Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 6 ta' Lulju 2010 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Analiżi tal-Presidenza Spanjola (dibattitu)
 5.Ftehim UE/Stati Uniti dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Dejta dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.L-adeżjoni tal-Istati Membri għall-Konvenzjoni relatata mal-esibizzjonijiet internazzjonali li ġiet iffirmata f’Pariġi fit-22 ta’ Novembru 1928 (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (votazzjoni)
  6.2.Il-konklużjoni tal-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona Kostali għall-Konvenzjoni għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-Baħar u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran (A7-0191/2010, Jo Leinen) (votazzjoni)
  6.3.Ftehim UE/Islanda u Norveġja dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2008/615/ĠAI u 2008/616/ĠAI (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (votazzjoni)
  6.4.Parteċipazzjoni tal-Isvizzera u tal-Liechtenstein fl-attivitajiet ta' FRONTEX (A7-0172/2010, Philip Claeys) (votazzjoni)
  6.5.Talba għad-difiża tal-immunità parlamentari tas-Sur Valdemar Tomaševski (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (votazzjoni)
  6.6.Il-kwalità tad-dejta tal-istatistika fil-kuntest ta' proċedura ta' żbilanċ eċċessiv (A7-0220/2010, Othmar Karas) (votazzjoni)
  6.7.L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u r-rwol tal-makroreġjuni fil-politika ta' koeżjoni futura (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (votazzjoni)
  6.8.Kontribut tal-politika reġjonali tal-UE għall-ġlieda kontra l-kriżi ekonomika u finanzjarja, b'referenza speċjali għall-Objettiv 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (votazzjoni)
  6.9.Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (votazzjoni)
  6.10.Id-drittijiet tal-passiġġieri meta jivvjaġġaw bil-baħar jew fuq l-ilmijiet interni navigabbli (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (votazzjoni)
  6.11.Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (votazzjoni)
  6.12.Formalitajiet ta' dikjarazzjoni tal-bastimenti meta jidħlu fil-portijiet jew joħorġu minnhom (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (votazzjoni)
  6.13.Futur sostenibbli għat-trasport (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (votazzjoni)
  6.14.Rapport annwali dwar l-attivitajiet 2009 tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (votazzjoni)
  6.15.Il-promozzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, it-tisħiħ tal-istejtus ta’ min jitħarreġ, tal-internship u l-apprendistat (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (votazzjoni)
  6.16.Kuntratti atipiċi, karrieri professjonali sikuri, flessigurtà u forom ġodda ta' djalogu soċjali (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (votazzjoni)
  6.17.Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tal-bijoskart fl-Unjoni Ewropea (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 10.Il-governanza ekonomika fl-UE u fiż-żona tal-euro, u s-sorveljanza tal-baġits nazzjonali (dibattitu)
 11.Kompiti speċifiċi għall-Bank Ċentrali Ewropew rigward il-funzjonament tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku - Is-setgħat tal-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq - Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq - Superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja u twaqqif ta' Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku - Awtorità Bankarja Ewropea - Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol - L-Immaniġġjar Transkonfinali tal-Kriżijiet fis-Settur Bankarju (dibattitu)
 12.Faċilità Ewropea għal-Istabbiltà Finanzjarja u Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilizzazzjoni Finanzjarja u azzjonijiet futuri (dibattitu)
 13.Ir-rekwiżiti kapitali għall-kotba tal-kummerċ u għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politiki dwar ir-rimunerazzjoni - Ir-rimunerazzjoni tad-diretturi tal-kumpaniji kwotati u l-politiki ta' rimunerazzjoni fis-settur tas-servizzi finanzjarji (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 15.Prodotti ġodda tal-ikel (dibattitu)
 16.L-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (Tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
 17.L-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq tal-Komunità l-injam u prodotti tal-injam (dibattitu)
 18.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 19.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1243 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1525 kb)
Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Lulju 2010Avviż legali