Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 6. mája 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Posledná úprava: 8. septembra 2009Právne oznámenie