Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý 6. července 2010 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů:viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Bilance španělského předsednictví (rozprava)
 5.Dohoda mezi EU a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z EU do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Přistoupení členských států k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (hlasování)
  6.2.Uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón k Barcelonské úmluvě (A7-0191/2010, Jo Leinen) (hlasování)
  6.3.Dohoda s Islandem a Norskem: uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (hlasování)
  6.4.Účast Švýcarska a Lichtenštejnska v agentuře Frontex (A7-0172/2010, Philip Claeys) (hlasování)
  6.5.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Valdemar Tomaševski (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (hlasování)
  6.6.Kvalita statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (A7-0220/2010, Othmar Karas) (hlasování)
  6.7.Strategie Evropské unie pro region Baltského moře a role makroregionů v budoucí politice soudržnosti (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (hlasování)
  6.8.Příspěvek regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi se zvláštním důrazem na Cíl 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (hlasování)
  6.9.Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (hlasování)
  6.10.Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.11.Inteligentní dopravní systémy v oblasti silniční dopravy a rozhraní s jinými druhy dopravy (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (hlasování)
  6.12.Ohlašovací formality lodí připlouvajících do přístavů nebo odplouvajících z nich (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (hlasování)
  6.13.Udržitelná budoucnost pro dopravu (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (hlasování)
  6.14.Výroční zpráva Petičního výboru za rok 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (hlasování)
  6.15.Podpora přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (hlasování)
  6.16.Atypické smlouvy, zabezpečené profesní dráhy a nové formy sociálního dialogu (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (hlasování)
  6.17.Zelená kniha Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Správa ekonomických záležitostí v EU a v eurozóně a dohled nad vnitrostátními rozpočty (rozprava)
 11.Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika – Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy – Evropský orgán pro cenné papíry a trhy – Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika – Evropský orgán pro bankovnictví – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění – Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru (rozprava)
 12.Evropský nástroj finanční stability a evropský mechanismus finanční stabilizace a další opatření (rozprava)
 13.Kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování – Odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze a politiky odměňování v odvětví finančních služeb (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Komisi)
 15.Nové potraviny (rozprava)
 16.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) (rozprava)
 17.Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1234 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (2519 kb)
Poslední aktualizace: 7. října 2010Právní upozornění