Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

9.24. Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (ψηφοφορία)
PV
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουνίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου