Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 18 kwiecień 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (debata)
 4.Tura pytań (Komisja)
 5.Ryby jako wspólne dobro (oświadczenie pisemne)
 6.Dzieci cierpiące na zespół Downa (oświadczenie pisemne)
 7.Głosowanie
  7.1.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A7-0043/2012 - Milan Cabrnoch)
  7.2.Przystąpienie Unii Europejskiej do Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej (A7-0139/2012 - Elmar Brok) (głosowanie)
  7.3.Projekt protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (zgoda) (A7-0065/2012 - Paulo Rangel) (głosowanie)
  7.4.Projekt protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (konsultacja) (A7-0064/2012 - Paulo Rangel) (głosowanie)
  7.5.Rola polityki spójności w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej w kontekście strategii „Europa 2020” (A7-0084/2012 - Nuno Teixeira) (głosowanie)
  7.6.Prawa człowieka na świecie i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie (A7-0086/2012 - Richard Howitt) (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Jordania
 9.Głosowanie (kontynuacja)
  9.1.Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Azerbejdżan (A7-0071/2012 - Anneli Jäätteenmäki) (głosowanie)
  9.2.Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Armenia (A7-0079/2012 - Tomasz Piotr Poręba) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Środki na rzecz zwalczania kryzysu gospodarczego, w szczególności w strefie euro (debata)
 14.Apel o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania (debata)
 15.Bezpieczeństwo prawne europejskich inwestycji poza Unią Europejską (debata)
 16.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (debata)
 17.Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej (debata)
 18.Instrumenty podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1208 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4753 kb)
Ostatnia aktualizacja: 20 maj 2012Informacja prawna