Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2534(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0155/2009

Ingivna texter :

B7-0155/2009

Debatter :

PV 24/11/2009 - 9
CRE 24/11/2009 - 9

Omröstningar :

PV 25/11/2009 - 7.6
CRE 25/11/2009 - 7.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0090

Debatter
Onsdagen den 25 november 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

7.6. Flerårigt program 2010-2014 om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (Stockholmsprogrammet) (omröstning)
PV
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Herr talman! Det som Markus Ferber med all rätt klagade på har inträffat igen. Vi har hört tre olika uppgifter om numret på den punkt som vi strax ska rösta om. Jag vet inte om det beror på att siffrorna inte lästes upp korrekt, eller på att de översattes felaktigt. Först hörde jag 30, sedan 33 och sedan 43, det hela är väldigt oklart.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Herr talman! Jag försäkrar att omröstningstempot är precis lagom. Ni är en väldigt hövlig person, och det sätter vi också värde på, men vi skulle få ännu mer gjort om ni inte tackade efter varje röst, utan först när omröstningen är klar!

Tack, herr talman!

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Tack för den synpunkten!

 
  
 

- Före omröstningen om ett ändringsförslag avseende punkt 131:

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE). (IT) Herr talman! Ärendet gäller ett muntligt ändringsförslag avseende punkt 131, där jag håller med föredragandena, Juan Fernando López Aguilar och Luigi Berlinguer.

Den nuvarande texten lyder: ”Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att utvärdera och se över befintlig internationell, europeisk och nationell lagstiftning och politik om droger samt att gynna strategier som minskar skadeverkningarna, framför allt med tanke på de konferenser som hålls på FN-nivå angående dessa frågor.”

Det muntliga ändringsförslaget går ut på att lägga till orden ”förebyggande” och ”återhämtning”, så att uppmaningen att utvärdera och se över lagstiftning avser ”minskade skadeverkningar, förebyggande och återhämtning”.

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget antogs.)

 
Senaste uppdatering: 16 april 2010Rättsligt meddelande