Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
четвъртък, 12 май 2011 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 4.Решения относно някои документи: вж. протокола
 5.Кризата в европейския риболовен сектор в резултат на нарастването на цените на петрола (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Споразумението за партньорство в областта на риболова между Европейския съюз и Мавритания (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Обществени поръчки (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8.Внесени документи: вж. протокола
 9.„Младежта в движение“ – рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа – Обучение в ранна детска възраст – Културното измерение на външната дейност на ЕС – Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии – Сараево – Европейска столица на културата през 2014 г. (разискване)
 10.Изявление на председателството
 11.„Почистване в Европа“ и „Да го направим в целия свят 2012 г.“ (писмена декларация)
 12.Време за гласуване
  12.1.„Младежта в движение“ – рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа (A7-0169/2011, Milan Zver) (гласуване)
  12.2.Обучение в ранна детска възраст (A7-0099/2011, Mary Honeyball) (гласуване)
  12.3.Споразумението за партньорство в областта на риболова между Европейския съюз и Мавритания (гласуване)
  12.4.Обществени поръчки (B7-0284/2011) (гласуване)
  12.5.Кризата в европейския риболовен сектор в резултат на нарастването на цените на петрола (гласуване)
  12.6.Преглед на Small Business Act (гласуване)
  12.7.Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата (A7-0162/2011, Judith A. Merkies) (гласуване)
  12.8.Конвенцията на МОТ, допълнена от препоръка, във връзка с домашните работници (гласуване)
  12.9.Резистентността към антибиотици (гласуване)
  12.10.Културното измерение на външната дейност на ЕС (A7-0112/2011, Marietje Schaake) (гласуване)
  12.11.Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии (A7-0143/2011, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (гласуване)
  12.12.Сараево – Европейска столица на културата през 2014 г. (гласуване)
 13.Обяснение на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава(разискване)
  16.1.Шри Ланка: последващи действия във връзка с доклада на ООН (разискване)
  16.2.Азербайджан (разискване)
  16.3.Беларус (разискване)
 17.Време за гласуване
  17.1.Шри Ланка: последващи действия във връзка с доклада на ООН (B7-0324/2011)
  17.2.Азербайджан (B7-0329/2011)
  17.3.Беларус (B7-0332/2011)
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 19.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123): вж. протокола
 20.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 21.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 22.График на следващите заседания: вж. протокола
 23.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
  
ВЪПРОСИ КЪМ СЪВЕТА (Действащото председателство на Съвета на Европейския съюз носи пълна отговорност за тези отговори)
  
ВЪПРОСИ КЪМ КОМИСИЯТА
Разисквания
Версия ОВ (1446 kb)
  Приложение
Версия ОВ (164 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (3678 kb)
Последно осъвременяване: 7 септември 2011 г.Правна информация