Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 12 mei 2011 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 4.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 5.Crisis in de visserijsector als gevolg van de stijging van de olieprijzen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Mauritanië (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Overheidsopdrachten (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Jeugd in beweging – een kaderinitiatief voor verbetering van de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa – Voorschools leren – De culturele dimensies van het externe optreden van de EU – Het potentieel van culturele en creatieve industrieën vrijmaken – Sarajevo als Culturele Hoofdstad van Europa 2014 (debat)
 10.Verklaring van de Voorzitter
 11.Schoonmaak in Europa en Let's do it World 2012 (schriftelijke verklaring)
 12.Stemmingen
  12.1.Jeugd in beweging – een kaderinitiatief voor verbetering van de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa (A7-0169/2011, Milan Zver) (stemming)
  12.2.Voorschools leren (A7-0099/2011, Mary Honeyball) (stemming)
  12.3.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Mauritanië (stemming)
  12.4.Overheidsopdrachten (B7-0284/2011) (stemming)
  12.5.Crisis in de visserijsector als gevolg van de stijging van de olieprijzen (stemming)
  12.6.Herziening van de Small Business Act (stemming)
  12.7.Innovatie-Unie: voorbereiding van de Unie op een wereld na de crisis (A7-0162/2011, Judith A. Merkies) (stemming)
  12.8.IAO-Verdrag aangevuld met een aanbeveling inzake huishoudelijk personeel (stemming)
  12.9.Resistentie tegen antibiotica (stemming)
  12.10.De culturele dimensies van het externe optreden van de EU (A7-0112/2011, Marietje Schaake) (stemming)
  12.11.Het potentieel van culturele en creatieve industrieën vrijmaken (A7-0143/2011, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (stemming)
  12.12.Sarajevo als Culturele Hoofdstad van Europa 2014 (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat(debat)
  16.1.Sri Lanka: Follow-up VN-verslag (debat)
  16.2.Azerbeidzjan (debat)
  16.3.Belarus (debat)
 17.Stemmingen
  17.1.Sri Lanka: Follow-up VN-verslag (B7-0324/2011)
  17.2.Azerbeidzjan (B7-0329/2011)
  17.3.Belarus (B7-0332/2011)
 18.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 20.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 21.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 22.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 23.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
  
VRAGEN AAN DE RAAD (Het fungerend voorzitterschap van de Raad van de EU is verantwoordelijk voor deze antwoorden)
  
VRAGEN AAN DE COMMISSIE
Debatten
Uitgave PB (970 kb)
  Bijlage
Uitgave PB (102 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (4567 kb)
Laatst bijgewerkt op: 16 september 2011Juridische mededeling