Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2010 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Oikaisu hyväksyttyyn tekstiin (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 6.Belgian puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)
 7.Islannin hakemus liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi (keskustelu)
 8.Äänestykset
  8.1.Julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkat ja palkkiot sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (äänestys)
  8.2.Uuselintarvikkeet (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (äänestys)
  8.3.Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (äänestys)
  8.4.Puutavaraa ja puutuotteita markkinoilla saattavien toimijoiden velvollisuudet (A7-0149/2010, Satu Hassi) (äänestys)
  8.5.Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallat (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (äänestys)
  8.6.Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (A7-0169/2010, Sven Giegold) (äänestys)
  8.7.Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustaminen (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (äänestys)
  8.8.Euroopan pankkiviranomainen (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (äänestys)
  8.9.Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen (A7-0170/2010, Peter Skinner) (äänestys)
  8.10.Kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (äänestys)
  8.11.Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (äänestys)
  8.12.Rajatylittävä kriisinhallinta pankkialalla (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (äänestys)
  8.13.Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi sekä tulevat toimet (äänestys)
  8.14.Islannin hakemus liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi (B7-0407/2010) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Euroopan ulkosuhdehallinto (keskustelu)
 13.Kosovo - Albania (keskustelu)
 14.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö : ks. pöytäkirja
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Öljynetsintä ja -poraus - riskit, vastuu ja sääntely (keskustelu)
 17.Kirgisian tilanne (keskustelu)
 18.Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.-23. heinäkuuta 2010) (keskustelu)
 19.Rypäleammuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaantulo 1. elokuuta 2010 ja EU:n rooli (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1038 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1317 kb)
Päivitetty viimeksi: 27. heinäkuuta 2010Oikeudellinen huomautus