Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 18. apríl 2012 - Štrasburg Revidované vydanie

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Posledná úprava: 20. máj 2012Právne oznámenie