το έργο αυτό.

Ο διαδραστικός οδηγός του Διαμεσολαβητή είναι μια δημιουργική λύση, η οποία βοηθά τους πολίτες να εντοπίσουν το κατάλληλο θεσμικό όργανο για την καταγγελία τους και πιστεύω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα. Εάν θέλουμε να αποδείξουμε στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ότι η Ένωση αυτή εργάζεται εξ ονόματός τους, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τους παρέχονται απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά τους.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE . – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την εισηγήτρια για την πολύ διεξοδική έκθεση, καθώς και τον Διαμεσολαβητή και το προσωπικό του γραφείου του για τα πολλά θετικά μέτρα που έλαβαν το 2007.

Αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής εργάζεται σε τόσο πολλά και διαφορετικά επίπεδα: δεν είναι μόνον η διεκπεραίωση των καταγγελιών, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο του έργου του, αλλά και η επίλυση των διαφορών και η επίτευξη λύσεων. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των φιλικών διακανονισμών, των άτυπων διαδικασιών, στις οποίες οι σχέσεις με τα θεσμικά όργανα είναι τέτοιες ώστε ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων να επιλύεται ταχέως. Αυτό αποτελεί πραγματική πρόοδο και πρέπει να συνεχισθεί. Σκοπός μας είναι οι φιλικές προς τον πολίτη λύσεις.

Διαπιστώνω επίσης με ικανοποίηση ότι η καλύτερη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα κατέχει επίσης κεντρική θέση στο πρόγραμμα του Διαμεσολαβητή. Η έγκριση της δήλωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών και η αυξημένη συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα είναι ζωτικής σημασίας, και προσβλέπουμε στη δρομολόγηση του νέου δικτυακού τόπου, ο οποίος θα περιλαμβάνει έναν διαδραστικό οδηγό που θα βοηθά τους πολίτες.

Ωστόσο, η παρατήρηση αυτή με οδηγεί στο τελευταίο μου σχόλιο, το οποίο αφορά τους πολίτες και αναφέρεται στην προτεινόμενη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 23. Η εν λόγω παράγραφος αναφέρει: «προτείνει τη λήψη μέτρων από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για να μειωθεί ο αριθμός των καταγγελιών (συνολικά 1021) επί των οποίων δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια». Η προφορική τροπολογία επιδιώκει την αλλαγή της τελικής αυτής πρότασης –«επί των οποίων δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια»– με τη δήλωση «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης».

Από την οπτική του Διαμεσολαβητή, δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης· αλλά από την άποψη του πολίτη, ο Διαμεσολαβητής δεν προέβη σε καμία ενέργεια – αυτές είναι δύο πολύ διαφορετικές οπτικές.

Επομένως, έχω μια ερώτηση: καθίσταται σαφές στους 1 021 πολίτες ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης από τον Διαμεσολαβητή, παρέχοντας σαφή εξήγηση και περαιτέρω συμβουλές, όπου είναι δυνατόν, ή απλώς ο Διαμεσολαβητής δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια; Εάν ισχύει το πρώτο και παρέχονται εξηγήσεις στους πολίτες, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα και είμαι πράγματι πολύ ικανοποιημένη. Αλλά εάν ισχύει το δεύτερο και ο Διαμεσολαβητής δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια, τότε οι πολίτες θα δυσαρεστηθούν και θα θυμώσουν. Επομένως, θα ήθελα μια διευκρίνιση στο σημείο αυτό, σας παρακαλώ.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεσή της. Είναι ένα εξαιρετικό πόνημα, και είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τη σημαντική προθυμία συνεργασίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή για την εξαιρετική ετήσια έκθεσή του. Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή είναι, φυσικά, εξαιρετικά σημαντικός για την ΕΕ. Το έργο του δείχνει ότι η ΕΕ βρίσκεται πιο κοντά στους Ευρωπαίους από όσο θεωρείται ότι είναι, καθώς ακούει τις επικρίσεις. Ευτυχώς, βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Πολύ περισσότερες καταγγελίες από ό,τι πέρσι επιλύθηκαν με τρόπο ικανοποιητικό για τους καταγγέλλοντες μέσω του ίδιου του θεσμικού οργάνου της ΕΕ, το οποίο τις αντιμετώπισε κατάλληλα. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα της ΕΕ αρχίζει να κατανοεί την αναγκαιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δυστυχώς, υπάρχουν θεσμικά όργανα που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το μόνο που μπορεί να πράξει ο Διαμεσολαβητής είναι να θέσει το ζήτημα ενώπιον του Κοινοβουλίου – μια επιλογή την οποία δύσκολα μπορεί να κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί σε υπερβολικό βαθμό, καθώς πέρσι παρουσίασε μόνον μία υπόθεση στην Επιτροπή Αναφορών.

Όταν μια υπόθεση υποβάλλεται ενώπιον ημών στο Κοινοβούλιο, είμαστε σαφώς υποχρεωμένοι να πούμε ότι είμαστε διατεθειμένοι, καταρχήν τουλάχιστον, να προσφύγουμε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εάν το οικείο θεσμικό όργανο δεν συμμορφωθεί με την απόφαση του Διαμεσολαβητή. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να προσδώσουμε στον Διαμεσολαβητή το αναγκαίο κύρος και την αναγκαία εξουσία στο σύστημα. Εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, κατέθεσα μερικές τροπολογίες, μοναδικός σκοπός των οποίων είναι η αποσαφήνιση της έννοιας της κακοδιοίκησης. Πρέπει να είναι δυνατόν να προσδιορισθούν οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παρατηρήσει ότι ένα θεσμικό όργανο ή άλλος οργανισμός της ΕΕ δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις αρχές που ισχύουν για αυτό. Ωστόσο, δεν υπάρχει κακοδιοίκηση στις περιπτώσεις στις οποίες ο Διαμεσολαβητής σημειώνει απλώς ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στον τρόπο με τον οποίο το θεσμικό όργανο χειρίζεται διάφορα ζητήματα. Αυτή τη διάκριση αποσκοπούν να αποσαφηνίσουν οι τροπολογίες μου.

Τέλος, έχω μια ερώτηση παρόμοια με εκείνη της κ. Harkin, όσον αφορά την απόρριψη υποθέσεων. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε γιατί απορρίπτονται. Υπό ιδανικές συνθήκες, η αιτιολογία πρέπει να παρέχεται στις απαντήσεις στις καταγγελίες, και θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτό συμβαίνει πράγματι, καθώς διαφορετικά η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη, όπως ήδη επισημάνθηκε.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Διαμεσολαβητή, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω εγκωμιάζοντας την κ. Zdarvkova για την πολύ καλή έκθεσή της. Η έκθεση αναφέρει ότι ο Διαμεσολαβητής κάνει πολύ καλή δουλειά. Αναδεικνύει επίσης την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Αναφορών. Κατά μια έννοια, η τελευταία ενεργεί εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις επαφές με τον Διαμεσολαβητή.

Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα, χωρίς αποχές. Αυτό δείχνει ότι το Σώμα συμμερίζεται την άποψη της κ. Zdravkova σχετικά με την υψηλή ποιότητα του έργου του Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής παρίσταται συχνά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών και παρέχει πάντοτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το έργο του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής παρίσταται πάντοτε εκπρόσωπος του Διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι σήμερα παρών εδώ, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το γεγονός αυτό, το οποίο δείχνει ότι παρακολουθούμε ο ένας το έργο του άλλου.

Ο αριθμός των καταγγελιών που κρίνονται παραδεκτές υποδεικνύει ορισμένα συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι η κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί το έργο σας, κύριε Διαμεσολαβητή, και σχηματίζει έτσι καλύτερη ιδέα σχετικά με τις καταγγελίες που μπορεί να σας απευθύνει. Οπωσδήποτε δεν μεταβάλατε την πολιτική σας όσον αφορά το παραδεκτό και το μη παραδεκτό των καταγγελιών. Παραμένετε αντικειμενικός και το έργο σας είναι τέτοιο ώστε οι πολίτες να το εκτιμούν και το κατανοούν καλύτερα. Η Επιτροπή Αναφορών συνεργάζεται με το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με το γραφείο σας, κύριε Διαμεσολαβητή, ώστε να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα πιο κοντά στον λαό. Εδώ βρίσκεται η επιτυχία σας, κύριε Διαμεσολαβητή. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τις προσπάθειές σας. Ευχαριστούμε επίσης την κ. Zdravkova για την έκθεσή της.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL . Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μας δίνει την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πώς βλέπουν οι πολίτες την λειτουργία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας δίνει ιδέες πρακτικές και παραδείγματα για το πώς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βελτιώνουν τη λειτουργία τους και να εξυπηρετούν με καλύτερο τρόπο τους πολίτες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κ. Διαμαντούρο, για την εξαιρετική δουλειά του, καθώς και την εισηγήτριά μας, κ. Zdravkova, για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή της. Και με την ευκαιρία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία:

Πρώτον είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των καταγγελιών που λαμβάνει ο Διαμεσολαβητής, αλλά αυτό βρίσκεται σε αντίφαση με την αυτοϊκανοποίηση της Επιτροπής ότι πετυχαίνει διαρκώς καλύτερη διοίκηση και περισσότερη διαφάνεια. Θα συνιστούσα στην Επιτροπή περισσότερη ειλικρίνεια και περισσότερη σεμνότητα.

Είναι επίσης θετικό ότι αυξήθηκαν οι παραδεκτές καταγγελίες και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως συνεχίζει να αφορά θέματα που δεν εμπίπτουν στην άμεση αρμοδιότητά του. Είναι μεγάλη η μερίδα των πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητάει περισσότερη διαφάνεια και χρηστή διοίκηση και από τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και, γενικότερα, από τον τρόπο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και, δυστυχώς, δεν την βρίσκει επαρκώς. Γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επανειλημμένα να διατεθούν σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, για να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες λαμβάνουν άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις στις καταγγελίες, τα ερωτήματα, τις αναφορές τους.

Είναι απαραίτητη επιπλέον η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των διαμεσολαβητών των παρεμφερών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη. Και ακόμη, είναι ανάγκη να δώσουμε μια πιο ευρεία, πιο διασταλτική ερμηνεία στον όρο «κακοδιοίκηση», έτσι ώστε να περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου οι διοικητικές αρχές επιδεικνύουν προχειρότητα και αμέλεια, ή έλλειψη διαφάνειας, στην εκτέλεση του καθήκοντός τους έναντι των πολιτών. Και αυτό θα οδηγήσει σε ουσιαστικότερες παρεμβάσεις εκ μέρους του Διαμεσολαβητή υπέρ των συμφερόντων των πολιτών. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να μπορεί να επιλαμβάνεται ο Διαμεσολαβητής και υποθέσεων που αφορούν όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη και αυτά που λειτουργούν στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα.

Τέλος, για μια ακόμη φορά, επαναλαμβάνω την έκκληση προς όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση για τον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Δεν αρκεί να λέμε καλές κουβέντες για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή....

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (SV) Κυρία Πρόεδρε, μαζί με τη Volvo και την IKEA, το θεσμικό όργανο που είναι γνωστό ως ο Διαμεσολαβητής είναι η γνωστότερη συνεισφορά της Σουηδίας στην παγκόσμια κοινότητα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική θεσμική καινοτομία για τη δημοκρατία γενικά και για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ειδικότερα. Για ποιον λόγο; Επειδή υπάρχει ένας διαμεσολαβητής, ο οποίος διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στις πολιτικές και γραφειοκρατικές δομές που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες και, επομένως, λιγότερο διάφανες. Πουθενά αλλού στον δημοκρατικό κόσμο δεν κυριαρχεί περισσότερο η πολυπλοκότητα και η έλλειψη διαφάνειας από ό,τι στη λαβυρινθώδη δομή εξουσίας που έχει θεσπίσει η ΕΕ, την οποία επεκτείνει ολοένα και περισσότερο.

Σπάνια νιώθω οποιονδήποτε ενθουσιασμό για τις εκθέσεις που παρουσιάζονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι εκθέσεις αφορούν την εσωτερική αγορά ή κάποιο περιβαλλοντικό ζήτημα. Η έκθεση της κ. Zdravkova αποτελεί άλλη μία εξαίρεση στον κανόνα αυτό, στην οποία βλέπουμε να αναδεικνύεται μια εικόνα του Διαμεσολαβητή, ο οποίος εργάζεται με αρκετή αποτελεσματικότητα για την ενίσχυση των ατόμων απέναντι στη λαβυρινθώδη ηγεμονία που ξεδιπλώνεται. Αναφέρομαι στις πληροφορίες που παρέχονται στο ευρύ κοινό μέσω ενός κατάλληλα επικαιροποιημένου δικτυακού τόπου, ενημερωτικών δελτίων, δικτύων εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών, διαλέξεων και, ιδίως, συσκέψεων και άλλων επαφών με τους ευρωκράτες του συστήματος, με σκοπό να αντιληφθούν οι τελευταίοι ότι βρίσκονται εδώ προς όφελος των Ευρωπαίων και ότι οι Ευρωπαίοι δεν βρίσκονται εδώ προς όφελός τους.

Ταυτόχρονα, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ισχυρή ελίτ της Ευρώπης επιδιώκει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν με μια αδιαπέραστη και λαβυρινθώδη γραφειοκρατία. Εν αναμονή μιας αντίδρασης από τη βάση κατά της εξέλιξης αυτής, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσουμε τον θεσμό του Διαμεσολαβητή. Πρέπει επομένως να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης της κ. Zdravkova και, ιδίως, να χαιρετίσουμε το αίτημα να διαθέτει ο Διαμεσολαβητής πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΕ κατά τις έρευνές του.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, το έργο του Διαμεσολαβητή είναι αναμφισβήτητα θεμελιωδώς καλό. Ωστόσο, υπάρχει ένα τυφλό σημείο, και αυτό είναι η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2007, ο κ. Eduardo Bugalho, ένας από τους γενικούς γραμματείς εδώ, υποσχέθηκε με βεβαιότητα μια θέση σε έναν υπάλληλο, τον Martin Ehrenhauser. Στη συνέχεια, ο σχετικά νέος Γενικός Γραμματέας Harald Rømer παρενέβη και, ξαφνικά, η θέση δεν υπήρχε πλέον και η κατάσταση έπαιρνε συνεχώς αναβολή. Το γεγονός αυτό είχε συνέπειες για μένα.

Είμαι πιθανώς ο μοναδικός βουλευτής στο παρόν Σώμα ο οποίος δεν διαθέτει καθόλου κοινοβουλευτικό προσωπικό. Αντί να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό, αδιαφορήσατε. Ωστόσο, εσείς ο ίδιος κάνετε λόγο για εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με εξέλεξε το 14% του συνόλου των πολιτών της Αυστρίας και δεν μπορώ να εργασθώ με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι σχεδόν οι συνάδελφοί μου βουλευτές. Επομένως, δεν πρέπει να εκπλήσσεσθε για το γεγονός ότι το επίπεδο των επικρίσεων αυξάνει, και ότι στην Αυστρία, ειδικότερα, οι επικρίσεις για την ΕΕ ως έχει επί του παρόντος –όχι για την Ευρώπη– προσλαμβάνουν διαστάσεις επιδημίας.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE ). - Κυρία Πρόεδρε, αντί να ασχοληθώ με την ιστορία, θα συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση και τον Διαμεσολαβητή για την παρουσίασή του σήμερα και για τη συνεργασία του μαζί μας, καθώς και την Επιτροπή για τη δήλωσή της. Θα μπορούσα, ειδικότερα, να ζητήσω συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή αντιμετωπίζει τους πολίτες; Με ανησυχεί το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ένα άτομο προσφεύγει για μια υπόθεση στην Επιτροπή, οι ανάγκες και τα δικαιώματα του ατόμου υποβαθμίζονται από την ανάμειξη του κράτους μέλους, σχεδόν σαν το θύμα σε μια δικαστική υπόθεση να αγνοείται από τον εισαγγελέα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.

Ένας πολίτης της εκλογικής μου περιφέρειας παραπονέθηκε για τους ιρλανδικούς νόμους πολεοδομίας όπως εφαρμόζονται στις αγροτικές περιοχές. Οι ενέργειες της Επιτροπής στον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης ήταν υποδειγματικές στις συναλλαγές της με τον πολίτη, σε συναντήσεις και ενδιαφέρον. Ωστόσο, καθώς η υπόθεση προχώρησε, δυστυχώς το ενδιαφέρον αυτό μειώθηκε – πιστεύω προς όφελος του κράτους μέλους προς μεγάλη απογοήτευση του πολίτη. Γνωρίζω το πρόσωπο αυτό, και αρχικά ήταν πολύ ικανοποιημένο, αλλά τώρα είναι πολύ δυσαρεστημένο. Με άλλα λόγια, ο πολίτης που προσκομίζει τις πληροφορίες, που παρέχει την ώθηση για τις ενέργειες, λησμονιέται στην πορεία της διαδικασίας.

Νομίζω, κύριε Επίτροπε, ότι όταν θέσατε την ερώτηση «Ποιος προηγείται;», είπατε ότι προηγούνται οι πολίτες της ΕΕ. Δεν είμαι και τόσο βέβαιη.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Dobolyi (PSE ). - Κυρία Πρόεδρε, είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένη από το έργο του Διαμεσολαβητή, όπως εξηγήθηκε στην ετήσια έκθεση και στην ομιλία του. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο της δημοκρατικής δομής και της λειτουργίας της Ένωσης.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών του Διαμεσολαβητή αφορά την αδιαφάνεια και την άρνηση παροχής πληροφοριών. Αυτός είναι ένας τομέας των δραστηριοτήτων μας τον οποίο πρέπει να βελτιώσουμε, εάν θέλουμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε το έργο του Διαμεσολαβητή και το έργο της Επιτροπής Αναφορών. Και οι δύο ασχολούνται με τη διεκπεραίωση καταγγελιών και αναφορών πολιτών σε θέματα που αφορούν την ΕΕ, οι οποίες μας βοηθούν να ανακαλύψουμε τι δεν λειτουργεί καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να λάβουμε διορθωτικά μέτρα.

Οι υποθέσεις που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή και στην Επιτροπή Αναφορών είναι ολοένα και πιο πολύπλοκες και, επομένως, απαιτούν μεγαλύτερες επενδύσεις πόρων από τα θεσμικά όργανα, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα υπόψη οι προβληματισμοί των πολιτών. Εάν οι εν λόγω προβληματισμοί ληφθούν κατάλληλα υπόψη, τότε θα σημειώσουμε κάποια πρόοδο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στην Ένωση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak (ALDE ). - (BG) Κυρίες και κύριοι, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή για το 2007 καταδεικνύει πόσο επωφελείς είναι οι δραστηριότητές του ως προασπιστή των δικαιωμάτων των πολιτών όταν αυτά παραβιάζονται ή όταν κινδυνεύουν να παραβιασθούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Χαίρομαι γιατί ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών αυξήθηκε, καθώς αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες της Ευρώπης συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο την πραγματική δύναμη του Διαμεσολαβητή. Πιστεύω ότι το θεσμικό αυτό όργανο πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα του επιτρέπουν να εκτελεί την αποστολή του πλήρως και με αποτελεσματικό τρόπο. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο ευρωπαϊκός κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς είναι και πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν πρότυπο και βάση για τις δραστηριότητες του δημόσιου προστάτη των αρχών της χρηστής διοίκησης, όπως είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία, η νομιμότητα και η δίκαιη μεταχείριση εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ως προς αυτό, πρέπει να αυξήσουμε τις ενημερωτικές εκστρατείες του Διαμεσολαβητή προς τους πολίτες ώστε να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα δικαιώματά τους και σχετικά με τις εξουσίες που διαθέτει ο Διαμεσολαβητής ώστε να τους υπερασπίζεται καθώς και σχετικά τη συνεργασία του με τους εθνικούς διαμεσολαβητές για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η θέσπιση ενός διαδικτυακού οδηγού είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία, αλλά η δημιουργία ενός δημόσιου επιγραμμικού μητρώου καταγγελιών θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Czarnecki, Ryszard (UEN ). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, ορισμένοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σαν να είναι θεός, ζητώντας του να επιλύσει ζητήματα και να χειρισθεί θέματα τα οποία βρίσκονται σαφώς εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του. Αυτό υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι, για διαδικαστικούς λόγους, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να εξετάσει μόνον μία στις έξι καταγγελίες που λαμβάνει. Πρέπει να συμπεράνουμε ότι υπάρχει πλήρης άγνοια όσον αφορά τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και την έκταση του πεδίου της δράσης του. Για την κατάσταση αυτή δεν ευθύνονται οι πολίτες των κρατών μελών. Ευθύνονται τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα οποία δεν κατάφεραν να ενημερώσουν την κοινή γνώμη στα κράτη μέλη σχετικά με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή. Εάν δεν ληφθούν μέτρα στο θέμα αυτό, οι πολίτες των κρατών μελών θα συνεχίσουν να απευθύνουν τις καταγγελίες τους στον Διαμεσολαβητή και να εκπλήσσονται στη συνέχεια επειδή αυτός δεν μπορεί να παρέμβει. Το γεγονός ότι περισσότερες από χίλιες καταγγελίες που υποβλήθηκαν στον Διαμεσολαβητή δεν εξετάσθηκαν και δεν αναλήφθηκε καμία δράση σχετικά με αυτές προβληματίζει επίσης, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI ). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών είναι, ουσιαστικά, πολύ εποικοδομητική και πολύ θετική σχετικά με το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, και μπορώ προσωπικά να υποστηρίξω την άποψη αυτή σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, θα αξιοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνεται ώστε να επιστήσω την προσοχή του Διαμεσολαβητή στον συστηματικό τρόπο με τον οποίο το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, μάλιστα, η Επιτροπή σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό αγνοούν και παραβιάζουν ορισμένους πολύ σαφείς νομικούς κανόνες και, σε ορισμένα θέματα, λαμβάνουν αποφάσεις με κρυφό και, επομένως, εάν το καλοσκεφθούμε, με μη δημοκρατικό τρόπο.

Ειδικότερα, κατά την άποψή μου, στην έκθεση του επόμενου έτους, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής πρέπει –και θα του ζητήσω να το πράξει– να επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η απόρριψη της συνθήκης της Λισαβόνας, αποτέλεσμα ενός δημοκρατικού δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία, το οποίο καθιστά την εν λόγω συνθήκη νομικά ανίσχυρη και άκυρη, αγνοείται σκόπιμα και επανειλημμένα σε έγγραφα και στη λήψη αποφάσεων όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ελπίζω ο Διαμεσολαβητής να είναι έτοιμος να αναλάβει το καθήκον αυτό και ως εκ τούτου ...

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE ). - Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο Διαμεσολαβητής είναι ένας θεσμός ανεξάρτητος και ένας μηχανισμός ελέγχου της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών που έλαβε ο Διαμεσολαβητής το 2007 αυξήθηκε, ενώ ο αριθμός των μη παραδεκτών υποθέσεων ήταν χαμηλότερος το 2007, σε σύγκριση με το 2006, αποτελεί ένδειξη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν αρχίσει να κατανοούν τις αρμοδιότητες του θεσμού.

Επιπλέον, καλωσορίζω με τη σειρά μου τις προσπάθειες του κ. Διαμαντούρου για βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου στα χρόνια που κατέχει αυτή τη θέση. Επίσης, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη συνάδελφο Ζδραβκόβα, γιατί στην πρώτη της έκθεση που συντάχθηκε στη δική μας την επιτροπή, πέτυχε ομόφωνες αποφάσεις και συνεργασίες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, στο οποίο άλλωστε συμμετέχει και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαρτίζεται από περίπου 90 γραφεία σε 31 χώρες. Επομένως, και στο επίπεδο αυτό, η συνεργασία τόσο του δικτύου όσο και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι πολύτιμη προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της όσο το δυνατόν ταχύτερης διαβίβασης των καταγγελιών στον αρμόδιο Διαμεσολαβητή ή φορέα.

Τέλος, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να είναι αρωγοί στην επίτευξη του διπλού στόχου του Διαμεσολαβητή για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης από τα θεσμικά όργανα και την ενίσχυση των επικοινωνιακών προσπαθειών προς τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (PSE ). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον κ. Διαμεσολαβητή ότι η συζήτηση υπήρξε πραγματικά ενδιαφέρουσα: ο Hans-Peter Martin τον έβαλε στο στόχαστρο, ένας άλλος βουλευτής τον εξύμνησε ως θεό. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι μάλλον έχει –λίγο ή πολύ– δίκιο.

Κύριε Διαμεσολαβητή, το Κοινοβούλιο σας φέρνει ενίοτε σε δύσκολη θέση, ιδίως όταν καλείστε να κρίνετε αποφάσεις που λάβαμε και τις ενέργειες του παρόντος Σώματος. Βλέπω ότι εξέγειρα τον Hans-Peter Martin – τι ωραία! Επιτρέψτε μου να σας πω, όμως, κύριε Διαμεσολαβητή ότι εκτελείτε πάντοτε το έργο σας με εποικοδομητικό τρόπο και απολύτως εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων σας. Πιθανώς ένας λόγος για τον οποίο αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας σας να είναι ότι υπήρξατε τόσο αποτελεσματικός στην προώθηση του έργου και του γραφείου σας, και σας συγχαίρω για αυτό.

Δεν έχω κάτι άλλο να πω, πέραν του ότι πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση. Προσβλέπω στα σχόλια άλλων συναδέλφων, αλλά επίσης χαίρομαι να συνεργάζομαι μαζί σας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την πρόσβαση σε έγγραφα, αλλά και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE ). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή και ολόκληρο το γραφείο του για το πολύτιμο έργο που έχουν επιτελέσει όσον αφορά την παροχή εξαιρετικής διοίκησης και διαφάνειας.

Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας να μπορούν, όταν υπάρχει ένα παράπονο, να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με αυτό και να είναι βέβαιοι ότι το θέμα θα εξετασθεί κατάλληλα και με ικανοποιητικό τρόπο, και αυτό συμβαίνει. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Διαμεσολαβητή επειδή είχε το θάρρος να αγωνισθεί, σχεδόν μάταια θα έλεγα, για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι πρέπει πραγματικά να γίνουν πολλά στον συγκεκριμένο τομέα. Η πρόοδος είναι αργή, αλλά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με κάθε μικρό βήμα και ας συνεχίσουμε να χτυπάμε τα κεφάλια μας...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE ). - (MT) Σας ευχαριστώ, Κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Zdravkova, καθώς και τον Διαμεσολαβητή για το επίπονο έργο του. Πιστεύω ότι αυτό που μας ενώνει στην παρούσα συζήτηση είναι απλό: είναι η προάσπιση των πολιτών μας, το γεγονός ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας· πρέπει να ενεργήσουμε ως ασπίδα προστασίας τους, και όταν έχουν να αντιμετωπίσουν άδικες αρχές και μεροληπτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν πρέπει να νιώθουν εγκαταλειμμένοι. Αντιθέτως, πρέπει να είναι πεπεισμένοι ότι βρισκόμαστε στο πλευρό τους. Επομένως, καθώς αυτοί είναι οι κοινοί παράγοντες που μας ενώνουν, ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Σε τέτοιες εποχές, στις οποίες οι πολίτες μας νιώθουν κάπως αποκομμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό ο Διαμεσολαβητής, η Επιτροπή και η Επιτροπή Αναφορών να συνεργάζονται για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βήμα προς βήμα. Ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά άξιοι της εμπιστοσύνης αυτής.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Ματσούκα (PSE ). - Κυρία Πρόεδρε, κ. Διαμεσολαβητή, κρατώ την φράση της εισηγήτριας που επισημαίνει πως στηρίζει τον ρόλο του Διαμεσολαβητή ως πολύτιμης πηγής συνεχούς βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης.

Η ενημέρωση περισσότερων πολιτών για τον θεσμό του Διαμεσολαβητή σημαίνει καλύτερη Ευρώπη. Ευρώπη που δεν φοβάται να αντιμετωπίσει και να βελτιώσει τις αδυναμίες της. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμοστεί ο κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς απ' όλα τα όργανα και τους οργανισμούς. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της κακοδιοίκησης. Δεν είναι δυνατόν, ενώ μιλάμε για ενεργούς πολίτες, την ίδια στιγμή, όταν αυτοί προσφεύγουν στα θεσμικά όργανα της Ένωσης για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στοιχειωδώς στις αγωνίες τους ή, ακόμη χειρότερα, να μην είμαστε σε θέση να διαφυλάξουμε τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE ). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, παρά τη συνολική αύξηση του αριθμού των παραδεκτών καταγγελιών που έλαβε ο Διαμεσολαβητής το 2007, διεκπεραίωσε κατά 17 % περισσότερες υποθέσεις από όσες το περασμένο έτος. Ως προς αυτό, πρέπει να τονισθεί ότι ο αριθμός των μη παραδεκτών καταγγελιών μειώθηκε δραστικά σε σύγκριση με το 2006, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι καταγγέλλοντες είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διαμεσολαβητή.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, ο Διαμεσολαβητής εκτέλεσε πέρσι τα καθήκοντά του με ενεργό και ισορροπημένο τρόπο. Αυτό ισχύει για τον τρόπο με τον οποίο εξέτασε τις αναφορές, το έργο του για τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις προσπάθειές του ώστε να ενθαρρύνει τους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες λαμβάνουν ταχεία και συγκεκριμένη απόκριση στις ερωτήσεις, στις καταγγελίες και στις αναφορές τους. Πρέπει πρωτίστως να εξετασθούν τα αίτια των καταγγελιών. Αυτό σημαίνει ουσιαστική βελτίωση όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της λειτουργίας της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί είναι οι τομείς από τους οποίους προέρχεται η πλειονότητα των καταγγελιών των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE ).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ και εγώ την κ. Zdravkova για την εξαιρετική έκθεση που εκπόνησε. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ όλους εμάς, συμπεριλαμβανομένου του Διαμεσολαβητή, του κ. Διαμαντούρου, φυσικά, για την πρόοδο και τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στο έργο του.

Μεταξύ των «πρότυπων υποθέσεων», θα ήθελα να επισημάνω εκείνες που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές μεταφορές, και ιδίως τη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών και την αντικατάσταση μιας αμφισβητηθείσας απόφασης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας.

Πιστεύω ότι οι αυτεπάγγελτες έρευνες είναι πολύ θετικές, καθώς επικεντρώθηκαν στο θέμα των πληρωμών της Επιτροπής καθώς και στην απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος ατόμων με αναπηρίες.

Θα θέλαμε να περιληφθεί ειδικά η παρούσα συλλογή τεχνογνωσίας, «πρότυπων υποθέσεων» και ορθής διοικητικής συμπεριφοράς στην υποστηριζόμενη από το Κοινοβούλιο εκστρατεία.

Τελειώνοντας, πρέπει να αναφέρω επίσης ειδικότερα το έκτο σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, το οποίο θέσπισε, για πρώτη φορά, τη συμμετοχή διαμεσολαβητών από τις περιφέρειες. Πρέπει να αναφέρω επίσης την εξαιρετική δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, την οποία θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε τόσο εμείς όσο και ο Διαμεσολαβητής, κ. Διαμαντούρος.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE ). - (RO) Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα και αποτελεί κατά κάποιον τρόπο καινοτομία για τους πολίτες των χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους δύο τελευταίους γύρους διευρύνσεων. Ωστόσο, πρέπει να προωθηθεί πιο ενεργά, υποδεικνύοντας με μεγάλη σαφήνεια τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πράξει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Πιστεύουμε επίσης ότι ο αριθμός των αυτεπάγγελτων ερευνών πρέπει να είναι κάπως μεγαλύτερος. Εάν ο οργανισμός δεν διαθέτει επαρκές δικό του προσωπικό, συνιστούμε να απευθύνει έκκληση σε εθελοντές σε μια προσπάθεια προώθησης του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, και ιδίως εθελοντές από τις χώρες του ενός ή των δύο τελευταίων γύρων διευρύνσεων, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η απόσταση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της Ευρώπης δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη. Πρέπει να φροντίσουμε να μειωθεί.

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο από την άποψη αυτή, ιδίως σε τομείς και σε περιπτώσεις στις οποίες εκτελεί καλά το έργο του. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι μπορούμε να βασιστούμε στη δέσμευση και στο αίσθημα αναλογικότητας του Διαμεσολαβητή. Δεν πρέπει να δημιουργούμε υπερβολικές προσδοκίες, στις οποίες κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει επίσης να διασφαλισθεί ότι οι καταχρήσεις που συμβαίνουν στη διοίκηση των ευρωπαϊκών οργανισμών αντιμετωπίζονται πραγματικά και ότι, όπου είναι δυνατό, επιδιώκονται λογικές λύσεις, οι οποίες ικανοποιούν τους πολίτες και διασφαλίζουν την ασφάλειά τους.

Έως τώρα ο Διαμεσολαβητής έδειξε ότι αντιμετωπίζει το καθήκον αυτό με σοβαρότητα και ότι το επιτελεί ορθά. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχισθεί και τον ευχαριστούμε, όπως και την εισηγήτρια για την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE ). - (RO) Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και να δώσω έμφαση στη σημασία του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Θα ήθελα να αναφέρω ειδικότερα τις θετικές συνέπειες των συστάσεών του σχετικά με τη χρήση των γλωσσών των νέων κρατών μελών στη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής που οργανώνεται από την EPSO. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία για την εσωτερική αγορά της σύστασης του Διαμεσολαβητή, ο οποίος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφύγει, στο μέλλον, τους αδικαιολόγητους περιορισμούς όσον αφορά τις επίσημες γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Έχοντας υπόψη τη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα ήθελα να χαιρετίσω τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Θα ήθελα να αναφέρω στο σημείο αυτό τους κοινοτικούς κανονισμούς για το μητρώο επιβατών στο πλαίσιο των διεθνών πτήσεων. Αυτό το είδος συνεργασίας θα γίνει ολοένα και πιο σημαντικό στο μέλλον. Χαιρετίζω επίσης την επίλυση της υπόθεσης SOLVIT, στην οποία ένας βούλγαρος ιατρός απέκτησε πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμά του στη Γαλλία και ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio (PSE ). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια. Ως μέλος της Επιτροπής Αναφορών, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκθεση καθώς και βάσει της προσωπικής μου πείρας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και να υποβάλω ένα αίτημα. Οι ευχαριστίες μου αφορούν τη σαφή πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος: ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών αυξήθηκε από 449 σε 518, δηλαδή από 12% σε 15% του συνόλου, και υπήρξε επίσης αύξηση του αριθμού των ερευνών που διεξήχθησαν. Επομένως, πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο.

Ωστόσο, και αυτό είναι το αίτημά μου, χρειάζεται να εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας όσον αφορά την επικοινωνία. Πρέπει να εξετάσουμε μαζί αποτελεσματικές στρατηγικές, ξεκινώντας ίσως από τα σχολεία μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ποιοτική ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το πρόσωπο, τον ρόλο και τις εξουσίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Υπάρχουν ελπιδοφόρα σχέδια στον συγκεκριμένο τομέα, τα οποία ξεκινούν φέτος, και τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν και να υποστηριχθούν. Τότε θα δούμε αναμφίβολα περαιτέρω βελτίωση των ήδη εντυπωσιακών σημερινών αριθμητικών στοιχείων.

 
  
MPphoto
 

  Νικηφόρος Διαμαντούρος, Διαμεσολαβητής . − Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμαστε υπό μεγάλη πίεση, επειδή πρέπει να ψηφίσετε σε περίπου έξι ή επτά λεπτά, επομένως ζητώ συγγνώμη από όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου που είχαν την ευγένεια να σχολιάσουν θετικά την έκθεσή μου και θα προσπαθήσω μόνον να εξετάσω πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις, εφόσον μου το επιτρέπετε.

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω εν συντομία την κ. Jäätteenmäki και τον κ. Schwab για την ιδιαίτερη στήριξή τους και για την έκκλησή τους ώστε ο Διαμεσολαβητής να καταβάλει προσπάθειες για αύξηση της διαφάνειας. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο παραμένω προσηλωμένος και υπόσχομαι να ανανεώσω τις προσπάθειές μου για τον σκοπό αυτό, με τη στήριξη του παρόντος Σώματος. Χρειάζομαι τη στήριξή σας για τον σκοπό αυτό, και σας τη ζητώ.

Κύριε Martin, μετά χαράς θα συναντηθώ μαζί σας προσωπικά ώστε να μπορέσω να ακούσω την υπόθεσή σας και να μπορέσω να αποκριθώ σε αυτήν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Cashman και τον κ. Busuttil για τα σχόλια και την ενθάρρυνσή τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους βουλευτές που μίλησαν με ιδιαίτερα ευνοϊκά λόγια για τις ενέργειες του Διαμεσολαβητή όσον αφορά την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και των δικαιωμάτων των πολιτών των νέων κρατών μελών, οι οποίοι χρειάζονται πράγματι να εξοικειωθούν περισσότερο με τις πρακτικές του Διαμεσολαβητή και με την Ένωση.

Επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσω άμεσα τις ερωτήσεις της κ. Harkin, της κ. Auken και του κ. Czarnecki, σχετικά με τις υποθέσεις που δεν εξετάσθηκαν. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, θα ήθελα να δηλώσω με απόλυτη σαφήνεια ότι κάθε μεμονωμένη υπόθεση που λάβαμε εξετάσθηκε. Δεν υπήρξε καμία υπόθεση η οποία δεν απαντήθηκε. Δεν υπήρξε ποτέ καμία υπόθεση στην οποία δεν απαντήσαμε εγγράφως στον καταγγέλλοντα. Γράψαμε και ενημερώσαμε τον καταγγέλλοντα για ποιον λόγο ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να ασχοληθεί με την καταγγελία του. Οι 1 021 υποθέσεις οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία στην οποία «δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης» είναι υποθέσεις στις οποίες δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τον καταγγέλλοντα ανοίγοντας μια σε βάθος έρευνα, διαβιβάζοντας την υπόθεση ή παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές. Σε συνέχεια αυτού, έλεγξα και έχω ορισμένα στοιχεία. Στο ένα τρίτο του συνόλου των υποθέσεων, ο καταγγέλλων είχε ήδη επικοινωνήσει με την αρμόδια για τη διεκπεραίωση της καταγγελίας αρχή, όπως ο εθνικός διαμεσολαβητής ή η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε 20 % των υποθέσεων που παραλήφθηκαν, η υπόθεση εξεταζόταν ήδη από δικαστήριο και δεν μπορούσα να την εξετάσω. Σε 17 % των υποθέσεων δεν υπήρχε αρμόδιο όργανο το οποίο θα μπορούσε να χειρισθεί την υπόθεση. Σε 13 % των υποθέσεων, η μόνη κατάλληλη συμβουλή προς τον καταγγέλλοντα θα ήταν να επικοινωνήσει με δικηγόρο, αλλά ο καταγγέλλων το είχε ήδη πράξει.

Επομένως, προσπάθησα να καλύψω όλες τις υποθέσεις. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία υπόθεση στην οποία ο Διαμεσολαβητής δεν έγραψε, δεν εξήγησε ή δεν παρέσχε γραπτές πληροφορίες. Ελπίζω η απάντηση αυτή να καλύπτει τις ερωτήσεις που θέσατε.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής . − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να επαναλάβω τη στήριξή μου στην έκθεση της κ. Zdravkova και να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή για τη συνεργασία του. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, θα παράσχουμε πρόσθετες πληροφορίες. Είναι αλήθεια ότι όταν εξετάζουμε μια καταγγελία, οι καταγγέλλοντες δεν είναι πάντοτε απολύτως ευχαριστημένοι με την προτεινόμενη λύση. Ωστόσο, η Επιτροπή προσπαθεί πάντοτε να αντιμετωπίζει κάθε υπόθεση με εποικοδομητικό πνεύμα, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova, εισηγήτρια. (BG) Θα ήθελα απλώς να αξιοποιήσω την παρούσα ευκαιρία για να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους ομιλητές για τα ευγενικά τους λόγια για την έκθεσή μου, για το έργο μου και για το έργο του κ. Διαμαντούρου. Η συζήτηση αυτή υπήρξε χρήσιμη και κυρίως θετική, και είμαι βέβαιη ότι θα ενθαρρύνει τον κ. Διαμαντούρο να καταβάλει ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για στενότερη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, και κυρίως θα ενθαρρύνει την καλύτερη επικοινωνία με τους ευρωπαίους πολίτες. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί επισκέπτες στην αίθουσα, και ελπίζω η παρούσα συζήτηση να υπήρξε χρήσιμη και κυρίως ενδιαφέρουσα για αυτούς.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον Διαμεσολαβητή για την ευκαιρία που μου δίνει να μιλήσω. Δέχομαι μετά χαράς.

Στην πραγματικότητα ζήτησα να λάβω τον λόγο, επειδή ο κ. Cashman έκανε επιθέσεις και υπαινιγμούς τους οποίους θα ήθελα να απορρίψω ρητά. Δείχνουν απλώς πόσο νευρικοί γίνονται οι άνθρωποι όταν τίθεται θέμα αύξησης της διαφάνειας.

Ωστόσο, εσείς, κ. Διαμαντούρο, είστε υπέρ της αύξησης της διαφάνειας. Μπορώ μόνο να σας ενθαρρύνω να μείνετε πιστός στις πεποιθήσεις σας όσον αφορά τα έξοδα ταξιδίου και άλλα συναφή θέματα, όπου η πλειονότητα των βουλευτών του Κοινοβουλίου σας δημιουργεί προβλήματα. Πιστεύω ότι βρίσκεστε σε σωστό δρόμο, κ. Διαμαντούρο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11 π.μ.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.05 π.μ. και επαναλαμβάνεται στις 11.10 π.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

5. Ανακοινώσεις της Προεδρίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, πριν από είκοσι χρόνια, το 1988, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε το βραβείο Ζαχάρωφ για τη ελευθερία της σκέψης, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο έκτοτε.

Στη διάρκεια των είκοσι τελευταίων ετών, τιμήσαμε διακεκριμένες οργανώσεις ή προσωπικότητες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και που αγωνίσθηκαν κατά της μισαλλοδοξίας, του φανατισμού και της καταπίεσης στις χώρες τους και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πρώτο πρόσωπο στο οποίο απονεμήθηκε το βραβείο ήταν ο Nelson Mandela, τον οποίο θα συναντήσω την επόμενη εβδομάδα στο Γιοχάνεσμπουργκ στο πλαίσιο πρόσκλησης για να απευθυνθώ στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

Φέτος η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Ζαχάρωφ 2008 στον Hu Jia «στο όνομα των φωνών που σίγησαν στην Κίνα και στο Θιβέτ», όπως αναφέρεται στην πρόταση απόφασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.

(Χειροκροτήματα)

Ο Hu Jia γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1973 στο Πεκίνο και είναι ένας από τους πιο ένθερμους προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ο αφοσιωμένος αυτός ακτιβιστής κατηγορείται λόγω της προσήλωσής του στο περιβάλλον, του αγώνα του κατά των κινδύνων του HIV και του AIDS και των προσπαθειών του να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2007, ο Hu Jia τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με την κατηγορία ότι υποκινεί συνωμοσίες ανατροπής. Στις 3 Απριλίου 2008, καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τριάμισι ετών.

Στην απομόνωση του κελιού του, ο Hu Jia πολεμά τώρα την ασθένειά του. Πάσχει από κίρρωση του ήπατος, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε δεν του παρέχεται κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.

Η αυθαίρετη σύλληψη και καταδίκη του Hu Jia προκάλεσε οργή σε ολόκληρο τον κόσμο. Απονέμοντας το βραβείο Ζαχάρωφ στον Hu Jia, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει με έμφαση και αποφασιστικότητα ότι αναγνωρίζει τον καθημερινό αγώνα για την ελευθερία που διεξάγουν όλοι οι προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κίνα.

(Χειροκροτήματα)

Κυρίες και κύριοι, έχω άλλη μία σύντομη δήλωση. Αύριο, 24 Οκτωβρίου, εορτάζουμε την 63η επέτειο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να υπογραμμίσω την έκταση, τη δέσμευση και την επιτυχία της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διάφορων προγραμμάτων και οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών.

Πρόσφατα μια δημοσίευση με τίτλο «Improving Lives», αντίγραφο της οποίας λάβατε όλοι, παρουσίασε συνοπτικά τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Τις τελευταίες εβδομάδες, είδαμε να ξεκινά μια δύσκολη περίοδος σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική κρίση και τις δραματικές της συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερα, οι θεμελιώδεις αρχές της πολυμερούς κατανόησης και της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεγάλη σημασία. Αυτό ισχύει επίσης για τη δέσμευση και την ευθύνη μας απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η διεθνής διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, θα διαδραματίσει επίσης αποφασιστικό ρόλο ως προς αυτό. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών.

 

6. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο θέμα είναι η ώρα των ψηφοφοριών.

ια τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. συνοπτικά πρακτικά )

 

6.1. Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009 (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, εισηγήτρια . – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία αιτιολόγησης είναι ίδια όπως κάθε χρόνο. Πριν από την ψηφοφορία, πρέπει να ενημερώσω το Κοινοβούλιο σχετικά με ορισμένες τεχνικές προσαρμογές. Γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους συναδέλφους μου βουλευτές, αλλά πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά.

Πρώτον, όπως ήδη αναφέρεται στην κατάσταση ψηφοφορίας, η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 783 στη γραμμή του προϋπολογισμού 22 02 04 02 αφορά μόνον τις πιστώσεις πληρωμών.

Δεύτερον, οι αιτιολογήσεις που αφορούν την παγκόσμια ενεργειακή αξιολόγηση δεν ανήκουν στη γραμμή του προϋπολογισμού 08 03 01, στην οποία περιλήφθηκαν εκ παραδρομής, αλλά στη γραμμή 08 05 01. Επομένως, η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 936 στη γραμμή του προϋπολογισμού 08 03 01 πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς τα σχόλια σχετικά με την παγκόσμια ενεργειακή αξιολόγηση. Αντιθέτως, αυτά πρέπει να περιληφθούν στην τροπολογία 938 στη γραμμή του προϋπολογισμού 08 05 01.

Γνωρίζω πόσο ενθουσιασμό προκαλούν σε όλους όλα αυτά.

Τρίτον, η επαναφορά πόρων στο προσχέδιο προϋπολογισμού για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς με τους τίτλους τους στις γραμμές 1 και 2 περιλαμβάνει επίσης, φυσικά, την επαναφορά των οργανογραμμάτων τους. Αυτό ισχύει για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, των οποίων τα οργανογράμματα δεν περιλαμβάνονται ρητά στα έγγραφα που συνοδεύουν τις τροπολογίες.

Τέταρτον, ως αποτέλεσμα παρατήρησης των νομικών υπηρεσιών μια αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται σε αρκετές γραμμές του προϋπολογισμού πρέπει να τροποποιηθεί ελαφρώς. Αφορά την πρόταση που ξεκινά «Η Επιτροπή δύναται» έως «και να διαβιβάζουν στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής» στις ακόλουθες τροπολογίες: τροπολογία 994 στη γραμμή 19 04 01, τροπολογία 1011 στη γραμμή 21 02 01, τροπολογία 1015 στη γραμμή 21 03 01, τροπολογία 1016 στη γραμμή 21 04 01, τροπολογία 1026 στη γραμμή 23 02 01 και τροπολογία 785 στη γραμμή 23 02 02. Η ορθή εκδοχή της αιτιολόγησης αναφέρεται λεπτομερώς στην κατάσταση ψηφοφορίας.

Και τέλος, πέμπτον, η γραμμή προϋπολογισμού 19 06 06 με τίτλο «Προξενική συνεργασία» δεν περιλαμβάνεται στις τροπολογίες, παρότι εγκρίθηκε στο πλαίσιο της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1/2009. Επομένως, αυτή η νέα γραμμή προϋπολογισμού θα περιληφθεί χρησιμοποιώντας μια ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.).

Εάν κανείς από τους συναδέλφους μου δεν έχει αντιρρήσεις σε όλα αυτά, η υπηρεσία της συνεδρίασης θα τα περιλάβει όλα όπως αποφασίσαμε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρία Haug, δεδομένου ότι σας έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη, μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε επ’ αυτού.

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της εισηγήτριας)

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 111

 
  
MPphoto
 

  Catherine Guy-Quint (PSE ). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι ψηφίσαμε επί του δεύτερου μέρους της τροπολογίας 106. Μπορείτε να ελέγξετε, παρακαλώ;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Ψηφίσαμε, κυρία Guy-Quint. Ο κ. Dunstan μόλις μου είπε ότι το πρώτο μέρος κατέπεσε και ότι ψηφίσαμε ήδη επί του δεύτερου μέρους.

Πριν από την ψηφοφορία επί του τμήματος 8

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, εισηγητής . − Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχουν τεχνικές προσαρμογές αυτή τη φορά, επομένως μπορούμε να ψηφίσουμε.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Επομένως, μπορούμε να συγχαρούμε τον εισηγητή.

 

6.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) (A6-0398/2008 , Jutta Haug) (ψηφοφορία)

6.3. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A6-0397/2008 , Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)

7. Υποδοχή
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τα μέλη της αντιπροσωπείας του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που βρίσκονται στο Στρασβούργο επ’ ευκαιρία της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας, η οποία πραγματοποιείται χθες και σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι είστε μαζί μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει ότι ο κοινοβουλευτικός διάλογος είναι ο καλύτερος τρόπος για την ενίσχυση των σχέσεών μας και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν τους ανατολικούς γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευχόμαστε σε όλους σας κάθε επιτυχία στις εκλογές το επόμενο έτος και στις τρέχουσες και μελλοντικές σας δραστηριότητες. Σας καλωσορίζουμε θερμά όλους.

(Χειροκροτήματα)

 

8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ακολουθεί η συνέχεια της ψηφοφορίας.

 

8.1. Αερολιμενικά τέλη (A6-0375/2008 , Ulrich Stockmann) (ψηφοφορία)

8.2. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (A6-0378/2008 , Doris Pack) (ψηφοφορία)

8.3. Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (B6-0537/2008 ) (ψηφοφορία)
  

– Επί της παραγράφου 4 μέρος 2

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE ) . – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αναφέρομαι στο πρώτο μέρος της παραγράφου 4 στην ψηφοφορία κατά τμήματα. Θα ήθελα να επαναληφθεί η ψηφοφορία επί του πρώτου μέρους της αρχικής παραγράφου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Βλέπω ότι το Σώμα συμφωνεί. Θα ψηφίσουμε εκ νέου επ’ αυτού.

 

8.4. Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων (B6-0544/2008 ) (ψηφοφορία)

8.5. Αντίκτυπος των μέτρων για την ασφάλεια των αερομεταφορών και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ατομική αξιοπρέπεια (B6-0562/2008 ) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE . – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω μια πρόταση εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ. Στο Κοινοβούλιο, είναι προφανές ότι συμφωνούμε σε δύο σημεία. Αφενός, θέλουμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία για τις νέες αυτές τεχνικές παραλλαγές, και αυτές δεν είναι δυνατόν να αποφασισθούν χωρίς το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Tajani, ο οποίος εξασφάλισε κάτι τέτοιο.

Δεύτερον, είναι σαφές σε όλους μας ότι το νέο αυτό τεχνικό μέτρο πρέπει να εξετασθεί με μεγάλη ευαισθησία. Υπάρχουν διάφορες ανησυχίες σχετικά με αυτό. Τα κριτήρια της ενδεχόμενης εφαρμογής πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά και όλοι στο Σώμα συμφωνούν στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να προτείνω εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ να δώσουμε στον εαυτό μας τέσσερις ακόμη εβδομάδες και να αναβάλουμε την ψηφοφορία έως τον Νοέμβριο, επειδή ο Επίτροπος Tajani ανέφερε ότι θα διεξαχθεί σημαντική ακρόαση επί του θέματος τον Νοέμβριο. Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ είναι της γνώμης ότι πρέπει να ακούσουμε όλα τα στοιχεία προτού αποφασίσουμε. Ελπίζω ότι θα υπάρξει πλειοψηφία υπέρ της πρότασης αυτής. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την αναβολή της ψηφοφορίας έως τον Νοέμβριο.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE . – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αντιταχθώ στην παρούσα πρόταση για τον ακόλουθο λόγο. Είναι αλήθεια ότι η ακρόαση του κ. Tajani θα μας δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουμε πρόσθετες πληροφορίες και να καθορίσουμε τη θέση μας. Ωστόσο, με την απόφαση αυτή λέμε στο Συμβούλιο, το οποίο έλαβε ήδη μια απόφαση κατά τη διάρκεια του τελευταίου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ότι κατά τη γνώμη μας, και αυτό ισχύει τουλάχιστον για την ομάδα μου, η ασφάλεια και τα μέτρα ασφάλειας είναι απολύτως αναγκαία. Ωστόσο, η χρήση σαρωτών ή συσκευών απεικόνισης που δείχνουν τους ανθρώπους τελείως γυμνούς είναι τελείως απαράδεκτη. Πρόκειται για προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε αύξηση της ασφάλειας.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα και το κέντρο)

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τρέχουσας μανίας για ασφάλεια. Με την απόφασή μας θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι αντιτασσόμαστε σε μέτρα του είδους αυτού, τα οποία είναι επίσης εξαιρετικά αμφιλεγόμενα από ιατρική άποψη. Επομένως, σας ζητούμε να απορρίψετε την πρόταση του κ. Weber.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ομάδα ALDE ζήτησε τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της συγκεκριμένης πρότασης.

(Το Σώμα απορρίπτει την πρόταση αναβολής της ψηφοφορίας)

 

8.6. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (B6-0541/2008 ) (ψηφοφορία)
  

– Επί της παραγράφου 22

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, συντάκτρια .(DE) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια προφορική τροπολογία για την παράγραφο 22, στην οποία έχω συμφωνήσει με άλλους συναδέλφους βουλευτές. Πρέπει να διορθώσουμε το κείμενο, επειδή δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στην πραγματικότητα. Μετά το Ίδρυμα Αγνοουμένων και σε συνέχεια της άνω τελείας, πρέπει να αλλάξουμε την πρόταση. Θα διαβάσω την αλλαγή στα αγγλικά τώρα:

«ζητεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε επίπεδο εδαφικών οντοτήτων να υποστηρίξουν το έργο των οργάνων σε κρατικό επίπεδο, προωθώντας σ’ αυτά όλες τις σχετικές πληροφορίες που συλλέγουν·».

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - (DE) Αυτή είναι η παράγραφος 22. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση, επομένως θα ψηφίσουμε επ’ αυτού.

( Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία )

 

8.7. Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού «Holodomor» (RC-B6-0571/2008 ) (1932-1933) (ψηφοφορία)

8.8. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (A6-0358/2008 , Dushana Zdravkova) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 5

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova, εισηγήτρια . − Κύριε Πρόεδρε, όπως συζητήθηκε, η προφορική τροπολογία μου έχει ως εξής (παράγραφος 23): «προτείνει τη λήψη μέτρων από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για να μειωθεί ο αριθμός των καταγγελιών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης·». Το τέλος της παραγράφου τροποποιήθηκε.

 
  
  

( Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία )

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova, εισηγήτρια . − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να διαγραφούν οι λέξεις «από τον πρώτο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή» από το πρώτο μέρος της τροπολογίας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - ( Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία )

Η ώρα των ψηφοφοριών έληξε.

 

9. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ της κ. ΡΟΔΗΣ ΚΡΑΤΣΑ -ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  
  

Αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE ). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η δέσμη μέτρων για τον προϋπολογισμό ψηφίσθηκε και έγινε δεκτή. Φυσικά, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, παρακολούθησα ιδιαίτερα τα θέματα που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα και χαίρομαι γιατί ένα σημαντικό σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Νεότητας στο Τάμπερε, υπερψηφίσθηκε.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τον προϋπολογισμό για να προωθήσουμε σχέδια που βρίσκονται κοντά στους πολίτες. Τότε οι πολίτες μπορούν να δουν και να διαπιστώσουν με ποιον τρόπο εργάζεται η Ένωση στην περιοχή τους. Ο προϋπολογισμός είναι ισχυρός, αλλά πρέπει να πω ότι σε έναν τομέα, ο οποίος αναφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο εταίρο, δηλαδή, το σημείο 134, υποψιάζομαι ότι ψήφισα εσφαλμένα, επειδή παρακολουθούσα την κατάσταση της ομάδας και δεν συμφωνώ με αυτήν από κάθε άποψη. Αξίζει ίσως να επισημανθεί αυτό, αλλά από κάθε άλλη άποψη μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος με το παρόν σχέδιο προϋπολογισμού και είμαι ευχαριστημένος γιατί υπερψηφίσθηκε.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE ). - Κυρία Πρόεδρε, απέσχον από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 134 του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το 2009, καθώς η διανοητική έλλειψη εντιμότητας και ο κυνισμός των συντακτών της παρούσας τροπολογίας εκμεταλλεύονται τους αυθεντικούς προβληματισμούς και τις ανησυχίες πολλών πολιτών μας προσπαθώντας να υπονοήσουν ότι, επί του παρόντος –και στο παρελθόν– τα αναπτυξιακά κεφάλαια της ΕΕ παρέχονται σε κυβερνήσεις και οργανώσεις για προγράμματα που περιλαμβάνουν, αναφέρω επί λέξει: «υποχρεωτική άμβλωση, αναγκαστική στείρωση και παιδοκτονία», πράξεις τις οποίες θα καταδικάζαμε ρητά στο σύνολό τους. Κάτι τέτοιο δεν είναι καν αναγκαίο να ειπωθεί. Επομένως, αιτιολογούν τη διατύπωση της συναισθηματικής αυτής τροπολογίας, το κείμενο της οποίας χρησιμοποιείται ήδη με βλέψεις στις ευρωπαϊκές εκλογές του επόμενου Ιουνίου. Η τροπολογία παρουσιάζεται ως, αναφέρω επί λέξει: «προσπάθεια αποκλεισμού των σχεδίων αυτών από τη λήψη κεφαλαίων της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2009». Καθώς τα κεφάλαια της ΕΕ δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ κατά τέτοιο τρόπο, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τη διεθνή διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη του Καΐρου, και καθώς δεν υπάρχει τέτοια πρόταση στον φετινό προϋπολογισμό για κάτι τέτοιο, η πολιτική πονηριά των συντακτών της τροπολογίας πρέπει να αναγνωρισθεί από όλους τους αμερόληπτους και πνευματικά έντιμους σχολιαστές.

 
  
  

− Έκθεση: Jutta Haug (A6-0398/2008 )

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE ) - (BG) Υποστήριξα τον προϋπολογισμό του 2009 καθώς και την πρόταση αύξησής του σε σύγκριση με τα όσα προτάθηκαν από την Επιτροπή. Παρότι δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες όλων των κρατών μελών, ή για την πλήρη υλοποίηση όλων των πολιτικών προτεραιότητας, πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στη θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, την αλληλεγγύη.

Κατευθύνοντας κεφάλαια προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και περιφέρειες, ο χρηματοδοτικός μηχανισμός καθιερώθηκε ως σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης. Από την άποψη αυτή, το Ταμείο Συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς στοχεύει εκείνα τα κράτη μέλη που πρέπει να καλύψουν την υστέρηση των επιπέδων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω του εν λόγω ταμείου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα νέα κράτη μέλη, τα οποία χρειάζονται πραγματικά τους χρηματοδοτικούς πόρους της Κοινότητας. Δεν πιστεύω ότι οι εν λόγω πόροι πρέπει να υπόκεινται σε όρους οι οποίοι είναι αυστηρότεροι από τους εγκεκριμένους κανόνες και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουν μεγάλη σημασία για να βοηθήσουν τη Βουλγαρία να καλύψει την υστέρηση στην ανάπτυξή της και να φτάσει το μέσο βιοτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταψήφιση της πρότασης για την τοποθέτηση των πόρων του Ταμείου Συνοχής σε ένα αποθεματικό είναι μια ορθή απόφαση. Η πρόταση συνδεόταν με αόριστα κριτήρια, ιδίως όσον αφορά την επιστροφή των παρακρατηθέντων κεφαλαίων. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου ώστε να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια δαπανώνται με αποτελεσματικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI ). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2009, και ειδικότερα του προϋπολογισμού της Επιτροπής, για τον λόγο ότι θα ήθελα να κάνω μια πολιτική δήλωση μη εγκρίνοντας κατ’ ουδένα τρόπο τις ενέργειες της Επιτροπής.

Γενικά, θεωρώ ότι η Επιτροπή είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο, εξ ορισμού, όσον αφορά τις αρχές του, εργάζεται με μη δημοκρατικό τρόπο, καθώς απαρτίζεται από ένα συμβούλιο ανώτερων υπαλλήλων διορισμένων με αμιγώς πολιτικά κριτήρια, των οποίων η συμπεριφορά θυμίζει, παρ’ όλα αυτά, ένα είδος ευρωπαίων γραφειοκρατών που μετά βίας ανέχονται την εποπτεία και που στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να τιμωρηθούν.

Από πολιτική άποψη, όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2009, διαφωνώ καταρχάς με τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής να συνεχίζει, με κάθε τρόπο, την καταδικασμένη πορεία προς την ένταξη της ισλαμικής και μη ευρωπαϊκής Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προτίθεμαι να υποστηρίξω την πολιτική αυτή.

 
  
  

Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE ). - Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίξαμε με την ψήφο μας την ουσία της τροπολογίας 134 της κ. Sinnott, για την παρεμπόδιση της παροχής κοινοτικής βοήθειας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οργάνωση ή πρόγραμμα, η οποία υποστηρίζει ή συμμετέχει στη διαχείριση προγράμματος που περιλαμβάνει παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως υποχρεωτική άμβλωση, αναγκαστική στείρωση και παιδοκτονία.

Ωστόσο, νιώθουμε ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε την αιτιολόγηση της κ. Sinnott για την κατάθεση μιας τέτοιας τροπολογίας. Στη δήλωση Τύπου που έκανε αυτή την εβδομάδα, ανέφερε χώρες όπως την Κίνα και το Βιετνάμ, όπου ισχυρίζεται ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ, η οποία διοχετεύεται μέσω του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία (UNFPA), χρησιμοποιείται επί του παρόντος για υποχρεωτική άμβλωση, αναγκαστική στείρωση και παιδοκτονία. Μίλησα με τον διευθυντή του γραφείου του UNFPA στις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί, ο οποίος είπε ότι το UNFPA, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημογραφία, δεν υποστηρίζει τον εξαναγκασμό ή την άμβλωση. Ακολουθεί την εντολή της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη του 1994, η οποία ορίζει ρητά ότι τα προγράμματα αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να παρέχουν το ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών χωρίς καμία μορφή εξαναγκασμού. Επιπλέον, η παγκόσμια κοινότητα έχει αποφασίσει ότι η άμβλωση δεν έπρεπε να είχε προωθηθεί ποτέ ως μέθοδος οικογενειακού προγραμματισμού. Οι πολίτες της Κίνας έχουν ωφεληθεί από την παρουσία του UNFPA και τις πρωτοβουλίες που έφερε στη χώρα. Στις περιοχές της Κίνας –και σε άλλες χώρες– στις οποίες δραστηριοποιείται το UNFPA, παρέχονται στις γυναίκες περισσότερες εναλλακτικές δυνατότητες όσον αφορά τις αποφάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγική τους υγεία καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, όπως και ελευθερία πρόσβασης σε αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE ). - Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα ψηφοφορία και ο παρών προϋπολογισμός ήταν περίπλοκοι. Λυπάμαι γιατί η τροπολογία 133 δεν εγκρίθηκε, καθώς θα αύξαινε την επικέντρωση στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες που βρίσκονται σε ιδρύματα. Μέλημά μας ήταν η αποϊδρυματοποίηση των παιδιών αυτών. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό δεν έχει εκλείψει και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά τους. Ελπίζω ο Πρόεδρος της Επιτροπής να απαντήσει στην επιστολή μου σχετικά με το θέμα αυτό.

 
  
  

− Έκθεση: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008 )

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE ). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά του ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της προσπάθειας της τελευταίας στιγμής, για μια ακόμη φορά, μέσω τροπολογίας που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, την οποία η πλειονότητα των συναδέλφων μου βουλευτών δεν είδε και της οποίας το πεδίο εφαρμογής δεν εκτίμησαν, να ερμηνευθεί η γνωστή δέσμη μέτρων Cox σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς των βουλευτών του ΕΚ κατά τρόπο που θα καθιστούσε άνευ σημασίας το εθελοντικό συνταξιοδοτικό ταμείο τους.

Η εν λόγω τροπολογία δεν απηχεί τα όσα συμφωνήθηκαν ρητά στη δέσμη μέτρων Cox. Επομένως, δεν τίθεται θέμα να αποστερηθούν όλοι σχεδόν οι βουλευτές νέα δικαιώματα. Η εν λόγω τροπολογία δεν είναι δυνατόν να έχει την παραμικρότερη συνέπεια στις διατάξεις εφαρμογής που θα θεσπισθούν στο θέμα αυτό.

Θα φροντίσουμε για την επανόρθωση της κατάστασης αυτής, επειδή η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε εν αγνοία των βουλευτών, και όλοι έρχονται τώρα να με δουν, έκπληκτοι από το πραγματικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω τροπολογίας. Ως αντιπρόεδρος του ταμείου συντάξεων, θα φροντίσω για την επανόρθωση της κατάστασης.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI ). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, στην τελική ψηφοφορία, καταψήφισα το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2009 για τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου προφανώς και του Κοινοβουλίου. Ενήργησα έτσι καταρχάς επειδή δεν είμαι πεπεισμένος ότι όλα αυτά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ανεξαιρέτως, χειρίζονται τον τεράστιο όγκο των φορολογικών εσόδων με οικονομικό και υπεύθυνο τρόπο. Ειλικρινά, πιστεύω ότι συμβαίνει το αντίθετο.

Η εικόνα που έχουν οι ψηφοφόροι μας για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε καλά, είναι η εικόνα μιας πηγής εύκολου χρήματος, όπου παράγοντες του μηχανισμού και βουλευτές του ΕΚ που αμείβονται υπερβολικά και δεν πληρώνουν αρκετούς φόρους σχηματίζουν ένα είδος νομενκλατούρας σοβιετικού τύπου, στο πλαίσιο της οποίας οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά αδιαφορώντας για τους πολίτες και οπωσδήποτε αντίθετα προς τη θέληση και τα συμφέροντα των πολιτών.

Αυτή είναι η εικόνα μας, η οποία οπωσδήποτε δεν ισχύει για όλους και για τα πάντα, αλλά στην οποία φοβάμαι ότι υπάρχει μια δόση αλήθειας για σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Κατά τη γνώμη μου, θα χρειαστεί να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας για κάποιο διάστημα ώστε να μπορέσουμε να εκπέμψουμε μια πιο θετική εικόνα της Ευρώπης μας.

 
  
  

− Σύσταση: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008 )

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE ). – (CS) Επιτρέψτε μου να εξηγήσω για ποιον λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Stockmann για τα αερολιμενικά τέλη. Αφενός, χαιρετίζω την υποχρέωση να αναφέρεται στους ταξιδιώτες το συνδυασμένο κόστος στα αεροπορικά εισιτήρια και στις προσφορές, συμπεριλαμβανομένων των αερολιμενικών τελών, καθώς κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων από τους επιβάτες και θα ενθαρρύνει τον οικονομικό ανταγωνισμό. Κυρίως, ωστόσο, χαιρετίζω το όριο που ενοποιεί τα αερολιμενικά τέλη για τους κύριους εθνικούς αερολιμένες και τους μεγαλύτερους αερολιμένες, επιτρέποντας στους μικρότερους αερολιμένες να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές και έτσι να ανταγωνισθούν σε μια αγορά, η οποία στερείται σήμερα διαφάνειας σε μεγάλο βαθμό. Έτσι παρέχεται μια ευκαιρία ανάπτυξης των περιφερειακών αερολιμένων και επέκτασης του φάσματος των αεροπορικών υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0537/2008 )

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI ). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι, εν όψει της διογκούμενης απειλής της θαλάσσιας πειρατείας στα ανοικτά του Κέρατος της Αφρικής, το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την πειρατεία υποστηρίζει τη βούληση των κρατών μελών να αναλάβουν μια συντονισμένη ναυτική εκστρατεία. Δυστυχώς, στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι τροπολογίες αποτελούν ευσεβείς πόθους ή απλώς επισημαίνουν το αυτονόητο, όπως την κατάσταση αναρχίας στην οποία έχει περιέλθει η Σομαλία, γεγονότα από τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να αντληθούν οι πλήρεις συνέπειες.

Οπωσδήποτε δεν θα είναι εφικτό να καταπολεμηθεί με αποτελεσματικό τρόπο η πειρατεία εάν δεν καταστραφούν οι βάσεις των πειρατών. Είναι επίσης λυπηρό το γεγονός ότι το παρόν κείμενο δεν επισημαίνει το κύριο αίτιο αυτής της επανεμφάνισης της πειρατείας, δηλαδή τη μείωση της εκπολιτιστικής επιρροής της Ευρώπης στη συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου.

Τέλος, πιστεύω ότι είναι μάλλον παράξενο να θέλουμε να αξιώσουμε από τις ναυτικές δυνάμεις των κρατών μελών να διαχωρίσουν, στην πράξη, τη δράση της καταπολέμησης της πειρατείας από τις ενέργειες που εκτελούνται –δεν είναι πολύ σαφές για ποιον λόγο– στο πλαίσιο της επιχείρησης Enduring Freedom, ωσάν ο Bin Laden να διαφεύγει με κάποιον τρόπο από το Αφγανιστάν μέσω του Πακιστάν, σε ένα αυτοσχέδιο κανό, για να φτάσει στη Νέα Ζηλανδία. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει επιθυμία θέσπισης της διάκρισης αυτής, αλλά τα πλοία στην περιοχή θα πρέπει να συνεχίσουν φυσικά να εκτελούν και τις δύο αποστολές.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0544/2008 )

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE ). - Κυρία Πρόεδρε, τα λογιστικά πρότυπα είναι το κύριο στοιχείο της γλώσσας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για τους επενδυτές, οι πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση των εθνικών λογιστικών προτύπων με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου. Σημαίνουν ότι οι εταιρείες θα μπορούν να δημοσιεύουν λογαριασμούς σε μια βασική μορφή, η οποία πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τις μεγαλύτερες οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής –και τώρα, όπως φαίνεται, και η Ινδία– συμφωνούν στην επιθυμία να συγκλίνουν τα πρότυπά τους με τα ΔΠΧΠ.

Παρότι χαιρετίζω το γεγονός αυτός, ως εισηγητής της οδηγίας για τη διαφάνεια, αναγνωρίζω ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης. Για τον λόγο αυτό, εγώ και η εισηγήτρια συνάδελφός μου, Margarita Starkevičiūtė, εγκρίναμε τις τροπολογίες για την παρακολούθηση της προόδου αυτής της διαδικασίας σύγκλισης. Πιστεύω ότι η Επιτροπή, στις συνομιλίες της με διάφορες εθνικές αρχές, θα μπορέσει να διατηρήσει την ώθηση αυτή. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη και να βασιστούμε στη νέα κυβέρνηση, ώστε να σημειωθεί η απαιτούμενη ουσιαστική πρόοδος. Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Όσον αφορά τα ίδια τα λογιστικά πρότυπα, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η υποκείμενη προσέγγιση, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Η ακεραιότητα των κανόνων αυτών θα δοκιμασθεί από τις προσπάθειες εξασθένισής τους για εθνικούς λόγους. Πρέπει να αντισταθούμε σθεναρά στις προσπάθειες αυτές, και εν όψει των πιέσεων αυτών πρέπει να υποστηρίξουμε τη λογιστική αποτίμησης στην εύλογη αξία.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0562/2008 )

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI ). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, απέσχον από την ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος για την ασφάλεια των αεροσκαφών και τους σαρωτές σώματος, όχι επειδή διαφωνώ με τις επιφυλάξεις που εκφράζει όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή για τους ταξιδιώτες· αντιθέτως. Πιστεύω και εγώ ότι οι σαρωτές σώματος δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν χωρίς σαφή επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών της χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας στην υγεία των χρηστών.

Μπορώ μόνον να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι απορρίφθηκε η πρόταση αναβολής της ψηφοφορίας και πρόσκλησης του Επιτρόπου Tajani να υποβάλει στο πλαίσιο αυτό μελέτη, η οποία μπορεί να μας επιτρέψει να προβούμε σε μια καλύτερα ενημερωμένη απόφαση σχετικά με τη χρήση σαρωτών σώματος.

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αφορά την ασφάλεια των πολιτών και τη χρήση πρωτοποριακής νέας τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιό μας αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα με τόσο ανεπαρκή τρόπο.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (RC-B6-0571/2008 )

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (SK) Κυρία Πρόεδρε, όντας μία από τους συντάκτες της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επέτειο του Holodomor, τεχνητού λιμού στην Ουκρανία (1932-1933), επιτρέψτε μου, ως βουλευτή της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέλφους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ της πρότασης ψηφίσματος.

Υπό την ηγεσία της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός στο πλαίσιο του οποίου η λέξη «γενοκτονία» καταργήθηκε κατόπιν αιτήματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, μετά τη συζήτηση παρουσία σας χθες, η οποία χαρακτηρίσθηκε από έντονο συναισθηματισμό και από τα ισχυρά λόγια του Επιτρόπου Tajani, κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το όνομα που πρέπει να δοθεί στην τρομακτική αυτή πράξη, η οποία κατέστρεψε δέκα εκατομμύρια ανθρώπους. Εναπόκειται πλέον στους ιστορικούς, βάσει των γεγονότων και όσο υπάρχουν ακόμη επιζώντες εν ζωή, να δώσουν τέλος στη σιωπή και στην απόκρυψη των γεγονότων αυτών. Πρέπει να υπάρχουν βιβλία στις βιβλιοθήκες μας, που θα παρέχουν πραγματική μαρτυρία του λιμού στην Ουκρανία.

Ψηφίζοντας υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για τον χαρακτηρισμό του λιμού της Ουκρανίας του 1932 – 1933 ως τρομακτικού εγκλήματος κατά του ουκρανικού λαού και κατά της ανθρωπότητας, επαναφέραμε πάλι σήμερα στα αρχεία της ευρωπαϊκής ιστορίας μια σελίδα που είχε σκίσει ο Στάλιν.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE ). - Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με το Holodomor, τον μεγάλο ουκρανικό λιμό. Το ψήφισμα τον χαρακτηρίζει δικαίως τρομακτικό έγκλημα κατά του ουκρανικού λαού και κατά της ανθρωπότητας. Ωστόσο, λόγω της θέσης που υιοθέτησαν ορισμένες ομάδες, το ψήφισμα απέφυγε τον όρο «γενοκτονία», ο οποίος θα ήταν δίκαιο και πρέπον να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση αυτή.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας και 26 κράτη όρισαν το έγκλημα αυτό, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων, ως γενοκτονία. Επιπλέον, η αιτιολογική σκέψη Β του ψηφίσματος αναφέρει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα εγκλήματα γενοκτονίας του 1948, η οποία καλύπτει αναμφίβολα την ουκρανική περίπτωση. Επομένως, ελπίζω πραγματικά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνταχθεί σύντομα με τη θέση που υιοθέτησαν τα εν λόγω κράτη.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI ). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, τιμήσαμε την επέτειο του Holodomor, της μεθοδικής εξόντωσης της αγροτικής κοινότητας της Ουκρανίας από τον λιμό, και το Κοινοβούλιό μας αναγνώρισε, όπως ο συνάδελφός μας βουλευτής πριν από λίγο, ότι επρόκειτο για γενοκτονία.

Θα ήθελα απλώς να τονίσω το γεγονός ότι οι δράστες της γενοκτονίας αυτής περιλαμβάνονταν στους δικαστές του πολιτισμού στη Νυρεμβέργη, γεγονός που θα έπρεπε να μας επιτρέψει σήμερα να συζητήσουμε τη σύνθεση, τη διαδικασία και τα συμπεράσματα της δίκης της Νυρεμβέργης. Ωστόσο, διανοούμενοι που προβαίνουν στη συζήτηση αυτή σήμερα στην Ευρώπη συλλαμβάνονται, κρατούνται, καταδιώκονται, καταστρέφονται, διώκονται και ρίχνονται στη φυλακή. Ακόμη χειρότερα, οι δικηγόροι τους, οι οποίοι παρουσιάζουν επίσης τα ίδια συμπεράσματα, καταδιώκονται με τον ίδιο τρόπο.

Στη χώρα του κ. Pöttering, για παράδειγμα, καταδιώκονται και συλλαμβάνονται σύμφωνα με διαδικασίες που μοιάζουν με σταλινικές δίκες. Απονείμαμε το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης σε έναν κινέζο αντιφρονούντα· θα μπορούσαμε εξίσου να το απονείμουμε σε ορισμένους Ευρωπαίους, όπως, για παράδειγμα, στη θαρραλέα γερμανίδα δικηγόρο, Sylvia Stolz.

 
  
  

− Έκθεση: Doris Pack (A6-0378/2008 )

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η Doris Pack υπέβαλε, όπως πάντοτε, ένα εξαιρετικό κείμενο, επειδή δεν είναι μόνον ειδική σε θέματα της νότιας Ευρώπης, αλλά και σε θέματα εκπαίδευσης.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η εκπαίδευση είναι ένας συγκεκριμένος τομέας στον οποίο δίνεται έμφαση σε σχέση με τη συμφωνία σταθεροποίησης. Ωστόσο, πρέπει να επεκτείνουμε τις προσεγγίσεις μας, κατά πρώτον, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της χορήγησης θεωρήσεων και παρέχοντας στους νέους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την Ευρώπη σπουδάζοντας και ταξιδεύοντας εδώ.

Ο δεύτερος αποφασιστικός παράγοντας είναι η εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού πολυθρησκευτικού πανεπιστημίου στο Σεράγεβο, το οποίο υποστηρίζεται και από τις τρεις θρησκευτικές κοινότητες στη χώρα και θα λειτουργεί ως ευρωπαϊκό κέντρο ανεκτικότητας και αμοιβαίας κατανόησης, όχι βάσει της αδιαφορίας, αλλά βάσει των ριζών των ανθρώπων σε κάθε θρησκεία. Χάρη στην ισχυρή υποστήριξή μας προς το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, κάτι τέτοιο δεν θα αποτελέσει απλώς σημαντική πρόοδο για τον λαό στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά μπορεί επίσης να επιτρέψει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να στείλει ένα μήνυμα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

 
  
  

- Έκθεση: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008 )

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI ). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών που έχουμε μπροστά μας σχετικά με την έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2007 ήταν γενικά πολύ θετική, και οπωσδήποτε μπορώ να υποστηρίξω την άποψη αυτή μία φορά. Επομένως, υποστήριξα την έκθεση.

Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω άλλη μία φορά στην παρούσα αιτιολόγηση ψήφου ότι είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συγχαίρει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για τη συμπεριφορά του όσον αφορά την ορθή και πλήρη εφαρμογή των κανόνων και των κανονισμών, ενώ παραβιάσεις του νόμου και των κανόνων συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας στο παρόν Κοινοβούλιο, τρόπον τινά, χωρίς το Κοινοβούλιο να παρεμβαίνει ή ακόμη και με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου σε καθημερινή βάση και σε πολύ μεγάλη κλίμακα.

Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συνεχίζουν να βασίζονται στη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία απεβίωσε από πολιτική και νομική άποψη μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, αποτελεί εμπαιγμό όλων των νομικών κανόνων. Νομίζω ότι είναι καιρός να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

−Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009 − Έκθεση: Jutta Haug (A6-0398/2008 )

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM ), γραπτώς. - (SV) Η Junilistan πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να περιορίζεται σε 1 % του μέσου ΑΕΕ των κρατών μελών. Επομένως, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε όλες τις αυξήσεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ταυτόχρονα η Junilistan δέχθηκε με χαρά τις λιγοστές εξοικονομήσεις πόρων που προτάθηκαν με τη μορφή τροπολογιών από την Επιτροπή Προϋπολογισμών ή από μεμονωμένους βουλευτές.

Υπάρχουν ορισμένοι ατυχείς τομείς στον προϋπολογισμό. Η Junilistan εκφράζει ειδικότερα τη διαφωνία της για το μεγάλο ποσό της επιδότησης για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ, το Ταμείο Συνοχής, την αλιεία και τα κεφάλαια του προϋπολογισμού που περιέχουν στήριξη σε διάφορους τύπους ενημερωτικών εκστρατειών.


Η Junilistan πιστεύει επίσης ότι κάτι πρέπει να γίνει σχετικά με τη συνεχή μετακίνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξελλών, και ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να καταργηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI ), γραπτώς. – (FR) Το γεγονός ότι είκοσι επτά χώρες έχουν έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της τάξης των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ –δηλαδή ισοδύναμο με τον προϋπολογισμό της Ισπανίας, και μόνον– είναι, υπό κανονικές συνθήκες, ήδη κάτι μάλλον περίεργο.

Παρ’ όλα αυτά, σε μια Ευρώπη που δεν διαθέτει σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ Φινλανδίας και Ισπανίας και μεταξύ Γαλλίας και Πολωνίας, ούτε και εξοπλισμό και προσωπικό για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οίκους ευγηρίας σε μια ήπειρο η οποία έχει κατακλυσθεί από το τσουνάμι των ηλικιωμένων, την παγκόσμια κρίση της διατραπεζικής ρευστότητας, τη στεγαστική κρίση αρκετών οικονομιών και τη μείωση της εμπιστοσύνης των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, απαιτείται μια δημοσιονομική προσπάθεια η οποία απέχει πολύ από τον συνήθη ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Χρειαζόμαστε, επομένως, εξαιρετικό δημοσιονομικό προγραμματισμό για ένα σημαντικό σχέδιο υποδομών, εγκεκριμένο μέσω ενός μεγάλου «ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού δημοψηφίσματος». Εννοώ με αυτό, ένα ευρωπαϊκό δάνειο, ύψους 1 700 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αντληθεί από τον τραπεζικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE ), γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί σοσιαλδημοκράτες διαφωνούμε με το γεγονός ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί παραγωγούς καπνών, ενώ ταυτόχρονα επενδύει μεγάλα χρηματικά ποσά σε εκστρατείες δημόσιας υγείας και μέτρα κατά του καπνίσματος στην ΕΕ.

Θεωρούμε επίσης σκανδαλώδες το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρησιμοποιείται για τη στήριξη των ταυρομαχιών, μιας παράδοσης την οποία δεν θεωρούμε συμβατή με τις σύγχρονες αξίες και τα δικαιώματα των ζώων.

Διαφωνούμε επίσης με το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι τύποι επιχορηγήσεων κατά την εξαγωγή, σε συνδυασμό με τις ποσοστώσεις του γάλακτος, απορροφούν ένα ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Καταψηφίσαμε όλες αυτές τις προτάσεις.

Θέλουμε επίσης να αποσαφηνίσουμε για ποιον λόγο καταψηφίσαμε την πρόταση για ένα πιλοτικό σχέδιο υπέρ των παιδιών και των δικαιωμάτων των παιδιών. Την καταψηφίσαμε, επειδή η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβανόταν στον συμβιβασμό μεταξύ των πολιτικών ομάδων που εμπλέκονται σε πιλοτικά σχέδια. Επειδή δεν θέλαμε να θέσουμε σε κίνδυνο τον ευαίσθητο αυτό συμβιβασμό, δεν μπορέσαμε, δυστυχώς, να υποστηρίξουμε την πρόταση, με το περιεχόμενο της οποίας συμφωνούμε πλήρως (τροπολογία 133).

Τέλος, επιθυμούμε να εκφράσουμε τη μεγάλη απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι οι τροπολογίες που στόχευαν στην ενίσχυση της συνεργασίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των διαβουλεύσεων μεταξύ εμπορίου και βιομηχανίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν εγκρίθηκαν στην ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE ), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Haug για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009 και της διορθωτικής επιστολής 1/2009 του προσχεδίου του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως πολλοί συνάδελφοί μου βουλευτές, διαφωνώ με το γεγονός ότι το Συμβούλιο μείωσε περαιτέρω έναν ήδη ισχνό προϋπολογισμό: οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του σχεδίου προϋπολογισμού αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσό 134 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή υστερούν κατά 469 εκατομμύρια ευρώ του προσχεδίου του προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι οι πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε 115 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι μείωση κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, οι πληρωμές περιορίζονται σε 0,89% του ΑΕΕ, δηλαδή σε πρωτόγνωρο επίπεδο, το οποίο διευρύνει δραστικά τη διαφορά μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, πράγμα το οποίο αντίκειται στη δημοσιονομική πειθαρχία. Όσον αφορά τη γεωργία, υποστηρίζω τη δημιουργία τριών νέων ταμείων – το ταμείο για την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα, τις οικολογικές ενισχύσεις για τη διατήρηση της εκτροφής αιγοπροβάτων στην ΕΕ και το ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου στις οικονομικές συνέπειες της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM ), γραπτώς . (NL) Δεν μπορώ να υποστηρίξω την έκθεση της κ. Haug, επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την αύξηση των δαπανών. Υποστηρίζω, ωστόσο, τις νέες προτεραιότητες στους τομείς της αλλαγής του κλίματος και της ενέργειας. Πολλές τροπολογίες στοχεύουν στην αύξηση της έμφασης στις προτεραιότητες αυτές στον προϋπολογισμό, γεγονός το οποίο χαιρετίζω. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να υποδείξουμε τους τομείς στους οποίους θέλουμε να περικόψουμε τα έξοδα. Η θέση του Κοινοβουλίου δεν κάνει καμία αναφορά στο σημείο αυτό.

Επιπλέον, θα ήθελα να δηλώσω ανοικτά ότι τάσσομαι υπέρ της ισορροπημένης στήριξης στις κυβερνήσεις στη Μέση Ανατολή. Το ζήτημα της Παλαιστινιακής Αρχής απαιτεί τη συνεχή προσοχή μας. Αρμόζει να παράσχουμε βοήθεια, δεδομένου ότι φαίνεται τώρα πως ο πρωθυπουργός Fayad ξεκινά μια πορεία, η οποία αξίζει τη στήριξή μας.

Τέλος, δικαιολογημένα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να παράσχει πρόσθετη επισιτιστική βοήθεια σε φτωχές χώρες λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών των τροφίμων. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό για την ευρωπαϊκή γεωργία, αλλά μάλλον από τον προϋπολογισμό για την εξωτερική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE ), γραπτώς. (SV) Υποστηρίζουμε τις βασικές αρχές επί των οποίων ερείδεται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2009 και επιθυμούμε να τονίσουμε ότι πρέπει να παράσχει στους πολίτες καλή σχέση κόστους-ωφέλειας. Το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να τηρείται, και επομένως χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός θα διατηρηθεί εντός του εν λόγω πλαισίου.

Επιθυμούμε δραστικές περικοπές στις ενισχύσεις στη γεωργία και στις περιφερειακές ενισχύσεις καθώς και τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερο μέρος των κοινών πόρων μας στην έρευνα και ανάπτυξη, στην οικονομική μεγέθυνση, στις υποδομές και στην ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE ), γραπτώς. – (FR) Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός εμπίπτει στο ιδιαίτερο πλαίσιο της στενής δημοσιονομικής προοπτικής 2007-2013 –την οποία, επιπλέον, οι γάλλοι σοσιαλιστές αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν το 2006– της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των προετοιμασιών για τις ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο του 2009.

Ο προϋπολογισμός είναι η διατύπωση της πολιτικής με αριθμούς. Το Κοινοβούλιο κατάφερε να αποκαταστήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο πληρωμών, παρά την επιθυμία του Συμβουλίου να προβεί σε αυστηρές περικοπές σε γραμμές οι οποίες παρ’ όλα αυτά φαίνεται να αποτελούν προτεραιότητα για τους βουλευτές του ΕΚ, όπως η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, οι ενισχύσεις για τις ΜΜΕ, η οικονομική μεγέθυνση και η ανταγωνιστικότητα και τα προγράμματα ενδυνάμωσης της ιδιότητας του πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη γιατί επαναφέραμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο πληρωμών για τις πρωτοβουλίες επικοινωνίας όσον αφορά τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης. Προκειμένου να προετοιμασθούμε για τις επικείμενες εκλογές και να κάνουμε τους πολίτες να θέλουν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, είναι ζωτικής σημασίας να ενημερωθούν σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Όλες οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την Ευρώπη και την προστιθέμενη αξία της στην καθημερινή ζωή και σχετικά με την προετοιμασία για το μέλλον, πρέπει να ενθαρρυνθούν και να χρηματοδοτηθούν με επαρκείς πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE ), γραπτώς . − Καταψήφισα την τροπολογία 134, επειδή η υπερψήφισή της ή η αποχή θα προσέδιδε αξιοπιστία σε αναληθείς ισχυρισμούς της Kathy Sinnott όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την ΕΕ υποχρεωτικής άμβλωσης, αναγκαστικής στείρωσης και παιδοκτονίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL ), γραπτώς . – (PT) Όπως σε προηγούμενες διαδικασίες του προϋπολογισμού τις οποίες είχαμε πολλούς λόγους να απορρίψουμε αμέσως σε πρώτη ανάγνωση, μπορούμε να πούμε ότι, σε σχέση με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, έχουμε ακόμη περισσότερους λόγους να το απορρίψουμε.

Είναι προφανές ότι το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται τον επόμενο προϋπολογισμό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και τους προηγούμενους. Με άλλα λόγια, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό για να συνεχίσει να υποστηρίζει τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της ΕΕ. Δεν πρέπει να περιμένουμε πραγματικά κάτι άλλο.

Η παρούσα διαδικασία του προϋπολογισμού αποδεικνύει σαφώς, άλλη μία φορά, την προτιθέμενη απόκριση της ΕΕ στην επιδείνωση της καπιταλιστικής κρίσης, την οποία πυροδότησε η χρηματοπιστωτική κρίση στην καρδιά του συστήματος, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε η Επιτροπή ούτε το ΕΚ ούτε το Συμβούλιο πρότειναν οποιοδήποτε μέτρο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες και στις αυξανόμενες δυσκολίες των εργαζομένων και του ευρύτερου πληθυσμού, των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλου μέρους του παραγωγικού τομέα.

Ακριβώς τη στιγμή που η διαρθρωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεινώνεται, το Συμβούλιο μείωσε τις πληρωμές σε άνευ προηγουμένου χαμηλό επίπεδο, κατά σχεδόν 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την πρόβλεψη στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Για τον λόγο αυτό καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE ), γραπτώς. (SV) Απέσχον από την ψηφοφορία, επειδή μεγάλα τμήματα του αποτελέσματος είναι απογοητευτικά. Για παράδειγμα, είναι παράλογο να χρηματοδοτεί η ΕΕ τους παραγωγούς καπνών και ταυτόχρονα να επενδύει μεγάλα χρηματικά ποσά σε εκστρατείες δημόσιας υγείας και σε μέτρα κατά του καπνίσματος στην ΕΕ.

Είναι επίσης σκανδαλώδες να χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη στήριξη των ταυρομαχιών, μιας παράδοσης την οποία δεν θεωρώ συμβατή με τις σύγχρονες αξίες και τα δικαιώματα των ζώων.

Διαφωνώ επίσης με το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι τύποι επιχορηγήσεων κατά την εξαγωγή εξακολουθούν να απορροφούν ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι οι τροπολογίες που στόχευαν στην ενίσχυση της συνεργασίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των διαβουλεύσεων μεταξύ εμπορίου και βιομηχανίας και συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún και Mary Lou McDonald (GUE/NGL ), γραπτώς . − Αντιτασσόμαστε έντονα στην υποχρεωτική άμβλωση, την αναγκαστική στείρωση και την παιδοκτονία και συμφωνούμε ότι οι πρακτικές αυτές συνιστούν παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Απείχαμε από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας, καθώς τα κεφάλαια της ΕΕ δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ κατά τον τρόπο αυτό και η τροπολογία δεν αποσαφηνίζει τη σημασία του διεθνούς αναπτυξιακού έργου αξιόπιστων οργανώσεων, οι οποίες υποστηρίζουν τις γυναίκες στη διαχείριση της γονιμότητας, και συγκεκριμένα την αναπαραγωγική εκπαίδευση, τις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης και τον οικογενειακό προγραμματισμό, και οργανώνουν εκστρατείες για το δικαίωμα των γυναικών στην υγειονομική περίθαλψη.

Παρότι ψηφίζουμε υπέρ των τροπολογιών 612, 131, 132 και 133 λόγω της σημασίας του ζητήματος, πιστεύουμε ότι θα άρμοζε καλύτερα να δημιουργηθεί μια χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία θα περιελάμβανε τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω τροπολογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL ), γραπτώς . (NL) Η θέση του προϋπολογισμού 05020812 και η τροπολογία 169 προσέδωσαν ξαφνική και απροσδόκητη σημασία στο θέμα της διανομής φρούτων στα σχολεία λόγω των προτάσεων που εισηγούνται να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα στον τομέα αυτό στο μέλλον. Υπάρχει επί του παρόντος μια συμφωνία αγοράς για την οποία έχουν διατεθεί χρήματα για αρκετά χρόνια με σκοπό τη στήριξη των καλλιεργητών φρούτων. Αυτό προσδίδει έναν χρήσιμο σκοπό στα φρούτα που αγοράζονται. Δρομολογούνται προτάσεις οι οποίες, από το 2010, μπορεί να αυξήσουν τον προϋπολογισμό για τη «ρύθμιση της αγοράς» κατά 90 εκατομμύρια ευρώ ή και περισσότερο ετησίως. Το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει μόνο συμβουλευτικό ρόλο σε αυτό. Το Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις, και η αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρμόζεται, επειδή η εξουσία αυτή ανήκει στην ΕΕ εδώ και καιρό, δυνάμει των άρθρων 36 και 37 της Συνθήκης.

Το κόμμα μας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα των Κάτω Χωρών, θεωρεί την κατάσταση αυτή παράξενη. Ένα πρόγραμμα διανομής φρούτων στα σχολεία μπορεί να είναι χρήσιμο ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω παχυσαρκία και η κακή υγεία των παιδιών. Το ερώτημα είναι γιατί πρέπει να αναμειχθεί σε αυτό η ΕΕ, αντί των δημοτικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εκπαίδευση. Επί του παρόντος καταβάλλονται πληρωμές από το ταμείο της ΕΕ στα κράτη μέλη, τα οποία υποχρεούνται να προσθέσουν ένα ποσό σε αυτές, και έπειτα η εφαρμογή του προγράμματος εναπόκειται στις δημοτικές αρχές. Εάν μη τι άλλο, αυτός ο τρόπος λειτουργίας, συνεπάγεται μεγάλο βαθμό περιττής διοίκησης και χρονοβόρας γραφειοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI ), γραπτώς. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ του σχεδίου του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009 που εκπόνησε η κ. Haug. Διαπιστώνω με ικανοποίηση την αύξηση των πόρων για τις συνολικές δαπάνες για τις μεταφορές στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος και τη δημιουργία μιας νέας γραμμής του προϋπολογισμού για Δραστηριότητες υποστήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων των επιβατών. Πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τη μείωση, παρότι δεν είναι υπερβολική, των πληρωμών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θέση.

Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της οποίας είμαι μέλος, και να πω ότι συμμερίζομαι την ικανοποίηση της κ. Dührkop για το γεγονός ότι ο αυξημένος προϋπολογισμός που προβλέπεται για το τρέχον έτος για τον τίτλο 18, Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, διατηρήθηκε για το 2009. Αυτό αντικατοπτρίζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη διασφάλιση των ελευθεριών, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, τα οποία καθίστανται ολοένα και πιο κρίσιμα, μεταξύ άλλων για τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE ), γραπτώς. (SV) Όπως πάντοτε, όταν κάποιος ψηφίζει σχετικά με έναν προϋπολογισμό του μεγέθους αυτού της ΕΕ, υπάρχουν λεπτομέρειες επί των οποίων διατηρεί επιφυλάξεις. Φυσικά, στην περίπτωση της ΕΕ, ενοχλεί κυρίως η γεωργική πολιτική. Επομένως, μπορεί να φαίνεται περίεργο ότι ψηφίζω υπέρ ενός προϋπολογισμού, στον οποίο ο κυρίαρχος τομέας είναι ένας τομέας που θα προτιμούσα να είναι από τους μικρότερους – ή και να μην υπήρχε καθόλου. Ταυτόχρονα, πρέπει να επανεξετασθεί η συνολική εικόνα, και το ευχάριστο νέο είναι ότι αυξάνεται συνεχώς η επίγνωση ότι πρέπει να επενδυθούν σημαντικά μεγαλύτεροι πόροι σε μια πραγματικά κοινή δαπάνη – στην προκειμένη περίπτωση, το κλίμα. Επομένως, η ψήφος μου πρέπει να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού περιλαμβάνει ένα βήμα προόδου, και όχι ότι υποστηρίζω το συνολικό περιεχόμενο ανεπιφύλακτα. Υποβλήθηκαν δύο διορθώσεις στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, για παράδειγμα όσον αφορά τις επιδοτήσεις για τον καπνό.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE ), γραπτώς . − Το Κοινοβούλιο υποστήριξε την τροπολογία 602. Και πάλι αυτό είναι απογοητευτικό, καθώς συνεχίζει να επιδοτεί τους καπνοπαραγωγούς στην ΕΕ. Ο καπνός είναι η αιτία θανάτου μισού εκατομμυρίου πολιτών της ΕΕ κάθε χρόνο. Είναι ντροπή να υπάρχει ακόμη μια επιδότηση διαθέσιμη για την καλλιέργεια ενός προϊόντος που σκοτώνει τόσο πολλούς ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE ), γραπτώς . − H υπερψήφιση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2009 από τις κεντροδεξιές και κεντροαριστερές δυνάμεις στο ΕK με την συμμετοχή των ελλήνων ευρωβουλευτών της NΔ του ΠAΣOK και του ΛΑΟΣ σηματοδοτεί την ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής σε βάρος των εργαζομένων.

Στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβόνας σε μία περίοδο κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος η ΕΕ αξιοποιεί τον προϋπολογισμό και ρίχνει τα βάρη και αυτής της κρίσης στους εργαζόμενους, επιταχύνει τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, προωθεί σκληρά αντεργατικά μέτρα για το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την γενικευμένη εφαρμογή των ελαστικών μορφών απασχόλησης, την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και των ασφαλιστικών συστημάτων.

H ΕΕ και το ΕK προτάσσουν την ιμπεριαλιστική δράση της ΕΕ και αυξάνουν τα κονδύλια για την στρατιωτικοποίηση της ΕΕ προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε τρίτες χώρες.

Με την πολιτική πυγμής του καρότου και του βούρδουλα επιδιώκει την χειραγώγηση του εργατικού κινήματος ενισχύοντας τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της για το χτύπημα των εργατικών λαϊκών αγώνων. Ταυτόχρονα μέσα από τον κοινωνικό διάλογο επιδιώκει να υφαρπάξει την συναίνεση των εργαζομένων στην λογική του ευρωμονόδρομου.

H ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του KKΕ καταψηφίζει τον βαθιά ταξικό προϋπολογισμό και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του κεφαλαίου και της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE ), γραπτώς. (RO) Στο πλαίσιο της ψηφοφορίας επί της έκθεσης για την έγκριση του Τμήματος III – Επιτροπή του προϋπολογισμού του 2009, ψήφισα υπέρ των παραγράφων 14 και 38 της έκθεσης, οι οποίες υποστηρίζουν την ανάπτυξη θεσμικών δεξιοτήτων για το σχέδιο Nabucco.

Ψήφισα επίσης υπέρ της τροπολογίας 542, η οποία προβλέπει αύξηση 5 εκατομμυρίων ευρώ στη θέση του προϋπολογισμού 06 03 04 (Χρηματοδοτική στήριξη για έργα κοινού ενδιαφέροντος του διευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας). Παρότι το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με το μέγεθος των προϋπολογισμών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενεργειακών σχεδίων, πιστεύω ότι είναι σημαντικό για εμάς να αναπτύξουμε τις θεσμικές δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου. Το συμπληρωματικό ποσό προορίζεται ειδικά για την ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων του συντονιστή του σχεδίου Nabucco.

Η Ευρώπη πρέπει να διαφοροποιήσει τις πηγές του ενεργειακού εφοδιασμού της. Υπό την έννοια αυτή, το σχέδιο Nabucco είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκαν οι τροπολογίες αυτές αποτελεί αναγνώριση της σημασίας που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σχέδιο Nabucco. Επιπλέον, αναμένουμε την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν με τη δρομολόγηση της κατασκευής του σχεδίου Nabucco.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE ), γραπτώς . − Οι βρετανοί Εργατικοί βουλευτές του ΕΚ υποστηρίζουν εδώ και καιρό τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, και ιδίως τις μεταρρυθμίσεις που εξοικονομούν χρήματα, και επομένως δεν υποστηρίζουν μέτρα τα οποία αυξάνουν τα περιττά έξοδα. Ειδικότερα, η αντιπροσωπεία του βρετανικού εργατικού κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EPLP) δεν υποστηρίζει την επιδότηση της παραγωγής καπνών· τις ταυρομαχίες· τα νέα κεφάλαια για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αιγοπρόβατα και τα κεφάλαια για την προβολή της ΚΓΠ.

Οι βρετανοί Εργατικοί βουλευτές του ΕΚ χαιρετίζουν κάθε ευκαιρία παροχής βοήθειας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, παρέχοντας την πλειονότητα των θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Η ενοποίηση της χρηματοδότησης σε έναν τομέα του προϋπολογισμού θα συμβάλει ώστε να δοθεί έμφαση στις ανάγκες των ΜΜΕ.

 
  
  

− Έκθεση: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008 )

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE ), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με τα τμήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ, εξαιρουμένου του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της έκθεσης του κ. Lewandowski. Παρότι κανένας από τους προϋπολογισμούς που καλύπτονται από την παρούσα έκθεση δεν φαίνεται να παρουσιάζει οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα, παραμένω πεπεισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει τους πόρους που αντιστοιχούν στις πολιτικές ευθύνες που έχει αποκτήσει δυνάμει της εξέλιξης των Συνθηκών και του έργου των βουλευτών του και επίσης δυνάμει του ρόλου του όσον αφορά τη μείωση της απόστασης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των πολιτών, μιας απόστασης η οποία επιβεβαιώνεται διαρκώς από τα διάφορα πρόσφατα δημοψηφίσματα. Όπως η μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων μου βουλευτών, υποστηρίζω την πρόταση ενίσχυσης της ελεγκτικής ικανότητας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη δημιουργία 20 θέσεων. Τα έξοδα που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της επέκτασης του κτιρίου του Συνεδρίου πρέπει να διατηρηθούν σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα για τους φορολογούμενους πολίτες, και είναι καλή ιδέα να χρηματοδοτηθεί η εν λόγω δαπάνη κατευθείαν από τον προϋπολογισμό σε διάστημα τεσσάρων ετών αντί αποκρυφτούν τα σημαντικά μεγαλύτερα έξοδα που θα προκύψουν από μια 25ετή μίσθωση με δυνατότητα αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM ), γραπτώς. (SV) Αφετηρία της έκθεσης είναι η αυξημένη διοργανική συνεργασία μέσω γενικής αύξησης των υπηρεσιών στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ο εισηγητής πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η αποδοτικότητα. Για παράδειγμα, προτείνεται να αυξηθούν κατά 53 υπηρεσίες οι πόροι προσωπικού για τις πολιτικές ομάδες. Επιπλέον, άλλες δύο ανώτερες υπηρεσίες πρόκειται να δημιουργηθούν, επιπλέον των νέων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού.

Η Junilistan διάκειται θετικά απέναντι στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος της ΕΕ, αλλά δεν πιστεύει ότι κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται αυτομάτως μέσω περισσότερων υπηρεσιών. Καταρχήν, διαφωνούμε με την αύξηση τόσο του προϋπολογισμού της ΕΕ όσο και του αριθμού των υπηρεσιών, επειδή πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη γραφειοκρατία και λιγότερη εθνική αυτοδιάθεση. Όσον αφορά την αύξηση των υπηρεσιών στις πολιτικές ομάδες, ισχυριζόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα ωφελήσει κυρίως τις μεγάλες ομάδες – μια εξέλιξη που θα δυσχεράνει τη διεξαγωγή των πολιτικών τους από τις άλλες ομάδες.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη λάβει μέτρα στο παρελθόν για τη θέσπιση εισφορών της ΕΕ για ειδικά «κόμματα της ΕΕ» και κομματικά-πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά. Πιστεύουμε ότι, με τον τρόπο αυτό, έχουν παρασχεθεί στα μεγάλα καθιερωμένα πολιτικά κόμματα και στις ομάδες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερα πλεονεκτήματα από τα όσα χρειάζονται, και τούτο εις βάρος των φορολογούμενων πολιτών. Επομένως, η Junilistan επέλεξε να καταψηφίσει την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI ), γραπτώς. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το 2009 που παρουσιάσθηκε με την έκθεση του κ. Lewandowski. Πράγματι, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρεί με αυστηρότητα το δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε αυτήν την εποχή μεγάλης αβεβαιότητας των αγορών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης· πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για την οικοδόμηση ισχυρότερης διοργανικής συνεργασίας.

Τέλος, νιώθω ότι έχω καθήκον να εκφράσω την αντίθεσή μου στις τροπολογίες εκείνες που προβλέπουν ουσιαστικές περικοπές των ευρωπαϊκών κεφαλαίων για τις περιφέρειες της νότιας Ιταλίας: δεν είναι αυτός ο τρόπος για να επιτύχουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ακόμη και αν η διαχείριση των κεφαλαίων στις περιοχές αυτές θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Εάν μια βρύση εμφανίζει διαρροή, η λύση δεν είναι να την κλείσουμε, αλλά να επισκευάσουμε τον σωλήνα. Η ιδέα είναι ίδια, τηρουμένων των αναλογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE ), γραπτώς. (DE) Όσον αφορά την τροπολογία 4 στην έκθεση του κ. Lewandowski, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα δεν υπέγραψε την εν λόγω τροπολογία εκ παραδρομής, αλλά την υποστήριξε πλήρως και εξακολουθεί να την υποστηρίζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE ), γραπτώς . − Οι βρετανοί Εργατικοί βουλευτές του ΕΚ υποστηρίζουν την αρχή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βασίζεται στις γνώσεις, αλλά αποφάσισαν να απόσχουν από την απόφαση αύξησης του αριθμού του προσωπικού των ομάδων λόγω των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών και της επακόλουθης αναγκαιότητας εξοικονόμησης χρημάτων.

 
  
  

− Σύσταση: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008 )

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL ), γραπτώς . – (PT) Όπως υπογραμμίσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας, σκοπός είναι η συγχώνευση και η σκόπιμη σύγχυση του «ανταγωνισμού» με τη «διαφάνεια».

Προφανώς είναι αναγκαίο να καθορισθούν τα σχετικά κριτήρια για τα αερολιμενικά τέλη και το τι θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν πραγματικά τα εν λόγω τέλη.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί στο πλαίσιο μιας πολιτικής με στόχο τη φιλελευθεροποίηση και την ιδιωτικοποίηση μιας στρατηγικής δημόσιας υπηρεσίας όπως οι αεροπορικές μεταφορές, ιδίως δημιουργώντας μια «πραγματικά ανταγωνιστική αερολιμενική αγορά», εφαρμόζοντας την αρχή ο «χρήστης πληρώνει» και απαιτώντας κερδοφορία από μια δημόσια υπηρεσία. Πράγματι, όπως έχουμε ήδη τονίσει, ο στόχος φαίνεται ακόμη να είναι η αφαίρεση του «εποπτικού ρόλου» από τον δημόσιο έλεγχο μεταφέροντάς τον σε «ανεξάρτητες» εποπτικές αρχές ή φορείς.

Θα επαναλάβουμε ότι προηγούμενες ιδιωτικοποιήσεις στον συγκεκριμένο τομέα δεν είχαν ως αποτέλεσμα προστιθέμενη αξία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά συνέβαλαν στην κατάργηση θέσεων απασχόλησης και στη μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και προκάλεσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, τεχνικά και επιχειρησιακά προβλήματα.

Παρά το γεγονός ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν αποκλείσθηκαν ρητά από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (αναγνωρίζοντας τα μόνιμα φυσικά και γεωγραφικά μειονεκτήματα και τους περιορισμούς που επηρεάζουν τις εν λόγω περιοχές και θεσπίζοντας κατάλληλες παρεκκλίσεις από τη συμμόρφωση προς τις γενικές υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών προς το κοινό), όπως προτείναμε, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περιορίσθηκε σε αερολιμένες με περισσότερους από 5 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE ), γραπτώς . − Παρότι οι βρετανοί Συντηρητικοί αναγνωρίζουν ότι τα τέλη που εισπράττουν οι αερολιμένες από τους χρήστες τους πρέπει να υπόκεινται περιστασιακά σε έλεγχο, οι Συντηρητικοί απέσχον από την ψηφοφορία επί των τροπολογιών σε δεύτερη ανάγνωση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη. Και τούτο, επειδή εξακολουθούν να ανησυχούν ότι η ρύθμιση ορισμένων περιφερειακών αερολιμένων είναι περιττή και μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να λειτουργούν ανταγωνιστικά. Οι Συντηρητικοί επιθυμούσαν να εγκρίνει η ΕΕ ένα ποσοστιαίο κατώτερο όριο σε πρώτη ανάγνωση. Το τρέχον κατώτερο όριο είναι αυθαίρετο και δεν λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστική ανάπτυξη του τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE ), γραπτώς . (DE) Θα ψηφίσω υπέρ της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη που παρουσίασε ο κ. Stockmann.

Η οδηγία θα καταστήσει δυσκολότερες τις καταχρήσεις και θα μειώσει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό θα εμποδίσει τους αερολιμένες να κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά και να επιβάλλουν υπερβολικά τέλη στις αεροπορικές εταιρείες.

Πιστεύω ότι είναι ορθό να υπάρξουν μεγαλύτερες διαφορές στα επίπεδα των τελών στο μέλλον και ότι, επομένως, το νέο σύστημα θα ωφελήσει επίσης τους πελάτες. Είναι σημαντικό για τους χρήστες των αεροδρομίων να γνωρίζουν σε κάθε περίπτωση με ποιον τρόπο και σε ποια βάση υπολογίζονται τα τέλη.

Είναι επίσης σημαντικό να περιλαμβάνει η οδηγία τυποποιημένους κανονισμούς σχετικά με την αμοιβαία υποχρέωση παροχής πληροφοριών, τις απαιτήσεις διαφάνειας και τη μέθοδο υπολογισμού των τελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE ), γραπτώς. (DE) Δεν ψήφισα υπέρ της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη σε δεύτερη ανάγνωση, όπως και σε πρώτη ανάγνωση, επειδή τα όσα προτείνονται σε αυτήν θα έχουν ως αποτέλεσμα απαράδεκτες διακρίσεις κατά του αερολιμένα του Λουξεμβούργου. Αυτός δεν είναι σωστός τρόπος μεταχείρισης μιας μικρής χώρας. Η εφαρμογή της οδηγίας στον αερολιμένα του Λουξεμβούργου, ο οποίος έχει 1,6 εκατομμύριο επιβάτες ετησίως, και η μη εφαρμογή της σε άμεσους ανταγωνιστές, όπως οι αερολιμένες Frankfurt-Hahn ή Brussels-Charleroi, οι οποίοι μεταφέρουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια επιβάτες, αποτελεί απαράδεκτη διάκριση στην εσωτερική αγορά, απλώς και μόνον επειδή υπάρχει ένα εθνικό σύνορο μεταξύ τους.

Στην περίπτωση αυτή αποφασιστικός παράγοντας δεν πρέπει να είναι τα εθνικά σύνορα, αλλά αντικειμενικά κριτήρια, εάν στόχος της οδηγίας είναι να εμποδίσει τις ενδεχόμενες καταχρήσεις από αερολιμένες με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Στην περίπτωση ενός μικρότερου αερολιμένα, ιδίως όταν είναι ο μοναδικός αερολιμένας σε μια χώρα, δεν υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης του είδους αυτού, παρότι οι ανταγωνιστικοί αερολιμένες, οι οποίοι φιλοξενούν επίσης αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Το Λουξεμβούργο είναι τόσο μικρό που μπορεί κανείς να φτάσει σε τρεις γειτονικές χώρες διανύοντας μόλις 30 λεπτά στον αυτοκινητόδρομο.

Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Για τον λόγο αυτό, για άλλη μία φορά, σε δεύτερη ανάγνωση, ψηφίζω σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του παρόντος κειμένου, το οποίο επρόκειτο να είναι συμβιβαστική λύση.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN ), γραπτώς . − (GA) Ο εισηγητής και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού κατέστησαν την παρούσα έκθεση δούρειο ίππο. Η απουσία τροπολογιών δείχνει ότι το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια ισχυρή και ενιαία θέση στο συγκεκριμένο θέμα και ότι οι βουλευτές του αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να προχωρήσει η οδηγία για τα αερολιμενικά τέλη.

Είμαι ευχαριστημένος με την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση της διάταξης της οδηγίας που μετέβαλε την ικανότητα του αερολιμένα από 1 εκατομμύριο σε 5 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Είναι επίσης αξιέπαινο το γεγονός ότι περιλήφθηκαν στην κοινή θέση διατάξεις για το περιβάλλον.

Ωστόσο, ένιωθα ότι συγκεκριμένα στοιχεία απουσίαζαν από την κοινή θέση, αλλά ο εισηγητής κατάφερε να επανορθώσει την κατάσταση αυτή στη δεύτερη ανάγνωση. Επομένως, παρέχω τη πλήρη στήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE ), γραπτώς . (PL) Η οδηγία για τα αερολιμενικά τέλη θα θέσει τέλος στη μακροχρόνια διαμάχη και συζήτηση μεταξύ αερολιμένων και αεροπορικών εταιρειών σχετικά με το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι νέες διατάξεις θα παράσχουν επίσης προστασία στους επιβάτες κατά των αδικαιολόγητα υψηλών αερολιμενικών τελών και θα περιορίσουν την πρακτική μεγάλων αερολιμένων που επιβάλλουν τεχνητά διογκωμένες τιμές. Έως σήμερα, τα έξοδα χρήσης του αερολιμένα που επιβάλλονταν στις αεροπορικές εταιρείες μετακυλίονταν στους καταναλωτές.

Στόχος της οδηγίας είναι η αύξηση της διαφάνειας και οι αρχές είσπραξης των αερολιμενικών τελών. Θεσπίζει επίσης πιο συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, θεσπίζει ανεξάρτητους εποπτικούς φορείς. Χάρη στη νέα οδηγία, τα αερολιμενικά τέλη θα συνδέονται επιτέλους με τα πραγματικά έξοδα και θα παύσουν οι διακρίσεις μεταξύ συγκεκριμένων αεροπορικών εταιρειών.

Η εν λόγω οδηγία θα εφαρμοσθεί στους 67 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αερολιμένες, οι οποίοι διαχειρίζονται περισσότερους από πέντε εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Ο αερολιμένας Okęcie της Βαρσοβίας είναι ένας εξ αυτών. Η οδηγία θα εφαρμοσθεί επίσης στον μεγαλύτερο αερολιμένα ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους της Ένωσης. Δέκα ακόμη αερολιμένες θα καλυφθούν από την οδηγία έως το 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE ), γραπτώς. (SV) Διαφωνώ με την πρόταση από τη στιγμή που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, επειδή πιστεύω ότι η σύμβαση του Σικάγου, η οποία ρυθμίζει επί του παρόντος τις βασικές διατάξεις που διέπουν τα αερολιμενικά τέλη, πρέπει να έχει την ίδια σημασία για τα κράτη μέλη και στο μέλλον. Δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθούν οι κανόνες που είναι γενικά αποδεκτοί και οι οποίοι μπορούν, επομένως, να ρυθμίζονται μόνον από τα κράτη μέλη.

Καινούρια ρύθμιση της ΕΕ σημαίνει ότι, σε περίπτωση διαφωνίας, οι τιμές μπορούν τελικά να ερμηνευθούν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και προφανώς αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους υποβλήθηκε η πρόταση. Πιστεύω, παρ’ όλα αυτά, ότι υπάρχουν λόγοι για να είμαστε επιφυλακτικοί όταν το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει να ερμηνεύσει δεσμευτική κοινοτική νομοθεσία. Με ανησυχεί η απροθυμία να ληφθούν υπόψη οι εθνικές διατάξεις σε ορισμένα ζητήματα. Πιστεύω ότι, και στο μέλλον, πρέπει να υπάρχουν λόγοι αμφισβήτησης του ρόλου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδίως στο συγκεκριμένο θέμα.

 
  
  

− Έκθεση: Doris Pack (A6-0378/2008 )

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE ), γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Pack για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου, επειδή είμαι πεπεισμένος ότι το βήμα αυτό θα συμβάλει στην εγκαθίδρυση μιας συμβατικής σχέσης μεταξύ των δύο μερών, η οποία θα διευκολύνει τη μετεξέλιξη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε πλήρως λειτουργικό κράτος.

Η κατάσταση αυτή θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, επιτρέποντας στη νομοθεσία και στους κανονισμούς της να προσεγγίσουν σταδιακά το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που θα ενισχύσει τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ), δεδομένου ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την υπέρβαση των εθνοτικών διαιρέσεων και για την επίτευξη πραγματικής συμφιλίωσης των μερών. Συμφωνώ επίσης, ειδικότερα, ότι οι εν λόγω προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στις νέες γενεές, μέσω κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις δύο οντότητες και μέσω κοινής κατανόησης των πρόσφατων τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα εκεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL ), γραπτώς . – (PT) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας» …

Πίσω από αυτές τις εννέα λέξεις, υπάρχουν 65 σελίδες μιας «συμφωνίας», η οποία, μεταξύ πολλών άλλων αρνητικών πτυχών, διέπεται από τις κατ’ ευφημισμό λεγόμενες «αρχές της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς».

Επιπλέον ορισμένων ανησυχητικών πολιτικών πτυχών, κύριος στόχος της συμφωνίας είναι η ενσωμάτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, ως τρόπος για να εξασφαλισθεί ότι οι μεγάλες διεθνικές εταιρείες της ΕΕ θα ελέγχουν την οικονομία της.

Η συμφωνία διανθίζεται από τους όρους «ελεύθερο εμπόριο», «ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων», «ελευθέρωση της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών» και «ελευθέρωση των μεταφορών» (αεροπορικών, θαλάσσιων, εσωτερικών πλωτών και χερσαίων). Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι, εντός έξι ετών, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή και επιβολή του κοινοτικού κεκτημένου για τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και επίσης σε «άλλους τομείς σχετικούς με το εμπόριο».

Προφανώς, υποστηρίζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με άλλες χώρες, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται ως απόκριση στις πραγματικές ανάγκες τους. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να είναι αμοιβαίως επωφελείς και να συμβάλλουν στην αμοιβαία ανάπτυξη και πρέπει να τηρείται η αρχή της μη επέμβασης και του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας.

Ωστόσο, η παρούσα συμφωνία αντίκειται στην αρχή αυτή.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0537/2008 )

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE ), γραπτώς. (RO) Η πειρατεία στη θάλασσα είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι τόσο επίκαιρο σήμερα όσο υπήρξε για μερικές εκατοντάδες χρόνια. Ωστόσο, απέχει πολύ από το ρομαντικό, ευγενές «επάγγελμα» που παρουσιάζουν τα μυθιστορήματα περιπέτειας ή η σειρά ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής».

Η πειρατεία προκαλεί θύματα και παράγει τεράστια έσοδα για αυτούς που ασκούν το εν λόγω «επάγγελμα». Σύμφωνα με ορισμένα στατιστικά στοιχεία, πέρσι μόνον, οι πειρατές επιτέθηκαν σε περισσότερα από 60 πλοία, καταλαμβάνοντας 14 εξ αυτών και συλλαμβάνοντας ομήρους εκατοντάδες ναυτικούς. Οι πράξεις πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν έχουν κοστίσει στους πλοιοκτήτες μεταξύ 18 και 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, υπό τη μορφή λύτρων για την ανάκτηση των πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Επιπλέον, η πειρατεία μπορεί να οδηγήσει σε πολύπλοκες καταστάσεις, όπως αυτή στην οποία ένα ουκρανικό σκάφος το οποίο μετέφερε περισσότερους από 30 πυραύλους έπεσε στα χέρια σομαλών πειρατών. Τα εν λόγω όπλα θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν καταλήξει σε ισλαμιστές αγωνιστές στη Σομαλία ή σε άλλες περιοχές συγκρούσεων στην αφρικανική ήπειρο. Είναι δύσκολο να εξηγηθεί πώς, εν έτει 2008, έχουμε ακόμη φαινόμενα πειρατείας όπως στον Μεσαίωνα. Η διεθνής κοινότητα γενικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα έχουν καθήκον να εξετάσουν την ιστορική αυτή ανωμαλία και να αναπτύξουν μηχανισμούς οι οποίοι θα θέσουν τέλος στην κατάσταση αυτή προς όφελος ολόκληρης της περιοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE ), γραπτώς . − Υποστηρίζω πλήρως το ψήφισμα για την πειρατεία στη θάλασσα. Επί του παρόντος συμβαίνουν δύο επιθέσεις την ημέρα στην περιοχή γύρω από το Κέρας της Αφρικής και οι πειρατές διαταράσσουν τις ροές του εμπορίου και εμποδίζουν τη διεθνή βοήθεια να φτάσει στη Σομαλία. Το παρόν ψήφισμα ζητεί συντονισμένη δράση μεταξύ της ΕΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης, ώστε να απομονωθούν οι πειρατές στην περιοχή και να διασφαλισθεί ότι η βοήθεια φτάνει στην ταραγμένη αυτή περιοχή. Υποστηρίζω τις συστάσεις αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE ), γραπτώς . – (PT) Μια από τις σημαντικότερες πτυχές της αποστολής EU NAVCO είναι το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη ναυτική αποστολή της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, λαμβάνοντας μέτρα κατά της πειρατείας αυτής, η ΕΕ έχει σαφή επίγνωση ότι προασπίζεται τα άμεσα συμφέροντά της. Η επίγνωση αυτή συνδέεται αναμφίβολα με τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Καθώς ο κόσμος έρχεται πιο κοντά και καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία αποκτά ολοένα και πιο παγκόσμιο χαρακτήρα, είναι σαφές ότι τα συμφέροντά μας εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορά μας και ότι η προάσπισή τους θα απαιτήσει επίσης πόρους που εκτείνονται πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα εν λόγω συμφέροντα και η προάσπισή τους είναι, κατά κανόνα, κοινά για την Ευρώπη και τους συμμάχους της. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος του NATO, μεταξύ άλλων, στην καταπολέμηση της πειρατείας είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να σημειωθεί και να περιληφθεί στην ανάλυσή μας αυτής της μεταβαλλόμενης κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI ), γραπτώς. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για την πειρατεία στη θάλασσα. Η ανεμπόδιστη διέλευση των σκαφών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου: η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανεχθεί την τέλεση πράξεων πειρατείας κατά κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, μια πλούσια περιοχή θήρας για τους ληστές της θάλασσας.

Χαιρετίζω την έκκληση στη μεταβατική κυβέρνηση της Σομαλίας, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, να αντιμετωπίσει την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία που διαπράττονται από τις σομαλικές ακτές σε βάρος πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια ως εγκληματικές πράξεις, συλλαμβάνοντας τους δράστες βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου. Τέλος, επικροτώ την κοινή δράση που προωθεί το Συμβούλιο, και ειδικότερα να επεκταθεί το δικαίωμα της θαλάσσιας και εναέριας καταδίωξης των πειρατών αυτών στα χωρικά ύδατα των παρακτίων κρατών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενες χώρες συμφωνούν, καθώς και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού συντονισμένης βοηθείας για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων πειρατείας στη θάλασσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE ), γραπτώς . − Θα ψηφίσω υπέρ του παρόντος ψηφίσματος και συγχαίρω τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν στην παρούσα συγκυρία.

Η πειρατεία στη θάλασσα είναι εγκληματική πράξη, η οποία όχι μόνον απειλεί τη ζωή των ναυτικών, αλλά διαταράσσει επίσης το νόμιμο εμπόριο, ακόμη και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι σύγχρονοι πειρατές δεν χαρακτηρίζονται από ρομαντισμό· δεν είναι χαρακτήρες τύπου Johnny Depp, οι οποίοι κρέμονται από τα ξάρτια. Είναι απελπισμένοι, επικίνδυνοι εγκληματίες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν.

Η πειρατεία αποτελεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο, και ιδίως στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, όπου έχει προσλάβει διαστάσεις επιδημίας. Είναι πλέον καιρός για συντονισμένη διεθνή δράση για να δοθεί τέλος σε αυτό το είδος δραστηριότητας. Το παρόν ψήφισμα είναι επίκαιρο, και ευελπιστώ ότι θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις μας να συνεργασθούν στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής προσπάθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL ), γραπτώς . Το ψήφισμα, που υπερψηφίστηκε από τον μεγάλο συνασπισμό κεντροδεξιών και κεντροαριστερών πολιτικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προωθεί, με πρόσχημα την πειρατεία, νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ στην περιοχή της Σομαλίας και του Κέρατος της Αφρικής. Αξιοποιεί τα κρούσματα πειρατείας σε μία περιοχή όπου διασταυρώνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσίας και άλλων δυνάμεων, για να επιβάλλει και να κατοχυρώσει την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ που με την «πυγμή των όπλων» θα προωθήσει τα ιμπεριαλιστικά σχέδιά της για γεωστρατηγικό έλεγχο.

Το Ευρωκοινοβούλιο χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για τη συγκρότηση και αποστολή ευρωενωσιακής πολεμικής ναυτικής δύναμης, δύναμη κρούσης ουσιαστικά των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων για μεγαλύτερη διείσδυση και αναδιανομή των αγορών προς όφελός τους. H νέα αυτή ιμπεριαλιστική επιχείρηση θα σημάνει ακόμη μεγαλύτερη καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, ένταση της εκμετάλλευσης των λαών για τη διασφάλιση των μονοπωλιακών κερδών, νέους κινδύνους πολεμικών τυχοδιωκτισμών στο έδαφος των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Οι λαοί μπορούν να αποκρούσουν τους νέους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να επιβάλλουν το αναφαίρετο δικαίωμά τους να καθορίζουν οι ίδιοι το μέλλον και την τύχη τους, με κριτήριο τα συμφέροντά τους, ενάντια στους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE ), γραπτώς . − Η αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών βουλευτών υποστηρίζει την ισχυρή διεθνή ναυτική δράση κατά της πειρατείας, αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η ΕΕ μπορεί, ή πρέπει ακόμη, να παρέμβει. Επομένως, απείχαμε από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος. Μια ναυτική μονάδα του NATO αναπτύσσεται ήδη κατά της πειρατείας στις θάλασσες στα ανοικτά του Κέρατος της Αφρικής. Τα κράτη μέλη της ΕΕ που θα πρέπει να συνεισφέρουν πολεμικά σκάφη στη «ναυτική δύναμη της ΕΕ» συνεισφέρουν ήδη στην απόκριση του NATO. Η ΕΕ δεν διαθέτει πρόσθετους πόρους. Δεν προσφέρει καμία προστιθέμενη αξία, μόνον πολυπλοκότητα, σύγχυση και διπλασιασμό των προσπαθειών, ενώ η κατάσταση απαιτεί συνοχή, μια σαφή αλυσίδα διοίκησης και πολιτικού ελέγχου, και αυστηρούς κανόνες εμπλοκής. Η δουλειά αυτή είναι για το NATO. Διαφωνούμε επίσης με τις αναφορές σε «αλιευτικά σκάφη της ΕΕ», «αλιείς της ΕΕ», «αλιευτικά, εμπορικά και επιβατηγά πλοία της Κοινότητας». Η ΕΕ δεν διαθέτει σκάφη και κανένα δεν φέρει τη σημαία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM ), γραπτώς. − (PL) Ο αριθμός των πράξεων πειρατείας που έχουν καταγραφεί σε ολόκληρο τον κόσμο μεταξύ των ετών 2000 και 2006 ήταν 2 400. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα συμβάντα που δεν δηλώνουν οι επιχειρήσεις μεταφορών φοβούμενες την αύξηση των ασφαλίστρων τους. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας υπολόγισε ότι ο πραγματικός αριθμός των πράξεων πειρατείας είναι δύο χιλιάδες τοις εκατό υψηλότερος. Η πειρατεία συνεπάγεται ζημίες ύψους της τάξης των 13-16 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, και το ποσό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Η Σομαλία είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Από το 2000 και έπειτα, τα πιο επικίνδυνα ύδατα στον κόσμο είναι αυτά κατά μήκος της ακτής της νοτιοανατολικής Ασίας, μαζί με τα ύδατα γύρω από τη Μαλαισία, την Ινδονησία, τη Νιγηρία, το Ιράκ και την Τανζανία.

Οι πράξεις πειρατείας στη θάλασσα αποτελούν σημαντική απειλή όχι μόνον για τους ανθρώπους, αλλά και για τη θαλάσσια ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος (B6-0544/2008 ) – Ισοδυναμία των λογιστικών προτύπων

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM ), γραπτώς. − (PL) Τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) αποτελούν ορθή βάση για την ενοποίηση των λογιστικών προτύπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η γενικευμένη χρήση παγκοσμίως αποδεκτών λογιστικών προτύπων θα βελτιώσει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα οφέλη θα γίνουν αισθητά τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους επενδυτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν μόνον τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται βάσει των ΔΠΧΠ στην έκδοση του Οργανισμού Λογιστικών Προτύπων. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι, για μεταβατική περίοδο, είναι διατεθειμένες να δεχθούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται βάσει των ΔΠΧΠ στην έκδοση που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 χωρίς να απαιτούν την προσαρμογή τους.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0562/2008 )

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE ), γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος, δηλαδή, συσκευών που παράγουν σαρωμένες εικόνων ατόμων σαν αυτά να ήταν γυμνά, ισοδυναμώντας ουσιαστικά με σωματικό έλεγχο κατόπιν απογύμνωσης, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων, επειδή συμφωνώ με τους εισηγητές ότι το εν λόγω μέτρο ελέγχου ξεπερνά τα όρια μιας απλής διαδικασίας που καθίσταται δυνατή από την τεχνολογία και έχει αντίκτυπο στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, στην προστασία των δεδομένων και στην προσωπική αξιοπρέπεια. Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να πλαισιώνεται από σημαντικές και αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης.

Δεδομένου ότι οι απαραίτητες για την λήψη απόφασης προϋποθέσεις δεν έχουν τηρηθεί ακόμα, δεδομένου ότι ουσιώδη στοιχεία εξακολουθούν να είναι άγνωστα, θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα να ζητήσουμε από την Επιτροπή, πριν την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας, να εκπονήσει έκθεση αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να γνωμοδοτήσει επειγόντως όσον αφορά τους σαρωτές σώματος μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE ), γραπτώς . – (PT) Υποστηρίζω την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων.

Με προβληματίζει ο προτεινόμενος κανονισμός, ο οποίος προβλέπει τη χρήση σαρωτών σώματος στις επιτρεπτές μεθόδους για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών στα αεροδρόμια της ΕΕ. Οι συσκευές αυτές παράγουν σαρωμένες εικόνων ατόμων σαν αυτά να ήταν γυμνά, ισοδυναμώντας ουσιαστικά με σωματικό έλεγχο κατόπιν απογύμνωσης. Το εν λόγω μέτρο ξεπερνά τα όρια μιας απλής διαδικασίας που καθίσταται δυνατή από την τεχνολογία και έχει αντίκτυπο στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, στην προστασία των δεδομένων και στην προσωπική αξιοπρέπεια.

Θεωρώ ότι οι απαραίτητες για την λήψη απόφασης προϋποθέσεις δεν έχουν τηρηθεί ακόμα, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στερείται ακόμη ουσιωδών πληροφοριών και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει έκθεση αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να ζητήσει τη γνώμη των ανεξάρτητων αρχών προστασίας των δεδομένων και να πραγματοποιήσει επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση του ενδεχόμενου αντικτύπου επί της υγείας αυτών των τεχνολογιών.

Η λήψη απόφασης χωρίς να διενεργηθούν όλα τα προαναφερθέντα θα επιδείξει μια βιασύνη την οποία οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θα κατανοήσουν και θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στην κλιμάκωση της ασφάλειας αδιαφορώντας πλήρως για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την προσωπική αξιοπρέπεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE ), γραπτώς. (RO) Απέσχον από την ψηφοφορία επί της παρούσας πρότασης ψηφίσματος, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διενεργήσει έναν πολύ πιο ώριμο προβληματισμό σχετικά με την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Εξυπακούεται ότι αμφότερες είναι βασικές αξίες για τους πολίτες των κρατών μελών και πρέπει να προστατεύονται εξίσου. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από εγκληματικές συμμορίες ή τρομοκράτες είναι, σε πολλές περιπτώσεις, πιο προηγμένη από εκείνη που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες μας επιβολής του νόμου. Η ΕΕ δεν έχει καμία δικαιολογία για τη μη χρήση των πιο προηγμένων διαθέσιμων τεχνικών πόρων, εάν η χρήση τους μπορεί να σημαίνει την αποφυγή της απώλειας ανθρώπινων ζωών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE ), γραπτώς . – (PT) Τα τελευταία χρόνια, οι αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας στις αεροπορικές μεταφορές δημιούργησαν ολοένα και περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητά τους με τα ατομικά δικαιώματα. Αυτή η αναγκαιότητα εναρμόνισης συμφερόντων αναδύεται παραδοσιακά στον τομέα της ελευθερίας και της ιδιωτικής ζωής, ειδικότερα. Οι προβληματισμοί αυτοί ανέκυψαν άλλη μία φορά στην παρούσα περίπτωση και απαιτούν κατάλληλη απάντηση, η οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να δοθεί. Εάν λάβουμε υπόψη, αφενός, το επίπεδο παρέμβασης των υφιστάμενων μεθόδων και, αφετέρου, τις απαντήσεις που παρέχουν οι λύσεις που περιλαμβάνουν την καταγραφή εικόνων και εξασφαλίζουν τη φυσική απόσταση ανάμεσα στο προσωπικό ασφάλειας και τον επιβάτη που υποβάλλεται σε έλεγχο, φαίνεται ότι ορισμένα από τα ερωτήματα αυτά ξεπεράσθηκαν ή τουλάχιστον θα μπορούσαν να ξεπερασθούν.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα άλλο ερώτημα, το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει καλυφθεί επαρκώς και το οποίο εγείρει σημαντικούς προβληματισμούς. Οι συνέπειες της τεχνολογίας αυτής για την υγεία δεν έχουν μελετηθεί ακόμη κατάλληλα. Η αξία που διακυβεύεται στην προκειμένη περίπτωση, συγκεκριμένα η υγεία των πολιτών, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο να διασφαλισθεί, εάν θεσπισθούν μέτρα χωρίς τις προϋποθέσεις που προτείνονται στην αρχική εκδοχή του κειμένου που υποβάλλεται σε ψηφοφορία. Επομένως, καταψήφισα την τροπολογία που στόχευε στην άρση των εν λόγω προϋποθέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE ), γραπτώς. (SV) Ψηφίζω υπέρ της παρούσας πρότασης ψηφίσματος, ζητώντας να ερευνηθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη σάρωση του σώματος προτού ληφθεί απόφαση. Ωστόσο, το ψήφισμα μπορούσε να είχε προχωρήσει περισσότερο. Διαφωνώ καταρχήν με τη χρήση των σαρωτών σώματος, η οποία συνεπάγεται υπερβολική παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και είναι δυσανάλογη προς τον σκοπό που επιδιώκει. Το ισχύον σύστημα βρίσκεται ήδη στα όρια της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής και είναι επαρκώς ασφαλές.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL ), γραπτώς . H απαράδεκτη απόφαση της ΕΕ για τη χρήση των «σαρωτών σώματος» («body scanners») στα αεροδρόμια, δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια των αερομεταφορών, εντάσσεται στην αντιδραστική πολιτική της ΕΕ, αποτελεί χυδαία κατάφωρη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων, με οδυνηρές συνέπειες για την υγεία και τη ζωή τους.

Οι δημαγωγικές αναφορές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την έλλειψη εγγυήσεων σχετικά με τους «σαρωτές σώματος», που περιλαμβάνονται στο σχετικό κοινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφήνουν ανοιχτό το δρόμο της εφαρμογής του απαράδεκτου και άκρως επικίνδυνου συστήματος.

Το προτεινόμενο μέτρο, το οποίο θίγει βάναυσα την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και το βασικό πυρήνα της προσωπικότητάς του, ενώ παράλληλα θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη σωματική υγεία του, αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, το πραγματικό, αποκρουστικό πρόσωπο της ΕΕ του κεφαλαίου. Οι λαοί πρέπει για άλλη μια φορά να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Το ηλεκτρονικό ξεγύμνωμα των πολιτών με ή χωρίς «εγγυήσεις», δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Χρειάζεται η άμεση, πλήρης και αποφασιστική καταδίκη του. Αντίσταση, ανυπακοή και απειθαρχία στην πολιτική και τα μέτρα της ΕΕ είναι μονόδρομος για τους λαούς, προκειμένου να εξασφαλίσουν ακόμη και τη στοιχειώδη αξιοπρέπειά τους.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0541/2008 )

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL ), γραπτώς . (NL) Η μεγάλη πλειονότητα όλων των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ. Η επιθυμία αυτή δεν διατυπώθηκε μόνον από τους Αλβανούς και τους Μακεδόνες στη Μακεδονία, οι οποίοι μόλις πρόσφατα βρήκαν μια λύση στις διαφορετικές απόψεις τους όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας αυτής, αλλά και από τους Σέρβους, τους Μαυροβούνιους και τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου, οι οποίοι αποχαιρέτισαν πρόσφατα ένα κοινό κράτος, μαζί με τους Σέρβους, τους Κροάτες και τους Βόσνιους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η ΕΕ θα πρέπει να προσέξει να μην υπερεκτιμήσει τη σημασία του γεγονότος αυτού. Το γεγονός ότι θέλουν να συνεργασθούν στο πλαίσιο της ΕΕ δεν μας λέει απολύτως τίποτε σχετικά με την κρατική δομή στην οποία ζουν. Αυτή βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των λαών, όχι της ΕΕ. Εάν πρέπει να επιλέξουν μεταξύ περιφερειακής αυτοδιοίκησης και μεταβίβασης εξουσιών σε μια κεντρική κυβέρνηση, επειδή αυτό επιθυμεί η ΕΕ, τότε θα διαλέξουν το πρώτο. Ο πόλεμος στη Βοσνία στο διάστημα μεταξύ 1992 και 1995 προκλήθηκε επειδή η πλειονότητα των κατοίκων δεν ήθελε μια κεντρική κυβέρνηση, αλλά μια χαλαρή εταιρική σχέση στην καλύτερη περίπτωση. Η χθεσινή συζήτηση κατέδειξε σαφώς ότι η μεγάλη πλειονότητα των βουλευτών στο παρόν Σώμα θα προτιμούσε περισσότερη κεντρική κυβέρνηση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη παρά αποκέντρωση. Δεδομένου ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί, η ΕΕ καταδικάζεται σε επ’ αόριστον παρουσία στη χώρα αυτή. Για τον λόγο αυτό θα καταψηφίσω την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (RC-B6-0571/2008 )

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL ), γραπτώς . – (PT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος εντάσσεται σε μια ωμή εκστρατεία για την παραποίηση της ιστορίας ταυτίζοντας τον κομμουνισμό με τον φασισμό, σε μια αισχρή προσπάθεια απαλλαγής του δεύτερου και εξομοίωσης εκείνων που είχαν στόχο να σκλαβώσουν την ανθρωπότητα με εκείνους που αγωνίστηκαν ηρωικά για την ελευθερία.

Όπως τονίσαμε προηγουμένως, πρόκειται για μια βαθιά αντικομμουνιστική εκστρατεία, στόχος της οποίας είναι η διαίρεση των δημοκρατικών δυνάμεων μέσω της άρνησης και της παραποίησης της συμβολής των κομμουνιστών στον αγώνα κατά του φασισμού και στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο αντικομμουνισμός ήταν το ιδεολογικό υπόβαθρο αρκετών φασιστικών δικτατοριών και ένας παράγοντας που χρησιμοποιήθηκε από αυτές για τη διαίρεση των δημοκρατικών δυνάμεων.

Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος εντάσσεται επίσης στις προσπάθειες απόκρυψης του γεγονότος ότι ο καπιταλισμός σπέρνει τον σπόρο της αθλιότητας και της πείνας στον κόσμο. Ακούστε απλώς τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ανέφερε πρόσφατα ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα προστεθούν στα θύματα της πείνας, μιας κατάστασης που αφορά ήδη περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους στον κόσμο.

Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της ανάδυσης των εθνικιστικών δυνάμεων στην Ουκρανία, των προσπαθειών απαλλαγής των ουκρανικών φιλοφασιστικών ομάδων για τη συνεργασία τους με τους Ναζί, των πιέσεων για τη διεύρυνση του NATO και της παρούσας εκστρατείας κατά της Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE ), γραπτώς . − Οι Εργατικοί βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν να δηλώσουν την έντονη στήριξή τους στην πεποίθηση ότι ο λιμός του 1932-33 ήταν μια τρομακτική, ανθρωπογενής τραγωδία, και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε τη μνήμη και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον τεχνητό αυτό λιμό καθώς και τη σημασία του στην ιστορία της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Gordon Brown προέβη σε κοινή δήλωση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στις 15 Μαΐου 2008, στην οποία η Μεγάλη Βρετανία υποσχέθηκε τη συνεργασία στους διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση της μνήμης του Holodomor. Παρότι δεν αναγνωρίζουμε επίσημα ότι τα γεγονότα του 1932-33 εμπίπτουν στον ορισμό της σύμβασης του ΟΗΕ για τη γενοκτονία του 1948, αναγνωρίζουμε ότι ορισμένοι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν την άποψη αυτή και δεσμευόμαστε να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση και να μελετήσουμε προσεκτικά τυχόν στοιχεία που θα αναδειχθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI ), γραπτώς. – (FR) Το Σώμα μας αναγνωρίζει επιτέλους τη φρίκη της εξόντωσης μέσω του λιμού –του Holomodor– που προκάλεσε στην Ουκρανία το σοβιετικό καθεστώς. Είναι, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι δεν ακολούθησε το παράδειγμα του κοινοβουλίου της Ουκρανίας χαρακτηρίζοντας το εν λόγω μαζικό έγκλημα ως γενοκτονία.

Πράγματι, ο λιμός, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο εκατομμυρίων Ουκρανών μεταξύ 1932 και 1933, δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα του οικονομικού και κοινωνικού παραλογισμού του κομμουνισμού· ήταν αποτέλεσμα ενός σχεδίου εξόντωσης, το οποίο εμπίπτει στον ορισμό της γενοκτονίας, δηλαδή: «πρόθεση να εξοντωθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα με τη δολοφονία μελών της ομάδας», καθώς και «αυθαίρετη επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης με στόχο τη ολική ή μερική φυσική της εξόντωση».

Σε μια εποχή στην οποία, στη Γαλλία, ειδικότερα, μια ορισμένη μεσοαστική κομμουνιστική άκρα αριστερά επωφελείται της στήριξης των μέσων ενημέρωσης, η αναγνώριση μιας τέτοιας γενοκτονίας επιτρέπει να θυμηθούμε τη φρίκη του μαρξισμού-λενινισμού, ο οποίος ευθύνεται για τον θάνατο 200 εκατομμυρίων ανθρώπων από την επανάσταση των μπολσεβίκων το 1917 και ο οποίος εξακολουθεί να καταπιέζει σήμερα περισσότερο από ενάμισι δισεκατομμύριο ανθρώπους, στην Κούβα, στη Βόρεια Κορέα, στο Βιετνάμ κυρίως στην Κίνα, όπου η πλέον ανεξέλεγκτη μορφή καπιταλισμού συνδυάζεται πολύ καλά με τον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL ), γραπτώς . (NL) Η ομάδα μου δεν υπέγραψε την παρούσα πρόταση ψηφίσματος και η πλειοψηφία την καταψήφισε, και ο λόγος είναι ότι πιστεύουν ότι η ανάδυση της Σοβιετικής Ένωσης σε μια καθυστερημένη τότε Ρωσία ήταν ένα βήμα προόδου και επέτρεψε σε πολλούς ανθρώπους με ελλιπή κατάρτιση, κακοπληρωμένους και χωρίς δικαιώματα να αποκτήσουν μια καλύτερη ζωή. Συμμερίζομαι την πεποίθηση αυτή, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να δικαιολογήσει όλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν τότε. Ορισμένοι υπέρμαχοι του εκσυγχρονισμού, μεταξύ άλλων ο ηγέτης τους Στάλιν, θεωρούσαν ότι το ατομικό δικαίωμα στη ζωή ανθρώπων που είχαν διαφορετικές απόψεις ήταν τελείως ασήμαντο. Η στάση αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας ρωσικής παράδοσης καταπίεσης και βίας. Όλα τα άσχημα μέσα του παρελθόντος ανασύρθηκαν, αυτή τη φορά για να καταπνίξουν κάθε αντίθεση στην πρόοδο. Η αρχική ιδέα της δημοκρατίας και των ίσων δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους τέθηκε σε δεύτερη μοίρα. Ο καλός σκοπός που επιδιωκόταν έγινε η δικαιολογία για τις κακές πράξεις που τελούνταν, βάσει της ιδέας ότι η ιστορία αποφαίνεται πάντοτε υπέρ των νικητών. Σήμερα έχουν περάσει 75 χρόνια, και είναι δίκαιο και ορθό να δοθεί μεγάλη προσοχή στα λάθη που έγιναν τότε και στα πολλά θύματα των λαθών αυτών. Για τον λόγο αυτό θα ψηφίσω υπέρ της παρούσας πρότασης ψηφίσματος.

 
  
  

− Έκθεση: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008 )

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE ), γραπτώς . − Εγώ και οι βρετανοί Συντηρητικοί συνάδελφοί μου υποστηρίζουμε το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και πιστεύουμε ότι πολλές από τις προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ρόλου του που περιέχονται στην παρούσα έκθεση αξίζουν στήριξης.

Όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη Β, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι η αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών βουλευτών του ΕΚ διαφωνεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας και την ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην εν λόγω συνθήκη. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία κύρωσης της εν λόγω συνθήκης πρέπει να λάβει τέλος μετά το αποφασιστικό «όχι» στο δημοψήφισμα της Ιρλανδίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL ), γραπτώς . – (PT) Στην παρούσα έκθεση, η Επιτροπή Αναφορών ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να επιδιώκει τον διττό στόχο που ανακοίνωσε στην ετήσια έκθεσή του το 2006, και συγκεκριμένα τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα για την προώθηση της χρηστής διοίκησης και την αύξηση των προσπαθειών επικοινωνίας, ώστε όλοι οι πολίτες που μπορεί να χρειαστούν τις υπηρεσίες του να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι σχετικά με το πώς μπορούν να το πράξουν. Η αύξηση του αριθμού των υποβληθεισών καταγγελιών επιβεβαιώνει τη σημασία της εν λόγω πληροφόρησης.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Διαμεσολαβητής διαθέτει πλέον περισσότερες εξουσίες, μετά τις αλλαγές που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν αιτήματός του. Συνολικά , το 2007 ο Διαμεσολαβητής διενήργησε 641 έρευνες. Εξ αυτών το 64 % αφορούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 14 % αφορούσε την EPSO (Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), το 9 % το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 1 % το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές μορφές κακοδιοίκησης ήταν: αδιαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής πληροφοριών, άδικη μεταχείριση ή κατάχρηση εξουσίας, μη ικανοποιητικές διαδικασίες, καθυστέρηση που μπορούσε να αποφευχθεί, αθέμιτες διακρίσεις, αμέλεια, νομικό σφάλμα και μη διασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υποθέσεις διευθετήθηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM ), γραπτώς. − (PL) Στις 19 Μαΐου 2008, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ. Διαμαντούρος, υπέβαλε την έκθεσή του στην Επιτροπή Αναφορών. Σε αυτήν, παρουσίασε λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων του μαζί με δεδομένα εκπεφρασμένα σε αριθμούς και ποσοστά. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών που υποβλήθηκαν στον Διαμεσολαβητή αυξήθηκε από 449 το 2006 σε 518 το 2007. Σε σύγκριση με το 2006, ο αριθμός των μη παραδεκτών καταγγελιών μειώθηκε πέρσι. Οι λόγοι υποβολής καταγγελιών ήταν διάφοροι. Περιελάμβαναν αδιαφάνεια, μη ικανοποιητικές διαδικασίες, καθυστέρηση που μπορούσε να αποφευχθεί, διακρίσεις, μη διασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων και νομικά σφάλματα. Οι περισσότερες καταγγελίες, το 65 % του συνόλου, αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνον το 9 % των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αφορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ανέφερε επίσης σφάλματα εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ο κ. Διαμαντούρος επέκρινε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις νομικές απαιτήσεις περί δημοσίευσης το 2006 και το 2005 ετήσιας έκθεσης σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

 

11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 

12. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

13. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου

13.1. Βενεζουέλα
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο θέμα είναι η συζήτηση σχετικά με τρεις προτάσεις ψηφίσματος για τη Βενεζουέλα(1) .

 
  
MPphoto
 

  José Ribeiro e Castro, συντάκτης.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Βενεζουέλα είναι μια σπουδαία χώρα και ο λαός της διαθέτει βαθιά ριζωμένες δημοκρατικές παραδόσεις και αισθήματα. Ωστόσο, ζει δυστυχώς εδώ και μερικά χρόνια σε μια τρομερή κατάσταση, η οποία επιδεινώνεται, στην οποία τα θεμελιώδη δικαιώματά του παραβιάζονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συζητούμε το πρόβλημα αυτό για άλλη μία φορά στο παρόν Σώμα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να καταδικάσουμε την κατάσταση αυτή.

Καταδικάζουμε την κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καταλόγους που χρησιμοποιούνται για πολιτικές διώξεις βάσει ολοκληρωτικών κατευθυντήριων γραμμών, όπως η «κατάσταση Tascón», η «κατάσταση Maisanta» και η «κατάσταση Russián». Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από δεκάδες πολίτες στις περιφερειακές και τοπικές εκλογές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Βενεζουέλα είναι απαράδεκτα. Η απέλαση οργανώσεων προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως εκπροσώπων της ΜΚΟ Human Rights Watch, απλώς και μόνον επειδή έκαναν συναφείς παρατηρήσεις, είναι απαράδεκτη. Συνταράσσει επίσης το γεγονός ότι η βία και η αδιαλλαξία που τροφοδοτούνται από τις αρχές παρήγαγε ακόμη και νεαρά θύματα.

Επομένως, καταδικάζουμε και εκφράζουμε τη λύπη μας για τη δολοφονία ενός νεαρού ηγέτη φοιτητικής οργάνωσης, ο οποίος έχασε τη ζωή του θύμα αυτού του κλίματος βίας το οποίο τροφοδοτείται από τις αρχές. Ζητούμε να λάμψει η αλήθεια και να ασκηθούν διώξεις κατά των υπευθύνων.

Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να φανούμε πιο δραστήριοι. Φανταστείτε απλώς να συνέβαινε κάτι τέτοιο στις χώρες μας. Θα δεχόμασταν, στις χώρες μας, την αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από πολίτες, όπως συμβαίνει στη Βενεζουέλα; Εάν όχι, τότε πώς μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στα όσα συμβαίνουν; Πώς μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να προσποιηθούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτε;

Πώς μπορούμε να δεχθούμε, για παράδειγμα, τη στάση της πορτογαλικής κυβέρνησης –της χώρας μου, δυστυχώς, για την οποία ντρέπομαι– η οποία υποκλίνεται μπροστά στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, η οποία ακολουθεί μια δουλοπρεπή πολιτική και έχει γίνει πρόσφατα προθάλαμος της Ευρώπης για τους τυράννους; Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο.

Είναι ζωτικής σημασίας η Επιτροπή και το Συμβούλιο να υιοθετήσουν σθεναρότερη και σαφέστερη στάση όσον αφορά την καταδίκη αυτών των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, συντάκτρια. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να παρασχεθεί λεπτομερής εξήγηση των περιστάσεων που συνδέονται με τον θάνατο του Julio Soto στο Maracaibo. Θα ήθελα να διαβιβάσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του. Ζητούμε να δικαστούν και να τιμωρηθούν κατάλληλα οι δράστες του εγκλήματος αυτού. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια της Human Rights Watch αξίζουν της προσοχής μας, ιδίως δεδομένου ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη οργάνωση η οποία δεν επιδοτείται από καμία πλευρά. Επιθυμούμε να διαμαρτυρηθούμε κατά της απαγόρευσης των δραστηριοτήτων της εν λόγω οργάνωσης. Ζητούμε τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Ζητούμε την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των γυναικών κατά της βίας. Ζητούμε να διεξαχθούν οι εκλογές του Νοεμβρίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά τη διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας ή την ίδια την εκλογική διαδικασία. Η Βενεζουέλα πρέπει να είναι μια δημοκρατική χώρα, της οποίας ο λαός απολαύει τον ίδιο βαθμό ελευθερίας με τους πολίτες κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, συντάκτρια . − Κύριε Πρόεδρε, εδώ και αρκετά χρόνια, η κατάσταση της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα είναι πολύ δύσκολη, και είναι θεμιτό να αμφισβητείται η δημοκρατία της Βενεζουέλας.

Όμως, αυτό που συμβαίνει επί του παρόντος αποδεικνύει ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Βενεζουέλα αποτελούν παρωδία. Η χρησιμοποίηση ενός διοικητικού μέτρου για την αποστέρηση του δικαιώματος της κατοχής επίσημης θέσης ή του εκλέγεσθαι σε επίσημες θέσεις για 15 έτη είναι απαράδεκτη. Μόνον τα δικαστήρια πρέπει να δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις, και μόνον ύστερα από την καταδίκη των δραστών σοβαρών εγκλημάτων.

Η διαστροφή του εν λόγω μέτρου διαπιστώνεται εύκολα όταν συνειδητοποιήσουμε ότι η μεγάλη πλειονότητα αυτών που αποκλείσθηκαν από τις εκλογές προέρχονται από την πολιτική αντιπολίτευση, μια πρακτική η οποία κατά πιθανότητα δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνον στις εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου, αλλά ενδέχεται να συνεχισθεί σε επόμενες εκλογές.

Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι αυτός ο πολιτικός αποκλεισμός λαμβάνει χώρα σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων που επικρίνουν την παρούσα κυβέρνηση απελαύνονται από τη Βενεζουέλα και κατά την οποία πολύ ύποπτα ατυχήματα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων που διατύπωσαν επικρίσεις, δεν ερευνώνται κατάλληλα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει ένα αποφασιστικό μήνυμα στην κοινή γνώμη στη Βενεζουέλα ότι ο πολιτικός αποκλεισμός είναι μια μη δημοκρατική πρακτική και είναι αντίθετη προς τις ίδιες τις βάσεις του κράτους δικαίου. Πρέπει να απορρίψουμε σθεναρά τους ισχυρισμούς του αρμόδιου για θέματα Ευρώπης υφυπουργού της Βενεζουέλας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να ψηφίσει επί του ψηφίσματος αυτού τον Σεπτέμβριο, επειδή θεώρησε ότι επρόκειτο για ψηφοφορία κατά της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ένας τέτοιος ελιγμός για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης της Βενεζουέλας είναι ανάξιος ενός υπουργού αρμόδιου για θέματα Ευρώπης. Απορρίπτουμε επίσης σθεναρά την κατηγορία του ότι αυτό που κάνουμε εδώ συνιστά επίθεση κατά κυρίαρχου κράτους.

Το παρόν ψήφισμα εκφράζει την ανησυχία μας όσον αφορά τη δημοκρατική εξέλιξη και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε μια χώρα της οποίας τον λαό θαυμάζουμε και σεβόμαστε απεριόριστα.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE . – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο βίαιος θάνατος του Julio Soto αντιπροσωπεύει προσωρινή κλιμάκωση στη δραματική κατάρρευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα, μια χώρα η οποία διαδραμάτισε για κάποιο διάστημα θετικό ρόλο στη Λατινική Αμερική.

Ωστόσο, υπό το παρόν καθεστώς όχι μόνον επικρατεί πλήρης αδιαφορία για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επίσης ένας μεγαλομανής δικτάτορας επιχειρεί να εξαγάγει το απάνθρωπο σύστημα τρομοκρατίας του σε ολόκληρη την ήπειρο, ακόμη και στην Ευρώπη, εάν λάβουμε υπόψη τις σχέσεις του με τη Λευκορωσία. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να θέσουμε τέλος στα σχέδιά του σύντομα, για το καλό του ίδιου του λαού του, αλλά και για το καλό των λαών άλλων χωρών, τις οποίες επιχειρεί να εξαγοράσει ή να εκβιάσει με τον πετρελαϊκό πλούτο του, προκειμένου να τους επιβάλει την ιδεολογία του.

Εάν επικαλείται το επιχείρημα της εθνικής κυριαρχίας, μπορώ μόνον να πω ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό από οποιαδήποτε εθνική κυριαρχία και ότι αυτό είναι τα θεμελιώδη και οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE . – Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Βενεζουέλα έζησε μια τραυματική ιστορία στο πρόσφατο αλλά και στο πιο μακρινό παρελθόν, και η κατάσταση αυτή δεν αποδίδεται μόνον σε ενδογενή αίτια. Πράγματι, οι εξωγενείς παράγοντες είναι ίσως πολύ πιο σημαντικοί στον τομέα αυτό. Ωστόσο, οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε και αν φταίει, αυτός που υπέφερε κυρίως ήταν ο αθώος πληθυσμός των πολιτών.

Είναι προφανές ότι η παρούσα κυβέρνηση, με επικεφαλής τον κ. Chávez, έχει διαφορές να επιλύσει με τις ΗΠΑ και τους υποστηρικτές και τους συμμάχους τους, αλλά το γεγονός αυτό δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τέτοιες κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας, όπως ο θεσμός του λεγόμενου «διοικητικού αποκλεισμού» από τις εκλογές ή η δίωξη και η δολοφονία ακτιβιστών της αντιπολίτευσης. Ο κ. Chávez πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι εάν θέλει να προχωρήσει η χώρα του προς την ευημερία, πρέπει να εξασφαλίσει ότι η κυβέρνησή του λειτουργεί αυστηρά εντός των ορίων της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η χρήση βίας και διώξεων κατά του λαού του μπορεί μόνον να οδηγήσει τη χώρα του σε νέα εθνικά τραύματα και βάσανα, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα σχετικά με την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα βασίζεται σε γεγονότα και είναι μια ενέργεια που αξίζει να υποστηριχθεί. Δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια η κοινωνία της Βενεζουέλας γνωρίζει την πόλωση των πολιτικών δυνάμεων. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στο πραξικόπημα μερίδας του στρατού, στη μισαλλοδοξία, στη διαστρωμάτωση της κοινωνίας όσον αφορά την ιδιοκτησία και στις φυλετικές διαφορές. Η ομάδα του προέδρου Chavez είναι πολύ δραστήρια σε όλους αυτούς τους τομείς, επειδή λόγω του προεδρικού συστήματος μπορεί να ασκεί έλεγχο στη διοίκηση και στις ένοπλες δυνάμεις. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται, η δομή της κοινωνίας της Βενεζουέλας γίνεται παρόμοια με εκείνη της Κούβας, και συγκεκριμένα σοσιαλισμός με ιστορικά και εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της σημαίας και του εθνικού ύμνου της χώρας.

Οι τρέχουσες αλλαγές δεν είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο διαβίωσης, καθώς η Βενεζουέλα είναι εξαιρετικά πλούσια σε φυσικούς πόρους. Οι φυσικοί πόροι μετριάζουν τον αντίκτυπο τον αλλαγών και καθιστούν εφικτή τη δημαγωγική δράση. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή ώστε το ψήφισμα από μόνο του δεν θα σταματήσει τη διαδικασία του περαιτέρω περιορισμού των δικαιωμάτων των πολιτών στη Βενεζουέλα. Απαιτείται η έμπρακτη υποστήριξη όλων των χωρών της περιοχής.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL . – (PT) Για άλλη μία φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη και λυπηρή προσπάθεια παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συμβαίνει απλώς να λαμβάνει χώρα πριν από τις περιφερειακές και τοπικές εκλογές στη Βενεζουέλα. Στο βάθος, στόχος της συμπερίληψης της παρούσας συζήτησης στην ημερήσια διάταξη και της πρότασης ψηφίσματος είναι απλώς να απαντήσουν σε εκείνους που υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν μια ήδη μακροχρόνια και ανησυχητική απόπειρα παρέμβασης και αποσταθεροποίησης ενός δημοκρατικού και κυρίαρχου κράτους.

Στόχος είναι η κατάφωρη προώθηση της παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας, σε μια προσπάθεια επέμβασης και άσκησης εξωτερικών πιέσεων για την επιβολή αποφάσεων τις οποίες μόνον ο λαός της Βενεζουέλας έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να λάβει. Αντί να στρεβλώνουμε τα γεγονότα και να προσπαθούμε να δώσουμε μαθήματα δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να είχε συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη συζήτηση σχετικά με την προσπάθεια της ΕΕ να επιβάλει μια προτεινόμενη ευρωπαϊκή συνθήκη, η οποία έχει ήδη απορριφθεί, αδιαφορώντας πλήρως για τις δημοκρατικές αποφάσεις που λήφθηκαν με κυρίαρχο τρόπο από τους λαούς της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και της Ιρλανδίας, και επίσης λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση να επιτραπεί σε άλλους λαούς να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω δημοψηφισμάτων. Αντί να παρεμβαίνουμε σε κάτι το οποίο μπορεί να αποφασίσει μόνον ο λαός της Βενεζουέλας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να είχε απορρίψει την απάνθρωπη οδηγία για την επαναπροώθηση, η οποία αδιαφορεί και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από τη Λατινική Αμερική.

Αυτό που πραγματικά ενοχλεί τους πρωτεργάτες της παρούσας πρωτοβουλίας είναι το γεγονός ότι ο λαός της Βενεζουέλας δίνει ένα παράδειγμα, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στα μεγάλα χρηματοοικονομικά και οικονομικά συμφέροντα που ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει ένα παράδειγμα επιβεβαίωσης της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, οικοδόμησης ενός πατριωτικού σχεδίου χειραφέτησης, προόδου και ανάπτυξης, και ανάπτυξης αντιιμπεριαλιστικής αλληλεγγύης. Δείχνει ότι αξίζει να αγωνίζεται ένας λαός και ότι μπορεί να έχει μια πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική και πιο ειρηνική χώρα και έναν πιο δίκαιο, πιο δημοκρατικό και ειρηνικό κόσμο. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η καλύτερη απόκριση σε αυτήν την απόπειρα παρέμβασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το τεράστιο κύρος και η σημασία που έχει για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής και του κόσμου η μπολιβαριανή διαδικασία. Ως εκ τούτου, πρέπει να σταματήσουν να ισχυρίζονται ότι μπορούν να κάνουν κήρυγμα στον υπόλοιπο κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (PL) Συζητούμε σήμερα παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα λόγω του μη σεβασμού των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο σύνταγμα της Βενεζουέλας, και της αποστέρησης των εν λόγω δικαιωμάτων από τους αντιπάλους της παρούσας κυβέρνησης. Μέλη της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές, δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης και παρατηρητές διεθνών οργανώσεων απελαύνονται. Επομένως, η παρούσα συζήτηση είναι μια καλή ευκαιρία για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο δημοκρατικό έλλειμμα στη Βενεζουέλα και αλλού.

Η συζήτηση είναι επίσης μια ευκαιρία για να ζητήσουμε την αλήθεια στον δημόσιο και πολιτικό βίο. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας υπέκυψε στον πειρασμό επιδίωξης της απόλυτης εξουσίας. Το ίδιο έχουν πράξει οι ηγέτες πολλών άλλων χωρών και αυτοκρατοριών που επιδιώκουν να υποτάξουν τους ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά ή που είναι φτωχότεροι. Το νέο αριστερό δόγμα του κ. Chávez είναι γνωστό ως χριστιανοσοσιαλισμός, αλλά έχει ελάχιστα κοινά στοιχεία με τις κοινωνικές διδαχές της Εκκλησίας. Για τον λόγο αυτό, εκπρόσωποι των επισκόπων της Βενεζουέλας επέκριναν την έλλειψη δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, μας έρχεται συχνά στον νου η παραβολή του Ευαγγελίου για το κάρφος και τη δοκό.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE ). - (LT) Πέρασαν δέκα χρόνια από τότε που ο Hugo Chavez έγινε πρόεδρος της Βενεζουέλας. Το σύνταγμα της Βενεζουέλας του 1999 ήταν ιδανική ευκαιρία για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Σήμερα, ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ιστορική αυτή ευκαιρία πήγε χαμένη. Γνωρίζουμε ότι στη Βενεζουέλα, στη Βενεζουέλα που κυβερνά ο πρόεδρος Chavez, οι διακρίσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων και επικριτών γίνονται ανεκτές, ακόμη και ενθαρρύνονται. Στη Βενεζουέλα που κυβερνά αυτός η δικαστική εξουσία δεν είναι πλέον ανεξάρτητη και γνωρίζουμε επίσης την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο Τύπος στη χώρα αυτή. Το σημερινό μας ψήφισμα είναι μία ακόμη υπενθύμιση στον πρόεδρο Chavez ότι το σύνταγμα δεν είναι ένα απλό κομμάτι χαρτιού· οι κανόνες του πρέπει να εφαρμόζονται στην πραγματική ζωή.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN ). – (PL) Το Σώμα πρόκειται να συζητήσει την ιδιαίτερα δραματική και τραγική κατάσταση στο Κονγκό, όπου τα θύματα μετρώνται κατά εκατοντάδες, ή ακόμη και χιλιάδες. Συγκριτικά, η κατάσταση στη Βενεζουέλα φαίνεται να είναι πολύ λιγότερο σοβαρή. Αφορά παραβιάσεις εκλογικών δικαιωμάτων και απελάσεις από τη χώρα. Ωστόσο, σημειώθηκε η πρώτη δολοφονία. Ένας ηγέτης φοιτητών δολοφονήθηκε.

Ωστόσο, ακόμη και στο στάδιο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε το ζήτημα, επειδή πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάθε τέτοια διαδικασία ξεκινά με την παραβίαση δημοκρατικών δικαιωμάτων. Το πρώτο στάδιο είναι πάντοτε η κατάχρηση εξουσίας ελλείψει επιχειρημάτων, και η κατάσταση αυτή οδηγεί μεταγενέστερα στη δολοφονία. Επομένως, το παρόν ψήφισμα έχει νόημα. Λειτουργεί ως ένδειξη ή ως υπενθύμιση ότι παρατηρήθηκε αυτή η επικίνδυνη διαδικασία, ενόσω έχουμε ακόμη την ευκαιρία να την παρακολουθήσουμε και να αποτρέψουμε τη γενοκτονία.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL ). - Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι παραμονές των εκλογών στη Βενεζουέλα γίνεται μία εμφανώς απαράδεκτη προσπάθεια στις εσωτερικές εξελίξεις αυτής της χώρας με προφανή στόχο να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα αποτελεί για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη, και γενικότερα στον κόσμο, μεγάλη και σημαντική νίκη γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά τις εξελίξεις σ’ αυτή τη χώρα, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, παρά τις επεμβάσεις του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, γίνονται θετικά βήματα και επιλύονται προβλήματα των εργαζομένων.

Είναι απαράδεκτη η προσπάθεια που γίνεται και, με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να καταγγείλουμε την ενέργεια των πολιτικών δυνάμεων που με αυτό το ψήφισμα επεμβαίνουν στα εσωτερικά της Βενεζουέλας.

Τελειώνω με το εξής: είναι αδιανόητο εφτά βουλευτές σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παίρνουν την πολιτική ευθύνη για να καταδικάσουν έναν λαό που αγωνίζεται για την ελευθερία του και για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες του. Είναι αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα των λαών να καθορίζουν το μέλλον τους. Και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε όλοι.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM ). - Κύριε Πρόεδρε, όταν κάποιος αναφέρεται στη δημοκρατία, αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η σημασία φωνής και ψήφου σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης είναι απόλυτα κατανοητή. Εδώ και χρόνια αυτό δεν ισχύει στη Βενεζουέλα, μια χώρα στην οποία επικρατεί η διαφθορά και της οποίας ηγείται επί του παρόντος ο κ. Chávez. Υπό τη διακυβέρνησή του, υπάρχει ένα ιστορικό εκφοβισμού των μελών της αντιπολίτευσης, περιπτώσεις μελών κομμάτων της αντιπολίτευσης που δολοφονήθηκαν βίαια και προασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και μελών ΜΚΟ που απομακρύνθηκαν διά της βίας. Επιπλέον, η Βενεζουέλα χρησιμοποιεί επί του παρόντος τις λεγόμενες καταστάσεις διαλογής όχι μόνον για να εμποδίσει τους πολίτες να αναλάβουν δημόσια αξιώματα, αλλά και για να τους στερήσει το δικαίωμα να ψηφίσουν ελεύθερα για τους εκπροσώπους που προτιμούν. Αυτό που εμείς, ως δημοκρατικό σώμα, πρέπει να επιζητούμε από τη Βενεζουέλα είναι η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα δημοκρατίας, επιτρέποντας στους πολίτες της Βενεζουέλας να απολαύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ελευθερία ανεμπόδιστης και ανοικτής κριτικής αυτών που κατέχουν την εξουσία και την ικανότητα αλλαγής κυβέρνησης μέσω εκλογών χωρίς φόβο.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM ). - Κύριε Πρόεδρε, ο πρόεδρος Chávez είναι κατά κάποιον τρόπο το αγαπημένο παιδί της Αριστεράς στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικά, στην εκλογική μου περιφέρεια, υποστηρίχθηκε από τον πρώην δήμαρχο του Λονδίνου, Ken Livingstone. Αυτό προσέδωσε στην ανήθικη εικόνα του μια επικάλυψη ψευδούς ευπρεπισμού. Φυσικά, ο πρόεδρος Chávez κατηύθυνε τον περιορισμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του λαού της Βενεζουέλας. Υπονόμευσε την πολιτική ελευθερία, το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Πολιτικοί όπως ο κ. Livingstone που υποστηρίζουν ηγέτες όπως τον πρόεδρο Chávez υπονομεύουν την πραγματική δημοκρατία και αποκαλύπτουν πολλά για τον εαυτό τους.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής . − Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα με μεγάλο ενδιαφέρον. Η χώρα προετοιμάζεται για τις περιφερειακές και τοπικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν στη Βενεζουέλα αρκετές δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες. Ορισμένες εξ αυτών παρακολουθήθηκαν από ευρωπαϊκές αποστολές παρατήρησης, οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, γενικά, ήταν σύμφωνες προς τα διεθνή πρότυπα και την εθνική νομοθεσία. Άλλες δεν παρακολουθήθηκαν, όπως συνέβη στην περίπτωση του τελευταίου δημοψηφίσματος, δεδομένου ότι δεν προσκληθήκαμε.

Η Επιτροπή γνωρίζει τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι εξ υμών καθώς και πολλά τμήματα της κοινωνίας της Βενεζουέλας όσον αφορά τη συνταγματικότητα των «αποκλεισμών». Ορισμένοι πιστεύουν ότι σκοπός τους είναι να παρεμποδίσουν την πλήρη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Επιτροπή έλαβε γνώση της εξήγησης που παρέσχον κατ’ επανάληψη οι αρχές της Βενεζουέλας σε σχέση με τη συνταγματικότητα αυτών των «διοικητικών κυρώσεων» που επιβλήθηκαν από τον επικεφαλής της Αρχής Οικονομικού Ελέγχου σε ορισμένους δημόσιους υπαλλήλους.

Τονίζουμε τη σημασία της διασφάλισης των δικαιωμάτων όλων των πολιτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Ελπίζουμε ότι οι προσεχείς εκλογές θα ενισχύσουν τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα και ότι τα αποτελέσματα θα απηχούν τις απόψεις του συνόλου της κοινωνίας της Βενεζουέλας.

Ενθαρρύνουμε όλους τους παράγοντες να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία σε πνεύμα ανοχής, συμμετοχής του πολίτη και σεβασμού της πολυφωνίας.

Η Επιτροπή γνωρίζει επίσης σχετικά με την απέλαση των εκπροσώπων της Human Rights Watch από τη Βενεζουέλα. Ακούσαμε τις φωνές που καταδίκασαν την απόφαση αυτή ως μέτρο που θίγει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης και ως πράξη που καταδεικνύει μια στάση έλλειψης ανοχής απέναντι στην κριτική. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζουμε τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στην ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης. Η ελευθερία έκφρασης είναι ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Επιθυμώ να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Οι δεσμεύσεις της Επιτροπής όσον αφορά την υποστήριξη της ανάπτυξης της δημοκρατίας και την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων θα εξακολουθήσουν να αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές συνεργασίας και στις σχέσεις μας με τη Βενεζουέλα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το τέλος των συζητήσεων.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά πρακτικά.


13.2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο θέμα είναι η συζήτηση σχετικά με έξι προτάσεις ψηφίσματος για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές(1) .

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, συντάκτρια . − Κύριε Πρόεδρε, οι συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) τραυματίζουν βαθιά την κοινωνία της χώρας.

Μεταξύ άλλων φρικαλεοτήτων, ο βιασμός χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια ως όπλο του πολέμου και δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια υποφέρουν. Η συμπόνια μας δεν αρκεί. Αναμφίβολα, διαπράττεται μια διαρκής γενοκτονία κατά των γυναικών στο Κονγκό, και δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε τη φοβερή αυτή κατάσταση. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί η φρίκη που πρέπει να υπομείνουν οι γυναίκες αυτές. Αναμφίβολα, οι μάχες των ανταρτών στις ανατολικές επαρχίες θα φέρουν ολοένα και περισσότερη βία, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής βίας.

Πόσες γυναίκες και κορίτσια πρέπει να πεθάνουν, να υποστούν ομαδικό βιασμό, να σφαχτούν, να σκλαβωθούν, να μολυνθούν από τον ιό HIV, να απορριφθούν από τις κοινότητές τους, ώστε να αποφασίσουμε σε διεθνές επίπεδο να ασχοληθούμε σοβαρά και με μακροπρόθεσμους στόχους με το θέμα αυτό; Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή για τη σεξουαλική βία κατά κοριτσιών και γυναικών. Η ατιμωρησία των δραστών πρέπει να λάβει τέλος και το κράτος δικαίου πρέπει να αποκατασταθεί στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι ότι η κατάσταση αυτή απαιτεί μια πολύπτυχη προσέγγιση. Πρέπει να επιτευχθεί ειρήνη, πρέπει να εγκαθιδρυθεί κράτος δικαίου και η κοινωνία πρέπει να διασωθεί από την παγίδα της φτώχειας στις ανατολικές επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτό σημαίνει ότι και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του Κονγκό πρέπει να τηρεί το κράτος δικαίου.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda, συντάκτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς σας παρακαλώ να δεχθείτε τη συγγνώμη του συναδέλφου του, του κ. Hutchinson, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα.

5 400 000 άνθρωποι – αυτός είναι ο αριθμός των θυμάτων των συγκρούσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από το 1998. Κάθε μέρα, πεθαίνουν 1 500 άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γυναίκες που δεν επιβιώνουν των ακρωτηριασμών που υφίστανται· είναι αντάρτες ή στρατιώτες του τακτικού στρατού του Κονγκό· είναι επίσης παιδιά-στρατιώτες, τα οποία άρπαξαν από τους γονείς τους· είναι μικρά κορίτσια των οποίων η σύντομη ζωή είναι ένας εφιάλτης.

Η βία των λέξεων που χρησιμοποιώ είναι ασήμαντη σε σύγκριση με τη βία που λαμβάνει χώρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εδώ και υπερβολικά πολύ καιρό, βία η οποία εντάθηκε και εξαπλώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, και όλα αυτά εν μέσω της πλήρους αδιαφορίας της διεθνούς κοινότητας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει είναι ενοχοποιητικές: ενοχοποιητικές για τους στρατιώτες, στις διάφορες ομάδες ανταρτών που δρουν επί τόπου· ενοχοποιητικές επίσης για τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες, αντί να προστατεύουν τον πληθυσμό, αποτελούν απειλή για αυτόν· ενοχοποιητικές ακόμη και τον ΟΗΕ, ο οποίος αδυνατεί να διασφαλίσει την προστασία των αμάχων.

Επομένως, σκοπός του ψηφίσματος που συζητούμε είναι να προειδοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με τα τεκταινόμενα και να προτείνει μια σειρά πολύ πρακτικών αιτημάτων για τη διασφάλιση ταχείας και διαρκούς επίλυσης της παρούσας σύγκρουσης.

Μεταξύ των εν λόγω αιτημάτων, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση σε αρκετά σημεία: πρώτον, την ενίσχυση της αποστολής του ΟΗΕ με ευρωπαϊκό προσωπικό το οποίο θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον πληθυσμό· και, δεύτερον, ζητούμε από τις ανώτερες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του Κονγκό να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι οι στρατιώτες του στρατού του Κονγκό θα θέσουν τέλος μια για πάντα στις φρικαλεότητες που διαπράττουν.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, συντάκτης .(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ορισμένες από τις πτυχές που ήδη αναφέρθηκαν σε σχέση με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η πρώτη είναι προφανής. Η σύγκρουση για την οποία γίνεται λόγος έχει πολλά αίτια. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την πρόσβαση σε πόρους. Μιλάμε επίσης για την ατιμωρησία με την οποία οι πόροι αυτοί γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, την ατιμωρησία με την οποία ορισμένοι άνθρωποι λυμαίνονται την περιοχή διαπράττοντας φρικαλεότητες χωρίς να διώκονται είτε από τις τοπικές αρχές είτε από τις διεθνείς δυνάμεις, και, τρίτον, την ατιμωρησία που έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή παρουσία διεθνών όπλων που φθάνουν συνεχώς στην περιοχή.

Πιστεύω ότι τα τρία αυτά στοιχεία, και ο μεταξύ τους σύνδεσμος, είναι θεμελιώδους σημασίας επειδή, κατά πρώτον, αναδεικνύουν την αναγκαιότητας μιας σε βάθος επανεξέτασης της παρουσίας των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή.

Δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το πρόβλημα της βίας που διαπράττεται κατά των γυναικών, και ειδικότερα της σεξουαλικής βίας. Είναι ένα πρόβλημα που έχει ήδη συζητηθεί στο παρόν Σώμα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να επιμείνουμε και πάλι ώστε τόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσουν να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου ο βιασμός, και ιδίως η προσφυγή στον βασανισμό και στην κακοποίηση γυναικών, ως σεξουαλικό όπλο. Απευθύνουμε την έκκληση αυτή σε όλα τα κατάλληλα φόρα εδώ και πολύ καιρό.

Υπάρχει επίσης μια τρίτη πτυχή, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να αναδειχθεί: το πρόβλημα αυτό απορρέει στο σύνολό του από μία από τις σημαντικότερες πηγές πλούτου στον κόσμο, και συγκεκριμένα τα διαμάντια. Η συνεπής και ακριβής εφαρμογή των μηχανισμών παρακολούθησης, όπως η διαδικασία Kimberley, είναι απολύτως θεμελιώδους σημασίας όσον αφορά το βασικό αυτό πρόβλημα.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών συζήτηση σχετικά με την έγκριση διεθνούς συνθήκης για τις εξαγωγές όπλων. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια χρυσή ευκαιρία για να τονίσουμε ότι μια τέτοια συνθήκη είναι απολύτως ζωτικής σημασίας σε περιπτώσεις όπως αυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, συντάκτης . (NL) Κύριε Πρόεδρε, καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό για τους κατοίκους του Κονγκό να βρουν έναν τρόπο να επιβιώσουν, ακόμη και αν παραμένει αδύνατο να σχηματίσουν μια κεντρική κυβέρνηση. Είναι επείγον να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε όλες τις περιστάσεις που τους εκθέτουν στη βία και στην εκμετάλλευση, στον αναγκαστικό εκτοπισμό ή στον λιμό.

Γιατί το Κονγκό είναι η επιτομή όλων των δεινών της Αφρικής; Το Κονγκό ήταν αρχικά ένα αποικιακό σχέδιο εκμετάλλευσης μεταλλείων στο δύσκολα προσπελάσιμο εσωτερικό της Αφρικής. Δεν υπήρχε ένας λαός του Κονγκό με κοινά συμφέροντα και προοπτικές, παρά μόνον ένα πλήθος λαών σε απομονωμένες περιοχές.

Όταν το Κονγκό απέκτησε την ανεξαρτησία του πριν από 50 σχεδόν χρόνια, τα ονόματα των αντιμαχόμενων πολιτικών έγιναν γνωστά ανά τον κόσμο. Ο Tshombe και ο Kalonji, οι οποίοι είχαν στενές διασυνδέσεις με τα εξορυκτικά συμφέροντα, επεδίωκαν την απόσχιση της νοτιοανατολικής περιοχής τους, η οποία διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, από την υπόλοιπη χώρα. Ο μόνος οραματιστής, ο οποίος θέλησε να δώσει σε ολόκληρη τη χώρα ένα σοβαρό μέλλον, ο Patrice Lumumba, δολοφονήθηκε σύντομα.

Στη συνέχεια, ο στρατιωτικός δικτάτορας Mobutu διηύθυνε για μεγάλο διάστημα τη χώρα σαν ιδιωτική επιχείρηση, η οποία εξαρτιόταν απολύτως από τις διαθέσεις του. Η ελπίδα ότι ο θάνατος του Mobutu θα προοιωνιζόταν επιτέλους την αρχή της προόδου στο Κονγκό διαψεύσθηκε.

Ο δεύτερος πρόεδρος μετά τον Mobutu, ο κ. Kabila, δεν κατάφερε να εμπνεύσει ή να ελέγξει μεγάλες περιοχές της χώρας. Οι παρούσες εναλλακτικές δυνατότητες του Κονγκό καθορίζονται από τις αποτυχημένες εκλογές, τα αποτελέσματα των οποίων υπήρξαν αμφισβητούμενα από την πρώτη στιγμή και οπωσδήποτε δεν έτυχαν καθολικής αποδοχής, από τη μαζική μετανάστευση από τις ανατολικές γειτονικές χώρες, τους περιφερειακούς άρχοντες με συμφέροντα στα μεταλλεία και τους στρατούς των ανταρτών. Απομένει να δούμε κατά πόσον μπορεί ακόμη να επιτευχθεί μια ενιαία λύση για ένα αδιαίρετο Κονγκό.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, συντάκτρια . − (PL) Κύριε Πρόεδρε, μερικοί πολωνοί κληρικοί βρίσκονται επί του παρόντος στο Κονγκό, μαζί με κληρικούς από άλλες χώρες. Στις ιεραποστολές τους, προσπαθούν να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό, κυρίως γυναίκες και παιδιά, κατά της βίας. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις έλαβαν επίσης μέρος στις ειρηνευτικές αποστολές. Νιώθω, επομένως, ότι τα δραματικά γεγονότα στο Κονγκό με αφορούν προσωπικά.

Ιδιαίτερες ανησυχίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Κίβου και σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή Ιτούρι. Εδώ και πολλά χρόνια, φρικτές σφαγές, βιασμοί γυναικών και κοριτσιών, καθώς και στρατολόγηση παιδιών συμβαίνουν καθημερινά στη χώρα αυτή. Ζητούμε από τις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντα να ξεκινήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο, ο οποίος θα επιτρέψει στον Κονγκό να βγει από αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή.

Θα ήθελα να κάνω μια πολύ σημαντική επισήμανση. Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο σταμάτησε η σύγκρουση αυτή είναι ότι εργαζόμενοι στη Νότιο Αφρική αρνήθηκαν να εκφορτώσουν κινεζικά όπλα. Ζητούμε από τις κυβερνήσεις στην περιοχή των Μεγάλων Λιμών να ξεκινήσουν διάλογο για να σταματήσει η βία στο Κονγκό. Απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει την παροχή ιατρικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στο Κονγκό. Ειδικότερα, απαιτείται βοήθεια για τις γυναίκες και τα παιδιά που έχουν μολυνθεί συνεπεία βιασμών.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, εξ ονόματος του συντάκτη . – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) βρίσκεται σήμερα στην ίδια κατάσταση με εκείνη στην οποία βρισκόταν η Ευρώπη μετά τον Τριαντακονταετή Πόλεμο, όταν το κράτος δικαίου κατέρρευσε. Ωστόσο, το Κονγκό υποφέρει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ομάδες ένστολων ανδρών λυμαίνονται τη χώρα, ορισμένες εκ των οποίων αυτοαποκαλούνται «επίσημος στρατός» και άλλες «ιδιωτικός στρατός». Στην πραγματικότητα, είναι όλες ομάδες εγκληματιών, οι οποίες λεηλατούν τη χώρα και δολοφονούν, βιάζουν και ληστεύουν τον άμαχο πληθυσμό. Η ειρήνη δεν θα επανέλθει στο Κονγκό προτού αποκατασταθεί τουλάχιστον μια επίφαση κράτους δικαίου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Για τον λόγο αυτό, το καθήκον μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, πρώτον, να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια, και, δεύτερον, να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο εθνικής ασφάλειας. Απέχουμε πολύ από κάτι τέτοιο και η επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Κονγκό –και πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας στο σημείο αυτό– δεν ήταν προφανώς τόσο επιτυχημένη όσο θα θέλαμε να ήταν.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε αμέσως με ποιον τρόπο θα επαναφέρουμε τη σταθερότητα στη χώρα αυτή στην καρδιά της Αφρικής με όλα τα ειρηνικά, και εν ανάγκη τα στρατιωτικά, μέσα που διαθέτουμε ή ακόμη και χρησιμοποιώντας ειρηνευτικές δυνάμεις. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Όταν βλέπει κανείς το Κονγκό, και είχα αρκετές ευκαιρίες να πετάξω πάνω από τη χώρα, αντιλαμβάνεται ότι το Κονγκό αγγίζει όλους τους τομείς της Αφρικής κατά τρόπο που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη αφρικανική χώρα.

Δεν μπορούμε να έχουμε σταθερότητα στην αφρικανική ήπειρο χωρίς σταθερότητα στο Κονγκό και, επομένως, έχουμε πολύ ισχυρές υποχρεώσεις στον τομέα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE . – Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι μας προβληματίζει ιδιαίτερα η αναζωπύρωση της βίας στις ανατολικές επαρχίες του Κονγκό. Επομένως, ζητούμε από όλους τους εμπλεκομένους να επιστρέψουν αμέσως στην ειρηνευτική διαδικασία στην οποία δεσμεύθηκαν τον Ιανουάριο.

Θα ήθελα να επισημάνω τρία στοιχεία. Πρώτον, η κυβέρνηση του Κονγκό πρέπει να αναλάβει ειδικά την ευθύνη να θέσει τέλος στη διαδεδομένη σεξουαλική βία κατά γυναικών και κοριτσιών, η οποία χρησιμοποιείται ως όπλο στον εσωτερικό αυτό πόλεμο. Δεύτερον, πρέπει να ασκηθούν διεθνείς πιέσεις στις κυβερνήσεις τόσο της ΛΔΚ όσο και της Ρουάντα ώστε να ξεκινήσουν και πάλι έναν εποικοδομητικό διάλογο. Τρίτον, ζητούμε από όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ να παράσχουν αμέσως ειδική βοήθεια στον πληθυσμό του ανατολικού Κονγκό.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks, εξ ονόματος της Ομάδας PSE . – (ET) Κυρίες και κύριοι, συζητούμε σήμερα σχετικά με μια εξαιρετικά πολύπλοκη περιοχή, και μου φαίνεται ότι η συζήτηση γίνεται κυρίως για να τονίσουμε πόσο άσχημη είναι η κατάσταση και όχι επειδή έχουμε κάποια σαφή ιδέα σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Θα ήθελα, ωστόσο, να κάνω κάποια σχόλια, παρότι θα επαναλάβω αυτά που είπαν προηγούμενοι ομιλητές, συμπεριλαμβανομένου του κ. Kelam.

Το σημαντικότερο είναι να υποστηριχθεί η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στην παρούσα κρίση. Η βία παράγει μόνον πρόσθετη βία, και δεν θα ήθελα να πω ότι οι ζωές των ανδρών είναι κατά κάποιο τρόπο λιγότερο σημαντικές ή ότι η βία κατά των ανδρών επιτρέπεται, αλλά η κατάσταση των γυναικών και των παιδιών στο Κονγκό είναι πραγματικά τρομακτική και πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή σε αυτούς. Απευθύνω έκκληση στη διεθνή κοινότητα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για βελτίωση της βοήθειας, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για την παροχή ιατρικής βοήθειας –πρωτίστως στην ομάδα που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο– ενώ και η παροχή ειδικής βοήθειας από τα κράτη μέλη είναι οπωσδήποτε σημαντική.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE . – Κύριε Πρόεδρε, η ανατολική περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό υπήρξε τα τελευταία χρόνια πεδίο σφαγών καθώς και διάφορων εξαιρετικά βάναυσων και σαδιστικών εγκλημάτων κατά ανθρώπινων όντων, κυρίως αθώων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών και παιδιών.

Η Αφρικανική Ένωση, η ΕΕ και ο ΟΗΕ αποδείχθηκαν επονείδιστα ανίκανοι να καταβάλουν αποφασιστική προσπάθεια για την εγκαθίδρυση της ειρήνης στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μη διάθεση των αναγκαίων πόρων, ώστε να είναι αποτελεσματική η προστασία του τοπικού πληθυσμού και να του παρασχεθεί η ειδική βοήθεια που τόσο χρειάζεται, και να παρασχεθεί πραγματική βοήθεια για την εξεύρεση μιας ενδεχόμενης πολιτικής λύσης στις συγκρούσεις που μαίνονται. Ας ελπίσουμε ότι το παρόν ψήφισμα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ειρηνευτικής βοήθειας προς το Κονγκό και ίσως, πράγμα όχι λιγότερο σημαντικό, θα αποτρέψει εκείνες τις κακόβουλες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο που εξακολουθούν να παρέχουν όπλα στις εμπόλεμες παρατάξεις στο Κονγκό από το να συνεχίσουν να πράττουν κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία ειρήνης που επιτεύχθηκε στη Γκόμα στις 28 Ιανουαρίου 2008 δεν επέλυσε τα προβλήματα ούτε έφερε την ειρήνη στις ανατολικές επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο βιασμός γυναικών, ακόμη και μικρών κοριτσιών, συνεχίσθηκε, όπως και οι λεηλασίες και η εξαναγκαστική στρατολόγηση αμάχων και παιδιών στις ένοπλες δυνάμεις. Όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές διέπραξαν φρικαλεότητες. Μπορώ να αναφέρω τις ομάδες των ανταρτών, τους πολεμιστές των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την απελευθέρωση της Ρουάντα και τον στρατό του Κονγκό. Οι συγκρούσεις ξανάρχισαν, αποδεικνύοντας ότι ο πόλεμος που άρχισε πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια συνεχίζεται και εντείνεται. Ανησυχητικές πληροφορίες προήλθαν πρόσφατα από το Βόρειο Κίβου, σχετικά με εκατοντάδες πτώματα τα οποία ρίχτηκαν σε ποτάμια και περίπου εκατό χιλιάδες εκτοπισμένους.

Ο πόλεμος δεν προκαλεί μόνον θύματα, συνεπάγεται επίσης καταστροφή, εντονότερη πείνα και ευρεία πτώση του ηθικού. Οι αρχές και ο στρατός του Κονγκό δεν θα μπορέσουν να επιλύσουν τα προβλήματα της περιοχής μόνοι τους. Απαιτείται διεθνής βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτείται επίσης επειγόντως υλική βοήθεια με τη μορφή τροφίμων και ιατρικής βοήθειας. Η Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών υποστηρίζει πλήρως το παρόν ψήφισμα που υποβλήθηκε στο Σώμα. Η ευημερία κάθε ατόμου και το δικαίωμά του στη ζωή και στην ειρήνη πρέπει να θριαμβεύσουν.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM ). - Κύριε Πρόεδρε, οι φρικαλεότητες που υφίσταται το Κονγκό είναι αδιανόητες για όσους εξ ημών ζούμε σε ειρηνικές πολιτισμένες κοινωνίες. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε πρακτική βοήθεια σε λαούς όπως οι Κονγκολέζοι; Η άμεση στρατιωτική επέμβαση και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα διεθνούς προσπάθειας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά έχουμε δει κατ’ επανάληψη τους ηγέτες αυτού του είδους αποτυχημένων κρατών να λεηλατούν τις χώρες τους και να απολαμβάνουν τα πλούτη τους στον δυτικό κόσμο. Οι σταθερές και ειρηνικές χώρες στον κόσμο πρέπει να ενωθούν για να διασφαλίσουν ότι δεν είναι δυνατόν να λεηλατούνται τεράστια πλούτη και στη συνέχεια να κατατίθενται σε τράπεζες της Δύσης ατιμώρητα.

Πρέπει να επιτευχθούν διεθνείς συμφωνίες ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ηγέτες τέτοιων κρατών δεν θα μπορούν να ζήσουν από τα άνομα κέρδη τους. Αυτό θα είναι τουλάχιστον ένα μικρό στοιχείο μιας συνολικής λύσης ώστε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη σταθερότητας σε χώρες όπως το Κονγκό.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM ). - Κύριε Πρόεδρε, η επανάληψη των μαχών στις ανατολικές περιοχές του Κονγκό αποτελεί χλεύη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύει τη δημοκρατία. Παρά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης στη Γκόμα φέτος τον Ιανουάριο, οι παραβιάσεις των πλέον θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων συνεχίσθηκαν: βιασμοί γυναικών κάθε ηλικίας, σφαγές και στρατολόγηση παιδιών. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε μια τόσο ευαίσθητη κατάσταση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη θέση μας, ως μίας από τις ισχυρότερες φωνές στη διεθνή κοινότητα, για να ζητήσουμε ειρήνη, συνεργασία και σταθερότητα στην περιοχή.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή αυτή για να καταδικάσουμε τις πρόσφατες δηλώσεις του Laurent Nkunda, ο οποίος ζήτησε την ανατροπή της εκλεγμένης και νόμιμης κυβέρνησης του Κονγκό. Ο στρατός του Κονγκό δεν διαθέτει από μόνος του τους ανθρώπινους, τους τεχνικούς ή τους οικονομικούς πόρους για να εκτελέσει τα καθήκοντά του στο ανατολικό Κονγκό. Όμως μια παγκόσμια δήλωση, όπως η υπογραφή του νόμου για τη λογοδοσία για τη στρατολόγηση παιδιών-στρατιωτών αυτόν τον μήνα στις ΗΠΑ, υπενθυμίζει σε όλους μας ότι μπορεί να προσφερθεί βοήθεια σε τέτοιες χώρες και αρχές με την προσαγωγή των παραβατών των ανθρώπινων δικαιωμάτων ενώπιον της δικαιοσύνης.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής . − Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες σχετικά με την υποβάθμιση της κατάστασης στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία προκαλεί πρόσθετα προβλήματα σε έναν ήδη σοβαρά πληγέντα πληθυσμό. Ανησυχεί επίσης ιδιαίτερα για τις διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των γυναικών και της συνεχούς στρατολόγησης παιδιών-στρατιωτών στις συγκρούσεις.

Η Επιτροπή επαναδιατυπώνει την πεποίθησή της ότι η παρούσα κρίση στην οποία εμπλέκονται η Κινσάσα και ομάδες ανταρτών στο Κονγκό δεν έχει στρατιωτική λύση. Επομένως, ενθαρρύνουμε όλους τους εμπλεκομένους στις συγκρούσεις να επαναλάβουν γρήγορα τον διάλογο και να προωθήσουν γενναίους πολιτικούς συμβιβασμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν τον Ιανουάριο του 2008, τις λεγόμενες πράξεις δέσμευσης της Γκόμα.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκατασταθούν αποδεκτά επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των άμεσα εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων στο Κονγκό. Ως προκαταρκτικό βήμα, όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι πρέπει να συμμορφωθούν χωρίς καθυστέρηση με μια ουσιαστική κατάπαυση του πυρός με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου στρατιωτικής αποχώρησης που εκπόνησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, πρέπει να έχουμε επίσης κατά νου ότι τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης περιλαμβάνουν επίσης τα δραματικά προβλήματα που δημιουργούν οι αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις στην επικράτεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και ειδικότερα οι Δημοκρατικές Δυνάμεις για την απελευθέρωση της Ρουάντα, ένα ζήτημα στο οποίο οι περισσότερες από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΛΔΚ στο ανακοινωθέν του Ναϊρόμπι δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές προκλήσεις που έχει ακόμη να αντιμετωπίσει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά την ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ και, όπου είναι δυνατόν, την ενίσχυσή της, ώστε να διασφαλισθεί αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού και στήριξη στον στρατό του Κονγκό για την αντιμετώπιση των ξένων ένοπλων ομάδων.

Επιπλέον των συνεχών προσπαθειών της ομάδας διαμεσολάβησης της ΕΕ, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η ευρύτερη συμμετοχή της αφρικανικής διπλωματίας (συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Ένωσης) για την επίλυση των συγκρούσεων στην ανατολική ΛΔΚ, ιδίως σε περιοχές όπου μια βιώσιμη λύση θα μπορούσε να διευκολυνθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στενή συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών, και ειδικότερα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντα.

Όσον αφορά τη στήριξή μας στον πληθυσμό στις περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη μέσω της ανθρωπιστικής και της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις υπηρεσίες σε θέματα υγείας (ένα ζήτημα που θίγεται σε όλα τα ψηφίσματα), είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η Επιτροπή δραστηριοποιείται από το 1994 στον τομέα της υγείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο εν λόγω τομέας είναι σήμερα ένας από τους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η συνεργασία μας.

Επιπλέον της ανθρωπιστικής βοήθειας, παρέχουμε επί του παρόντος στρατηγική και οικονομική στήριξη στις αρχές του Κονγκό για τη βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών και των προσόντων του ιατρικού προσωπικού.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το τέλος των συζητήσεων.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


13.3. Βιρμανία/Μυανμάρ
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο θέμα είναι η συζήτηση σχετικά με έξι προτάσεις ψηφίσματος για τη Βιρμανία(1) .

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, συντάκτης. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, η στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας δεν κατάφερε να τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στη διεθνή κοινότητα μετά τη λεγόμενη επανάσταση του Saffron. Δεν κατάφερε επίσης να βελτιώσει την κατάσταση για την κοινωνία της, η οποία επαναστατεί και διεκδικεί τα νόμιμα δικαιώματά της. Η δημοκρατία και η ανάπτυξη δεν θα παταχθούν με τη βίαιη καταστολή των ευρέως διαδεδομένων διαμαρτυριών τον Σεπτέμβριο φέτος ή με τις μαζικές φυλακίσεις.

Η Βιρμανία πρέπει να προχωρήσει προς τη συμμόρφωση με τις δημοκρατικές αρχές και να διασφαλίσει την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, ένα πολυκομματικό σύστημα και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Πρέπει επίσης να αναπτύξει μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία και να αποθαρρύνει την εθνοκάθαρση. Η Βιρμανία χρειάζεται βοήθεια. Επομένως, απαιτείται μεγαλύτερη εμπλοκή εκ μέρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Γενικού Γραμματέα του, της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και των κυβερνήσεων των χωρών που ασκούν επιρροή στις αρχές της Βιρμανίας. Εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, για λογαριασμό της οποίας έλαβα τον λόγο, και εξ ονόματος των συντακτών, θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου στο παρόν ψήφισμα, την έγκριση του οποίου συνιστώ στα μέλη του Σώματος.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, συντάκτης . − Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το έκτο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά η θηριώδης στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας φαίνεται να μην λαμβάνει καθόλου υπόψη τα όσα πιστεύει ή λέει η ΕΕ. Στο μεταξύ, οι απλοί πολίτες της Βιρμανίας συνεχίζουν να υφίστανται καταπίεση, διώξεις και πείνα, αποτέλεσμα της βίαιης, αναχρονιστικής και επονείδιστης στάσης που υιοθετεί το ανεγκέφαλο στρατιωτικό καθεστώς που ελέγχει τη χώρα. Φυσικά, οι δικτάτορες εξακολουθούν να πλουτίζουν και να ζουν πλουσιοπάροχα εις βάρος των πολιτών τους που υποφέρουν.

Φαίνεται ότι τα ψηφίσματα έχουν ελάχιστη επίδραση σε αυτούς τους εγκληματίες στρατιωτικούς και, κατά τη γνώμη μου, ο σημαντικότερος λόγος για αυτό είναι το γεγονός ότι χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη Βιρμανία οικονομικά και πολιτικά. Μου φαίνεται ότι θα έπρεπε να στρέψουμε πλέον την προσοχή μας όχι στην ίδια τη Βιρμανία, αλλά στις τρεις αυτές χώρες. Πρέπει να τους καταστεί σαφές ότι πρέπει να σταματήσουν να βοηθούν τους άκαρδους και άνοες στρατηγούς της Βιρμανίας, ειδάλλως η σχέση τους με την ΕΕ θα κλονισθεί σοβαρά και ανεπανόρθωτα.

 
  
MPphoto
 

  Józef Pinior, συντάκτης. − (PL)  Κύριε Πρόεδρε, η Βιρμανία έχει γίνει σχεδόν μόνιμο θέμα συζήτησης στο παρόν Κοινοβούλιο. Επανερχόμαστε στην κατάσταση στη Βιρμανία σε κάθε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η επικείμενη διάσκεψη κορυφής ΑSΕΜ είναι μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από τη γαλλική προεδρία, να θέσει ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα στις αρχές της Βιρμανίας. Το πρώτο είναι η αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, υπάρχουν επί του παρόντος περίπου 2 100 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βιρμανία. Το δεύτερο είναι να σταματήσουν τα βασανιστήρια των κρατουμένων. Στη Βιρμανία ο κίνδυνος βασανιστηρίων είναι πάντοτε παρών. Τρίτον, ο στρατός της Βιρμανίας πρέπει να ενεργεί με επαγγελματισμό. Πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών δράσεων κατά εθνοτικών μειονοτήτων, ιδίως κατά της μειονότητας Karen στην προκειμένη περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανεχθεί τη βία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Τέλος, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παραγάγει απτά αποτελέσματα. Πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον οι κυρώσεις έχουν κυρίως αντίκτυπο στους ηγέτες της Βιρμανίας ή στον λαό της. Η πολιτική μας πρέπει να είναι συνετή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξετάσει την πολιτική της όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Βιρμανίας. Επομένως, αφενός πρέπει να επιμείνουμε στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών. Αφετέρου, η διεθνής κοινότητα πρέπει να υιοθετήσει μια αποτελεσματική πολιτική απέναντι στη Βιρμανία.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, συντάκτης .(ES) Κύριε Πρόεδρε, η αυριανή Συνάντηση Ασίας - Ευρώπης (ASEM) στο Πεκίνο παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουν και πάλι το θέμα της ανησυχητικής κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Βιρμανία.

Όπως ήδη ζήτησε με επιστολή της η Διεθνής Αμνηστία, o ασκών την προεδρία του Συμβουλίου, κ. Nicolas Sarkozy, θα πρέπει, ως συμπρόεδρος της ASEM, να εκφράσει την πολύ μεγάλη ανησυχία της Ευρώπης σχετικά με τους περισσότερους από 2 100 πολιτικούς κρατούμενους και να ζητήσει επίσης την άμεση αποφυλάκισή τους.

Μια άλλη πηγή ανησυχίας είναι η τρέχουσα στρατιωτική επίθεση κατά των πληθυσμών της μειονότητας Karen στα ανατολικά της χώρας, όπου διεξάγεται η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση της τελευταίας δεκαετίας. Άμεσος στόχος της επιχείρησης είναι ο άμαχος πληθυσμός, με αποτέλεσμα τον εσωτερικό εκτοπισμό 150 000 ανθρώπων. Τον Ιούνιο του 2006, η Διεθνής Αμνηστία απέδειξε ότι αυτό το είδος πρακτικής συνιστά στην πραγματικότητα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Επιπλέον, όπως ζήτησαν μεταξύ άλλων η Burma Campaign της Ισπανίας και η Burma Campaign International, τα θεμελιώδη πολιτικά προβλήματα θα συζητηθούν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης επίσκεψης τον Δεκέμβριο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας έχει ήδη επισκεφθεί τη χώρα πρόσφατα δύο φορές, μετά τον κυκλώνα Nargis στις αρχές του έτους.

Οπωσδήποτε δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ μια κατά τα φαινόμενα τόσο ευρεία συναίνεση μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών όσον αφορά τον συνδυασμό των δυνάμεων και την άσκηση πιέσεων στο καθεστώς, προκειμένου να αποφυλακισθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Για τον λόγο αυτό, η συνάντηση που θα αρχίσει αύριο είναι τόσο ζωτικής σημασίας.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αγνόησε για τόσο μεγάλο διάστημα, ακόμη και πίστεψε ενίοτε, τα ψέματα του καθεστώτος, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι, ύστερα από 37 επισκέψεις απεσταλμένων των Ηνωμένων Εθνών, δε έχει παρατηρηθεί καμία σημαντική πρόοδος.

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να προσθέσω τη φωνή μου στη φωνή εκείνων που ζητούν τόσο από τους ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων –προφανώς συμπεριλαμβανομένου του ισπανού πρωθυπουργού, José Luis Rodríguez Zapatero– όσο και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να δείξουν ότι υποστηρίζουν πραγματικά την αλλαγή στη Βιρμανία. Είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας να ζητήσουν την άμεση αποφυλάκιση των κρατουμένων.

Η ευκαιρία που παρουσιάζεται από αύριο δεν πρέπει, επομένως, να πάει χαμένη και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να ανταποκριθούν στις προσδοκίες.

Πιστεύω ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, και ειδικότερα ο πρόεδρος Sarkozy, θα ανταποκριθούν στις περιστάσεις, θα έχουν ιδιαίτερη επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης και θα ενεργήσουν ανάλογα. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι ένας αξιόπιστος πολιτικός παράγοντας, με μια εξωτερική πολιτική βασισμένη στην προάσπιση και στην προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και εάν δεν θέλει να δώσει την εντύπωση, όπως συμβαίνει τόσο συχνά, ότι εξυπηρετεί απλώς τα οικονομικά συμφέροντα μεγάλων εταιρειών, όπως η Total και η Chevron, τότε αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποδείξει τις προθέσεις της. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις μπορεί να αποκτήσει την αξιοπιστία αυτή.

Πολλές ζωές εξαρτώνται από τις ενέργειες αυτές.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke, συντάκτης . − Κύριε Πρόεδρε, αύριο είναι η 13η επέτειος της άδικης φυλάκισης της Aung San Suu Kyi, της πλέον αξιοσέβαστης πολιτικής κρατούμενης της Βιρμανίας. Το παρόν επίκαιρο ψήφισμα του Κοινοβουλίου καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κράτησή της και επιμένει στην άμεση αποφυλάκισή της.

Η τελευταία πενταετής περίοδος κατ’ οίκον περιορισμού της Aung San Suu Kyi επεκτάθηκε τον Μάιο για ένα ακόμη έτος. Το άρθρο 10β του νόμου για την προστασία του κράτους της Βιρμανίας του 1975 ορίζει ότι ένα πρόσωπο το οποίο κρίνεται ότι αποτελεί απειλή για την κυριαρχία και την ασφάλεια του κράτους και την ειρήνη του λαού μπορεί να παραμείνει υπό κράτηση για μέγιστο διάστημα πέντε ετών. Επομένως, αυτή η παράταση της κράτησης είναι παράνομη. Η Suu Kyi έχει περάσει περισσότερα από 13 από τα τελευταία 19 έτη κλεισμένη στο σπίτι της στη Ρανγκούν.

Εκφράζω επίσης τη λύπη μου για το γεγονός ότι ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων στη Βιρμανία αυξήθηκε από 1 300 σε περισσότερους από 2 100 από την επανάσταση του Saffron τον Σεπτέμβριο του 2007. Είναι προφανές ότι η στρατιωτική χούντα δεν τήρησε τις υποσχέσεις που έδωσε στη διεθνή κοινότητα στο ζήτημα αυτό.

Παρότι η αποφυλάκιση του βετεράνου δημοσιογράφου και γραμματέα του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία (ΝLD) U Win Tin και έξι άλλων ηγετών τον περασμένο μήνα ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω ενέργειες για την αποφυλάκιση των πολιτικών αντιφρονούντων της Βιρμανίας.

Καλώ τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ασκήσει πιέσεις με μια δεύτερη επίσκεψη στη Βιρμανία τον Δεκέμβριο, ανεξάρτητα από τις επικρατούσες συνθήκες, προκειμένου να απευθύνει επείγουσα προσωπική έκκληση για την αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων και την πλήρη συμπερίληψη του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία στις προετοιμασίες για τις εκλογές του 2010.

Τέλος, καλώ όλους τους ηγέτες της διάσκεψης κορυφής ASEM που αρχίζει αύριο στην Κίνα, κατά τη 13η επέτειο της κράτησης της Suu Kyi, να κατανοήσουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τη συνεχιζόμενη καταπίεση σε μια από τις γειτονικές χώρες τους και να λάβουν ανάλογα αποφασιστικά μέτρα ώστε να καταδικάσουν τη στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας για τη συνεχιζόμενη καταστολή των πολιτικών αντιφρονούντων.

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen, συντάκτης . − (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Βιρμανία δεν σέβεται καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις ατομικές ελευθερίες. Όπως ανέφεραν πολλοί ομιλητές εδώ, δεν είναι η πρώτη φορά που εγκρίνουμε μια θέση σχετικά με την απουσία ελευθερίας έκφρασης, την αποσιώπηση πληροφοριών, την απαγόρευση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, την παραβίαση των βασικών αρχών του κράτους δικαίου και την απαγόρευση της αντιπολίτευσης.

Ο χειρότερος εχθρός του λαού της Βιρμανίας είναι οι ίδιοι οι ηγέτες της χώρας, οι οποίοι με την υποστήριξη του στρατού, με τη δύναμη των όπλων και μέσω της βίας, επιβάλλουν τον έλεγχο του λαού από το κρατικό μονοπώλιό τους. Στις φυλακές της χούντας κρατούνται περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι από κάθε άλλη φορά. Η χούντα στρέφεται επίσης κατά του λαού της χώρας, εμποδίζοντας τη διεθνή επείγουσα βοήθεια να φτάσει σε περιοχές που επλήγησαν από φυσική καταστροφή. Η διεθνής κοινότητα είναι ανίσχυρη, καθώς βλέπει τον λαό της Βιρμανίας να αφανίζεται λόγω των ηγετών του, οι οποίοι τον καταδυναστεύουν αλλά ταυτόχρονα δεν κάνουν τίποτε.

Στη δήλωσή μας απευθύνουμε έκκληση στη διάσκεψη κορυφής ASEM, ώστε οι άλλες χώρες της περιοχής να ασκήσουν πιέσεις στη χούντα με στόχο την αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων. Φυσικά, είμαστε λίγο υποκριτές επιμένοντας σε αυτό, καθώς γνωρίζουμε ότι η Βιρμανία δεν είναι η μόνη χώρα στην περιοχή στην οποία καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ομάδα μας υποστηρίζει το κοινό ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, έναν χρόνο μετά τη βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών των βουδιστών μοναχών, η διεθνής κοινότητα παραμένει διχασμένη στο ζήτημα του πώς πρέπει να ενεργήσει απέναντι σε ένα από τα πλέον κατασταλτικά καθεστώτα του πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη επιβάλλουν αυστηρότερες κυρώσεις και διακηρύττουν ηχηρά την οργή τους για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως πράττουμε και εμείς σήμερα στο παρόν Κοινοβούλιο. Από την άλλη πλευρά, οι γείτονες της Βιρμανίας στην περιοχή, και συγκεκριμένα οι χώρες ASEAN, μαζί με την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία, απέχουν από την ανοικτή κριτική του καθεστώτος της Βιρμανίας με το πρόσχημα ότι δεν θέλουν να παρέμβουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Για τον λόγο αυτό, θέλω να υποστηρίξω τα όσα είπε ο κ. Ματσάκης προηγουμένως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φανεί τολμηρότερη και να θέσει το ζήτημα πιο ανοικτά στις συζητήσεις με την Κίνα, τη Ρωσία και τις χώρες ASEAN.

Μια ακόμη δυσκολία αφορά τη δράση στο επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποδείχθηκε τελείως αναποτελεσματική. Πριν από την τελευταία Γενική Συνέλευση, προβλεπόταν πρόοδος στην κατάσταση στη Βιρμανία, κάτι το οποίο δεν επαληθεύθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική δράση ώστε να διασφαλίσουν ότι θα γίνουν περισσότερα σε διεθνές επίπεδο σχετικά με το ζήτημα της Βιρμανίας.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, πέρασαν λιγότεροι από τέσσερις μήνες από το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δραματική κατάσταση στη Βιρμανία. Το στρατιωτικό καθεστώς που βρίσκεται στην εξουσία δεν τήρησε καμία από τις υποσχέσεις που έδωσε στη διεθνή κοινότητα μετά τις εξεγέρσεις πέρσι. Εάν η κατάσταση στη Βιρμανία δεν βελτιωθεί, υπάρχει κίνδυνος ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ματαιώσει την επίσκεψή του τον Δεκέμβριο. Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων ανέρχεται σε δύο χιλιάδες. Εξακολουθούν να κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες και στερούνται πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα. Η κ. Aung San Suu Kyi τελεί υπό κράτηση εδώ και 17 χρόνια. Έχει τιμηθεί τόσο με το βραβείο Νόμπελ όσο και με το βραβείο Ζαχάρωφ. Το καθεστώς της Βιρμανίας εξακολουθεί να περιορίζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης. Η μειονότητα Karen διώκεται από τις αρχές και έχει αναζητήσει καταφύγιο στην Ταϊλάνδη όπου ζει στα πρόθυρα της φτώχειας. Το ίδιο ισχύει για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τον κυκλώνα. Το καθεστώς δεν επέτρεψε στην ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε αυτούς, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες να κινδυνεύουν να πεθάνουν από την ασιτία.

Πρέπει να απαιτήσουμε από τις αρχές της Βιρμανίας να άρουν όλους τους περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και να αποκαταστήσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες στη χώρα. Πρέπει να καταβληθούν έντονες προσπάθειες ώστε να διασφαλισθεί ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Βιρμανία θα πραγματοποιηθεί και ότι ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία θα συμμετάσχει στη διαδικασία για την προετοιμασία των εκλογών του 2010. Η Κίνα και η Ινδία πρέπει να ασκήσουν πολιτικές και οικονομικές πιέσεις στο καθεστώς της Βιρμανίας αρνούμενες να βοηθήσουν τον στρατό της Βιρμανίας. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις καθώς και να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία μελών της κυβέρνησης και ατόμων που συνδέονται με αυτά.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM . – Κύριε Πρόεδρε, η Βιρμανία είναι μια χώρα βυθισμένη στη διαφθορά. Με 2 000 πολιτικούς κρατούμενους, την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε ελεύθερα μέσα ενημέρωσης από τις αρχές και την ευρέως διαδεδομένη δουλεία στη βιομηχανία, ο λαός της χώρας αυτής χρειάζεται μεγάλη βοήθεια.

Ωστόσο, παρά τις περισσότερες από 37 επισκέψεις απεσταλμένων των Ηνωμένων Εθνών τα τελευταία 20 χρόνια και τα έξι ψηφίσματα του παρόντος Κοινοβουλίου, η στρατιωτική χούντα δεν προέβη στην παραμικρή μεταρρύθμιση. Θα συμφωνήσω με τον κ. Ματσάκη ότι δεν αρκεί να δείχνουμε με το δάχτυλο τη Βιρμανία: πρέπει να δείξουμε τους υποστηρικτές της Βιρμανίας και τον κύριο υποστηρικτή της, την Κίνα, τον ισχυρότερο οικονομικό και στρατιωτικό της σύμμαχο. Παρ’ όλα αυτά, ένας χαμογελαστός κ. Sarkozy εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το περασμένο καλοκαίρι. Άσκησε πιέσεις στους κορυφαίους αξιωματούχους της Κίνας, που στέκονταν στο πλάι του, για τον λαό της Βιρμανίας, τον λαό του Σουδάν, τον λαό του Θιβέτ και τους καταδιωκόμενους στην ίδια την Κίνα;

Θέλω επίσης να αναφερθώ ειδικότερα στην κακή χρήση των κεφαλαίων της βοήθειας που διοχετεύονται στη Βιρμανία, επειδή, ενώ προσπαθούμε να φτάσουμε στους απλούς ανθρώπους στη Βιρμανία, τα αγαθά αυτά δίνονται συχνά σε ευνοούμενους της κυβέρνησης της Βιρμανίας για να επαναπωληθούν σε υψηλές τιμές.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE ).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αύριο είναι η 13η επέτειος από την άδικη φυλάκιση της ηγέτιδας της Βιρμανίας Aung San Suu Kyi. Είναι, επομένως, μια καλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ασκούντα την προεδρία του Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Πεκίνο στη Συνάντηση Ασίας - Ευρώπης, να δηλώσουν επίσημα ότι η κατάσταση στη Βιρμανία είναι απαράδεκτη, να ασκήσουν τις αναγκαίες πιέσεις, ιδίως στην Κίνα, όπως ήδη εισηγήθηκαν αρκετοί βουλευτές, να ακολουθήσουν το παράδειγμα που έδωσαν ιδίως οι ΗΠΑ το 2003 και να αρνηθούν τη συνέχιση των εισαγωγών ενδυμάτων που κατασκευάζονται υπό συνθήκες άθλιας δουλείας. Επιπλέον, πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις απολύτως σαφείς και συνεπείς. Εάν μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι η κατάσταση στη Βιρμανία θα αρχίσει επιτέλους να αλλάζει.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE ). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Επίτροπο που μας άκουσε. Μαζί με συναδέλφους, όπως η Glenys Kinnock, ανυπομονώ να έρθει η ημέρα κατά την οποία το παρόν Κοινοβούλιο δεν θα χρειάζεται πλέον να εξετάζει ψηφίσματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιρμανία και αλλού, αλλά πρέπει συνεχώς να επανερχόμαστε στο θέμα αυτό.

Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τους συναδέλφους στο Σώμα ότι, εάν εξετάσουμε τις επανειλημμένες απόπειρες για την πραγματοποίηση αλλαγών στη Βιρμανία, θα δούμε μόνον αποτυχίες. Πρέπει να αποκαλύψουμε τις χώρες εκείνες που βοηθούν και συντηρούν το διεφθαρμένο αυτό καθεστώς μέσω του εμπορίου. Ανακοινώσαμε τα ονόματα μερικών από τις χώρες αυτές και πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η αποκάλυψή τους θα οδηγήσει σε πραγματική αλλαγή. Πρέπει να δούμε αλλαγές στη Βιρμανία, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, στην αποφυλάκιση των κρατουμένων αντιρρησιών συνείδησης και στην πλήρη μετάβαση σε μια πολυκομματική δημοκρατία. Διώξαμε χούντες από την Ευρώπη. Ο κόσμος πρέπει να διώξει τη χούντα από τη Βιρμανία.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE ). – (PL)  Κύριε Πρόεδρε, εάν ένα μόνον άτομο εκφράσει την αντίθεσή του στις αρχές, η φωνή αυτή μόλις που θα ακουστεί. Ωστόσο, εάν όλοι οι βουλευτές του παρόντος Σώματος υψώσουν τη φωνή του και στις φωνές τους προστεθούν οι φωνές άλλων σε άλλες χώρες, τότε οι πολίτες των χωρών που υφίστανται καταπίεση θα αντιληφθούν ότι αξίζει να λέει κανείς την αλήθεια και να αντιστέκεται σε τέτοια καθεστώτα. Θα συνειδητοποιήσουν ότι οι προσπάθειές τους θα αποδώσουν τελικά καρπούς και το ηθικό τους θα τονωθεί. Παρ’ όλα αυτά, είναι επίσης αλήθεια ότι απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα εκτός από τα απλά λόγια, ώστε να δείξουμε στη χούντα ότι δεν αξίζει να επιμένει στην καταπίεση έως το τέλος, λόγω του αντικτύπου της στη χώρα και στις ίδιες τις αρχές. Επομένως, πρέπει να αναληφθούν και να διεκπεραιωθούν δύο αποφασιστικές δράσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι η αλήθεια θα επικρατήσει και ότι, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θα διακηρύττουν την αλήθεια εντός της Βιρμανίας, ο λαός θα αποκτήσει δύναμη.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM ). - Κύριε Πρόεδρε, στις αρχές του έτους είδαμε την αδυναμία της κυβέρνησης της Βιρμανίας να χειρισθεί τις συνέπειες μιας φυσικής καταστροφής στη χώρα αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη τα χρήματα που δαπανώνται για τη συντήρηση του στρατού και τον αυστηρό έλεγχο που ασκεί στη ζωή της χώρας, θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν τουλάχιστον σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του λαού του σε μια ανθρωπιστική κρίση. Δεν τα κατάφερε, επειδή δεν έχει καμία λειτουργία εκτός από τη διαιώνιση της ύπαρξής του και τη διατήρησή του στην εξουσία με κάθε τρόπο.

Παραπέμποντας στα όσα ανέφερα προηγουμένως στα σχόλιά μου για το Κονγκό, διερωτώμαι πόσα από τα μέλη της στρατιωτικής χούντας διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες της Δύσης και απολαμβάνουν ταξίδια για ψώνια στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στη Ρώμη. Ένας άμεσος τρόπος επίδειξης στήριξης στον λαό της Βιρμανίας θα ήταν να εμποδίσουν οι δημοκρατικές χώρες την έλευσή τους έως ότου εφαρμοσθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στη Βιρμανία.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE ). - (LT) Παρακολουθώ τη συζήτηση αυτή με μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε δύο ιδέες. Πιστεύω ότι ο κ. Ματσάκης τόνισε πολύ σωστά ότι το κλειδί για την κατάσταση στη Βιρμανία βρίσκεται τόσο στη Μόσχα όσο και ειδικότερα στο Πεκίνο και στο Νέο Δελχί. Πρέπει να αυξηθούν οι πιέσεις όχι μόνον στη Βιρμανία, αλλά και στις χώρες αυτές. Δεύτερον, η παρατήρηση του κ. Pinior είναι πολύ σημαντική και συμφωνώ μαζί του ολόψυχα – ότι πρέπει να παρατηρήσουμε σε ποιον βαθμό οι πιέσεις που ασκούνται στη Βιρμανία και οι κυρώσεις που επιβάλλονται κατά της Βιρμανίας επηρεάζουν τη χούντα και σε ποιον βαθμό επηρεάζουν τους απλούς πολίτες. Θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει πόσο αρνητικά θα επηρεάσουν όλα αυτά τα μέτρα τη χούντα και πόσο θα επηρεάσουν τον λαό. Πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τη Βιρμανία να ανοιχθεί στον υπόλοιπο κόσμο με κάθε δυνατό τρόπο. Μόνον τότε θα μπορέσει η χώρα να προχωρήσει στον δρόμο προς τη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE ). - Κύριε Πρόεδρε, φτάνοντας στο τέλος αυτής της συζήτησης περιόδου συνόδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ στο Στρασβούργο, αξίζει να σημειώσουμε ότι παρατηρείται και πάλι η γνωστή κατάσταση, με πολύ λιγοστούς πιστούς και αφοσιωμένους συναδέλφους να είναι ακόμη παρόντες, μαζί με τους εκπροσώπους της Επιτροπής –είμαστε ευγνώμονες γιατί οι εκπρόσωποι της Επιτροπής είναι πάντοτε παρόντες στις συζητήσεις αυτές– και, φυσικά, απόντων τυχόν εκπροσώπων του Συμβουλίου. Πρέπει να είμαστε όλοι ευγνώμονες γιατί η στέγη δεν έπεσε επάνω μας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσει ποτέ!

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής . − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας ότι η απόκριση της Επιτροπής στον κυκλώνα του περασμένου Μαΐου ήταν γρήγορη και ουσιαστική. Παρείχαμε ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια και εφαρμόσαμε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Είμαστε ικανοποιημένοι από τον ενεργό ρόλο της ASEAN όσον αφορά τον συντονισμό των διεθνών προσπαθειών. Η Επιτροπή χρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος της αξιολόγησης των αναγκών που πραγματοποιήθηκε από κοινού από την ASEAN, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την κυβέρνηση. Η ανθρωπιστική κρίση δεν έχει λήξει, αλλά τώρα θα εξετάσουμε επίσης ζητήματα αποκατάστασης. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο κατά την περίοδο αυτή υπήρξε η ευρεία αλληλεγγύη μεταξύ πολιτών, τοπικών ΜΚΟ και του Ερυθρού Σταυρού της Μυανμάρ. Αυτό μας δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να παραμελούμε την κοινωνία των πολιτών.

Τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι τα ακόλουθα:

Πρώτον, πρέπει να μειώσουμε την απομόνωση του λαού της Βιρμανίας. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ενισχυθεί. Η Επιτροπή συνδιοργανώνει μια διάσκεψη σχετικά με τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη Μυανμάρ στις Βρυξέλλες, στις 29 Οκτωβρίου.

Δεύτερον, πρέπει να κρατήσουμε ανοικτούς όλους τους δυνατούς διαύλους επικοινωνίας με την κυβέρνηση. Στη διάσκεψη κορυφής ASEM, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 26 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος Barroso αναμένεται να λάβει τον λόγο. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει εγκαθιδρύσει σχέσεις εργασίας με αρμόδια υπουργεία σε θέματα υγείας, εκπαίδευσης και διαβίωσης.

Τρίτον, πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως κινητήρια δύναμη. Δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα στις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του ειδικού συμβούλου του ΟΗΕ, Ibrahim Gambari. Η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μυανμάρ, κ. Tomás Ojea Quintana.

Η εθνική συμφιλίωση απαιτεί επίσης έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς. Αυτός δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με τους πολιτικούς ενδιαφερομένους στη φυλακή ή σε κατ’ οίκον περιορισμό. Εξακολουθούμε να ζητούμε την αποφυλάκιση όλων των κρατουμένων για πολιτικούς λόγους. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες της ΔΟΕ προκειμένου να τεθεί τέλος στις πρακτικές αναγκαστικής εργασίας σε στρατιωτικά προγράμματα και προγράμματα υποδομών.

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί όλους τους διαύλους που διαθέτει προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με την αναγκαστική εργασία και την απουσία σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών. Ο λαός της Μυανμάρ αξίζει την προσοχή και τη βοήθειά μας, και η Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE ), γραπτώς. (RO) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να σχηματίσει ενιαίο μέτωπο προκειμένου να καταδικάσει τη Μυανμάρ, όπου η κατάσταση είναι πλέον τραγική, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αξιοσέβαστες μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρουν ότι περίπου 70 000 άμαχοι έχουν αναγκασθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά τους τελευταίους έξι μήνες, σε μια προσπάθεια να διαφύγουν από τη συστηματική κακομεταχείριση της στρατιωτικής χούντας.

Η Μυανμάρ έχει μια ιστορία στρατιωτικής δικτατορίας διάρκειας περίπου 50 ετών, και καταδικάζουμε το γεγονός ότι οι κάτοικοί της δεν μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή εδώ και μισό αιώνα.

Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των διώξεων, των βασανισμών, της σκληρής εργασίας, της κατάσχεσης γαιών και του περιορισμού των δικαιωμάτων κυκλοφορίας στη Μυανμάρ, οι αρχές μπορούν εύκολα να κατηγορηθούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσμικού οργάνου που βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να γνωστοποιηθεί δημόσια στις αρχές της Μυανμάρ ότι ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί τη βάση για την οικονομική ευημερία μιας χώρας. Η αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη Μυανμάρ, αρχής γενομένης από τη βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Aung San Suu Kyi, θα ήταν μια εξαιρετικά συμβολική πράξη εκ μέρους των αρχών του κράτους αυτού, η οποία θα έδειχνε ότι είναι ανοικτές στον διεθνή διάλογο και ότι δεν σκοπεύουν να απομονωθούν πλήρως από τον υπόλοιπο κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE ), γραπτώς . (NL) Στην επικείμενη διάσκεψη κορυφής ASEM, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2008 στο Πεκίνο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με βραβείο Νόμπελ Aung San Suu Kyi θα έχει συμπληρώσει ακριβώς 13 έτη συνολικής κράτησης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-Moon ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επισκεφθεί τη Βιρμανία τον Δεκέμβριο, αλλά ανέφερε ότι θα πράξει κάτι τέτοιο μόνον εφόσον σημειωθεί πραγματική πρόοδος στην κατάσταση των πολιτικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Βιρμανία· διαφορετικά, θα αναγκασθεί να αναβάλει την επίσκεψή του. Η επικείμενη διάσκεψη κορυφής ASEM είναι η ιδανική ευκαιρία για να ασκηθούν έντονες πιέσεις στη Βιρμανία ώστε να εκπληρώσει αμέσως τις προϋποθέσεις του ΟΗΕ και να επισπευσθεί έτσι η επίσκεψη του κ. Ban Ki-Moon.

 
  

(1)1 Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


14. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο θέμα είναι η ώρα των ψηφοφοριών.

ια τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. συνοπτικά πρακτικά )

 

14.1. Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

14.2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές (ψηφοφορία)

14.3. Βιρμανία/Μυανμάρ (ψηφοφορία)

15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

16. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

19. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

20. Διακοπή της συνόδου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.20 μ.μ.)

 
Τελευταία ενημέρωση: 17 Αυγούστου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου