Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 20 Октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

5. Тържествено заседание - Реч във връзка със средата на мандата на Jerzy Buzek, председател на Европейския парламент
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Колеги, подготвил съм кратка реч, както ви обещах преди една година.

В момента сме в средата на мандата на моето председателство. В самото начало ви обещах, че ще ви информирам за моите дейности.

Като председател на Европейския парламент, аз представлявам всички вас. Където и да ходя, каквото и да правя, винаги чувствам честта и отговорността да действам от името на тази престижна институция.

Тази реч обаче не е за мен: тя е за вас и вашата дейност. Тя е за всички нас, за онова, което постигнахме заедно в Европейския парламент през последните 15 месеца, и за онова, което ни предстои.

 
  
 

Госпожи и господа, най-напред – кризата. Гражданите очакват от нас, политиците, преди всичко, да преодолеем кризата: да се борим с бедността и социалното изключване, а това особено се отнася за тази година. Кризата не започна в Европа, но именно тук, в Европа, се налага да се справяме с нея. Парламентът настояваше за амбициозни реформи от страна на Европейската комисия и Съвета. На първо място обаче, ние приехме ключови финансови реформи като Пакета за финансов надзор, регламентите относно ограничаването на бонусите за банкерите и изискванията по отношение на капитала на банките. По този начин ние поставихме основите на стените, които ще защитават гражданите ни от бъдещи кризи.

При все това, ние трябва да направим повече: трябва да интегрираме европейските пазари по-добре, защото именно тази мярка ще гарантира икономически растеж и по-ниски цени. Докладът на професор Monti трябва да стане закон. Заслужава да се отбележи, че важни части от доклада бяха резултат от вашите инициативи т.е. от инициативите на членовете на Европейския парламент и на нашите комисии.

Когато представлявах Парламента пред Европейския съвет, казах, че ние трябва да сме честни с хората относно необходимостта да затегнем коланите в тези трудни времена, необходимостта да работят повече и да се пенсионират по-късно. Това е единственият начин да съхраним благоденствието на Европа. Това е дългосрочна програма за структурни реформи, която не може да бъде изпълнена за един ден. Подобни мерки ще помогнат да осъществим стратегията „Европа 2020“ и да гарантираме конкурентоспособност и работни места, които са най-важни за нашите граждани. Възстановяването от кризата и преминаването към дългосрочно развитие са нашите най-неотложни задачи.

Второ, за солидарността. Кризата показа колко е важна солидарността в Европа. Бях на места, които значително пострадаха от кризата, като например, Литва, Латвия, Румъния и Гърция. Отидох там с послание за солидарност, но също така подчертах, че не може да има солидарност без отговорност. Успяхме до голяма степен да отклоним кризата. Спасихме пациента, но сега трябва да гарантираме, че той ще напусне болницата на собствените си два крака. Следователно се нуждаем, както споменах по-рано, от дългосрочна стратегия за излизане от кризата. Имаме Нуждаем се и от добро икономическо управление. Нуждаем се от структурни, социални и образователни промени. По време на криза трябва да демонстрираме реализъм, но също така и чувствителност.

Трето, енергийната политика и изменението на климата. Енергията е основна стока в икономиката. Енергията и опазването на климата са сред нашите главни приоритети и основни политически стимули за други икономически инициативи. Както всички добре осъзнаваме, енергийната сигурност, заедно с опазването на околната среда и осигуряването на възможно най-евтина електроенергия са главните предизвикателства на XXI век. По тази причина на 5 май 2010 г., съвместно с Жак Делор, обявихме Декларацията за създаване на Европейска енергийна общност. Бихме искали наименованието „Европейска енергийна общност“ да стане отличителен знак за всички предприятия в ЕС, които извършват дейност в тази област. Повтарям: Комисията, Парламентът и Съветът вече са свършили много работа в това отношение и работата по актуалните въпроси продължава, но също така е важно да се даде допълнителен стимул, както и да се обединят тези дейности, което ще даде възможност за правилното им приложение. Радвам се, че днес ще подпиша нов регламент относно сигурността на доставките на газ, който ние заедно приехме.

Предстои още много работа, докато енергийният пазар се превърне в единен общ пазар. Ще продължа да работя в тази насока заедно с вас. Най-важното във връзка с това е с нашите действия в тази областта на енергетиката да се опазва климата. Ние сме водещи в тази област и искаме да продължим да бъдем такива. Ние, в качеството си на Европейски парламент, подписахме споразумение относно схемата на Общността по управление на околната среда и одит (EMAS), като по този начин се създава „зелен Парламент“, който ще спестява енергия и ще започне да използва алтернативни източници на енергия.

Четвърто: външни работи. В качеството си на членове на ЕП, ние сме посланици на демокрацията и даваме своя принос за организирането на свободни и честни избори като част от нашата мисия. Не минава нито една седмица, без някой от нас да съдейства за разпространяването на нашите основни ценности, наред с нашите бизнес интереси. Ние сме най-голямата икономика в света и предоставяме най-много помощи, но не използваме изцяло силните си страни. Трябва да преразгледаме начина, по който постигаме целите си и трябва да включим подкрепата за демокрацията и правата на човека в нашите търговски преговори. Не следва да прилагаме двойни стандарти, независимо дали партньорите, с които преговаряме, са големи и силни или малки и слаби.

Ролята ми като председател е да засиля нашия общ глас и да направя така, че вижданията на нашите граждани да бъдат чути извън границите на ЕС. По този начин ние укрепихме парламентарната дипломация. Представлявах ви на парламентарните срещи на Г-8. Бях в Китай и САЩ с официални посещения. Подобри се качеството на отношенията ни с конгреса на САЩ, където имаме представителство. Аз съм първият председател на Европейския парламент от 12 години насам, посетил Русия.

Благодарение на общите ни усилия беше създаден Секретариат на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и успешно си сътрудничим с Латинска Америка чрез Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат). Следва обаче да признаем, че ни предстои още много работа, преди да започнем парламентарното сътрудничество в Евронест, която е част от Източното партньорство.

Госпожи и господа, току-що приключихме гласуването за Европейската служба за външна дейност. Скоро – и аз изразявам твърдо убеждение – това ще стане нашата силна страна и ще изгради европейския ни потенциал. Защитавахме твърдо позициите си на преговорите със Съвета, за да изградим модерна служба, която представлява гледната точка на Съюза и общите интереси на Европа. Все пак, следва да признаем, че всички страни бяха готови да правят компромиси, което означава, че трябва да се поздравим взаимно. Всички взехме участие в обсъжданията.

Госпожи и господа, нека засега останем на темата за външните работи и ми позволете да се върна съм свършеното през тази година: отхвърлихме споразумението SWIFT. Това беше изключително важен момент. Правителството на САЩ разбра, че Парламентът, какъвто е след влизането в сила на договора от Лисабон, не се шегува. В бъдеще не само САЩ, но и правителствата на много други държави ще разберат това. Когато бъдещите историци оценяват това гласуване, те ще кажат, че сме действали правилно в интерес на нашите граждани. Постигнахме равновесие между сигурността и защитата на личната свобода. Това е важно, защото, в качеството си на членове на ЕП, ние представляваме нашите граждани.

Пето: правата на човека. Те са приоритет за нашия Парламент, както и за мен. Винаги, когато е необходимо, повдигам този въпрос. Знам, че зад мен стоят 735 защитници на правата на човека, а зад тях – 500 милиона граждани. В Русия, попитах президента Медведев за убийствата на журналисти активисти за правата на човека като Ана Политковская и Сергей Магнитски. Когато Лиу Сяобо получи Нобелова награда, аз повторих призива си за неговото незабавно и безусловно освобождаване. Утре ще решим кой ще получи наградата Сахаров тази година. Решил съм да използвам мрежата от носители на наградата Сахаров, както и форума на бившите председатели на Европейския парламент като ефективен инструмент в борбата за достойнството и правата на човека, както и за демокрация по света. Активистите за правата на човека могат да са сигурни, че тяхната съдба е важна за нас. Те са важни за нас! Европейският парламент е място, където хората са важни.

Шесто: правата на жените. Многократно съм призовавал за избирането на повече жени на високопоставени длъжности в ЕС. Получих пълна подкрепа от всички членове на Парламента. Аз също така подкрепих инициативата да се въведат квоти в избирателните списъци. Политическа система, която не може да гарантира съответното представителство за 52% от населението в структурите, отговорни за вземането на решения, губи връзка с обществото. Европа трябва да се обедини в една коалиция за съчетаване на работата и семейния живот. Важно е, особено в период на икономическа криза, майчинството да не стане жертва на несигурни работни практики. Току-що проведохме разискване по този въпрос и той също така е свързан с преодоляването на демографската криза в Европа. Както потвърдих преди 15 минути, решително подкрепям всяко подобно действие в Парламента, въпреки че тук вероятно не е най-доброто място за такова действие.

Аристотел е казал, че излишъкът и недостигът са характерни за порока, а умереността – за добродетелта. Трябва да гарантираме равното участие на мъжете и жените в обществения живот. Нека да бъдем последователи на Аристотел.

Седмо: институционалната реформа. Тъй като много добре осъзнавах важността на договора от Лисабон, бях в Ирландия, както и много от вас, и убеждавах ирландците да го одобрят. Бях също и с президента Клаус в Чешката република, където призовах за ратифицирането. Работихме много за влизането в сила на Договора и успяхме.

Госпожи и господа, една от най-важните промени беше увеличаването на законодателните правомощия на Парламента. Вече имаме нови права, но и нови отговорности. Като подсилва ролята на Парламента, Договорът все пак ни позволява да вземаме много решения чрез използване на междуправителствения метод. По тази причина следва да насърчаваме използването на общностния метод като ефективен инструмент за сигурността на нашите граждани. Все пак, нека не забравяме, че решенията, свързани с насоките на развитие на Европейския съюз, до голяма степен зависят от държавите-членки, правителствените ръководители, президентите и министрите. Възможността за сътрудничество с оглед на укрепването на европейските институции, които в миналото спомогнаха за развитието на Европа, е много важно и аз съм убеден, че същото ще важи и за бъдещето.

Като председател на Европейския парламент, аз съм длъжен да приложа цялата си енергия за укрепването на позицията на Парламента спрямо другите европейски институции въз основа на Договора от Лисабон. Направих това, защото ние представляваме гражданите и сме пряко избрани от тях, от което следва, че сме длъжни да ги представляваме пред европейските институции.

Постигнахме съществен напредък по отношение на увеличаването на отчетността на Комисията пред Парламента. Въведохме и изменения в начина, по който действа самият Парламент. За пръв път ще имаме месечна сесия за въпроси и отговори с председателя на Европейската комисия, първото разискване относно състоянието на Съюза вече е проведено, имаме редовни заседания на Съвета на председателите на комисии и на колегията на членовете на Комисията, а аз също така провеждам заседания с Комисията и колегията на членовете на Комисията.

Започнахме диалог с председателството на Съвета относно законодателното планиране. Провеждам редовни срещи с министър-председателя на правителството, което отговаря за ротационното председателство. За пръв път председателят на Европейския съвет не просто присъства на пленарна сесия, но също така се срещна със Съвета на председателите на комисии непосредствено след заседанието на Европейския съвет. Накрая, като смятам това за изключително важно, ние изграждаме близко сътрудничество с националните парламенти. Бих искал да благодаря, както смятам, че трябва да направят и всички присъстващи, на националните парламенти за тяхната готовност за сътрудничество. Сега вече ние ще споделяме отговорността за законодателството на равнище на ЕС. Това е нашата обща отговорност за бъдещето на Европа.

Осмо, и това е последното, което ще спомена – бюджетът, който е най-важната ни задача за бъдещето. Наш дълг е да гарантираме, че бюджетът за 2011 г. ще съдейства за икономическия растеж. Структурата на бюджета определя списъка с политически приоритети. Необходимо е да положим сериозни усилия, за да гарантираме, че той съдържа средствата, обещани на гражданите. „Орязването“ на бюджета не трябва да се подчинява на празен популизъм. То не трябва да лишава гражданите от средства в области като образование, обучение, научни изследвания или инфраструктурни проекти. Винаги трябва да задаваме въпроси за финансовите последици от намалените разходи на равнището на ЕС. Дали финансовите последици ще имат по-малко значение в Европа?

Покойният колега Егон Клепш, бивш председател на Парламента, при обсъждането по време на първото гласуване на бюджета каза, че Парламентът определя „обществения интерес“, което според него е истинското изпитание. Днес, всички ние сме изправени пред точно такова изпитание.

Сега ще пристъпя към заключението.

 
  
 

Предстои ни много и неотложна законодателна работа. Накрая, бих искал да спомена отново най-важните задачи в тази връзка. Нашата цел е да излезем от кризата и да гарантираме, че нашите граждани няма да преживеят друга такава. Повтарям: кризата не възникна в Европа, но трябва да се преодолее именно тук. Не можем да го направим с традиционни методи. Ето защо в Европа са толкова важни широките разисквания и въображението на нейните граждани.

Наред с единния пазар, много е важно да укрепим пазара на идеи, на нашите основни ценности. Трябва да обсъдим ролята на държавата и бъдещето на Европа, трансферът на знания, алтернативните системи на социално осигуряване, новите методи на образование, културата.

В качеството си на ваш представител, имах удоволствието да взема участие във важни събития: 65-та годишнина от освобождението на Аушвиц, 60-та годишнина от Декларацията на Шуман, 30-та годишнина от създаването на профсъюза „Солидарност“ и 20-та годишнина от обединението на Германия. Нека кажем така: от ужасния кошмар на войната до духа на солидарността и обединението на Европа.

О разговорите ми с нашите партньори извън Европейския съюз разбирам, че европейският модел е уважаван по света. Затова следва да се гордеем с нашия общностен метод на сътрудничество: през последните шестдесет години той ни осигури мир, а сега – обединена Европа.

Ако вярваме в Европа, трябва да вярваме в себе си. За да разсеем всякакви съмнения за Европейския съюз, е необходимо да се върнем към корените му. Тогава ще разберем, че мирът, стабилността, благоденствието и отвореното общество не са ни дадени веднъж завинаги. Опасното и немислимото би могло да се случи отново, ако не спрем популизма и ако не опазваме нашите основни ценности за свобода и солидарност за всички.

Като си спомняме миналото, нека въведем ред в настоящето и да помислим за бъдещето. Нашите политически родоначалници избраха правилния път. Сега зависи от нас да определим как ще изглежда XXI век в Европа и в света. Това е битка, която си заслужава да се води. С колеги като вас не се страхувам да вляза в тази битка.

Много ви благодаря.

(Ръкопляскания)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: GIANNI PITELLA
Заместник-председател

 
Последно осъвременяване: 22 Февруари 2011 г.Правна информация