Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 20 Октомври 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Подготовка на срещата на високо равнище на Г-20 (11-12 ноември) - Подготовка на заседанието на Европейския съвет (28-29 октомври) - Финансова, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които следва да се предприемат - Подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност в ЕС, по-специално в еврозоната (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (гласуване)
  4.2.Адаптиране на Правилника за дейността на ЕП към преразгледаното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (гласуване)
  4.3.Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност (A7-0263/2010, Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  4.4.Изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители на Общностите (A7-0288/2010, Bernhard Rapkay) (гласуване)
  4.5.Проект за коригиращ бюджет № 6/2010 : Раздел II - Европейски съвет и Съвет - Раздел III - Комисия - Раздел X - Европейска служба за външна дейност (A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (гласуване)
 5.Тържествено заседание - Реч във връзка със средата на мандата на Jerzy Buzek, председател на Европейския парламент
 6.Време за гласуване (продължение)
  6.1.Проект на коригиращ бюджет 3/2010 : Раздел III - Комисия - съпътстващи мерки за търговията с банани (A7-0281/2010, László Surján) (гласуване)
  6.2.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година (гласуване)
  6.3.Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета - всички раздели (гласуване) (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (гласуване)
  6.4.График на месечните сесии на Парламента - 2012 г. (гласуване)
  6.5.Подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (A7-0032/2010, Edite Estrela) (гласуване)
  6.6.Борба със забавяне на плащане по търговските сделки I (A7-0136/2010, Barbara Weiler) (гласуване)
  6.7.Ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo) (гласуване)
  6.8.Финансова, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които следва да се предприемат (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (гласуване)
  6.9.Подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност в ЕС, по-специално в еврозоната (A7-0282/2010, Diogo Feio) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Инструмент за стабилност – Финансов инструмент за сътрудничество за развитие – Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света – Финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни – Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (разискване)
 11.Украйна (разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 13.Състав на комисиите: вж. протокола
 14.Помощ за Пакистан и възможни последици за европейския промишлен сектор (разискване)
 15.Посочване на държавата на произход за някои продукти, внасяни от трети държави (разискване)
 16.Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. Протокола
 18.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1935 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (4205 kb)
Последно осъвременяване: 22 Февруари 2011 г.Правна информация