Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 17 juni 2010 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammansättningen på det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013: se protokollet
 3.Förbud mot kommersiell valjakt (debatt)
 4.Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (debatt)
 5.Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) (debatt)
 6.Meddelande från talmannen: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare (A7-0157/2010, Heidi Hautala) (omröstning)
  7.2.Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) (A7-0102/2010, Wolf Klinz) (omröstning)
  7.3.Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) (A7-0119/2010, Raül Romeva i Rueda) (omröstning)
  7.4.Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien (A7-0199/2010, Carlos Coelho) (omröstning)
  7.5.Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (omröstning)
  7.6.Jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen (A7-0155/2010, Raül Romeva i Rueda) (omröstning)
  7.7.Bedömning av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden (A7-0156/2010, Ilda Figueiredo) (omröstning)
  7.8.Förslag till utnämningar till det särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 (omröstning)
  7.9.Idrott, särskilt frågan om spelaragenter (omröstning)
  7.10.Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj – 1 juni) (B7-0293/2010) (omröstning)
  7.11.Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden (B7-0345/2010) (omröstning)
  7.12.Handel med tortyrredskap (omröstning)
  7.13.Situationen på Koreahalvön (B7-0358/2010) (omröstning)
  7.14.Bosnien och Hercegovina (B7-0342/2010) (omröstning)
  7.15.Luftfartsavtal EU-Förenta staterna (B7-0370/2010) (omröstning)
  7.16.Genomförande av direktiven om det första järnvägspaketet (B7-0344/2010) (omröstning)
  7.17.Översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern (B7-0346/2010) (omröstning)
  7.18.Juridisk utbildning (omröstning)
  7.19.Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (A7-0150/2010, Guido Milana) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  11.1.Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire
  11.2.Nepal
  11.3.Avrättningar i Libyen
 12.Omröstning
  12.1.Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (B7-0376/2010)
  12.2.Nepal (B7-0383/2010)
  12.3.Avrättningar i Libyen (B7-0391/2010)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 17.Muntliga frågor (inkomna dokument): se protokollet
 18.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 21.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
  
QUESTIONS TO COUNCIL (The Presidency-in-Office of the Council of the European Union bears sole responsibility for these answers)
  
QUESTIONS TO THE COMMISSION
Debatter
Reviderad upplaga (575 kb)
  Bilaga
Reviderad upplaga (151 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (909 kb)
  Bilaga
Reviderad upplaga (386 kb)
Senaste uppdatering: 3 augusti 2010Rättsligt meddelande