Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 18 april 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (debat)
 4.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 5.Vis als goed van algemeen belang (schriftelijke verklaring)
 6.Kinderen die aan het syndroom van Down lijden (schriftelijke verklaring)
 7.Stemmingen
  7.1.Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (A7-0043/2012 - Milan Cabrnoch)
  7.2.Toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag van vriendschap en samenwerking in Zuidoost-Azië (A7-0139/2012 - Elmar Brok) (stemming)
  7.3.Ontwerpprotocol betreffende de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon (goedkeuring) (A7-0065/2012 - Paulo Rangel) (stemming)
  7.4.Ontwerpprotocol betreffende de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon (raadpleging) (A7-0064/2012 - Paulo Rangel) (stemming)
  7.5.De rol van het cohesiebeleid voor de ultraperifere regio's van de Europese Unie in de context van "Europa 2020" (A7-0084/2012 - Nuno Teixeira) (stemming)
  7.6.Mensenrechten in de wereld en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (A7-0086/2012 - Richard Howitt) (stemming)
 8.Plechtige vergadering - Jordanië
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Azerbeidzjan (A7-0071/2012 - Anneli Jäätteenmäki) (stemming)
  9.2.Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Armenië (A7-0079/2012 - Tomasz Piotr Poręba) (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Middelen ter bestrijding van de economische crisis, met name in de eurozone (debat)
 14.Oproep tot concrete bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking (debat)
 15.Rechtszekerheid van Europese investeringen buiten de Europese Unie (debat)
 16.Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (debat)
 17.Belasting van energieproducten en elektriciteit (debat)
 18.Risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1208 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4753 kb)
Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2012Juridische mededeling