Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδριάσεως
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT) και Υπηρεσία - Ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές τηλεπικοινωνίες (συζήτηση)
 4.Ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ερωτήσεων
  5.1.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά στους κανόνες εμπορίας για το κρέας των πουλερικών (A6-0223/2009, Ilda Figueiredo)
  5.2.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Aldo Patriciello (A6-0286/2009, Aloyzas Sakalas)
  5.3.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Umberto Bossi (A6-0269/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  5.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (A6-0266/2009, Reimer Böge)
  5.5.Σύσταση προς την Επιτροπή όσον αφορά στην καταγγελία 185/2005/ELB (A6-0201/2009, Miguel Angel Martínez Martínez)
  5.6.Ανάκτηση ατμών βενζίνης κατά τον ανεφοδιασμό μηχανοκίνητων οχημάτων (A6-0208/2009, Δημήτριος Παπαδημούλης)
  5.7.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (A6-0077/2009, Michael Cashman)
  5.8.Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (A6-0120/2009, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου)
  5.9.Εμπόριο προϊόντων φώκιας (A6-0118/2009, Diana Wallis)
  5.10.Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (A6-0240/2009, Neil Parish)
  5.11.Ρύπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (A6-0080/2009, Luis de Grandes Pascual)
  5.12.Ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) (A6-0146/2009, Άννυ Ποδηματά)
  5.13.Κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010 (A6-0275/2009, Vladimír Maňka)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18-19 Ιουνίου 2009) (συζήτηση)
 10.Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής για την απασχόληση – Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση – Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα – Ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (συζήτηση)
 11.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 12.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Οίνοι ροζέ και επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές (συζήτηση)
 14.Δημοκρατική διαδικασία στην Τουρκία (συζήτηση)
 15.Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (συζήτηση)
 16.Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού (συζήτηση)
 17.Διαδικασία αναφορών (τροποποίηση του τίτλου VIII του Κανονισμού) (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1389 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1453 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου