Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 18. aprill 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (arutelu)
 4.Infotund (komisjon)
 5.Kalad kui ühine hüve (kirjalik deklaratsioon)
 6.Downi sündroomiga lapsed (kirjalik deklaratsioon)
 7.Hääletused
  7.1.Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A7-0043/2012 - Milan Cabrnoch)
  7.2.Euroopa Liidu ühinemine Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepinguga (A7-0139/2012 - Elmar Brok) (hääletus)
  7.3.Protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga (nõusolek) (A7-0065/2012 - Paulo Rangel) (hääletus)
  7.4.Protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga (konsulteerimine) (A7-0064/2012 - Paulo Rangel) (hääletus)
  7.5.Ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades strateegia „Euroopa 2020” kontekstis (A7-0084/2012 - Nuno Teixeira) (hääletus)
  7.6.Inimõigused maailmas ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (A7-0086/2012 - Richard Howitt) (hääletus)
 8.Pidulik istung – Jordaania
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.ELi ja Aserbaidžaani assotsieerimislepingu läbirääkimised (A7-0071/2012 - Anneli Jäätteenmäki) (hääletus)
  9.2.ELi ja Armeenia assotsieerimislepingu läbirääkimised (A7-0079/2012 - Tomasz Piotr Poręba) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Majanduskriisi vastu võitlemise vahendid, eelkõige euroalas (arutelu)
 14.Maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise konkreetsete viiside nõudmine (arutelu)
 15.Euroopa Liidu investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (arutelu)
 16.Ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas (arutelu)
 17.Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine (arutelu)
 18.Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendid (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1207 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4753 kb)
Viimane päevakajastamine: 20. mai 2012Õigusalane teave