Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 12. mai 2011 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 4.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 5.Nafta hinnatõusust põhjustatud kriis Euroopa kalandussektoris (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.ELi ja Mauritaania vaheline kalanduspartnerlusleping (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Riigihanked (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Noorte liikuvus – raamistik Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide parandamiseks - Varases eas õppimine - ELi välistegevuse kultuuriline mõõde - Kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamine - Sarajevo - Euroopa kultuuripealinn 2014 (arutelu)
 10.Presidentuuri avaldus
 11.„Euroopa puhtaks” ja „Teeme ära maailm 2012” (kirjalik deklaratsioon)
 12.Hääletused
  12.1.Noorte liikuvus ― raamistik Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide parandamiseks (A7-0169/2011, Milan Zver) (hääletus)
  12.2.Varases eas õppimine (A7-0099/2011, Mary Honeyball) (hääletus)
  12.3.ELi ja Mauritaania vaheline kalandusalane partnerlusleping (hääletus)
  12.4.Riigihanked (B7-0284/2011) (hääletus)
  12.5.Nafta hinnatõusust põhjustatud kriis Euroopa kalandussektoris (hääletus)
  12.6.Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine (hääletus)
  12.7.Innovatiivne liit: Euroopa üleminek kriisijärgsesse maailma (A7-0162/2011, Judith A. Merkies) (hääletus)
  12.8.ILO konventsiooni täiendamine koduabilisi käsitleva soovitusega (hääletus)
  12.9.Antibiootikumiresistentsus (hääletus)
  12.10.ELi välistegevuse kultuuriline mõõde (A7-0112/2011, Marietje Schaake) (hääletus)
  12.11.Kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamine (A7-0143/2011, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (hääletus)
  12.12.Sarajevo – Euroopa kultuuripealinn 2014 (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine(arutelu)
  16.1.Sri Lanka: ÜRO aruande järelmeetmed (arutelu)
  16.2.Aserbaidžaan (arutelu)
  16.3.Valgevene (arutelu)
 17.Hääletused
  17.1.Sri Lanka: ÜRO aruande järelmeetmed (B7-0324/2011)
  17.2.Aserbaidžaan (B7-0329/2011)
  17.3.Valgevene (B7-0332/2011)
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 20.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 21.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 22.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 23.Istungjärgu vaheaeg
 LISA (kirjalikud vastused)
  
KÜSIMUSED NÕUKOGULE (Nende vastuste eest vastutab üksnes Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik)
  
KÜSIMUSED KOMISJONILE
Arutelud
EÜT väljaanne (870 kb)
  Lisa
EÜT väljaanne (87 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (3778 kb)
Viimane päevakajastamine: 12. september 2011Õigusalane teave