Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (συζήτηση)
 5.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009 (ψηφοφορία)
  6.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) (A6-0398/2008, Jutta Haug) (ψηφοφορία)
  6.3.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A6-0397/2008, Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  8.1.Αερολιμενικά τέλη (A6-0375/2008, Ulrich Stockmann) (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (A6-0378/2008, Doris Pack) (ψηφοφορία)
  8.3.Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (B6-0537/2008) (ψηφοφορία)
  8.4.Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων (B6-0544/2008) (ψηφοφορία)
  8.5.Αντίκτυπος των μέτρων για την ασφάλεια των αερομεταφορών και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ατομική αξιοπρέπεια (B6-0562/2008) (ψηφοφορία)
  8.6.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (B6-0541/2008) (ψηφοφορία)
  8.7.Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού «Holodomor» (RC-B6-0571/2008) (1932-1933) (ψηφοφορία)
  8.8.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (A6-0358/2008, Dushana Zdravkova) (ψηφοφορία)
 9.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  13.1.Βενεζουέλα
  13.2.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές
  13.3.Βιρμανία/Μυανμάρ
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  14.2.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές (ψηφοφορία)
  14.3.Βιρμανία/Μυανμάρ (ψηφοφορία)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη των παρακάτω απαντήσεων)
  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (491 kb)
  Παράρτημα
Έκδοση ΕΕ (350 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (983 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 17 Αυγούστου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου