Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2209(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0027/2009

Разисквания :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Гласувания :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 06/05/2009 - 4.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0353

Разисквания
сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

16. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. – Сега ще преминем към днешните обяснения на вот. Сигурен съм, че това ще провокира силни чувства сред вас, но има твърде много колеги, които са се записали да говорят, и аз се надявам, че те присъстват.

 
  
  

- Доклад: Петя Ставрева (A6-0259/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Г-н председател, не беше съвсем ясно по кой доклад бих могла да говоря сега. Уведомих, че ще говоря по доклада на г-жа Stauner, г-н Maldeikis и г-н Corbett. Да, бих искала да кажа нещо. Просто не реагирах незабавно.

Г-н председател, с този пакет от 5 млрд. евро, по-голямата част от които са насочени към развитие на селските райони, аз бих искала по-конкретно да акцентирам върху факта, че е много важно да се вземат предвид не само официалните показатели, но и реалните нужди на развитието на селските райони. Широколентов интернет е необходим във всички държави-членки, но има държави, като моята например, в които има нужда от подобрения на пътната инфраструктура, както и от други мерки за запазване на селския ландшафт. Призовавам ви да се насочите към политиката на конвергенция и политиката на сближаване и да осигурите повече подкрепа за онези държави-членки, които изпитват икономически затруднения и които са може би на по-ниско равнище на икономическо развитие в сравнение с по-старите държави-членки. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Докладът Ставрева е един от трите доклада, включен в комбинирания пакет от 5 млрд. евро. В контекста на икономическата криза можем да видим, че ни липсват средствата за инвестиране в проекти в областта на енергийния сектор и развитието на селските райони, които пострадаха най-лошо от кризата. Приветствам факта, че Европейският парламент прие предложения регламент в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване, който заделя 1,5 млрд. евро за всички държави-членки чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Селските райони могат да прилагат проекти, които имат за цел развитието на широколентови интернет връзки. Земята играе централна роля в земеделския сектор и използването и управлението на земеделска земя е изключително важно при решаването на новите проблеми, между които изменението на климата, възобновяемите енергийни източници, недостигът на вода и биоразнообразието.

Бих искала да приканя държавите-членки да не чакат, а да изготвят своите национални планове бързо, своевременно и подробно, както и да осигурят прозрачна информация относно новите правни разпоредби. В същото време те трябва да приемат ускорени и опростени процеси – както за разходите, така и за отчетността.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Г-н председател, моят избирателен район в Уест Мидландс обхваща както градски, така и селски райони, и осигуряването на широколентов интернет в селските райони е направо ужасно. Позволете ми да дам пример с един град на границата с Уелс, а именно град Найтън, където предприемачите са разочаровани от лошите връзки и всеки казва „избавете ме“. Един от моите избиратели искаше да развива бизнес, който да предлага онлайн услуги – нещо твърде съществено, защото той е човек с увреждане и работата от дома беше най-добрият начин за него да направи това. За съжаление, заради монопола връзката е много бавна и не съдейства за успешното осъществяване на дейност.

Ето защо, това финансиране е от решаваща важност за селските райони и за икономическото възстановяване, и аз бих искала да гарантираме, че то ще се разпределя справедливо сред всички държави-членки, като приоритет получат онези райони, в които няма действаща широколентова връзка. Призовавам всички партии бързо да се обединят още сега по този въпрос и веднъж завинаги да прекарат мост, за да се преодолее това несправедливо дигитално разделение.

 
  
  

***

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, относно един процедурен въпрос. Вие много правилно казвате, че стоим докъсно тук и аз благодаря на преводачите, че останаха. Но ние сме тук късно не по наш избор: това беше решение на председателството по-рано днес – едно невероятно произволно решение, нещо, което никога преди това не се е случвало – да се отложат обясненията на вот за времето след разискването, вместо, както е в нашия правилник, след провеждането на гласуването.

Стана така, че тази вечер ние сме тук, защото председателят, който председателстваше заседанието тогава, наруши нашия собствен правилник и всички ние, които се опитваме да дадем своите обяснения на вот, правим всичко възможно в рамките на законно установеното, за да издигнем своя глас в един Парламент, който реално не обича да слуша малцинства.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Heaton-Harris, ще изясня една точка от правилника за Вас. Наистина е след гласуването, но не незабавно след него. Разликата ни дава възможност да тълкуваме нещата.

Стигаме до един доклад, върху който съм много щастлив, че г-н Heaton-Harris пожела да изрази мнение, тъй като това е докладът на г-н Onesta.

***

 
  
  

- Доклад: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, странно, но с течение на времето започвам да уважавам докладчика по този доклад и бих искал да говоря за петициите въобще, защото те са ми били от голяма полза. Въпреки че хората не разбират институциите на Европа и леко се страхуват от тях, понякога те се нуждаят от начин да регистрират даден спор. Начинът, по който сме регистрирали петиции на това място в миналото беше леко непохватен, но даваше шанс даден проблем да бъде показан на една малко по-различна сцена, след като вероятно много други възможности са били изчерпани. Внасял съм петиции на това място от най-различни хора от моя избирателен район; един от най-известните случаи беше случаят „Earls Barton 7“.

Въпросът е, че процедурата за петициите е може би единствената процедура, която си заслужава да бъде подобаващо защитавана тук. Други правила и процедури и много от другите комисии бледнеят до незначителност, когато стане въпрос за сравнение с комисията по петиции.

 
  
  

- Доклад: Richard Corbett (A6-0273/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, подобно на г-н Corbett, не бих искал да предвещавам резултатите от какъвто и да е втори референдум в Ирландия и със сигурност не бих искал да предвещавам гласуването в районите Йоркшир и Хъмбър по време на предстоящите европейски избори. Но аз пожелавам всичко хубаво на г-н Corbett, каквото и да прави, след като напусне това място през месец юли. Питам се какво ще прави Парламентът без своя докладчик по правилника – човека, който почти еднолично, скрит зад завесата, замисли да елиминира правомощията на по-малките групи и гласа на малцинствата тук.

Този доклад може би не е толкова лош, но тъй като не е чак толкова лош, той е подходящ за по-нататъшно проучване, защото доста често промените в членовете на пръв поглед са напълно справедливи. Важното е какво постигат те на практика и как се прилагат от председателството и от Бюрото. Когато става дума за пакета за Правилника за дейността и приспособяването на членовете му към Договора от Лисабон, питам се дали той не е преминал отвъд границата.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, преди няколко седмици обсъждахме доклада относно тоталитарните режими. По онова време аз отбелязах, че наистина има обща нишка, която свързва националсоциализма и съветския социализъм и това е самият социализъм.

Ние знаем, че докладчикът, г-н Corbett, вярва в европейския проект. Той не се съмнява, че вярва в по-нататъшната политическа и икономическа интеграция; той иска Съединени европейски щати или Федерална република Европа. В стремежа си към постигане на тези цели обаче той приканва за потискане на възгледите на малцинствата и почти еднолично унищожава принципа на свободата на словото.

Аз знам, че той не е много загрижен за принципа на свободата на словото. Гледайки този доклад, разбираме, че всеки зъл диктатор от миналия век би бил горд г-н Corbett да е негов помощник.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-н председател, от 2004 г. насам имам много нови колеги от присъединилите се държави, някои от които съм горд да нарека мои приятели. Когато говорим за лошите времена, в които са живели, най-много ме впечатлява това, което те казват, че наистина страшното нещо, докато са живели в държавите от Комекон, не е била липсата на демокрация, не е била липсата на право на собственост, а липсата на сигурни принципи на правовата държава. Този, който е бил наистина опасен критик на режима, не е бил изправян пред съд. Животът му просто е ставал по-труден – шофьорската му книжка например тайнствено изчезвала в пощата, децата му не получавали място в университета, не можел да намери никаква работа освен ниско квалифицирана.

Онова, което ме безпокои, е че един подобен двоен стандарт започва да действа и в нашите институции. Когато Вацлав Клаус дойде тук, членове на Парламента дюдюкаха, издаваха неразбираеми звуци и отправяха към него жестове като множество от ужасени маймуни и на никого даже не му беше казано да се въздържа. Когато обаче ние протестирахме в подкрепа на референдум, 14 от нас бяхме глобени. Добричките християндемократи могат да извършат почти явна измама и да няма никакви последици за тях, но когато един австрийски евроскептик снима хора, които се записват за събрание, което не беше там, той беше глобен с хиляди евро за това, че фактически е попълнил един формуляр неправилно. Можете да кажете, че не е моя работа да казвам това. Аз не съм живял при онази система, но Вацлав Клаус е живял. И когато той ни предупреждава срещу връщането към нея, мисля, че трябва да го чуем.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Г-н председател, съвсем откровено, никога в живота си не съм чувал толкова глупости, колкото бяха изречени във връзка с този доклад. „Диктатура и манипулация“? Защо тогава той получи такова мнозинство, ако е бил толкова негативен?

Първата грешка, която направиха неговите критици, е че той не споменава Договора от Лисабон или прилагане на Договора от Лисабон. Тази част беше отделена, за да се занимава с нея следващият Парламент, а не ние днес. Тези, които имат възражения срещу доклада, като че ли даже на са го чели.

Що се отнася до това, че е насочен към незачитане на малцинствата, няма и едно единствено изменение в доклада или реално в който и да е доклад за правилника, който съм изготвял, което да има такива последици. Този Парламент е парламент на малцинствата, за разлика от някои национални парламенти, които се доминират от едно единствено партийно мнозинство или от изпълнителната власт. Това е парламент, в който всеки е малцинство, и дано това многообразие да продължи дълго време.

Що се отнася до коментарите, че Вацлав Клаус е бил заглушаван с викове, които нямат нищо общо с този доклад, аз знам, че някои колеги напуснаха по време на неговото изказване, но когато тук беше министър-председателят на Португалия вие се опитвахте да му попречите да говори; заглушавахте го с викове. Той дори не успя да направи изказването си, защото вие не искахте той да отправи своето проевропейско послание.

Ето защо аз напълно отхвърлям казаното. Боя се, че вече изразходвах моето време и затова не мога да направя обяснението на вот, което щях да направя, което се състоеше в това, че се радвам, че докладът ми беше изцяло приет, освен една малка грешка, която мисля беше, когато групата на Европейската народна партия получи своя списък за гласуване сгрешен. Да се надяваме, че ще поправим това в следващия Парламент.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Г-н председател, бих искала да подчертая факта, че Европейският парламент е институция, която насърчава демокрацията както из цяла Европа, така и вътре в самия Парламент. За съжаление, в този доклад имаше различни моменти, различни линии на аргументация, които не можах да подкрепя. Въпреки че са вдъхновени от най-добри намерения, аз не мисля, че в Европейския парламент трябва да подкрепяме член, който е рестриктивен и насочен срещу един единствен човек. Също така не мисля, че демокрацията се увеличава, като на председателя на Европейския парламент се дава правото да решава дали да позволи дадено писмено изявление или не. В крайна сметка, членовете на Парламента имат правото да казват какво мислят. Освен това разискванията с използване на сини карти е възможно да се превърнат в разчистване на вътрешнопартийни сметки. За съжаление, аз се чувствах принудена да гласувам против тези предложения на Европейския парламент. Благодаря ви.

 
  
  

- Препоръка за второ четене Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Не винаги се случва преди даден доклад нашите пощенски кутии да са пълни с интересни материали за и против, а това е източник и на загриженост, и на несправедливост. Гласувах за съвместната позиция в подкрепа на приемането на доклада, защото съм доволна, че бяха подкрепени предложения, в които се заявява, че мерките, които влияят на достъпа на потребителите до интернет, трябва да спазват основните права. Въпросите за защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и въпросите относно закрилата на потребителя, свързани с електронните комуникации, също бяха решени по един справедлив начин.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, този доклад навлиза в сърцевината на онова, което хората мислят, че получават от Европейския съюз. Много хора във Великобритания мислеха, че става въпрос за един вид основана на икономиката и на търговията Европа и че това е Европа за работни места. Г-н Leinen ни каза по-рано днес, че по-скоро става дума за една социална Европа.

Онова, което по същество направихме в докладите Harbour и Trautmann, беше да изберем. Ние всъщност избрахме, че не искаме да имаме допълнителна мярка за единен пазар. Всъщност, хората които ни писаха, които бяха загрижени за този доклад, на практика не схващаха, че това е мярка за единен пазар.

Ако преди този доклад незаконно сте изтегляли от мрежата например музика или филми, вашият доставчик на интернет би могъл просто да ви изключи и да деактивира вашия акаунт без предизвестие. При този доклад компромисното предложение би означавало, че трябва да се свърже с вас и вие бихте могли да оспорите това. Сега, с пакета, който премина, който вероятно ще се окаже в процедура на съгласуване, която трае години, имаме ситуация, при която трябва да отидете на съд, за да прекъснете сайтове, които може наистина да са незаконни и отвратителни, а това със сигурност не е онова, което искат хората в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, аз наистина бих искал да обясня моя вот, по-специално частта за правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, от доклада Harbour. Мисля, че във време, когато се опитваме да намерим правилния баланс между национална сигурност и граждански свободи, мнозина от нас се страхуват, че все повече и повече правителства събират все повече и повече лични данни за нас. Почти всеки ден в британската преса четем истории за това, как нашият голям брат, лейбъристкото правителство, събира все повече лични данни за отделни хора и как, даже когато са доказано невинни, отказва да върне тези данни. Но благодарение на едно решение на Съда на Европейските общности сега ще бъдат върнати данните на някои невинни хора.

Интересно е, че говорихме също така и за факта, че на потребителите трябва да се каже дали има нарушаване на личните данни в мрежите за електронни комуникации. Нещо липсва в това, тъй като не говорихме какво става, когато услуги на информационното общество като Google или Facebook загубят лични данни. Много съм доволен, че в този доклад призоваваме Комисията да проучи това по-нататък.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Г-н председател, телекомуникационният пакет беше регламент, който подтикна нашите граждани да бъдат необичайно активни. Интернет потребителите, които действаха както заедно, така и поотделно, бяха решителни в защитата на техните права да имат свободен достъп до информация и да са активни в интернет без външни ограничения. За един член на Европейския парламент е лукс да научи от преки сигнали онова, което избирателите очакват, и именно благодарение на избирателите аз отдадох достатъчна важност на това гласуване. Това подхранва надеждата за една Европа на гражданите и че Европа няма да съществува само за длъжностните лица. Бих искала да благодаря на всички, които ни изпратиха електронни съобщения за това.

За съжаление, в резултат на противоречието в първоначалната фаза на гласуването, направих грешка с моето гласуване два пъти, но за щастие това не се оказа от значение за окончателния резултат.

 
  
  

- Препоръка за второ четене Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Приемането на правна рамка ни дава възможност да консолидираме за гражданите на Европейския съюз напредъка, постигнат в областта на високоскоростните постоянни интернет връзки и безжичните комуникации и развитието на услуги с висока добавена стойност, и да постигнем 100 % покритие на широколентовия интернет. Нуждаем се от правни разпоредби, които да регулират правата на индивидите да използват интернет. Това бяха позициите, които ме накараха да подкрепя доклада на г-жаTrautmann.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-н председател, виждам, че сега Брюксел иска да сложи ръка върху интернет. Членът на Комисията Рединг казва, че е нетърпимо интернет да се регулира от частно дружество и, което в нейните очи е още по-лошо, от частно дружество в договорни отношения с американския Департамент по търговия.

Това е същата г-жа Рединг, която в едно доста препълнено пространство представи може би най-нелепия аргумент, който съм чувал от Комисията по време на последния мандат, когато тя каза, че се нуждаем от общо име на домейн .eu, за да направим интернет по-достъпен за жените.

Интернет работи. Настоящата система от имена на домейни и регистрации работи брилянтно. Можете ли да посочите една единствена политика на ЕС, която да е поне наполовина толкова успешна колкото интернет? Общата селскостопанска политика? Общата политика в областта на рибарството? Не мисля. Обвинението няма какво да добави.

 
  
  

- Доклад: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Ясно е, че трябва да признаем нуждата да приложим по-ефективно принципа на равно третиране на мъжете и жените, които работят като самонаети лица и на техните помагащи съпрузи. Преди двадесет и две години беше приета съответстваща директива. Европейският парламент и Комисията постоянно приканват за преглед на директивата, защото времето си е казало своята дума.

Днес ние сме достигнали точката, при която приехме изменения на директивата и беше гласувана нова директива, която подобрява ситуацията на помагащите съпрузи, независимо дали става въпрос за селското стопанство, занаятчийството, търговията, малките и средни предприятия или свободните професии. Аз приветствах това решение и подкрепих доклада.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Според моя часовник, ние току-що сме започнали последния ден от нашата законодателна работа. Г-н Heaton-Harris, честта е Ваша.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, един въпрос, по който феминизмът води продължаваща дискусия, е въпросът за майката, която си стои у дома. Позволете ми да се опитам да се спра на въпроса, като използвам съвременна терминология, подпомаган от госпожа Кристън Маколиф.

Един въпрос, по който феминизмът води продължаваща дискусия, е въпросът за майката, която си стои у дома. В третия сезон на сериала „Семейство Симпсън“, „Хоумър сам“, се разглежда същият въпрос. Започвайки със стресираната Мардж, той показва една ускорена версия на нейния ежедневен режим. Като съвършена буря комбинацията от професионални шегобийци по радиото, натоварен трафик, един груб шофьор отзад, и Маги, която разлива бутилката си с мляко върху Мардж и колата, я довежда до преломния момент, в който тя спира колата си на средата на един мост и създава задръстване и в двете посоки. Един местен новинар на име Кент Брокман се появява на мястото, за да направи репортаж за ситуацията. Именно в този момент въпросите за разликата между половете, които се обсъждат в „Цената на майчинството“ на Ан Критенден, излизат на преден план, когато Брокман заявява: „Една претоварена от работа и недооценена домакиня е превъртяла и е паркирала колата си на един мост“.

Сега, аз бих могъл да продължа с този конкретен епизод от „Семейство Симпсън“, но със сигурност мога да кажа, че на практика нямам време да направя това и ще предам останалото в писмена форма, защото си струва добре да се прочете.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Съжалявам, че не можем да имаме обяснения на вот чрез видео – това би било чудесно.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, даже няма да се опитам да добавя нещо към това, но само ще поздравя г-н Heaton Harris за начина, по който той тази нощ или – в зависимост от гледната точка – миналата, постигна своята стотна реч на това място, и знам, че вие сигурно сте благодарен.

Ние всички имаме нужда да признаем изключително важната роля, която играят жените и особено съпругите в малките предприятия, особено по отношение на самостоятелно заетите лица. Преди да бъда избран, аз самият бях самостоятелно заето лице и моята съпруга играеше жизненоважна роля в това предприятие.

Абсолютно правилно е да признаем това, и когато говорим за жените в малките предприятия, аз бих искал да завърша с думите на великия философ Джон Ленън, който е казал, че трудно намира начин да изрази чувствата си на признателност и благодарност към жената, която му е показала какво означава успех.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Г-н председател, мисля, че при сегашния икономически климат е от решаваща важност да направим всичко, което можем, да подкрепим онези членове на обществото, които желаят да допринесат за нашата икономика. Това е причината ЕС да въведе в миналото законодателство за отпуск по майчинство и по бащинство.

Работата от девет часа сутринта до пет часа следобед не е вариант за всекиго. По тази причина има много самостоятелно заети лица, голяма част от които са жени, и те биват често пренебрегвани. По-добрата закрила на майчинството би помогнала на съпругите в селското стопанство, търговията и малките предприятия и би насърчило жените да се включат в тези жизненоважни отрасли, където те не са достатъчно представени в момента.

За тях въпросът е сега или никога – съпруги или партньорки за живот, на които трябва да се даде ясен, дефиниран професионален статут и да се възползват от един поне равен статут на социална закрила като самостоятелно заети лица. За тях няма „върни на изпращача“. Държавите-членки следва да осигурят на помагащите съпрузи възможността да станат членове на схеми за осигуряване срещу болест и инвалидност, както и на пенсионни схеми.

Ние трябва да прекратим пародийната ситуация жени да губят права, когато се грижат за някого или дават живот.

 
  
  

- Доклад: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Г-н председател, като цяло аз подкрепям използването на ресурси от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, и ако можем да помогнем на изпадналите в затруднение, това ще е нещо хубаво. Аз обаче не знам дали изпадналите в затруднение трябва винаги да се търсят сред най-развитите страни. Независимо дали става въпрос за германски, френски или испански производители на автомобили, на мен ми се струва, че подобни неуспехи и подобни проблеми се случват и на хора в по-слабо развитите държави, в по-малките държави-членки. Ако в една държава с население от 2,3 милиона загубят работата си няколко десетки души, това е също толкова значимо, колкото, ако десет пъти повече хора загубят работата си в големите държави-членки. Ето защо аз много бих искала да видя този фонд насочен повече към малките държави-членки, към държавите-членки с по-нисък стандарт на живот и където заплахата от безработица е по-голяма. Благодаря ви.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Г-н председател, предвид казаното от Вас по-рано, че минава полунощ, и разходите, които това ще причини за Парламента, мисля да се откажа от изказване. Но само се питам дали можете да ни дадете някаква цифра, колко са ни стрували тези трима господа тази нощ с техните разкази за странните постъпки на г-н Хоумър Симпсън и за други неща, които нямат абсолютно никакво значение за нашето разискване.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Ако правилно си спомням съответния член, след като на нашите приятели преводачите се наложи веднъж да работят след полунощ, те имат право на специална почивка. Ето защо ние трябва да вземем нови екипи, за да им позволим една добре заслужена почивка.

В 11,59 ч. вечерта членът не се прилага, но в 12,01 ч.след полунощ се прилага, но аз не знам точните разходи.

***

 
  
  

- Доклад: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Г-н председател, аз одобрявам проктодоклада на г-жа Stauner, както казах по време на разискването. Подкрепям идеята използването на Фонда за приспособяване към глобализацията да бъде улеснено. Много съм обезпокоена, че само 3 % от фонда са били използвани досега. Имах намерение да гласувам в подкрепа на доклада и бих искала този факт да бъде отбелязан. За радост, грешката ми не промени окончателния резултат от гласуването. Бих искала също така да изразя своето задоволство, че приехме и докладите на г-н Peneda и на г-жа Lambert.

 
  
  

- Доклад: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Г-н председател, подкрепихме този доклад, защото това е правилният начин да продължим напред със справянето с икономическите трудности. Ние не трябва да използваме тази ситуация, за да се отдръпваме в себе си и да казваме „избавете ме“, но за да разработим нови практики и технологии, които ще ни направят по-силни, отколкото сме били вчера.

Г-н председател, познавайки себе си и Вас, зная, че фокусът на моята група да се инвестира в енергийната ефективност и да се подкрепят опитите за създаване на интелигентни градове представлява фантастична възможност за всички нас и представя една визия за бъдещето. Съчетан с разпоредби за енергийна сигурност, намаляване на емисиите и създаване на работни места, този доклад възприема холистичен подход, който ще представлява най-добрия начин за една икономика да процъфтява в бъдеще.

Някои членове на Европейския парламент и някои политически партии отхвърлят идеята за мащабни инвестиции по това време. Късогледството на тяхната визия спира дъха ми и само ще донесе дългосрочна вреда. Сега можем ясно да видим какво е необходимо да се направи и затова аз настойчиво призовавам правителството на Обединеното кралство да направи всичко възможно, за да бъдат осигурени средствата чрез този пакет.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Госпожи и господа, бих искала да дам много положителна оценка както на този доклад, така и на плана за използване на финансовата помощ от Общността за проекти в енергийната сфера, подпомагащи икономическото възстановяване. Ясно е, че проектите, които са свързани с енергетиката, са нашето бъдеще и че държавите, които се приспособят към икономика на ниските емисии и които са по-способни да изнамерят и въведат възобновяеми енергийни източници, ще надделеят над конкуренцията. Във връзка с това кратките крайни срокове за предаване и оценяване на проекти предизвикват определена загриженост, защото това може би отново ще създаде допълнителни трудности за новите държави-членки. Освен това аз наистина бих се радвала да видя предложенията на Комисията и една подробна програма, как да се увеличат средствата, които ще се заделят за проектите в областта на енергийната ефективност. Също така ние наистина трябва да помислим за изолацията на сградите, което ще бъде значителен принос както на национално, така и на регионално равнище. Бих искала да бъде оказана подкрепа за местни, регионални и индивидуални действия. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-н председател, при всички тези думи за стимулиращи пакети и програми за възстановяване ние пропускаме една доста важна част от картината. За да се вкарат пари в икономиката, тези пари първо трябва да се изсмучат от икономиката. Едностранчивият начин, по който обсъждахме това, достигна връхна точка по време на неотдавна проведената среща на високо равнище на Г-20, по време на която световните лидери се похвалиха, че са инжектирали един трилион щатски долара в световната икономика.

„В световната икономика“: а откъде дойдоха парите, ако не – в най-широкия смисъл на думата – от световната икономика? От пръстените на Сатурн ли? От червената почва на гневния Марс? Така че, онова, за което ние в действителност говорим, е вземане на пари от джобовете на данъкоплатците и даването им на национални и интернационални бюрокрации, които да ги изразходват от наше име.

Ако това наистина беше по-добрият начин да се процедира, ако всички ние бихме били по-добре, защото длъжностните лица на държавата решават вместо нас как да изразходваме нашето богатство, тогава ние щяхме да изгубим Студената война и щяхме да провеждаме това разискване на руски език.

 
  
  

- Доклад: Othmar Karas (A6-0139/2009)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, позволете ми да завърша, като благодаря на всички преводачи и на всички вас.

Мисля, че е важно да осмислим доклада в контекста, в който е поставен. Това ще е един от поредицата доклади относно финансовото положение, които ще видим, но както каза моят колега Dan Hannan, ние сякаш пропускаме съществения въпрос.

Как започна кризата? Всъщност тя започна в Съединените американски щати с проблема нестандартните кредити. А как започна проблемът с нестандартните кредити? Започна, защото банките бяха насърчавани да отпускат заеми или принуждавани да отпускат заеми на клиенти, които не са кредитоспособни. И така, онова, което направихме по целия свят, а не само в Съединените американски щати, беше да издигнем една планина от дългове.

Когато става дума за справяне с тази планина от дългове, вместо стимули и допълнително финансово регулиране, което задушава иновациите, аз предпочитам подхода на Джими Хендрикс. Когато той видя планина от дългове, той каза: „Ето, аз стоя до една планина и я повалям с ръба на дланта си. Стоя до една планина и я повалям с ръба на дланта си“. Мисля, че всички можем да се поучим от това.

 
  
  

- Доклад: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Подкрепих приемането на доклада на г-н Wojciechowski, защото считам, че като направихме това, ние елиминирахме един пример на лицемерие. По-конкретно, ние се застъпваме за живота на различни животни, които живеят извън Европейския съюз, което естествено е похвално, но не успяваме да видим какво става в собствения ни заден двор. Целта на този доклад беше точно това – да се преодолее това противоречие. Сега ние можем да хармонизираме законодателството на държавите-членки, което се отнася до стандартите за хуманно отношение към животните при клане или умъртвяване. Този доклад говори за добросъвестност.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-н председател, не за първи път и сигурно не за последен път се питам какво общо имат с Европейския съюз тези неща.

Методите на клане на животните отразяват различните културни, национални и религиозни традиции и ние демонстрираме прекомерна самонадеяност като навлизаме в такава чувствителна област.

Бих искал да използвам оставащото ми време – доколкото това, както казвате, е нашият последен законодателен ден преди изборите – преди всичко, за да благодаря на Вас, г-н Onesta, за Вашето търпение и добро чувство за хумор през цялата тази сесия и да отправя моите благодарности към служителите, към разпоредителите на входовете и към преводачите. Ако това удължаване на заседанието отвъд полунощ наистина е довело до тези извънредни преразходи, на първо място се надявам, че част от тях са отишли за извънредното им работно време. Те проявяват професионализъм, от който много от членовете на този Парламент биха могли да се поучат. На второ място, бих помолил председателството да погледне отново членовете на правилника. Причината да сме тук, е че гласуването не беше последвано, както е изрично предвидено в член 163, от обяснения на вот. Това ще рече, че след като веднъж разискването приключи, всеки член ще има правото да направи обяснение на вот в рамките на не повече от 60 секунди. Наистина ме тревожи, че произволно сме загърбили онова, което ясно заявява нашият Правилник за дейността.

Ако искаме да променим този член, тогава добре. Съществува механизъм да го направим. Докато членът казва това обаче, ние сме длъжни да го изпълняваме като буква и като дух.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Простете ми, че Ви противореча, г-н Hannan, но комисията по конституционни въпроси обсъди въпроса преди много време: „след приключване на общите разисквания“ не означава „непосредствено след края на разискването“.

В момента сме на етапа „след приключване на общите разисквания“, но не съм сигурен, че ще се върнете отново при мен, за да бъде това изменено – имам вяра във Вас.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Г-н председател, ритуалното клане на животни, което им причинява изключително страдание, е несъвместимо с нашата цивилизация. Не вярвам, че която и да е религия, която се стреми да върши добро, би могла да изисква такова нещо от своите последователи. Такова клане е по-скоро обичай на диви и примитивни племена и ние не следва да се съгласяваме с това. Ако религиозната търпимост трябва да се използва като аргумент, тогава следва да добавим, че съществуват религии в света, които практикуват ритуалното убиване на хора. И с това ли ще се съгласим? Това ли е нашата общност на ценностите?

Отхвърлянето на изменение 28 би дало поне възможност за запазване или въвеждане на забрана върху такива практики в конкретни държави-членки. Приемането на изменение 28 разкрива истинското, кръвожадно лице на този Парламент. Гласувах в подкрепа на доклада като цяло, но го направих само защото други разпоредби подобряват ситуацията на животните, определени за клане.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Г-н председател, времето за умъртвяване е може би един от най-важните, но потенциално един от най-чувствителните въпроси, върху които можем да законодателстваме в тази зала. Но ние не може просто да продължим да минаваме отстрани, защото много от моите избиратели в Уест Мидландс са загрижени, че законодателството ще засегне техните религиозни права.

Решението дали едно животно следва да бъде зашеметено, преди да бъде заклано, не е нещо, което трябва да се реши тук, а на равнище държава-членка чрез открит диалог и консултации с религиозните общности.

Необходимо е да вървим, а не да тичаме. Според мен това е най-добрият подход по този въпрос. Ролята на Парламента не е да налага норми и ценности, а да представлява и да отразява гледищата на своите избиратели и да се постигне баланс. Можем да решим въпроса заедно. Макар повечето членове на Парламента да предпочитат животните да бъдат зашеметявани преди клане, ние следва да поддържаме правата на религиозните общности да ядат месо, което е било убито съобразно техните религиозни вярвания.

Накрая, г-н председател, позволете ми да Ви благодаря за всички онези, които са тук тази нощ, защото мисля, че само самотните са тук сега, а ние всички сме безнадеждно отдадени на Вас и поради това сме тук тази нощ.

 
  
  

- Доклад: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Европейските социални модели се сблъскват с много проблеми в момента – например с демографските промени и с глобализацията, които също влияят на обсъжданите модели. По тази причина европейските социални модели трябва да бъдат модернизирани с оглед на дългосрочното развитие, като същевременно бъдат съхранени техните първоначални ценности.

В контекста на сегашната икономическа криза изключително важно е социалната политика да върви ръка за ръка с икономическата политика. За да бъдат тези методи ефективни, те трябва да са демократично структурирани, т.е. на принципа на работа отдолу нагоре, и те трябва да бъдат прилагани на местно равнище, т.е. по-близо до гражданите. Предложението беше в духа на тези принципи и по тази причина аз подкрепям изготвения под ръководството на г-н Silva Peneda доклад.

 
  
  

- Доклад: Jean Lambert (A6-0263/2009)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жо Oviir, не ме безпокоите по никакъв начин. Нещо повече, доволен съм да Ви кажа, че сте последният говорител по последния доклад.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Понякога е добре да си първи, а понякога е добре да си последен. Бих искала да спомена следните неща: при сегашната остра икономическа криза пазарът на труда на Европейския съюз се контролира от реалността, че все повече и повече хора биват съкращавани, което от своя страна ще увеличи общия брой на индивидите, които страдат от бедност и отчуждение в Европа. Днес е много важно социалното участие и свързаната политика на пазара на труда да бъдат следвани също и чрез интегриран и единен подход в плана за възстановяване на европейската икономика.

Ние подробно говорихме относно гъвкавостта в социалната политика. С това искам да кажа, че трудовата политика и политиката на предоставяне на социално подпомагане следва да са свързани. Сегашната ситуация изисква това. Докладът подкрепи активното участие на безработни хора и аз счетох, че е твърде позитивно да се гласува в подкрепа на приемането на този доклад.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жо Oviir, Вашият клуб от почитатели остана до края.

Следващото заседание ще започне след малко, защото вече е четвъртък, 7 май 2009 г. – последният ден на шестия законодателен мандат на Европейския парламент.

 
Последно осъвременяване: 12 август 2010 г.Правна информация