Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2010 m. liepos 7 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Priimto teksto klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 6.Belgijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)
 7.Islandijos paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimai ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politika (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (balsavimas)
  8.2.Nauji maisto produktai (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (balsavimas)
  8.3.Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (balsavimas)
  8.4.Veiklos vykdytojų, pateikiančių į rinką medieną ir medienos produktus, pareigos (A7-0149/2010, Satu Hassi) (balsavimas)
  8.5.Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (balsavimas)
  8.6.Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (A7-0169/2010, Sven Giegold) (balsavimas)
  8.7.Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (balsavimas)
  8.8.Europos bankininkystės institucija (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (balsavimas)
  8.9.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (A7-0170/2010, Peter Skinner) (balsavimas)
  8.10.Kapitalo poreikis prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (balsavimas)
  8.11.Konkrečios Europos centrinio banko užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (balsavimas)
  8.12.Bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (balsavimas)
  8.13.Europos finansinio stabilumo fondas, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė ir veiksmai ateityje (balsavimas)
  8.14.Islandijos paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje (B7-0407/2010) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Europos išorės veiksmų tarnyba - Europos išorės veiksmų tarnyba (diskusijos)
 13.Kosovas - Albanija (diskusijos)
 14.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą (žr. protokola)
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 16.Naftos paieškos ir gavyba: rizika, atsakomybė ir reguliavimas (diskusijos)
 17.Padėtis Kirgizijoje (diskusijos)
 18.AIDS/ŽIV ir numatoma XVIII tarptautinė AIDS konferencija (2010 m. liepos 18–23 d., Viena) (diskusijos)
 19.Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimas 2010 m. rugpjūčio 1 d. ir ES vaidmuo (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1038 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1317 kb)
Atnaujinta: 2010 m. liepos 27 d.Teisinis pranešimas