Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 6. julij 2010 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Ocena dela španskega predsedstva (razprava)
 5.Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Pristop držav članic h Konvenciji o mednarodnih razstavah, podpisani 22. novembra 1928 v Parizu (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (glasovanje)
  6.2.Sklenitev Protokola o integriranem upravljanju obalnih območij h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (A7-0191/2010, Jo Leinen) (glasovanje)
  6.3.Sporazum med Evropsko unijo ter Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb sklepov Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (glasovanje)
  6.4.Sodelovanje Švice in Lihtenštajna pri dejavnostih agencije FRONTEX (A7-0172/2010, Philip Claeys) (glasovanje)
  6.5.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Valdemarja Tomaševskega (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (glasovanje)
  6.6.Kakovost statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (A7-0220/2010, Othmar Karas) (glasovanje)
  6.7.Strategija Evropske unije za regijo Baltskega morja in vloga makroregij v prihodnji kohezijski politiki (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (glasovanje)
  6.8.Prispevek regionalne politike EU v boju proti finančni in gospodarski krizi, zlasti ob upoštevanju cilja 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (glasovanje)
  6.9.Pravice potnikov v avtobusnem prevozu (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (glasovanje)
  6.10.Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  6.11.Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (glasovanje)
  6.12.Formalnosti poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča ali izplujejo iz njih (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (glasovanje)
  6.13.Trajnostno naravnana prihodnost prometa (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (glasovanje)
  6.14.Letno poročilo o dejavnostih Odbora za peticije 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (glasovanje)
  6.15.Spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (glasovanje)
  6.16.Nestandardne pogodbe, zanseljive poklicne poti in nove oblike socialnega dialoga (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (glasovanje)
  6.17.Zelena knjiga Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Gospodarsko upravljanje v EU in evroobmočju ter nadzor nad nacionalnimi proračuni (razprava)
 11.Prenos posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko - Pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge - Evropski organ za vrednostne papirje in trge - Makrobonitetni nadzor finančnega sistema in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja - Evropski bančni organ - Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine - Čezmejno obvladovanje krize v bančnem sektorju (razprava)
 12.Evropski instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem za finančno stabilizacijo in prihodnji ukrepi (razprava)
 13.Kapitalske zahteve za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter nadzorniški pregled politik prejemkov - Prejemki direktorjev javnih družb in politika prejemkov v sektorju finančnih storitev (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 15.Nova živila (razprava)
 16.Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenova) (razprava)
 17.Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 19.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1242 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (1525 kb)
Zadnja posodobitev: 26. julij 2010Pravno obvestilo