Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2010. gada 7. jūlija - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Kļūdu labojums pieņemtā tekstā (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 4.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 6.Beļģijas prezidentūras darba programma (debates)
 7.Īslandes pieteikums dalībai Eiropas Savienībā (debates)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojums un atalgojuma politika finanšu pakalpojumu sektorā (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (balsošana)
  8.2.Jauni pārtikas produkti (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (balsošana)
  8.3.Rūpnieciskās emisijas (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (balsošana)
  8.4.Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus (A7-0149/2010, Satu Hassi) (balsošana)
  8.5.Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvaras (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (balsošana)
  8.6.Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (A7-0169/2010, Sven Giegold) (balsošana)
  8.7.Finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (balsošana)
  8.8.Eiropas Banku iestāde (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (balsošana)
  8.9.Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde (A7-0170/2010, Peter Skinner) (balsošana)
  8.10.Kapitāla prasības, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un atlīdzības politikas uzraudzības pārbaude (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (balsošana)
  8.11.Eiropas Centrālās bankas konkrētie uzdevumi saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (balsošana)
  8.12.Pārrobežu krīzes vadība banku nozarē (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (balsošana)
  8.13.Eiropas Finanšu stabilitātes fonds un Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms un turpmākās darbības (balsošana)
  8.14.Īslandes pieteikums dalībai Eiropas Savienībā (B7-0407/2010) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Eiropas Ārējās darbības dienests (debates)
 13.Kosova un Albānija (debates)
 14.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 16.Naftas izpēte un ieguve — riski, atbildība un regulējums (debates)
 17.Stāvoklis Kirgizstānā (debates)
 18.AIDS/HIV XVIII starptautiskās AIDS konferences (Vīne, 2010. gada 18.–23. jūlijs) skatījumā (debates)
 19.Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu (CCM) stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā un ES loma (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1038 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (1317 kb)
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 27. jūlijaJuridisks paziņojums