Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)
 4.Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)
 5.Τα ψάρια ως κοινό αγαθό (γραπτή δήλωση)
 6.Τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν (γραπτή δήλωση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (A7-0043/2012 - Milan Cabrnoch)
  7.2.Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία (A7-0139/2012 - Elmar Brok) (ψηφοφορία)
  7.3.Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (έγκριση) (A7-0065/2012 - Paulo Rangel) (ψηφοφορία)
  7.4.Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (διαβούλευση) (A7-0064/2012 - Paulo Rangel) (ψηφοφορία)
  7.5.Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (A7-0084/2012 - Nuno Teixeira) (ψηφοφορία)
  7.6.Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (A7-0086/2012 - Richard Howitt) (ψηφοφορία)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (A7-0071/2012 - Anneli Jäätteenmäki) (ψηφοφορία)
  9.2.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας (A7-0079/2012 - Tomasz Piotr Poręba) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Μέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδίως εντός της Ευρωζώνης (συζήτηση)
 14.Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (συζήτηση)
 15.Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 16.Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών (συζήτηση)
 17.Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)
 18.Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1209 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4753 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου