Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κρίση στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω αύξησης των τιμών του πετρελαίου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Δημόσιες συμβάσεις (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.«Νεολαία σε κίνηση» – ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης - Μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής - Πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ - Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας - Το Σαράγεβο πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014 (συζήτηση)
 10.Δήλωση της Προεδρίας
 11.Εκστρατεία για μια καθαρή Ευρώπη και η πρωτοβουλία «Let’s do it world» για το 2012 (γραπτή δήλωση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.«Νεολαία σε κίνηση» – ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (A7-0169/2011, Milan Zver) (ψηφοφορία)
  12.2.Μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής (A7-0099/2011, Mary Honeyball) (ψηφοφορία)
  12.3.Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας (ψηφοφορία)
  12.4.Δημόσιες συμβάσεις (B7-0284/2011) (ψηφοφορία)
  12.5.Κρίση στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω αύξησης των τιμών του πετρελαίου (ψηφοφορία)
  12.6.Επανεξέταση της πρωτοβουλίας σχετικά με τις ΜΜΕ ("Small Business Act") (ψηφοφορία)
  12.7.Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση (A7-0162/2011, Judith A. Merkies) (ψηφοφορία)
  12.8.Συμπλήρωση της Σύμβασης ILO (ΔΟΕ) με σύσταση σχετικά με τους οικιακούς βοηθούς (ψηφοφορία)
  12.9.Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (ψηφοφορία)
  12.10.Πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ (A7-0112/2011, Marietje Schaake) (ψηφοφορία)
  12.11.Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (A7-0143/2011, Marie-Therese Sanchez-Schmid) (ψηφοφορία)
  12.12.Το Σαράγεβο πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014 (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  16.1.Σρι Λάνκα: παρακολούθηση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
  16.2.Αζερμπαϊτζάν (συζήτηση)
  16.3.Λευκορωσία (συζήτηση)
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  17.1.Σρι Λάνκα: παρακολούθηση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών (B7-0324/2011)
  17.2.Αζερμπαϊτζάν (B7-0329/2011)
  17.3.Λευκορωσία (B7-0332/2011)
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1585 kb)
  Παράρτημα
Έκδοση ΕΕ (178 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (3883 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 22 Σεπτεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου