Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2198(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0026/2010

Ingivna texter :

A7-0026/2010

Debatter :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Omröstningar :

PV 10/03/2010 - 7.10
CRE 10/03/2010 - 7.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0061

Debatter
Onsdagen den 10 mars 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

7.10. Genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A7-0026/2010, Arnaud Danjean) (omröstning)
PV
 

- Före omröstningen om ändringsförslag 5:

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen.(DE) Herr talman! Jag vill föreslå att vi röstar om ett ändringsförslag till detta resolutionsförslag, som jag nu kommer att läsa upp.

(EN) ”Europaparlamentet uppmanar den vice ordföranden och höga representanten för kommissionen, rådet och medlemsstaterna att komma till rätta med obalansen mellan civil och militär planeringskapacitet”, och stryka resten eftersom det redan har tagits med i texten.

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte.)

- Före omröstningen om ändringsförslag 34:

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, för S&D-gruppen.(EN) Herr talman! Kollegerna har lagt fram ett ändringsförslag som vi skulle kunna godta om vi kombinerar det med det ursprungliga ändringsförslaget. Som jag har förstått saken delar kollegerna och vi åsikten att våra strategiska beslut inte borde vara beroende av Ryssland, men att Ryssland däremot är en viktig partner.

Om kollegerna skulle gå med på att vi tar deras ändringsförslag och skriver ”inklusive Ryssland” – Ryssland är en av parterna i den kontinentala dialogen – skulle vi kunna instämma och rösta för detta ändringsförslag.

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte.)

 
Senaste uppdatering: 4 juni 2010Rättsligt meddelande